THUYẾT TRÌNH CÓ SỢ LẮM KHÔNG

Bài thuyết trình sở công nghiệp môi trường: Quá trình oxy hóa khử

Bài thuyết trình Cơ sở công nghiệp môi trường: Quá trình oxy hóa khử
... đồng thời khử oxi hóa Quá trình oxy hóa khử xử lý nước thải  sở: phản ứng oxi hóa khử  Ứng dụng: -khử trùng -khử cyanide - khử crom II Các ứng dụng phản ứng oxy hóa khử 1 .Quá trình khử trùng ... Khử com NỘI DUNG CHÍNH I Giới thiệu chung Khái niệm oxi hóa khử Quá trình oxi hóa khử II Các ứng dụng phản ứng oxi hóa khử Quá trình khử trùng 1.1 Phương pháp lý học 1.2 Phương pháp hóa học Khử ... 0,70 Kẽm 1,04 0,40 Khử cyanide 2.1 khử cyanide clo   Quá trình oxy hóa khử cyanide xảy môi trường kiềm Các phản ứng xảy ra: CNCl + + HOCl 2.2 Khử cyanide ozone Cyanide bị oxy hóa ozone tạo thành...
 • 33
 • 313
 • 0

Bài thuyết trình sở công nghệ Môi trường: Quá trình sinh học hiếu khí với vi sinh vật tăng trưởng dính bám

Bài thuyết trình Cơ sở công nghệ Môi trường: Quá trình sinh học hiếu khí với vi sinh vật tăng trưởng dính bám
... hiếu khí Hiếu khí tiếp xúc Xử lý sinh học theo mẻ Lọc hiếu khí Sinh trưởng dính bám Lọc sinh học nhỏ giọt Đĩa quay sinh học 6/4/14 BỂ LỌC SINH HỌC KHÁI NIỆM – CẤU TẠO BỂ LỌC SINH HỌC Vòi phun Vật ... Các công thức liên quan vi sinh vật Vi sinh vật MỤC LỤC I • Mở Đầu II • Các Bể Lọc III • Vi Sinh Vật IV • Tài Liệu Tham Khảo I MỞ ĐẦU Quá trình xử ly sinh học thường theo sau trình xử ly học ... SINH HỌC Mục đích: Khử chất hữu (COD, BOD) Ý nghĩa: • Chi phí thấp • Thân thiện với môi trường • Dễ vận hành 6/4/14 II CÁC BỂ LỌC Acrotank Sinh trưởng lo lửng Công nghệ hiếu khí Hồ sinh học hiếu...
 • 40
 • 621
 • 0

Bài thuyết trình sở công nghệ môi trường: Quá trình tuyển nổi và ly tâm

Bài thuyết trình Cơ sở công nghệ môi trường: Quá trình tuyển nổi và ly tâm
... xyclon thủy lực trình ly tâm Nguyễn Đại Phát 2009120141 Máy ly tâm trình ly tâm Nội Dung: I QUÁ TRÌNH TUYỂN NỔI 1.Giới thiệu chung Các phương pháp tuyển sở trình tuyển II QUÁ TRÌNH LY TÂM 1.Xyclon ... tháo cát) phụ thuộc vào đường kính Xyclon 2 Máy ly tâm sở khoa học Ly tâm trình sử dụng lực ly tâm để phân riêng cấu tử có khối lượng riêng khác Động lực trình lực ly tâm yếu tố khác biệt ... Ngoài ra, người ta thực số phương pháp tuyển khác:  Tuyển hóa hoc  Tuyển sinh học  Tuyển ion  Tuyển điện hóa  Tuyển tự nhiên 3 sở trình tuyển nổi: • Sự lôi hạt lơ lững lên bề mặt khí...
 • 52
 • 557
 • 2

bài thuyết trình sở công nghệ môi trường quá trình tuyển nổi và ly tâm

bài thuyết trình cơ sở công nghệ môi trường quá trình tuyển nổi và ly tâm
... xyclon thủy lực trình ly tâm Nguyễn Đại Phát 2009120141 Máy ly tâm trình ly tâm Nội Dung: I QUÁ TRÌNH TUYỂN NỔI 1.Giới thiệu chung Các phương pháp tuyển sở trình tuyển II QUÁ TRÌNH LY TÂM 1.Xyclon ... tháo cát) phụ thuộc vào đường kính Xyclon 2 Máy ly tâm sở khoa học Ly tâm trình sử dụng lực ly tâm để phân riêng cấu tử có khối lượng riêng khác Động lực trình lực ly tâm yếu tố khác biệt ... Ngoài ra, người ta thực số phương pháp tuyển khác:  Tuyển hóa hoc  Tuyển sinh học  Tuyển ion  Tuyển điện hóa  Tuyển tự nhiên 3 sở trình tuyển nổi: • Sự lôi hạt lơ lững lên bề mặt khí...
 • 52
 • 421
 • 0

Thuyết trình sở kỹ thuật bảo hiểm nhân thọ

Thuyết trình cơ sở kỹ thuật bảo hiểm nhân thọ
... bào hiểm nhân thọ cho trường hợp sống (bảo hiểm sinh kỳ) Bảo hiểm nhân thọ trọn đời Gọi khoản phí bảo hiểm loại hình bảo hiểm nhân thọ trọn đời(giá trị hợp đồng đồng) (Công thức 1) ‘  Bảo hiểm ... phí bảo hiểm loại hình bảo hiểm nhân thọ trọn đời theo niên kim trả đầu kỳ sau k năm (giá trị hợp đồng đồng) (công thức 5) Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn Gọi phí bảo hiểm loại hình bảo hiểm nhân thọ ... bảo hiểm tối đa không vượt 0,3% tổng doanh thu phí bảo hiểm giữ lại hợp đồng bảo hiểm Việc trích nộp thực đến quy mô Quỹ bảo vệ người bảo hiểm đạt 3% tổng tài sản doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ...
 • 53
 • 210
 • 0

Bài thuyết trình sở địa lý nhân văn công ty xuyên quốc gia

Bài thuyết trình cơ sở địa lý nhân văn công ty xuyên quốc gia
... corporation/TNC: Cơng ty xun quốc gia Multinational corporation/MNC: Cơng ty đa quốc gia Cơng ty đa quốc gia Cơng ty xun quốc gia hiểu tương đương Nguồn gốc Các cơng ty xun quốc gia hình thành dựa phát ... Giới thiệu ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Khoa Địa sở địa nhân văn  Giảng viên: Hồ Kim Thi Đề tài: Cơng ty xun quốc gia Giới thiệu Khái ... Cơng ty xun quốc gia: khái niệm để cơng ty sản xuất hay cung cấp dịch vụ hai quốc gia, hoạt động theo hệ thống, có định hướng chiến lược phát triển chung Transnational corporation/TNC: Cơng ty...
 • 36
 • 353
 • 0

Bài thuyết trình sở văn hóa việt nam (1)

Bài thuyết trình cơ sở văn hóa việt nam (1)
... Chương DIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VĂN HÓA VIỆT NAM 2.1 Văn hoá Việt Nam thời tiền sử 2.2 Văn hoá Việt Nam thời sơ sử 2.3 Văn hoá Việt Nam thiên niên kỷ đầu công nguyên 2.4 Văn hoá Việt Nam thời tự chủ ... 2.5 Văn hoá Việt Nam từ nửa sau kỷ XIX đến năm 1945 2.6 Văn hoá Việt Nam từ năm 1945 đến Chương 3: CÁC VÙNG VĂN HÓA VIỆT NAM 3.1 Vùng văn hóa Tây Bắc 3.2 Vùng văn hóa Đông Bắc 3.3 Vùng văn hóa ... Nội, 1996 Trần Ngọc Thêm, sở văn hóa Việt Nam NXB TP HCM, 1996 Lê Văn Chưởng, sở văn hóa Việt Nam NXB Trẻ, TP HCM, 1999 Tài liệu tham khảo: Đào Duy Anh, Việt Nam văn hoá sử cương, NXB VHTT,...
 • 98
 • 1,508
 • 0

Thuyết trình sở dữ liệu nâng cao fuzzy orderings in flexible query answering systems

Thuyết trình cơ sở dữ liệu nâng cao fuzzy orderings in flexible query answering systems
... MOST’’, and ‘‘IS WITHIN’’ are added Content Introduction VQS Conditions based on fuzzy orderings The aggregation issue Summary Conditions based on fuzzy orderings The single conditions ‘‘IS’’, ... ‘‘IS WITHIN’’ are modeled Example: Price IS AT MOST 70 Conditions based on fuzzy orderings  Definition 1: Fuzzy equivalence relation   A binary fuzzy relation E: X2 → [0,1] is called fuzzy equivalence ... Conditions based on fuzzy orderings Some important formula be deduced from theorem 1&2: LC(x,y) = (TL-Ed,C-ordering) L’C(x,y) = (TP-Ed,C-ordering) Conditions based on fuzzy orderings Formula is...
 • 46
 • 283
 • 0

Thuyết trình sở dữ liệu nâng cao point access method

Thuyết trình cơ sở dữ liệu nâng cao point access method
... Point Access Method Spatial Data Main Memory Structure Point Access Methods Spatial Data Characteristic of Spatial Data • • • • • ... only one pointer refers to each directory page => guarantees linear growth Hierarchical Access Method Hierarchical Access Method • BANG file (Balanced and Nested Grid) • • • • a hybrid method divides ... split at fixed dimension and position (know distribution is assumed) Hierarchical Access Method Hierarchical Access Method • Buddy tree: • • • • • • • dynamic hashing scheme with tree structure (hybrid)...
 • 32
 • 239
 • 0

slide bài thuyết trình sở khoa học và phương pháp thực tiễn của tưới nhỏ giọt

slide bài thuyết trình cơ sở khoa học và phương pháp thực tiễn của tưới nhỏ giọt
... - Hệ số tưới trồng: đúc kết qua nhiều năm nghiên cứu thực tưới nhiệm chuyên gia Nông Học. trồng Phương Pháp Thực Tiễn Của Tưới Nhỏ Giọt Hệ thống tưới nhỏ giọt NETAFIM Hệ thống tưới nhỏ giọt trồng ... đoạn khác Cung cấp cách ? - Tùy theo loại có nhiều phương pháp : Tưới ngập, tưới rãnh, tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt Nguyên Lý Của Việc Tưới Nhỏ Giọt Vùng rễ tích cực tập trung - Rễ tập trung vùng ... Hệ thống tưới nhỏ giọt trồng dâu Đà Lạt Hệ thống tưới nhỏ giọt - Là kỹ thuật cung cấp nước vào rễ dạng giọt nước nhỏ chậm với lưu lượng không đổi nhờ chế điều tiết áp lực nước đầu nhỏ giọt gắn...
 • 25
 • 870
 • 1

Thuyết trình sở lý luận về rủi ro tín dụng vận dụng để phân tích đánh gia

Thuyết trình cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng vận dụng để phân tích đánh gia
... Nội dung  Chương 1: sở luận rủi ro tín dụng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng NHTM  Chương 2: Vận dụng cở luận RRTD phân tích, đánh giá “Đại án lừa đảo chiếm đoạt 4000 ... 1.3 Phân loại RRTD: 1.3.1.Theo nguyên nhân phát sinh: * Rủi ro danh mục: - Rủi ro cá biệt - Rủi ro tập trung * Rủi ro giao dịch: - Rủi ro xét duyệt - Rủi ro bảo đảm - Rủi ro nghiệp vụ 1.3 Phân ... Theo giai đoạn phát sinh: - Rủi ro thẩm đinh - Rủi ro cho vay - Rủi ro quản trị, thu hồi nợ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA RRTD VÀ QUẢN TRỊ RRTD TRONG CÁC NHTM 1.4    Các số đánh giá rủi ro tín dụng: ...
 • 46
 • 256
 • 0

Giáo trình toán sở bài không gian Metrix

Giáo trình toán cơ sở bài không gian Metrix
... = x C[a,b] với metric n→∞ hội tụ Chú ý giúp ta dự đoán phần tử giới hạn Không gian metric đầy đủ Định nghĩa Cho không gian metric (X, d) Dãy {xn } ⊂ X gọi dãy Cauchy (dãy bản) lim d(xn , xm ) ... dãy {xn } dãy Cauchy có dãy hội tụ x {xn } hội tụ x Định nghĩa Không gian metric (X, d) gọi đầy đủ dãy Cauchy dãy hội tụ Ví dụ Không gian Rm với metric d thông thường đầy đủ Thật vậy, xét tùy ý ... hàm x(t), hàm x(t) liên tục [a, b] • lim d(xn , x) = n→∞ Đây điều ta cần chứng minh B Bài tập Bài Cho không gian metric (X, d) Ta định nghĩa d1 (x, y) = d(x, y) + d(x, y) , x, y ∈ X Chứng minh...
 • 6
 • 184
 • 0

Giáo trình toán sở bài không gian Metrix tiếp

Giáo trình toán cơ sở bài không gian Metrix tiếp
... Chuẩn không gian vectơ Chuẩn tương đương Không gian Banach Ánh xạ tuyến tính liên tục Không gian ánh xạ tuyến tính liên tục (không xét ánh xạ liên hợp, ánh xạ compắc, nguyên lý bản) Không gian ... trực chuẩn Hệ trực chuẩn đầy đủ §1 Metric tập hợp Sự hội tụ Không gian đầy đủ Phần có thêm phần bổ sung trước Tóm tắt lý thuyết 1.1 Không gian metric Định nghĩa Cho tập X = ∅ Một ánh xạ d từ X × ... C[a,b] với metric hội n→∞ tụ Chú ý giúp ta dự đoán phần tử giới hạn 1.3 Không gian metric đầy đủ Định nghĩa Cho không gian metric (X, d) Dãy {xn } ⊂ X gọi dãy Cauchy (dãy bản) lim d(xn , xm )...
 • 14
 • 198
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: slide thuyet trinh cơ sở dữ mô hình thực thể kết hợpthuyết trình cơ sở dữ liệugiáo trình cơ sở lý thuyết truyền tingiáo trình cơ sở lý thuyết điều khiển tự độnggiáo trình cơ sở lý thuyết hóa họcgiáo trình cơ sở lý thuyết mật mãgiáo trình cơ sở lý thuyết hóa vô cơlàm thế nào để thuyết trình có hiệu quảgiáo trình cơ sở lý thuyết hóa hữu cơgiáo trình cơ sở lý thuyết mạchgiáo trình cơ sở hạ tầng cảng hàng khôngthuyết minh kiến trúc công trình trụ sở làm việc công ty xây dựng 319giáo trình cơ sở viễn thám chương 4 chụp ảnh hàng khônggiáo trình cơ sở cadlập trình cơ sở dữ liệuPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 48. QuảBài 43. Rễ cây