Một phương pháp đánh giá mức độ an toàn của kết cấu khung chịu tải trọng động theo lý thuyết tập mờ

Một phương pháp đánh giá mức độ an toàn của kết cấu khung chịu tải trọng động theo thuyết tập mờ

Một phương pháp đánh giá mức độ an toàn của kết cấu khung chịu tải trọng động theo lý thuyết tập mờ
... cản kết cấu theo thuyết tập mờ Chương trình bày mô hình tính kết cấu khung chịu tải trọng động trường hợp có tham số mờ, ứng dụng công thức đề xuất để đánh giá mức độ an toàn cho kết cấu khung ... mức độ an toàn cho kết cấu khung phẳng chịu tải trọng động trình bày chương 1.4 Mô hình tính kết cấu khung phẳng chịu tải trọng động Khi tính toán phản ứng động công trình tác dụng tải trọng động ... dùng mô hình đánh giá mức độ an toàn kết cấu theo quan điểm mờ có sở toán thuyết tập mờ 1.2 Quá trình nghiên cứu tính toán kết cấu theo thuyết độ tin cậy giới Việt Nam thuyết độ tin cậy...
 • 176
 • 284
 • 1

Phân tích và đánh giá mức độ an toàn cuả kết cấu khung phẳng nhiều tầng trong trường hợp thiếu thông tin về tác động và đặc trưng của kết cấu

Phân tích và đánh giá mức độ an toàn cuả kết cấu khung phẳng nhiều tầng trong trường hợp thiếu thông tin về tác động và đặc trưng của kết cấu
... ngu nhiờn t khụng gian gc sang khụng gian chun tiờu chun Khụng gian cha cỏc bin ngu nhiờn gc X = (X1, X2, , Xn) c gi l khụng gian X Khụng gian chun tiờu chun U l khụng gian cha cỏc bin ngu nhiờn ... an ton Vic ỏnh giỏ c thc hin ti mt thi im bt k, tng ng vi cỏc thụng tin thu thp c Vỡ vy, s khụng cp n bin thi gian t õy Khi tớnh tin cy theo mụ hỡnh ngu nhiờn, ngi ta quan nim hai Q v R mang ... khụng gian chun tiờu chun U v tớnh ch s tin cy ; - Bc 3: Tớnh tin cy Ps = () 1.3.1.2 Phng phỏp tin cy bc (phng phỏp SORM - Second order reliability method) [78], [79] Trong phng phỏp tin cy...
 • 224
 • 186
 • 0

Đánh giá mức độ an toàn sinh học phòng thí nghiệm tại một số trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, thành phố và đề xuất giải pháp can thiệp

Đánh giá mức độ an toàn sinh học phòng thí nghiệm tại một số trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, thành phố và đề xuất giải pháp can thiệp
... Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN SINH HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TUYẾN TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CAN THIỆP Chủ nhiệm đề tài: PGS TS Nguyễn Anh Dũng Đồng ... BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƢƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN SINH HỌC PHÒNG XÉT NGHIỆM TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TUYẾN TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ ĐỀ ... xét nghiệm vi sinh vật g y bệnh trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh /thành phố hoạt động giám sát phòng chống dịch Tạp chí Y học dự phòng, 2008; số - Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thị Phƣơng Liên, Nguyễn...
 • 91
 • 861
 • 12

Sử dụng hệ thống chỉ số CAMEL trong giám sát và đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam tại Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Sử dụng hệ thống chỉ số CAMEL trong giám sát và đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam tại Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia
... SỬ DỤNG CHỈ SỐ CAMEL TRONG GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 62 3.1 Phương hướng nâng cao khả sử dụng số CAMEL đánh giá mức độ an toàn hệ thống ngân ... việc sử dụng số CAMEL giám sát đánh giá mức độ an toàn hệ thống ngân hàng thương mại Ủy ban Giám sát tài Quốc gia - Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao khẳ sử dụng số CAMEL đánh giá mức độ an toàn ... hoạt động giám sát ngân hàng thương mại quan với chức tra, giám sát Ủy ban Giám sát tài Quốc gia với chức giám sát hệ thống tài chính, hệ thống ngân hàng thương mại Thông qua hoạt động giám sát...
 • 102
 • 500
 • 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN VỀ ĐÔ THỊ ĐÔ THỊ HÓA VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÔ THỊ HÓA

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÔ THỊ ĐÔ THỊ HÓA VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÔ THỊ HÓA
... cao V n d ng phương pháp phân tích a tiêu chí vi c ánh giá m c ô th hoá i u ki n Vi t Nam hi n r t phù h p 1.3.4 Phương pháp s d ng chuyên gia Phương pháp s d ng chuyên gia phương pháp r t hi ... -40- 1.4 XÁC NH N I DUNG VÀ CÁC I U KI N V N D NG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH A TIÊU CHÍ ÁNH GIÁ M C TH HOÁ C A VI T NAM 1.4.1 Nh ng c l a ch n phương pháp Phương pháp ánh giá có ý nghĩa quy t nh ng ... vi c h th ng hóa nh ng v n chung v ô th , ô th hóa phát tri n ô th , m i quan h gi a ô th hóa phát tri n kinh t xã h i, v phương pháp ánh giá m c ô th hóa i sâu gi i thi u phương pháp phân tích...
 • 51
 • 457
 • 1

tóm tắt nghiên cứu xây dựng phương pháp lượng giá mức độ an ninh máy tính và mạng máy tính

tóm tắt nghiên cứu xây dựng phương pháp lượng giá mức độ an ninh máy tính và mạng máy tính
... lượng giá mức độ an ninh máy tính mạng máy tính 1.1 Khái niệm lượng giá mức độ an ninh Lượng giá mức độ an ninh trình xác định giá trị an ninh hệ thống sau đánh giá Trong đó: Đánh giá mức độ an ninh ... đoạn lượng giá an ninh máy tính đơn lẻ cho lượng giá an ninh toàn mạng tổng thể Để hoàn thiện phương pháp giai đoạn lượng giá an ninh mạng máy tính, cần bổ sung thêm giá trị trọng số topo máy tính, ... hỗ trợ lượng giá an ninh Dựa vào framework này, Peterson (2004) đưa phương pháp lượng giá mức độ an ninh dựa lưu lượng hoạt động hệ thống mạng máy tính, phương pháp gọi tên CAESAR Phương pháp CAESAR...
 • 24
 • 280
 • 0

Hiện tượng sụp đổ điện áp và phương pháp đánh giá mức độ ổn định điện áp các nút trên lưới điện phân phối

Hiện tượng sụp đổ điện áp và phương pháp đánh giá mức độ ổn định điện áp các nút trên lưới điện phân phối
... lng ủin ỏp va ủc trng cho ủ tin cy CC u U Vùng ổn định Cú s c lm gim ủin ỏp cung cp Độ dự trữ Sp ủ ủin ỏp A C Ch ủ gn gii hn Giới hạn Vùng không ổn định Q Dao ủng khụng ủng b t Q max a) b) Hỡnh...
 • 94
 • 199
 • 0

Ứng dụng thuyết độ tin cậy để đánh giá mức độ an toàn và dự bảo tuổi thọ cống dưới đê

Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy để đánh giá mức độ an toàn và dự bảo tuổi thọ cống dưới đê
... phơng pháp đánh giá an toàn xây dựng thuyết dự báo tuổi thọ cho cống dới đê Các kết nghiên cứu sử dụng để tính toán kiểm tra xác định mức độ an toàn dự báo đợc tuổi thọ kết cấu cống dới đê làm ... 0,9998900 3,2 0,9993189 Ps xác suất an toàn, số độ tin cậy 1.2 Các công thức sử dụng để đánh giá chất lợng dự báo tuổi thọ cống 1.2.1 Công thức đánh giá mức độ an toàn Theo [1,2,3] xác suất cố xác ... cống gạch đá theo thời gian - Tính lại độ tin cậy kết cấu Ps(T) = [P]s Xây dựng phần mềm đánh giá độ tin cậy dự báo tuổi thọ Nhằm khắc phục hạn chế thuyết độ tin cậy áp dụng thực tế khối lợng...
 • 11
 • 420
 • 0

Đánh Giá Mức Độ An Toàn Vốn Của NHTM Tại Viêt Nam

Đánh Giá Mức Độ An Toàn Vốn Của NHTM Tại Viêt Nam
... cầu NHNN tỷ lệ an toàn vốn  Các NHTMCP nhỏ thực gặp khó khăn trước yêu cầu tăng vốn tự có nhằm đảm bảo an toàn Ðối với khối NHTMNN  Agribank Vietinbank đạt quy định mức an toàn vốn tối thiểu ... lệ an toàn vốn tối thiểu 8%)  Thông tư số 13/2010/TT-NHNN : tỷ lệ an toàn tối thiểu 9% NHTMNN chiếm đến 70-75%thị phần hoạt động ; vậy, nói an toàn hoạt động nhóm ngân hàng định an toàn toàn ... CỦA BASEL VỀ QUY ĐỊNH AN TOÀN VỐN CAR Tỷ lệ an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio – CAR) CAR= Vốn tự có Tài sản có hiệu chỉnh rủi ro Quy định CAR > 8% Vốn tự có Tổng vốn = vốn cấp + vốn cấp + vốn...
 • 29
 • 323
 • 1

Đồ án khảo sát hệ vi sinh vật và đánh giá mức độ an toàn vi sinh trong bia

Đồ án khảo sát hệ vi sinh vật và đánh giá mức độ an toàn vi sinh trong bia
... tài “ khảo sát hệ vi sinh vật đánh giá mức độ an toàn vi sinh bia phạm vi báo cáo tiến hành kiểm tra diện Coliforms Ercherichia coli có số sản phẩm bia lon: Zorok, Hanoi, Đại Vi t, bigC, Sanmiguel ... lượng bia .38 2.7 Hệ vi sinh vật bia 40 2.7.1 Hệ vi sinh vật gây hư hỏng bia 40 2.7.1.1 Vi khuẩn Gram (+) 41 2.7.1.2 Vi khuẩn Gram (-) 43 2.7.2 Vi sinh vật ... trình 2.7 Hệ vi sinh vật bia 2.7.1 Vi sinh vật gây hư hỏng bia Bia môi trường nghèo dinh dưỡng, môi trường thuận lợi cho phát triển vi sinh vật Nồng độ ethanol bia thường – 5% Bia - 41 - GVHD:...
 • 66
 • 363
 • 0

nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng và phương pháp đánh giá sức sản suất sữa của bò lai hướng sữa tại trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ ba vì - hà nội

nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng và phương pháp đánh giá sức sản suất sữa của bò lai hướng sữa tại trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ ba vì - hà nội
... yếu tố ảnh hưởng phương pháp đánh giá sức sản suất sữa lai hướng sữa trung tâm nghiên cứu đồng cỏ Ba - Nội Mục đích đề tài - Đánh giá suất sữa ảnh hưởng số yếu tố tới sức sản xuất sữa ... cho sữa HF lai Trung tâm nghiên cứu Đồng cỏ Ba Khi nghiên cứu khả cho sữa nói chung đàn sữa nuôi Trung tâm nghiên cứu Đồng cỏ Ba - Nội, chất lượng giống đánh giá thông qua suất, ... NÔNG LÂM DƢƠNG NHƢ HÒA NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SỨC SẢN XUẤT SỮA CỦA BÒ LAI HƢỚNG SỮA TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BÒ VÀ ĐỒNG CỎ BA VÌ – HÀ NỘI Chuyên ngành:CHĂN...
 • 71
 • 297
 • 0

Đánh giá mức độ thích ứng của các tổ hợp lúa lai hai dòngmột số điều kiện sinh thái phía bắc việt nam

Đánh giá mức độ thích ứng của các tổ hợp lúa lai hai dòng ở một số điều kiện sinh thái phía bắc việt nam
... 2.1.3 Khai thác ưu th lai lúa theo h th ng hai dòng Bên c nh vi c phát tri n lúa lai ba dòng nhà khoa h c ñã phát hi n phát tri n lúa lai hai dòng Công c di truy n ch y u c a h th ng dòng lúa b ... + ð i v i lúa lai hai dòng: Vi t Nam ñã thu th p ñư c dòng TGMS nh p n i t o ñư c dòng TGMS làm s cho vi c phát tri n lúa lai hai dòng Dòng Peiai 64S chưa thích ng v i ñi u ki n Vi t Nam, phân ... ưu th lai 15 2.3 M t s k t qu nghiên c u v k thu t thâm canh lúa lai lúa lúa m t s tính tr ng c a lúa lúa theo h th ng hai dòng thương ph m 16 2.4 Nh ng thành công h n ch c a lúa lai hai dòng...
 • 142
 • 86
 • 0

Nghiên Cứu Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Và Phương Pháp Đánh Giá Sức Sản Xuất Sữa Của Bò Lai Hướng Sữa Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Bò Và Đồng Cỏ Ba Vì – Hà Nội

Nghiên Cứu Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Và Phương Pháp Đánh Giá Sức Sản Xuất Sữa Của Bò Lai Hướng Sữa Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Bò Và Đồng Cỏ Ba Vì – Hà Nội
... yếu tố ảnh hưởng phương pháp đánh giá sức sản suất sữa lai hướng sữa trung tâm nghiên cứu đồng cỏ Ba - Nội Mục đích đề tài - Đánh giá suất sữa ảnh hưởng số yếu tố tới sức sản xuất sữa ... NÔNG LÂM DƯƠNG NHƯ HÒA NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SỨC SẢN XUẤT SỮA CỦA BÒ LAI HƯỚNG SỮA TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BÒ VÀ ĐỒNG CỎ BA HÀ NỘI Chuyên ngành:CHĂN ... hưởng số yếu tố đến khả cho sữa HF lai Trung tâm nghiên cứu Đồng cỏ Ba 34 3.1.1 Năng suất sữa HF lai nuôi Ba theo yếu tố ảnh hưởng .34 3.1.2 Phân tích phương sai ảnh hưởng số yếu tố...
 • 71
 • 125
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá mức độ an toàn của công trìnhsử dụng hệ thống chỉ số camel trong giám sát và đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam tại ủy ban giám sát tài chính quốc giađánh giá mức độ an toàn xe chạy các phương án tuyếnphương pháp đánh giá mức độ hoàn thành công việcphương pháp đánh giá mức độ hoàn thành a b cứng dụng lý thuyết độ tin cậy để đánh giá mức độ an toàn và dự báo tuổi thọ cống dưới đêiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về việc mua hàng trên website zaloraphương pháp điều tra đánh giá mức độ tác hại của bệnh hxvk trên cây lạc cây khoai tâyphương pháp đánh giá cho phép lượng hóa các kết quả đánh giá thành phần và kết luận cuối cùng được mức độ tốt xấu của tình hình là phương pháp đánh giá chung kết định lượngphương pháp đánh giá 360 độphương pháp đánh giá 360 độ là gìphương pháp đánh giá trình độ công nghệcác phương pháp đánh giá trình độ công nghệđánh giá mức độ rủi ro của dự ánđánh giá mức độ thích nghi của một số cây trồng đối với đặc điểm địa lí huyện đức thọTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây