CHUYÊN ĐỀ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY vật PHƯƠNG PHÁP LUẬN NHẬN THỨC KHOA học và THỰC TIỄN

PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬTPHƯƠNG PHÁP LUẬN NHẬN THỨC KHOA HỌC THỰC TIỄN pptx

PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT – PHƯƠNG PHÁP LUẬN NHẬN THỨC KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN pptx
... VII PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT PHƯƠNG PHÁP LUẬN NHẬN THỨC KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN I KHÁI QUÁT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG Siêu hình biện chứng Siêu hình (tiếng Hy Lạp: Metaphysika: sau vật ... triển 3 Biện chứng khách quan, biện chứng chủ quan phép biện chứng vật - Biện chứng khách quan biện chứng tự nhiên xã hội không phụ thuộc ý thức - Biện chứng chủ quan biện chứng duy, phản ... định biện chứng trang bị phương pháp khoa học để tiên đoán, dự báo hình thái tương lai III PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN MỘT SỐ NGUYÊN TẮC PHƯƠNG PHÁP LUẬN CƠ BẢN CỦA PBCDV 1) Phương pháp phương...
 • 33
 • 521
 • 10

PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT PHƯƠNG PHÁP LUẬN CHUNG NHÂT CỦA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC THỰC TIỄN Y HỌC pot

PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT PHƯƠNG PHÁP LUẬN CHUNG NHÂT CỦA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC VÀ THỰC TIỄN Y HỌC pot
... pháp luận PBCDV hoạt động nhận thức thực tiễn y học khía cạnh sau: công cụ nhận thức ngời th y thuốc; sở lý luận khoa học để x y dựng lý thuyết lý giải thành tựu hoạt động nhận thức thực tiễn y học; ... khoa học triết học thực khoa học đáp ứng đợc đ y đủ y u cầu khoa học đại triết học MácLênin xét góc độ học thuyết phơng pháp chung hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn Sự thống lý luận phơng pháp ... cạnh phơng pháp, nguyên tắc chung phép biện chứng vật đợc rút trình nghiên cứu triết học thực 88 giúp ngời th y thuốc định hớng phơng pháp cho hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn y học Thí dụ:...
 • 7
 • 357
 • 1

phép biện chứng duy vật phương pháp luận của nhận thức khoa học thực tiễn

phép biện chứng duy vật phương pháp luận của nhận thức khoa học và thực tiễn
... học PHÉP BiỆN CHỨNG DUY VẬT -PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA NHẬN THỨC KHOA HỌC VÀ THỰC TiỄN Học thuyết mối liên hệ, vận động và phát triển I PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN Phương pháp Phương pháp ... loại: Phương pháp riêng (phương pháp ngành); Phương pháp chung; Phương pháp chung nhất (phương pháp phổ biến) Phương pháp chung nhất là phương pháp triết học 3 Phương pháp luận Phương pháp ... ấy Phương pháp luận là lý luận phương pháp, là học thuyết phương pháp 2 Những phương pháp bản của triết học Triết học có nhiều phương pháp; đó có phương pháp bản là: Phương pháp...
 • 65
 • 215
 • 0

Bài giảng triết học (sau đại học) phép biện chứng duy vật phương pháp luận của nhận thức khoa học thực tiễn dr vũ tình

Bài giảng triết học (sau đại học) phép biện chứng duy vật  phương pháp luận của nhận thức khoa học và thực tiễn  dr vũ tình
... học PHÉP BiỆN CHỨNG DUY VẬT -PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA NHẬN THỨC KHOA HỌC VÀ THỰC TiỄN Học thuyết mối liên hệ, vận động và phát triển I PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN Phương pháp Phương pháp ... loại: Phương pháp riêng (phương pháp ngành); Phương pháp chung; Phương pháp chung nhất (phương pháp phổ biến) Phương pháp chung nhất là phương pháp triết học 3 Phương pháp luận Phương pháp ... ấy Phương pháp luận là lý luận phương pháp, là học thuyết phương pháp 2 Những phương pháp bản của triết học Triết học có nhiều phương pháp; đó có phương pháp bản là: Phương pháp...
 • 65
 • 470
 • 0

Tiểu luận: Vận dụng phép biện chứng duy vật trong quản trị nhân sự tại Công Ty Cổ Phần Thuận Lợ

Tiểu luận: Vận dụng phép biện chứng duy vật trong quản trị nhân sự tại Công Ty Cổ Phần Thuận Lợ
... Chương 1: Cơ sở lý luận phép biện ng vật với quản trị nhân doanh nghiệp Chương 2: Vận dụng phép biện chứng vật quản trị nhân Công Ty Cổ Phần Thuận Lợi số kiến nghị Trang Tiểu Luận Triết Học GVHD: ... 2.2.2 Vận dụng phép biện chứng vật quản trị nhân s ự Công ty 2.2.2.1 Phân tích nguyên lý m ối liên hệ phổ bi ến Công ty Trang 25 Tiểu Luận Triết Học GVHD: TS Lê Thị Kim Chi Tại Công Ty Cổ Phần Thuận ... NHÂN SỰ TẠI CÔ NG TY CỔ PHẦN TH UẬN LỢ I VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 2.1 Giới thiệu tổng quan công ty cổ phần Thuận Lợi: 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TH UẬN LỢ I...
 • 43
 • 841
 • 2

