KĨ THUẬT TRỒNG NGÔ CAO SẢN

Kỹ thuật trồng lúa cao sản docx

Kỹ thuật trồng lúa cao sản docx
... nhét vào miệng hang Bẫy trồng: khu vực khoảng km2 (100 ha) bố trí ruộng gieo trồng sớm tháng, cách 500 m, ruộng có hàng rào ny lông cao 80-100cm lồng hom (2/bờ) Sử dụng giống lúa thơm để dẫn dụ chuột ... hụt Nên sử dụng máy gặt dải hàng để cắt lúa Sau cắt tiến hành suốt ngay, không nên phơi mớ ruộng Sử dụng máy đập lúa trục dọc (tuốt lúa, máy nhai) để suốt lúa CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN (SƠ CHẾ) Trong ... rầy, bọ xít sâu nhỏ hại lúa Không phun thuốc trừ sâu vòng 40 ngày đầu sau sạ để bảo vệ hệ thiên địch, phun thuốc trừ sâu mật số tới ngưỡng phòng trừ quy định phải tuân thủ kỹ thuật đúng: · Đúng thuốc:...
 • 12
 • 182
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn thuật trong nông lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản.pdf

Tài liệu Hướng dẫn kĩ thuật trong nông lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản.pdf
... HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT TRONG NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TẬP TRONG SỐ NÀY SINH HỌC VÀ KĨ THUẬT NUÔI CÁ CHẼM BIỆN PHÁP PHÒNG, TRỊ MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN CÁ MÚ VÀ CÁ GIÒ NUÔI BIỂN ... http://www.ebook.edu.vn xiv Phần 1: Sinh học kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản I.SINH HỌC VÀ KĨ THUẬT NUÔI CÁ CHẼM PHẦN I SINH HỌC VÀ KĨ THUẬT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN I SINH HỌC VÀ KĨ THUẬT NUÔI CÁ CHẼM Đặc điểm phân loại ... SINH HỌC VÀ KĨ THUẬT NUÔI CÁ CHÌNH KĨ THUẬT NUÔI CÁ QUẢ (CÁ LÓC) NHÂN GIỐNG CÁ LÓC ĐEN KỸ THUẬT NUÔI CÁ AO NƯỚC TĨNH CHỐNG RÉT CHO CÁ PHÒNG BỆNH CHO CÁ TRONG MÙA MƯA TRỒNG BÍ XANH TRÁI VỤ TRỒNG...
 • 119
 • 627
 • 3

Hướng dẫn thuật lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án sản xuất giấy và bột giấy

Hướng dẫn kĩ thuật lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án sản xuất giấy và bột giấy
... hình dự án …… Hướng dẫn kỹ thuật lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Sản xuất Giấy Bột giấy Hướng dẫn kỹ thuật lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Sản xuất Giấy Bột giấy ... Hướng dẫn kỹ thuật lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Sản xuất Giấy Bột giấy Hướng dẫn kỹ thuật lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Sản xuất Giấy Bột giấy Bản hướng dẫn kỹ thuật ... Hướng dẫn kỹ thuật lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Sản xuất Giấy Bột giấy 32 Hướng dẫn kỹ thuật lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Sản xuất Giấy Bột giấy CHƯƠNG ĐÁNH...
 • 75
 • 1,001
 • 10

Hoàn thiện cơ sở vật chất thuật để nâng cao chất lượng dịch vụ tại Công ty khách sạn du lịch Kim Liên

Hoàn thiện cơ sở vật chất kĩ thuật để nâng cao chất lượng dịch vụ tại Công ty khách sạn du lịch Kim Liên
... thiện sở vật chất thuật để nâng cao chất lợng dịch vụ khách sạn Chơng sở vật chất kỹ thuật khách sạn vai trò việc nâng cao chất lợng dịch vụ 1.1 Khách sạn chất lợng dịch vụ khách sạn 1.1.1 ... : sở vật chất thuật vai trò việc nâng cao chất lợng dịch vụ Chơng : Thực trạng sở vật chất thuật chất lợng dịch vụ công ty khách sạn du lịch Kim Liên Chơng : Một số giải pháp hoàn thiện ... tập Công ty khách sạn du lịch Kim Liên dới hớng dẫn Th.S Phạm Ngọc Dơng em chọn đề tài : Hoàn thiện sở vật chất thuật để nâng cao chất l ợng dịch vụ Công ty khách sạn du lịch Kim Liên Kết...
 • 61
 • 902
 • 8

thuật trồng cây sầu riêng đạt hiệu quả kinh tế cao

Kĩ thuật trồng cây sầu riêng đạt hiệu quả kinh tế cao
... Chuẩn bị đất trồng cách trồng Nên chuẩn bị đất để trồng sầu riêng theo thể thức đấp ụ (ụ đất rộng 1m cao mặt đất tự nhiên hay mặt liếp vào khoảng 50-60cm) (Hình 4) đào hố trồng ụ đắp, hố trồng có ... dùng số ngắn ngày làm trồng xen vườn sầu riêng để góp phần hạn chế cỏ dại phát triển (Hình 7) Việc trồng xen cần bảo đảm trồng xen không cạnh tranh nước dinh dưỡng với sầu riêng Trong năm đầu chưa ... gốc gĩư ẩm Cây sầu riêng cần sử dụng rơm cỏ khô phủ kín mô đất lớp dầy 10-20 cm, cách gốc 10-50 cm tuỳ theo lớn hay nhỏ Gốc sầu riêng khô làm giảm hội cho nấm bệnh công vào gốc Làm cỏ, trồng xen...
 • 11
 • 800
 • 8

Hàng rào thuật trong thương mại của Mĩ với hàng thủy sản Việt Nam

Hàng rào kĩ thuật trong thương mại của Mĩ với hàng thủy sản Việt Nam
... Thống kê thương mại - Số liệu Bộ thương mại Mỹ năm 2000 3.1.2 Xuất thuỷ sản Việt Nam sang Mỹ sau năm 2000 Với việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, nhà sản xuất thuỷ sản Việt Nam ... kỹ thuật thương mại (TBTs) để làm giảm lượng xuất sản phẩm nông nghiệp từ Việt Nam Bài viết đề cập việc Mỹ áp dụng rào cản kỹ thuật thương mại sản phẩm thuỷ sản Việt Nam công cụ nhằm hạn chế hàng ... thành việc loại trừ rào cản phi thuế quan thương mại Trong số rào cản phi thuế, hàng rào kỹ thuật thương mại chưa xác định cách rõ ràng Các hàng rào kỹ thuật đề cấp tới tiêu chuẩn hàng hoá mà quốc...
 • 21
 • 400
 • 2

Bài 1: Vai trò của bản vẽ thuật trong sản xuất và đời sống

Bài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống
... - Bằng tay, dụng cụ vẽ, máy vi tính… - Học vẽ thuật để ứng dụng vào sản xuất - Hiểu vẽ thuật để ứng dụng vào sản đời sống, đồng thời tạo điều kiện học tốt xuất đời sống, đồng thời tạo điều ... + Nông nghiệp: Bản dẫn phòng trừ sâu bệnh… - Bản vẽ thuật vẽ gì? ngành - Mỗi lónh vực kó thuật vẽ riêng - Được vẽ tay, dụng cụ vẽ hay - Trong trường phổ thông, học vẽ thuật ngành máy ... toàn Hoạt động 4: Tìm hiểu vẽ thuật III/ Bản vẽ thuật dùng lónh dùng lónh vực kó thuật vực kó thuật + Cơ khí: Bản vẽ máy cưa… - Bằng từ gợi ý cho trước, điền vào + Điện lực: Sơ đồ đường...
 • 2
 • 11,646
 • 16

Kỹ thuật trồng quế cho sản phẩm chất lượng cao

Kỹ thuật trồng quế cho sản phẩm chất lượng cao
... tồn này, người trồng quế cần tìm hiểu áp dụng tiến kỹ thuật thâm canh để tạo rừng quế có suất cao, chất lượng sản phẩm tốt Khi quế trồng tập trung thành rừng, đất trồng phải có tính chất đất rừng ... gốc cho quế Bón thúc 50 100g NPK cho gốc quế Áp dụng thực kỹ thuật thâm canh rừng trồng quế có thu nhập tốt Mật độ trồng quế ban đầu 2500 cây/ha đến 4000 cây/ Sau 10 - 15 năm sản lượng vỏ quế ... sinh trưởng tốt, suất cao, thực tế cho thấy có nhiều khu rừng trồng quế, sinh trưởng chậm, sâu bệnh - chất lượng sản phẩm Điều ảnh hưởng không nhỏ đến kết thu hoạch người trồng quế Để khắc phục hạn...
 • 4
 • 513
 • 3

Bài 1. vai trò của bản vẽ thuật trong sản xuất và đời sống

Bài 1. vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống
... phổ biến sản xuất đời sống  Hoạt động -Hướng dẫn HS tham khảo H1.4, bổ sung vốn kiến thức II .Bản vẽ dùng thực tế thân HS lónh vực -Bản vẽ dùng lónh vực kỹ thuật nào? Đặc điểm kỹ thuật vẽ lónh ... BVKT tài liệu cần thiết kèm theo sản phẩm dùng trao đổi, sử dụng, … phải làm gì? -BVKT đóng vai trò sản xuất đời sống? Nếu BVKT vấn đề xảy ra? Nêu ví dụ cụ thể  KL: BVKT ... -Điện lực -………… 4.Củng cố -Phân biệt tranh vẽ BVKT -Trả lời câu hỏi SGK 5.Dặn dò -Chuẩn bò SGK -o0o - 1_2 -HS thảo luận, thi đua giũa nhóm ứng dụng vẽ lónh vực mà HS nghe biết đến ...
 • 2
 • 2,819
 • 7

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THUẬT TRONG NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN pdf

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT TRONG NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN pdf
... HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT TRONG NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TẬP TRONG SỐ NÀY SINH HỌC VÀ KĨ THUẬT NUÔI CÁ CHẼM BIỆN PHÁP PHÒNG, TRỊ MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN CÁ MÚ VÀ CÁ GIÒ NUÔI BIỂN ... http://www.ebook.edu.vn xiv Phần 1: Sinh học kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản I.SINH HỌC VÀ KĨ THUẬT NUÔI CÁ CHẼM PHẦN I SINH HỌC VÀ KĨ THUẬT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN I SINH HỌC VÀ KĨ THUẬT NUÔI CÁ CHẼM Đặc điểm phân loại ... SINH HỌC VÀ KĨ THUẬT NUÔI CÁ CHÌNH KĨ THUẬT NUÔI CÁ QUẢ (CÁ LÓC) NHÂN GIỐNG CÁ LÓC ĐEN KỸ THUẬT NUÔI CÁ AO NƯỚC TĨNH CHỐNG RÉT CHO CÁ PHÒNG BỆNH CHO CÁ TRONG MÙA MƯA TRỒNG BÍ XANH TRÁI VỤ TRỒNG...
 • 119
 • 249
 • 0

báo cáo thành tựu khoa học thuật trong nông nghiệp

báo cáo thành tựu khoa học kĩ thuật trong nông nghiệp
... kinh tế nông nghiệp, xã hội học nông thôn thị trường nông sản Như để ngành nônng nghiệp ngày phát triển đáp ứng nhu cầu xã hội cần phải không ngừng áp dụng tiến khoa học thuật nông nghiệp ... đây, nhà khoa học nghiên cứu vận dụng thành công KHKT vào NN đạt thành công rực rở sau: TRONG TRỒNG TRỌT • Cách mạng xanh nông nghiệp • Cách mạng trắng nông nghiệp Đối với nước ta: • Nông nghiệp ... trình hóa học hóa • Quá trình thủy lợi hóa • Các thành tựu Khoa học NN: + Công nghệ sinh học, hóa học: Di truyền, lai tạo giống + Pp canh tác + Nghiên cứu thị trường… II Các thành tựu đạt Trong suốt...
 • 42
 • 2,065
 • 0

HƯỚNG DẪN THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT HÓA CHẤT CƠ BẢN pptx

HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT HÓA CHẤT CƠ BẢN pptx
... tắc đánh giá Đánh giá tác động dự án lên môi trường dự báo, đánh giá tác động tiềm bao gồm tác động tích cực tác động xấu, tác động trực tiếp gián tiếp, tác động trước mắt lâu dài, tác động tức ... đóng cửa dự án) Nên phân thành giai đoạn dự án đánh giá tác đông theo nguồn sau:……………………… - Các nguồn tác động dự án đến môi trường chất thải - Các nguồn tác động dự án đến môi trường không chất ... trường Việt Nam Từ đánh giá trạng chất lượng môi trường khu vực nghiên cứu, dự báo đánh giá đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động tới môi trường hoạt động dự án • Phương pháp đánh giá nhanh sở hệ...
 • 111
 • 382
 • 4

Xem thêm