CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP GIA tải TRƯỚC sử DỤNG các vật THOÁT nước ĐỨNG đúc sẵn

CHUYÊN ĐỀ DỊCH TÀI LIỆU PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN (PVDs) pot

CHUYÊN ĐỀ DỊCH TÀI LIỆU PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN (PVDs) pot
... THẢO VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT; 5-1-2008 PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN (PVDs) Phần 1: Kỹ thuật thoát nước thẳng đứng Phần 2: Kỹ thuật gia tải trước hút ... Có vật thoát nước đứng Độ lún Không có vật thoát nước đứng Không có vật thoát nước đứng vật thoát nước đứng Thời gian Các vật thoát nước đứng làm tăng trình lún không làm giảm độ lún cuối Các ... vậy, vật thoát nước thẳng đứng đúc sẵn thường sử dụng để rút ngắn đường thoát nước đẩy nhanh trình cố kết đất PVDs Nền đắp Lớp tiêu nước nằm ngang Các ống thoát nước đứng Các lỗ thoát nước đứng...
 • 106
 • 316
 • 0

PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN (PVDs) doc

PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN (PVDs) doc
... CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT; 5-1-2008 THẢ VỀ PHÁ CỐ ĐẤ 5- PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN (PVDs) Phần 1: Kỹ thuật thoát nước thẳng đứng Phần 2: Kỹ thuật gia ... Có vật thoát nước đứng Độ lún Không có vật thoát nước đứng Không có vật thoát nước đứng vật thoát nước đứng Thời gian Các vật thoát nước đứng làm tăng trình lún không làm giảm độ lún cuối Các ... vậy, vật thoát nước thẳng đứng đúc sẵn thường sử dụng để rút ngắn đường thoát nước đẩy nhanh trình cố kết đất PVDs Nền đắp Lớp tiêu nước nằm ngang Các ống thoát nước đứng Các lỗ thoát nước đứng...
 • 27
 • 112
 • 0

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 1 doc

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 1 doc
... THẢO VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT; 5 -1- 2008 5- PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN (PVDs) Phần 1: Kỹ thuật thoát nước thẳng đứng Phần 2: Kỹ thuật gia tải trước ... 19 90) Độ lún Có gia tải trước Không gia tải trước Thời gian Cơ cấu gia tải trước Cố kết sơ cấp Hệ số rỗng (Độ dốc đường cong = Cc) Đường cong dỡ tải gia tải lại (Độ dốc Cr) Đất mềm Việc gia tải ... trước làm tăng cường độ chống cắt cho phép tiết kiệm móng (Theo Hausmann 19 90) Đất mềm cần sử dụng giải pháp móng cọc Tải trọng Đất mềm cố kết tác dụng tải trọng Việc gia tải trước cho phép sử...
 • 11
 • 185
 • 2

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 2 ppt

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 2 ppt
... Có vật thoát nước đứng Độ lún Không có vật thoát nước đứng Không có vật thoát nước đứng vật thoát nước đứng Thời gian Các vật thoát nước đứng làm tăng trình lún không làm giảm độ lún cuối Các ... Các lỗ thoát nước đứng   Các lỗ thoát nước đứng sử dụng để đẩy nhanh cố kết ban đầu đất dính việc rút ngắn đường tiêu thoát nước Các kiểu lỗ thoát nước đứng lỗ   Lỗ thoát nước cát ... 1 -2 Các phương pháp phân tích tính toán 1 .2. 1 Tính toán độ lún 1 .2. 2 Tính toán tốc độ lún 1) Lý thuyết cố kết (theo phương đứng) Terzaghi 2) Lý thuyết cố kết hướng tâm thiết kế vật thoát nước đứng...
 • 11
 • 104
 • 1

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 3 pot

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 3 pot
... theo phương đứng Fig 1.1 Dùng cho áp lực nước lỗ rỗng phân bố Hệ số thời gian: Khoảng cách theo phương đứng từ điểm tính đến biên thoát nước gần Thoát nước hướng Đường tiêu nước: Thoát nước hai ... riêng biệt dựa dòng chảy đứng biệ chả dòng chảy hướng tâm sau kết hợp chả ướng ược cách sử dụng phương trình Carillo phương Tại điểm Giá trị trung bình Lý thuyết thoát nước hướng tâm túy Barron ... log độ sâu khác Tải trọng (KPa) 1.2.2 Tốc độ cố kết  Lý thuyết cố kết chiều Terzaghi Áp lực nước lỗ rỗng Thời gian Hệ số cố kết Khoảng cách theo phương đứng mặt đất Áp lực nước lỗ rỗng Biến...
 • 11
 • 147
 • 0

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 4 potx

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 4 potx
... = thoát nước theo phương ngang) Chú ý:  = cho trường hợp ống thoát nước đứng lớp thoát nước nằm ngang Ví dụ Lớp đất sét bão hòa nước dày 8m, tầng đất phía không thấm nước Các vật thoát nước đứng ... chảy đứng Dòng chảy ngang Các hệ số thời gian Tv Th Hình 1.3 Cách giải cho phương trình (1.3) (1.9) Bảng tính toán cho dòng chảy đứng ngang kết hợp Trong Hình 1 .4 Cách giải cho trường hợp thoát nước ... 1.2 năm Vì thoát nước hướng tâm kiểm soát, lớp đất sét dày Một cách khác tính Uv Uh cách sử dụng phương trình (1.3), (1.8 - 1.10) biểu đồ hình 1.3 Tuy nhiên, cách giải thực 10) phương pháp thử...
 • 11
 • 123
 • 0

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 5 docx

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 5 docx
... (1) Thoát nước thẳng đứng (2) Thoát nước hướng tâm Với F(n)  ln(n) – 0. 75 Cho trường hợp xáo động well resistance Cho trường hợp xáo động n = de/dw s = ds/dw dw = 2(a+b)/n de = 1.128 x khoảng cách ... dựng PVD Thiết bị lắp đặt Dẫn động lõi Tách lõi Cắt Các loại thiết bị lắp đặt ống thoát nước đứng Các loại lõi Các loại lõi neo Cuộn cũ Cuộn Lõi bên Ghép nối Vải lọc Đặt lõi mở vào cuộn đảm bảo ... vuông de = 1. 05 x khoảng cách với lưới tam giác ds = đường kính vành đai vùng xáo động (3) Phương trình Carillo: 1-3 Lắp dựng Lắp dựng PVD Thiết bị lắp đặt Dẫn động lõi Tách lõi Cắt Các loại thiết...
 • 11
 • 80
 • 0

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 6 ppsx

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 6 ppsx
... Lắp đặt vật thoát nước đứng Dung dịch bùn theo dõi suốt trình lắp đặt ống đất mềm Khu vực lắp đặt ống thoát nước đứng Các máy đo chiều sâu lắp đặt Gia tải trước cách sử dụng khối đắp áp ... Lưu lượng lỗ thoát: qw = Q/i, m3/s Vận tốc lưu lượng Thuật ngữ -4  Hệ số lưu lượng Hiệu PVD việc thoát nước phụ thuộc không vào dung lượng dòng chảy mà vào độ thấm đất chiều dài lỗ thoát ... 1.4 Kiểm soát chất lượng lưu ý thực tế 1.4.1 Thuật ngữ 1.4.2 Các tính chất PVD 1.4.3 Các nhân tố chi phối việc lựa chọn PVD 1.4.4 Các thí nghiệm kiểm soát chất lượng 1.4.5 Những lưu ý thực tế...
 • 11
 • 93
 • 0

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 7 pdf

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 7 pdf
... qw = 98.1 x 10-6m3/s, /s, hay 3 270 m3/năm Cường độ chịu kéo    Để chịu tải trọng gây kéo tác dụng lên PVD trình lắp đặt Thông thường, yêu cầu vật thoát nước đứng có cường độ chịu kéo lớn 1kN ... -6  D85 đất D85 sử dụng để xác định kích cỡ hạt đất Nó định nghĩa kích cỡ lớn 85% cỡ hạt đất xác định từ đường cong phân bố kích cỡ hạt Đôi khi, D90, D50, hay D15 dùng 1.4.2 Các tính chất PVD ... Chiều dài lỗ thoát tối đa (m) Dung lượng dòng chảy (tiếp) Nếu dùng Fs = 5, ks = 10-10m/s, lm = 25m qw = 2.45 x 10-6m3/s, hay 82m3/năm Nếu lm = 50m thay 25m qw = 9.81 x 10-6m3/s, hay 327m3/năm /s,...
 • 11
 • 71
 • 0

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 8 pot

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 8 pot
... vật thoát nước thí nghiệm theo cách cách Dung lượng dòng chảy  Thường xác định theo điều kiện thẳng bị biến dạng  Các kiểu kiểm tra  Máy kiểm tra vật thoát nước thẳng  Máy kiểm tra vật thoát ... kiểm tra vật thoát nước bị cong  Máy kiểm tra vật thoát nước bị vặn xoắn Các thí nghiệm dung lượng dòng chảy   ASTM 4716 tiêu chuẩn cho thí nghiệm này, thường sử dụng Vật thoát nước thí nghiệm ... gắn vào đất Máy kiểm tra ống thẳng Máy kiểm tra vật thoát nước thẳng (tiếp) Máy kiểm tra vật thoát nước thẳng (tiếp) Sự cong vênh vật thoát nước thẳng Cát Đất sét mềm Máy kiểm tra cong vênh...
 • 11
 • 73
 • 0

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 9 doc

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 9 doc
... cỡ lớp đất dùng để gắn ống thoát Thảo luận đo qw (tiếp)   Trong thực tế, vật thoát nước làm việc với Đó hiệu ứng tổng thể có tính chất quan trọng Vì thế, vật thoát nước phải kiểm tra theo điều ... theo thời gian, tốc độ cố kết Kiểm tra cường độ chịu kéo Ví dụ - Kiểm tra cường độ chịu kéo Ống Khô Ướt Ống Khô Lực kéo Ướt (kN) Biến dạng kéo (%) Độ thấm lưới lọc Được dẫn ASTM D4 491 -96 , độ thấm ... ứng với mức nước 50mm AOS lưới lọc AOS lưới lọc (tiếp) B = 100 P / T (4.14) Trong đó: B = Số hạt lọt qua mẫu % P = Khối lượng hạt thủy tinh bàn, g T = Tổng khối lượng hạt thủy tinh sử dụng, g Bảng...
 • 11
 • 74
 • 0

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 10 docx

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 10 docx
... Việc giảm thời gian cố kết thông qua việc áp dụng chất tải cao Độ lún Thời gian Tổng kết  Việc lựa chọn PVD định không chọ thân vật thoát nước mà chiều dài lỗ thoát độ thấm đất Vì ta ... lượng vật thoát, phương pháp lắp đặt, kinh nghiệm nhà thầu, đánh giá diễn giải trang thiết bị, phòng thí nghiệm liệu thí nghiệm trường Vì vậy, phương pháp trường tổng thể cho tính toán vật thoát ... để hiệu ứng lỗ khoan bỏ qua Các vật thoát nước phải đủ cường độ chịu kéo AOS lưới lọc phải tương ứng với kích cỡ hạt đất Độ thấm lưới lọc phải đủ lớn Tổng kết   Các thí nghiệm kiểm soát chất...
 • 7
 • 81
 • 0

PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC ĐẤT SÉT YẾU BẰNG BẤC THẤM ĐIỆN

PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC ĐẤT SÉT YẾU BẰNG BẤC THẤM ĐIỆN
... tỷ lệ gia tăng hàm lượng nước đất sét mềm thí nghiệm phương pháp điện thẩm lớn thí nghiệm với đất sét chặt ( nghiên cứu Lo.1991) Điều cách rõ ràng dùng phương pháp điện thấm có hiệu đất sét mềm ... ly điện neo kim loại để ngăn chặn khả dòng điện ngắn qua lớp sét chặt dẫn điện lớp sét mềm Mỗi vùng đất có ống đo áp thiết bị đo lún định vị xấp xỉ vùng trung tâm Sau xử lý phương pháp điện thấm, ... khoảng vào đất sét mềm gần biển Lấy khối lượng đất sét 1728m lượng tiêu thụ 1.8kWh/m3 Kết luận Việc thử nghiệm trường đất sét yếu, 18m đất đắp, đạt hiệu EVD với điều kiện: - EVD cấm vào đất phải...
 • 20
 • 217
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia và lập kế hoạchphương pháp gia tải nén trướcmột số dạng toán về sự tương giao giữa đường thẳng và đường tròn nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng cho học sinh khối 10 trường thpt quảng xương 4phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tàicác phương pháp khảo sát được sử dụng để nghiên cứu thực trạng hệ thống thông tin quản lý và chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện quân y 103giải pháp về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá phương pháp kế toánchuyên đề phương pháp đặt ẩn phụchuyên đề phương pháp trung bìnhphương pháp gia tài chân khôngphương pháp gia tảichuyên đề phương pháp ghép ẩn sốchuyên đề phương pháp dạychuyên đề phương pháp duyệtchuyên đề phương pháp toạ độcác phương pháp gia tải tĩnhPhương pháp giải nhanh bài toán tìm vân sáng trùng và vân tối trùng trong thí nghiệm giao thoa nhiều bức xạ hiệu quả với mọi đối tượng học sinhRèn luện kỹ năng sống cho học sinh thông qua câu hỏi và bài tập vật lý định tínhRèn luyện kỹ năng giải bài tập và phát huy tính sáng tạo của học sinh lớp 12 khi giải quyếHướng dẫn học sinh sử dụng phương pháp khối tâm để giải một số bài toán về chuyển động trong chương trình vật lý THPT nhằm bồi dưỡng tư duy trong dạy học vật lý cho học sinhHướng dẫn học sinh trường THPT quảng xương 3 thiết kế, chế tạo và làm một số thí nghiệm về chất khí chương trình vật lý lớp 10Kinh nghiệm giải bài toán vân trùng phần giao thoa ánh sángKinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT thọ xuân 5 cách phân dạng theo phương pháp chuẩn hóa trong mạch RLC có tần số thay đổiKinh nghiệm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý trường THPT hậu lộc 2 tỉnh thanh hóaVận dụng kiến thức quang học để giải thích một số hiện tượng quang học thường gặp trong đời sống nhằm gây hứng thú học vật lý cho học sinh THPTHệ thống kiến thức thực nghiệm để giúp các em học sinh khối 12 hoàn thành tốt các bài tập mang hướng thực nghiệm trong đề thi THPT quốc giaHướng dẫn học sinh thiết kế, chế tạo thí nghiệm phần giao thoa sóng nước, giao thoa ánh sáng trong chương trình vật lý 12Một số kinh nghiệm xác định biên độ giao động mới của vật dao động điều hòa khi thay đổi một số thông số của hệMột số phương pháp giải bài toán cực trịHỢP TÁC TRUYỀN THÔNG TRÊN VTCKinh nghiệm lồng ghép tuyên truyền “nói không với thực phẩm bẩn” vào bài 27 (các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật)Tìm hiểu một số căn bệnh của xã hội phát triển để tích hợp giáo dục cách phòng tránh trong một số tiết dạy ở sinh học 11 THPTTìm hiểu về muỗi và các bệnh truyền nhiễm do muỗi truyền để thực hiện buổi ngoại khóa muỗi và các bệnh truyền nhiễm do muỗi truyềnTổ chức dạy học chương i, phần ba, sách giáo khoa sinh học 10 cơ bản theo phương pháp dạy học dựa trên dự ánUnit 5. Study habitsUnit 4. Our past