Thuyết trình vận dụng phép biện chứng duy vật trong quản trị nhân sự tại công ty cổ phần thuận lợi

Thuyết trình vận dụng phép biện chứng duy vật trong quản trị nhân sự tại công ty cổ phần thuận lợi
... pháp nâng cao hiệu việc vận dụng phép biện chứng vật quản trị nhân Công Ty Cổ Phần Thuận Lợi Những kiến nghị cho việc hoàn thiện công tác quản trị nhân Công Ty Cổ Phần Thuận Lợi Giáo viên hướng dẫn: ... thiệu Công Ty Cổ Phần Thuận Lợi Thực trạng vấn đề nhân Công Ty Cổ Phần Thuận Lợi Vận dụng phép biện chứng vật quản trị nhân Công Ty Cổ Phần Thuận Lợi - Phân tích nguyên lý mối liên hệ phổ biến - ... Tìm hiểu ưu nhược điểm công tác quản trị nhân công ty cổ phần Thuận Lợi Thông qua phép biện chứng vật, đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân Công ty Giáo viên hướng dẫn:...
 • 20
 • 317
 • 0

Vận dụng phép biện chứng duy vật trong quản trị nhân sự tại trường cao đẳng nghề lilama 2

Vận dụng phép biện chứng duy vật trong quản trị nhân sự tại trường cao đẳng nghề lilama 2
... năm 20 15 lên họ c viện nghề đ iều đặt cho trường thử thách lớn t rong việc tuyển dụng, đào tạo sử dụng có hiệu nguồn nhân lực s ách đãi ngộ công nhân viên 2. 2 .2 Vận dụng phép biện c hứng vật quản ... viên, nhân viên đ ược tập huấn hay đ iều chỉnh giáo trình thấp 2. 5 Giải pháp nâng cao hiệu việc vận dụng phép biện chứng vật quản trị nhân trường Huỳnh Thị Tuyền 11 2. 5.1 Quản l ý đánh gi nhân ... siêu hình quản lý doanh nghiệp nói chung, quản trị nhân nói riêng Vì việc vận dụng phép biện chúng vật vào thực tế quản lý mang ý nghĩa to lớn mặt lý luận lẫn thực tiễn Vận dụng phép biện chứng cụ...
 • 14
 • 462
 • 1

vận dụng phép biện chứng duy vật trong quản trị nhân sự tại công ty cổ phần thuận lợi

vận dụng phép biện chứng duy vật trong quản trị nhân sự tại công ty cổ phần thuận lợi
... hành chính) 2.2.2 Vận dụng phép biện chứng vật quản trị nhân Công Ty Cổ Phần Thuận Lợi 2.2.2.1 Phân tích nguyên lý mối liên hệ phổ biến Công ty Tại Công Ty Cổ Phần Thuận Lợi vận dụng yếu tố người ... BIỆN CHỨNG DUY VẬT TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN LỢI VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 2.1 Giới thiệu tổng quan Công Ty Cổ Phần Thuận Lợi 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Tên công ty : CÔNG ... VỀ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VỚI QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Phép biện chứng vật 1.1.1 Phép biện chứng khái quát lịch sử phép biện chứng 1.1.1.1 Khái niệm phép biện chứng Thuật ngữ “biện...
 • 37
 • 233
 • 1

VẬN DỤNG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TOÁN HỌC CHO HỌC SINH KHÁ GIỎI TOÁN TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG VECTƠ TỌA ĐỘ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

VẬN DỤNG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TOÁN HỌC CHO HỌC SINH KHÁ VÀ GIỎI TOÁN TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG VECTƠ VÀ TỌA ĐỘ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... tại: Trờng đại học s phạm hà nội Ngời hớng dẫn khoa học: TS Trần Luận PGS TS Vũ Dơng Thụy Phản biện 1: GS.TS Đào Tam Trờng Đại học Vinh Phản biện 2: PGS.TS Đào Thái Lai Viện Khoa học giáo dục Việt ... toỏn hc cho hc sinh cn chỳ trng n nng lc t hc ca hc sinh 2.3 Nhng bin phỏp dng phộp bin chng vt nhm phỏt trin nng lc toỏn hc cho hc sinh khỏ v gii toỏn dy hc ni dung vect v ta trng trung hc ... dng quỏ trỡnh ging dy toỏn cho hc sinh trung hc ph thụng, Tp Giỏo dc, B Giỏo dc v o to, S c bit thỏng (tr.193) Lờ Thiu Trỏng (2014), Phỏt trin nng lc toỏn hc cho hc sinh trung hc ph thụng da trờn...
 • 28
 • 410
 • 1

Tiểu luận môn triết học phép biện chứng duy vật với đường lối tăng trưởng kinh tế đảm bảo công bằng xã hội của đảng

Tiểu luận môn triết học phép biện chứng duy vật với đường lối tăng trưởng kinh tế và đảm bảo công bằng xã hội của đảng
... 2: Phép biện chứng vật với đường lối tăng trưởng kinh tế đảm bảo công hội Đảng CSVN 2.1 Phép biện chứng vật với đường lối tăng trưởng kinh tế Đảng CSVN 2.1.1 Vài nét lý luận tăng trưởng kinh ... bảo đảm thống sách phát triển kinh tế sách hội Quan điểm cụ thể: Một là, tăng trưởng kinh tế điều kiện vật chất bảo đảm tiến công hội; tiến bộ, công hội động lực cho tăng trưởng kinh tế ... hoạt động tổ chức trị - hội, đoàn thể nhân dân Phép biện chứng vật với đảm bảo công hội Đảng CSVN 2.2.1 Vài nét lý luận công hội Trong thời đại khác lịch sử hội loài người dù phương...
 • 37
 • 365
 • 2

BÁO CÁO ĐỀ ÁN MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU KHAI PHÁ DỮ LIỆU

BÁO CÁO ĐỀ ÁN MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU
... Network họ thành công lĩnh vực 1 Sự phát triển công nghệ sở liệu tầm quan trọng khai phá liệu 1.1 Sự phát triển công nghệ sở liệu đời công nghệ khai phá liệu Khai thác liệu ngành khoa học thu hút ... thác liệu xem kết tiến hoá tự nhiên công nghệ thông tin Sự phát triển công nghiệp sở liệu cho ta biết khai phá liệu đóng vai trò quan trọng phát triển công nghiệp công nghệ thông tin ngày Kể từ công ... Trong phát triển công nghệ sở liệu công nghệ đời kế thừa từ công nghệ trước Công nghệ sau đời thường có xu hướng tối ưu hơn, giải vấn đề phát sinh từ vấn đề cũ Khi mà khai phá liệu khác từ công nghệ...
 • 18
 • 272
 • 0

Phương pháp luận sáng tạo khoa học vận dụng vào cuộc sống

Phương pháp luận sáng tạo khoa học và vận dụng vào cuộc sống
... Phƣơng pháp luận sáng tạo khoa học Page GVHD : TSKH Hoàng Kiếm Sau em xin trình bày số vấn đề trình học tập nghiên cứu vấn đề diễn sống vận dụng kiến thức môn Phƣơng pháp sáng tạo khoa học để ... diễn cách khoa học sáng tạo để vấn đề đƣợc giải cách nhanh chóng triệt để Phƣơng pháp luận sáng tạo không áp dụng toán học, tin học hay vấn đề khoa học mà đƣợc dùng đến thƣờng xuyên sống hàng ... pháp hành động hợp lý Sau nguyên tắc tƣ sáng tạo để giải vấn đề cách thực chúng cách hiệu Phƣơng pháp luận sáng tạo khoa học Page GVHD : TSKH Hoàng Kiếm I CÁC NGUYÊN TẮC, ỨNG DỤNG CUỘC SỐNG VÀ...
 • 39
 • 491
 • 1

Chuyên đề 2: Phép biện chứng duy vật vai trò phương pháp luận trong nghiên cứu kinh tế

Chuyên đề 2: Phép biện chứng duy vật và vai trò phương pháp luận trong nghiên cứu kinh tế
... I- PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 1- Biện chứng hình thức phép biện chứng 1.1 Biện chứng -Biện chứng gì? -Biện chứng khách quan? -Biện chứng chủ quan? 1.2 Các hình thức phép biện chứng ... - Phép biện chứng mộc mạc, chất phác thời kỳ cổ đại (Hy lạp, La mã, Ân độ, Trung hoa) - Phép biện chứng tâm Hê ghen- nhà TH cổ điển Đức - Phép biện chứng vật triết học Mác-Lênin 2- Phép biện chứng ... người tư duy Lê nin tiếp tục khẳng định, phép biện chứng vật “là học thuyết phát triển hình thức hoàn bị nhất, sâu sắc không phiến diện nhất” II- NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VỀ...
 • 45
 • 468
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: phép biện chứng duy vật phương pháp luận nhận thức khoa học và thực tiễnphép biên chứng duy vat phương pháp luan han thức khoa học và thục tiênphép biện chứng duy vật phương pháp luận chung nhấtvai tro cua phep bien chung duy vat trong hoat dong nhan thuc khoa hoc va thuc tienphép biện chứng duy vật với quản trị nhân sựvận dụng phép biện chứng duy vật trong quản trị nhân sựphương pháp luận nghiên cứu khoa học và sáng tạophương pháp luận phép biện chứng duy vậtphương pháp luận của phép biện chứng duy vậtý nghĩa phương pháp luận phép biện chứng duy vậtphương pháp và phương pháp luận của phép biện chứng duy vậtnguyên tắc phương pháp luận phép biện chứng duy vậtý nghĩa phương pháp luận của phép biện chứng duy vậtchuyển hóa trong phép biện chứng duy vật là gìví dụ chuyển hóa trong phép biện chứng duy vậtPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm