MÔ MEN từ dị THƯỜNG của MUON TRONG mô HÌNH 3 3 1 TIẾT KIỆM và PHIÊN bƒản SIÊU đối XỨNG

MEN TỪ DỊ THƯỜNG CỦA MUON TRONG HÌNH 331 TIẾT KIỆM PHIÊN BƒẢN SIÊU ĐỐI XỨNG

MÔ MEN TỪ DỊ THƯỜNG CỦA MUON TRONG MÔ HÌNH 331 TIẾT KIỆM VÀ PHIÊN BƒẢN SIÊU ĐỐI XỨNG
... hạn hình chuẩn 2.3 Đóng góp vào men từ dị thường muon hình E331 men từ dị thường khảo sát số hình 331 [54–59] Trong phần men từ dị thường muon khảo sát khuôn khổ hình E331 ... đề men từ dị thường hình mở rộng Cụ thể là: Chapter Giới thiệu • Khảo sát trình đóng góp vào men từ dị thường muon hình 331 kinh tế hình 331 kinh tế siêu đối xứng • Khảo sát men ... lepton nhỏ vài bậc Những kết dẫn đến kết luận mở rộng với đối xứng chuẩn đưa vào đối xứng Trong phần khảo sát vấn đề men từ dị thường phiên siêu đối xứng hình E331 Chương men từ dị thường...
 • 115
 • 249
 • 0

Mômen từ dị thường của electron phương pháp điều chỉnh thứ nguyên trong điện động lực học lượng tử

Mômen từ dị thường của electron và phương pháp điều chỉnh thứ nguyên trong điện động lực học lượng tử
... (3.57)   e / 4 số cấu trúc tinh tế Số hạng thứ hai từ moment từ dị thường biết bổ Schwinger Mômen từ dị thường electron điện động lực học lượng tử tính đến bậc sáu, tương tác yếu kể đến Kết ... 2  2    (3.58) KẾT LUẬN Trong Bản Luận văn Thạc sĩ khoa học nghiên cứu mômen từ dị thường electron điện động lực học lương tử Việc tính bổ cho mômen từ dựa vào lý thuyết nhiễu loạn hiệp ... cho phương trình Dirac electron trường điện từ 2/ Sự dị thường mômen từ xuất tương tác electron với chân không vật lý trường điện từ Việc tính bổ cho mômen từ electron qua trình tán xạ electron...
 • 22
 • 269
 • 0

Moment từ dị thường của electron phương pháp pauli villars trong điện động lực học lượng tử

Moment từ dị thường của electron và phương pháp pauli villars trong điện động lực học lượng tử
... 1    2  (3.14) KẾT LUẬN Trong Bản Luận văn Thạc sỹ khoa học nghiên cứu moment từ dị thường electron điện động lực học lương tử Việc tính bổ cho moment từ dựa vào lý thuyết nhiễu loạn hiệp ... cho phương trình Dirac electron trường điện từ 2/ Sự dị thường moment từ xuất tương tác electron với chân không vật lý trường điện từ Việc tính bổ cho moment từ electron qua trình tán xạ electron ... PHƢƠNG TRÌNH PAULI MOMENT TỪ ELECTRON Phương trình Pauli số hạng tương tác moment từ electron với trường điện từ thu hai cách: i/ Tổng quát hóa phương trình Schrodinger cách kể thêm spin electron...
 • 15
 • 240
 • 0

Moment từ dị thường của electron phương pháp pauli villars trong điện động lực học lượng tử

Moment từ dị thường của electron và phương pháp pauli villars trong điện động lực học lượng tử
... Phng trỡnh Pauli v moment t ca electron Phng trỡnh Pauli v moment t d thng cú th thu nhn bng hai cỏch: Trong mc 1.1 xut phỏt tphng trỡnh Schrodinger bng t hin tng lun ta thu c phng trỡnh Pauli vi ... phng phỏp iu chnh PauliVillars Trong Lun ny tụi s dng phng phỏp iu chnh Pauli- Villars v cui cựng tụi thu c kt qu phự hp vi thc nghim Trong mc.3.1 tụi trỡnh by tớnh toỏn b chớnh cho moment t gn ỳng ... 0 Cỏc ch s Hy Lp lp li cú ng ý ly tng t n CHNG PHNG TRèNH PAULI V MOMENT T ELECTRON Phng trỡnh Pauli v s hng tng tỏc gia moment t ca electron vi trng in t ngoi cú th thu c bng hai cỏch: i/ Tng...
 • 44
 • 342
 • 0

Momen từ dị thường của electron phương pháp điều chỉnh thứ nguyên trong điện động lực học lượng tử

Momen từ dị thường của electron và phương pháp điều chỉnh thứ nguyên trong điện động lực học lượng tử
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THUẬN MÔMEN TỪ DỊ THƢỜNG CỦA ELECTRON VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH THỨ NGUYÊN TRONG ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC LƢỢNG TỬ Chuyên ... dụng phƣơng pháp khử phân kỳ sau đây: phƣơng pháp cắt xung lƣợng lớn, phƣơng pháp Pauli - Villars, phƣơng pháp điều chỉnh thứ nguyên Trong Luận văn sử dụng phƣơng pháp điều chỉnh thứ nguyên cuối ...   e2 / 4 số cấu trúc tinh tế Số hạng thứ hai từ moment từ dị thƣờng đƣợc biết nhƣ bổ Schwinger Mômen từ dị thƣờng electron điện động lực học lƣợng tử đƣợc tính đến bậc sáu, tƣơng tác yếu...
 • 51
 • 224
 • 0

Moment từ dị thường của electron phương pháp Pauli-Villars trong điện động lực học lượng tử

Moment từ dị thường của electron và phương pháp Pauli-Villars trong điện động lực học lượng tử
... c gi l moment t d thng ca electron J Schwinger /13/ l ngi u tiờn tớnh b chớnh cho moment t d thng ca electron vo nm 1948 v ụng thu c kt qu phự hp vi thc nghim ( b chớnh cho moment t ca electron ... trỡnh Dirac ca electron trng in t ngoi 2/ S d thng ca moment t xut hin tng tỏc ca electron vi chõn khụng vt lý ca trng in t Vic tớnh b chớnh cho moment t electron qua quỏ trỡnh tỏn x ca electron vi ... vũng úng gúp cho moment t d thng ca electron Mc 2.3 dnh cho vic tho lun ý ngha vt lý ca h s dng in t, c bit gn ỳng phi tng i tớnh Chng Moment t d thng ca electron gn ỳng mt vũng Trong mc 3.1 s...
 • 45
 • 248
 • 0

MOMENT TỪ DỊ THƯỜNG CỦA ELECTRON PHƯƠNG PHÁP PAULI VILLARS TRONG LÝ THUYẾT TRƯỜNG LƯỢNG TỬ

MOMENT TỪ DỊ THƯỜNG CỦA ELECTRON VÀ PHƯƠNG PHÁP PAULI VILLARS TRONG LÝ THUYẾT TRƯỜNG LƯỢNG TỬ
... NHIấN V TH MINH PHNG MOMENT T D THNG CA ELECTRON V PHNG PHP PAULI -VILLARS TRONG Lí THUYT TRNG LNG T Chuyờn ngnh : Mó s : Vt lý thuyt v vt toỏn 60.44.01 LUN VN THC S KHOA ... phỏp iu chnh Pauli -Villars Ni dung Lun Thc s khoa hc bao gm phn m u, ba chng, kt lun, mt s ph lc v ti liu tham kho Chng Phng trỡnh Pauli v moment t ca electron Phng trỡnh Pauli v moment t d thng ... phỏp iu chnh Pauli -Villars Trong Lun ny tụi s dng phng phỏp iu chnh Pauli - Villars v cui cựng tụi thu c kt qu phự hp vi thc nghim Trong mc 3.1 tụi trỡnh by tớnh toỏn b chớnh cho moment t gn...
 • 61
 • 70
 • 0

MOMENT TỪ DỊ THƯỜNG CỦA ELECTRON PHƯƠNG PHÁP PAULI VILLARS TRONG LÝ THUYẾT TRƯỜNG LƯỢNG TỬ

MOMENT TỪ DỊ THƯỜNG CỦA ELECTRON VÀ PHƯƠNG PHÁP PAULI VILLARS TRONG LÝ THUYẾT TRƯỜNG LƯỢNG TỬ
... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VŨ THỊ MINH PHƯƠNG MOMENT TỪ DỊ THƯỜNG CỦA ELECTRON VÀ PHƯƠNG PHÁP PAULI -VILLARS TRONG LÝ THUYẾT TRƯỜNG LƯỢNG TỬ Chuyên ngành : Vật thuyết ... Dirac electron trường điện từ 2/ Sự dị thường moment từ xuất tương tác electron với chân không vật trường điện từ Việc tính bổ cho moment từ electron qua trình tán xạ electron với trường điện từ ... e2 8π (3.23) 20 3.2 Moment từ dị thường với bổ lượng tử Hiệu ứng hạt tương tác với chân không vật cho đóng góp bổ xung vào moment từ electron Theo công thức moment từ dị thường (2.32) nhận...
 • 24
 • 64
 • 0

MÔMEN từ dị THƯỜNG của ELECTRON PHƯƠNG PHÁP điều CHỈNH THỨ NGUYÊN TRONG điện ĐỘNG lực học LƯỢNG tử

MÔMEN từ dị THƯỜNG của ELECTRON và PHƯƠNG PHÁP điều CHỈNH THỨ NGUYÊN TRONG điện ĐỘNG lực học LƯỢNG tử
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THUẬN MÔMEN TỪ DỊ THƯỜNG CỦA ELECTRON VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH THỨ NGUYÊN TRONG ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC LƯỢNG TỬ Chuyên ... góp vào mômen từ dị thường … 24 2.3 Hệ số dạng điện từ 25 CHƯƠNG 3: BỔ CHÍNH CHO MÔMEN TỪ DỊ THƯỜNG .… 29 3.1 Bổ cho mômen từ dị thường gần vòng .… 29 3.2 Mômen từ dị thường ... thông thường người ta sử dụng phương pháp khử phân kỳ sau đây: phương pháp cắt xung lượng lớn, phương pháp Pauli - Villars, phương pháp điều chỉnh thứ nguyên Trong Luận văn sử dụng phương pháp điều...
 • 51
 • 54
 • 0

MÔMEN từ dị THƯỜNG của ELECTRON PHƯƠNG PHÁP điều CHỈNH THỨ NGUYÊN TRONG điện ĐỘNG lực học LƯỢNG tử

MÔMEN từ dị THƯỜNG của ELECTRON và PHƯƠNG PHÁP điều CHỈNH THỨ NGUYÊN TRONG điện ĐỘNG lực học LƯỢNG tử
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THUẬN MÔMEN TỪ DỊ THƯỜNG CỦA ELECTRON VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH THỨ NGUYÊN TRONG ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC LƯỢNG TỬ Chuyên ... góp vào mômen từ dị thường … 24 2.3 Hệ số dạng điện từ 25 CHƯƠNG 3: BỔ CHÍNH CHO MÔMEN TỪ DỊ THƯỜNG … 29 3.1 Bổ cho mômen từ dị thường gần vòng .… 29 3.2 Mômen từ dị thường ... thông thường người ta sử dụng phương pháp khử phân kỳ sau đây: phương pháp cắt xung lượng lớn, phương pháp Pauli - Villars, phương pháp điều chỉnh thứ nguyên Trong Luận văn sử dụng phương pháp điều...
 • 50
 • 190
 • 0

Tương tác của boson higgs trong hình 3 3 1 tiết kiệm

Tương tác của boson higgs trong mô hình 3 3 1 tiết kiệm
... L [1] aL  aL      l aL  ~ (1 ,3, -1 /3) , l aR ~ (1, 1, -1) , a =1, 2 ,3  c   aR  C, SU (3) L (1) X u aR ~ (3, 1, 2 /3) , d aR ~ (3, 1, -1 /3) , U R ~ (3, 1, 2 /3) , DR ~ (3, 1, -1 /3) (2) L L  10  ...  1            ~ (1 ,3, -1 /3) ,     20  ~ (1 ,3, 2 /3)  0    3   3      (3) u  0         ,    v  2  2    0 (4) (1) (2) SU (3) C  SU (3) ... J.Phys.G29: pp .12 13 - 12 26, 20 03 William J Marciano, Cen Zhang and Scott Willenbrock, Higgs decay to two photons Phys.Rev D85, 0 13 0 02, 2 012 INTERACTIONS OF HIGGS BOSON IN ECONOMICAL 3- 3 -1 MODEL Ha Thanh...
 • 9
 • 166
 • 4

Hệ số đối xứng của giản đồ Feynman ứng dụng vào hình 3-3-1 tiết kiệm

Hệ số đối xứng của giản đồ Feynman và ứng dụng vào mô hình 3-3-1 tiết kiệm
... 1.2 Hệ số đối xứng giản đồ Feynman 1.2.1 Hệ số đối xứng giản đồ Feynman cho trường vô hướng 1.2.2 Hệ số đối xứng giản đồ Feynman cho QED 1.2.3 Hệ số đối xứng cho ... số hạng giản đồ Feynman hình 1.5, với lưu ý thừa số ứng trước hệ số đối xứng giản đồ Trên đây, yếu tố đóng góp cho hệ số đối xứng cho giản đồ Feynman Tiếp theo, xây dựng công thức xác định hệ ... tác • Hệ số hoán vị g đỉnh tương tác giản đồ Feynman mà không làm thay đổi dạng hình học giản đồ • Xây dựng công thức xác định hệ số đối xứng giản đồ Feynman Đối xứng kiểu Peccei-Quinn hình...
 • 110
 • 469
 • 0

Giáo trình phân tích tổng hợp những vấn đề thường phát sinh trong cấu hình mạng phần 1 ppt

Giáo trình phân tích và tổng hợp những vấn đề thường phát sinh trong cấu hình mạng phần 1 ppt
... DHCP 1. 1 Chia a ch mng vi NAT v PAT 1. 1 .1 a ch riờng RFC 19 18 dnh riờng di a ch IP sau: a ch lp A: 10 .0.0.0/8 16 a ch lp B: 17 2 .16 .0.0 17 2. 31. 255.255 (17 2 .16 .0.0 /12 ) 484 256 a ch lp C: 19 2 .16 8.0.0 -19 2 .16 8.255.255 ... thống mạng nên nâng cấp để đáp ứng nhu cầu phát triển 1. 1.4 Ngăn trặn bão quảng bá 4 81 Trận bão quảng bá xảy có nhiều gói quảng bá đợc nhận vào port Việc sử lý chuyển mạch gói cho hệ thống mạng ... router switch thành viên nhiều cấu trúc hình port kết nối vào đờng trunk Lu ý: VTP chạy Catalyst switch không chạy router Trên switch kết nối vào router, bạn nên cấu hình cho switch chạy chế độ...
 • 10
 • 164
 • 0

Khối lượng neutrinos trong hình 3 3 1 tiết kiệm

Khối lượng neutrinos trong mô hình 3 3 1 tiết kiệm
...   u1L  1      Q1L   d1L   3, 3,  , Q L   u L  3 U   D   L  L   3, 3 ,0  ,  2 ,3 * uaR ~ (3, 1, 2 /3) , d aR ~ (3, 1, -1 /3) , UR ~ (3, 1, 2 /3) , D R ~ (3, 1, -1 /3) , (1. 2) Trong ... aRlbL 1  hab aLlbR 1  hab aRlbR 3  hab l aLlbR2  H c, (3. 8) c c  3 1 110 * 10   30 *  30   3 3 310 * 10   30 *  30   4 1 1 10 * 10  4 3 3 30 *  30  ... LƯỢNG NEUTRINOS TRONG MÔ HÌNH 3- 3 -1 TIẾT KIỆM 24 3. 1 Cơ chế khối lượng sinh khối lượng cho neutrinos: 24 3. 2 Ma trận khối lượng neutrinos 26 3. 2 .1 Khối lượng Dirac neutrinos...
 • 43
 • 92
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kéo các tex box câu hỏi ẩn phía dưới cửa sổ trình chiếu hình 3 1 bviet doan van ngan ke lai ngay dau tien di hoc cua em trong do co mieu ta bieu cam va tu sutinh thuong cua bac trong tap nhat ki trong tucác giải pháp nhằm phát triển thương mai dịch vụ theo các quy định của gats trong thời gian tớilà tư thế đứng của vđv trong quá trình tập luyện và thi đấu là tư thế khởi đầu của các hoạt động kỹ thuật và các hoạt động di chuyển tư thế này còn gọi là tư thế cơ bảndị thường của đường sinh sảntiết kiệm và đầu tư trong kinh tế vĩ môngoai thuong cua đàng trong thế kỉ 1718nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của đảng trong tình hình hiện naykhối lượng phân tử trung bình của xenlulozo trong sợi bôngbảo vệ dòng thứ tự không bvi0 của mba trong mạng có dứng dụng mô hình kinh tế lượng phân tích và đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của vibankvận động bất thường của tim trong tràn dịch màng timnhững hoa tự bất thường của cây sâm vieetj namtrình tự tác động của probiotic trong đường ruột vật chủĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây