nghiên cứu mẫu đầu đo lực trong lòng đất theo phương pháp CPT

nghiên cứu khả năng khử sắt trong nước ngầm bằng phương pháp làm thoáng và bằng vật liệu Toyolex

nghiên cứu khả năng khử sắt trong nước ngầm bằng phương pháp làm thoáng và bằng vật liệu Toyolex
... nhiều phương pháp khử sắt nước ngầm, chia thành nhóm sau: • Khử sắt phương pháp làm thoáng Khử sắt phương pháp dùng hoá chất • Khử sắt phương pháp làm khác 5.2.1 Khử sắt phương pháp làm thoáng ... làm thoáng tự nhiên vật liệu lọc Toyolex + Than Anthracite 5.2.CƠ SỞ LÝ THUYẾT Trong nước tự nhiên, kể nước mặt lẫn nước ngầm có chứa sắt Hàm lượng sắt dạng tồn chúng tùy thuộc vào loại nguồn nước, ... chất phương pháp khử sắt phương pháp làm thoáng làm giàu oxi cho nước tạo điều kiện để oxi hoá Fe 2+ thành Fe3+ thực trình thuỷ phân tạo thành hợp chất tan Fe(OH)3, dùng bể lọc giữ lại Làm thoáng...
 • 16
 • 1,045
 • 1

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu thử nghiệm sản xuất rượu trái dừa theo phương pháp lên men truyền thống

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu thử nghiệm sản xuất rượu trái dừa theo phương pháp lên men truyền thống
... trái dừa theo phương pháp lên men truyền thống cần thiết, nhằm khắc phục hạn chế nói 1.4 Mục tiêu nghiên cứu Đưa quy trình công nghệ sản xuất rượu trái dừa theo phương pháp lên men truyền thống ... nghiên cứu thử nghiệm sản xuất rượu trái dừa theo phương pháp lên men truyền thống ; với mục đích tạo sản phẩm rượu vang độc đáo, có giá trị dinh dưỡng cao, tận dụng tối đa thành phần trái dừa, ... 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Quy trình dự kiến sản xuất rượu trái dừa theo phương pháp truyền thống ………………………………………………………36 2.2.2 Các dụng cụ thiết bị dùng nghiên cứu ………………… 36 2.2.3 Phương...
 • 84
 • 379
 • 1

nghiên cứu trạng thái của fe trong zeolite mordenite bằng phương pháp nhiễu xạ tia x và huỳnh quang tia x

nghiên cứu trạng thái của fe trong zeolite mordenite bằng phương pháp nhiễu xạ tia x và huỳnh quang tia x
... huỳnh quang tia X nhiễu x tia X Huỳnh quang tia X để phân tích hàm lượng nguyên tố có mẫu phân tích từ x c định hàm lượng Fe trao đổi ion vào mordenite, nhiễu x tia X để x c định cấu trúc mordenite ... Việt XRF X- Ray fluorescence Huỳnh quang tia X XRD X- Ray Diffraction Nhiễu x tia X WDXRF Wavelength Dispersive X- Ray Fluorescence Huỳnh quang tia X phân tán bước sóng EDXRF Energy dispersive X- ray ... trúc mordenite sau trao đổi ion với Fe Chương 1: TIA X VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BẰNG TIA X 1.1 Tia X tính chất tia X: 1.1.1 Tia X nguyên lý phát tia X: Tia X x điện từ nhà vật lý học người Đức...
 • 58
 • 339
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến rơm theo phương pháp công nghệ (bánh kiện ) tại đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến rơm theo phương pháp công nghệ (bánh kiện ) tại đồng bằng sông Cửu Long
... Nội dung ĐVT Số lợng Đơn giá Công lao động thu gom rơm Công 4-5 45-50 Công phơi phóng rơm Công 4-5 40-45 Công vận chuyển rơm Công 5-6 40-50 Công ép rơm thành khối Công 3-4 70-80 Nhiên liệu chạy ... 3.1 Nghiên cứu ứng dụng biện pháp kỹ thuật nâng cao gía trị dinh dỡng rơm tơi rơm khô 3.1.1 Đối với rơm tơi (rơm sau thu hoạch, ẩm độ khoảng 40-50 %) Rơm tơi sau thu hoạch đợc ... cho công thức - Phối hợp với loại cây, cỏ họ đậu Từ kết nghiên cứu trớc sử dụng 02 loại họ đậu trà lớn thân dây đậu, phối trộn với rơm khô theo tỷ lệ ẳ (gọi công thức 10 CT 1 0) cho khối rơm...
 • 9
 • 94
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến rơm theo phương pháp công nghệ (bánh kiện) và sử dụng sản phẩm rơm sau chế biến nuôi bò thịt tại đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến rơm theo phương pháp công nghệ (bánh kiện) và sử dụng sản phẩm rơm sau chế biến nuôi bò thịt tại đồng bằng sông Cửu Long
... ti 2% urờ sau ngy 2% urờ sau 14 ngy 2% urờ sau 21 ngy 2% urờ sau 30 ngy 2% urờ sau 45 ngy 2% urờ sau 60 ngy 4% urờ sau ngy 4% urờ sau 14 ngy 4% urờ sau 21 ngy 4% urờ sau 30 ngy 4% urờ sau 45 ngy ... ng v theo dừi th i gian b o qu n ủi u ki n bỡnh th ng Theo dừi gớa tr dinh d ng c a rm theo th i gian b o qu n: vo cỏc th i ủi m : 7-10 ngy sau ; thỏng , thỏng v thỏng sau m i giai ủo n theo ... ủ c tớnh theo khuy n cỏo NRC (2000) Cỏc ch tiờu theo dừi bao g m: (i) Tr ng l ng hng thỏng (ủ c cõn b ng cõn ủ i gia sỳc thỏng/l n), (ii) L ng c t nhiờn, rm n ủ c (theo v t ch t khụ), theo dừi...
 • 12
 • 92
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng và kết quả tạo hình theo phương pháp Abol Enein trong điều trị ung thư bàng quang

Nghiên cứu ứng dụng và kết quả tạo hình theo phương pháp Abol Enein trong điều trị ung thư bàng quang
... sau mổ Tạo hình bàng quang bệnh nhân nữ: Phương pháp tạo hình bàng quang sau cắt bàng quang toàn đoạn ruột giới nữ điều trị ung thư bàng quang xâm lấn mô tả vào năm 1987 Tscholl cộng sự, kết tốt ... thuật tạo hình bàng quang theo phương pháp Abol - Enein điều trị ung thư bàng quang Bệnh viện Việt Đức từ tháng 1/2009 - 12/ 2003 với thời gian theo dõi trung bình 28,6 tháng đến kết luận: Ứng dụng ... biến chứng xa 12%, cho thấy qui trình cắt bàng quang toàn tạo hình bàng quang theo phương pháp Abol Enein an toàn, có tỷ lệ biến chứng thấp chấp nhận Kết phẫu thuật tạo hình bàng quang: 62,5% kết...
 • 24
 • 157
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng và kết quả tạo hình theo phương pháp Abol - Enein trong điều trị ung thư bàng quang(FULL TEXT)

Nghiên cứu ứng dụng và kết quả tạo hình theo phương pháp Abol - Enein trong điều trị ung thư bàng quang(FULL TEXT)
... Y T TRNG I HC Y H NI TRN CH THANH NGHIÊN CứU ứNG DụNG KếT QUả TạO HìNH THEO PHƯƠNG PHáP ABOL - ENEIN TRONG ĐIềU TRị UNG THƯ BàNG QUANG Chuyờn ngnh : Ngoi - Thn tit niu Mó s : 62 72 01 26 LUN ... Hemi - Kock 31 Hỡnh 1.13: To hỡnh bng quang theo phng phỏp T - pouch 32 Hỡnh 1.14: To hỡnh bng quang theo phng phỏp S - Pouch 33 Hỡnh 1.15: To hỡnh bng quang theo phng phỏp Abol - Enein ... s cỏc loi ung th, cũn li - 10% l cỏc ung th khỏc bao gm: ung th xut phỏt t niờm mc: ung th t bo vy, ung th biu mụ tuyn; ung th xut phỏt ngoi niờm mc bng quang: ung th t chc liờn kt; ung th thn...
 • 173
 • 112
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng và kết quả tạo hình theo phương pháp abol enein trong điều trị ung thư bàng quang (TT)

Nghiên cứu ứng dụng và kết quả tạo hình theo phương pháp abol  enein trong điều trị ung thư bàng quang (TT)
... sau mổ Tạo hình bàng quang bệnh nhân nữ: Phương pháp tạo hình bàng quang sau cắt bàng quang toàn đoạn ruột giới nữ điều trị ung thư bàng quang xâm lấn mô tả vào năm 1987 Tscholl cộng sự, kết tốt ... thuật tạo hình bàng quang theo phương pháp Abol - Enein điều trị ung thư bàng quang Bệnh viện Việt Đức từ tháng 1/2009 - 12/ 2003 với thời gian theo dõi trung bình 28,6 tháng đến kết luận: Ứng dụng ... biến chứng xa 12%, cho thấy qui trình cắt bàng quang toàn tạo hình bàng quang theo phương pháp Abol Enein an toàn, có tỷ lệ biến chứng thấp chấp nhận Kết phẫu thuật tạo hình bàng quang: 62,5% kết...
 • 48
 • 92
 • 0

nghiên cứu xây dựng quy trình tạo bạc nano theo phương pháp sinh học bằng fusarium oxysporum

nghiên cứu xây dựng quy trình tạo bạc nano theo phương pháp sinh học bằng fusarium oxysporum
... KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÁO CÁO NGHIỆM THU ỉnh sửa Hội đồng nghiệm thu) NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH TẠO BẠC NANO THEO PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC BẰNG Fusarium oxysporum CHỦ 07/2014 Các phƣơng pháp ... khuẩn theo hàm lƣợng Ag 50 Đồ thị 3.6 Phổ UV-Vis dung dịch nano bạc sinh tổng hợp hệ thống máng nghiêng theo thời gian lƣu 52 viii Tên đề tài:NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH TẠO BẠC NANO ... Trƣờng Đại học Copenhaghen - Đan Mạch nghiên cứu nano sinh học, đƣợc gọi “nanobiotic”, đặc biệt nghiên cứu bạc nano (Nanobiotic Silver) ứng dụng ngành chăn nuôi gia cầm Những nghiên cứu công trình...
 • 91
 • 221
 • 0

Nghiên cứu phân tích kết cấu cầu thi công theo phương pháp đúc hẫng dựa trên phần mềm phân tích kết cấu Midas Civil

Nghiên cứu phân tích kết cấu cầu thi công theo phương pháp đúc hẫng dựa trên phần mềm phân tích kết cấu Midas Civil
... kt cu cu thi cụng theo phng phỏp ỳc hng da trờn phn mm phõn tớch kt cu Midas/ Civil CHNG 1: TNG QUAN V KT CU CU BTCT DL THI CễNG THEO PHNG PHP C HNG 1.1 c im cu to ca cu BTCT DL thi cụng theo phng ... cu thi cụng theo phng phỏp ỳc hng da trờn phn mm phõn tớch kt cu Midas/ Civil CHNG 3: NG DNG PHN MM MIDAS TRONG PHN TCH KT CU CU C TH 3.1 Gii thiu phn mm Chng trỡnh phõn tớch v thit k kt cu MIDAS/ Civil ... MIDAS/ Civil, tin cy v hiu qu nú em li ó c cụng nhn trờn th gii Giao din c bn ca Midas/ Civil H thng menu ca MIDAS/ Civil bao gm tt c cỏc chc nng, quỏ trỡnh vo d liu, phõn tớch c thit k cho thi...
 • 86
 • 982
 • 2

Nghiên cứu điều chế bột znse kích thước nano theo phương pháp thủy nhiệt

Nghiên cứu điều chế bột znse kích thước nano theo phương pháp thủy nhiệt
... pháp thủy nhiệt 2.3.1 Điều chế bột ZnSe kích thước nano phương pháp thủy nhiệt Sơ đồ khối mô tả trình thực nghiệm điều chế bột ZnSe kích thước nano mét theo phương pháp thủy nhiệt thể hình 2.1 Bột ... mét theo phương pháp thủy nhiệt chưa nêu cụ thể điều kiện điều chế Vì vậy, chọn đề tài nghiên cứu " Nghiên cứu điều chế bột ZnSe kích thước nano theo phương pháp thủy nhiệt Mục đích luận văn nghiên ... trình nghiên cứu chế tạo tinh thể nano phương pháp thủy nhiệt 1.4.1 Điều chế ZnSe kích thước nm theo phương pháp thủy nhiệt Cho đến có số tác giả công bố kết nghiên cứu sử dụng phương pháp thủy nhiệt...
 • 87
 • 402
 • 1

CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP 4 THEO PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP 4 THEO PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
... KHOA HỌC LỚP MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ Sinh hoạt chuyên môn dựa theo theo Nghiên cứu học Môn Khoa học lớp theo phương pháp Bàn ... TỔ CHUYÊN MÔN + Tên chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: Sinh hoạt chuyên môn dựa theo theo Nghiên cứu học Môn Khoa học lớp theo phương pháp Bàn tay nặn bột Đơn vị: Tổ chuyên môn ... “NGHIÊN CỨU BÀI HỌC” TỔ CHUYÊN MÔN + Tên chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu học: Đổi phương pháp dạy học môn Khoa học lớp theo phương pháp bàn tay nặn bột theo Chuẩn KTKN môn...
 • 34
 • 516
 • 0

CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP 5 THEO PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP 5 THEO PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
... KHAI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG “NGHIÊN CỨU BÀI HỌC” TỔ CHUYÊN MÔN + Tên chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu học: Đổi phương pháp dạy học môn Khoa học lớp theo phương pháp bàn ... KHOA HỌC LỚP MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ Sinh hoạt chuyên môn dựa theo theo Nghiên cứu học Môn Khoa học lớp theo phương pháp Bàn ... 20 15 2016 BIÊN BẢN TRIỂN KHAI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TỔ CHUYÊN MÔN + Tên chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: Sinh hoạt chuyên môn dựa theo theo Nghiên cứu...
 • 42
 • 441
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế bộ tổ hợp tần số theo phương pháp tổ hợp số trực tiếp

Nghiên cứu, thiết kế bộ tổ hợp tần số theo phương pháp tổ hợp số trực tiếp
... in i súng cc ngn cụng sut nh cp chin thut theo phng phỏp tng hp s trc tip Chơng thiết kế, chế tạo modun tổ hợp tần số theo phơng pháp tổ hợp số trực tiếp 19 Modun t hp tn s l b phn c bn quyt ... với P= 128 Còn S15 P= 64 Hệ số chia N đợc tính theo công thức N= P*B + A Do đó, cần N lớn chọn S latch 0, cần N nhỏ chọn S latch - Bộ chia biến đổi R: Đầu vào tần số fosc, đầu dao động f osc ... r, p đợc mắc theo sơ đồ sau: Nếu dùng so pha hai tín hiệu f osc f in đợc đa hai chân fr R N fp Dải tần số so pha lên tới 25KHz - Bộ kéo điện áp: Khuyếch đại điện áp lên đến mức phù hợp với di in...
 • 64
 • 269
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xử lý tín hiệu trong thiết bị theo dõi bệnh nhânnghiên cứu khảo sát độ sói mòn của đấtnghien cuu khoa hoc tim hieu thuc trang su dung phuong phap tro choi trong qua trinh day hoc toan lop 2nghiên cứu sản xuất nước sắn dây đóng lon bằng phương pháp chiết xuất nguội trong môi trường alcolnghiên cứu mối quan hệ giữa teaflavin và tearubigin trong chè đen theo phương pháp otd đến chất lượng chènghiên cứu xử lí tín hiệu trong thiết bị theo dõi bệnh nhânmột số nghiên cứu về các lũy đẳng trong các vành địa phương nửa địa phương và một số ứng dụngnghiên cứu sự sụt đổ của kết cấu đất cáttrương dĩnh 2003 dạy văn học sử với vấn đề rèn luyện năng lực tự học tự nghiên cứu của hs giáo trình cao học chuyên ngành phương pháp giảng dạy văn tiếng việt đại học sư phạm huếtrang thiết bị điện tàu 34000t đi sâu nghiên cứu tính toán công suất trạm phát điện bằng phương pháp bảng tảinghiên cứu sự tạo phức của aiiii với aluminon bằng phương pháp trắc quang và khả năng ứng dụng phân tíchbáo cáo nghiên cứu quy trình nhân giống hoa đồng tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào pdfphuong phap nghien cuu khoa hoc tim hieu thuc trang su dung phuong phap tro choi mon toan lop 2nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng phương pháp định giá sáng chế áp dụng cho việt namnghiên cứu các đặc tính hấp phụ của nifedipin bằng phương pháp dp adsvUy quyen cong bo thong tin 939 doi voi ong Tran Van HaNghi quyet HDQT so 705 ngay 13 9 2012SonHa CorporationSonHa CorporationCBTT so 795 vv thay doi mau chu ky cua CTHDQT kiem TGD kem theo TB so 793TB giao dich co phieu cua ong Le Tien PhanSonHa CorporationSonHa CorporationCV so 334 vv giai trinh so lieu tren BCTC nam 2011 TMTCong bo thong tin so 126 ve bau Truong ban kiem soat nhiem ky 2012 2016Thong bao huy UQ thuc hien cong bo thong tin (ong Pham Van Cong)Thong bao GD co phieu TMT so 32 cua SSIAM ngay 10 02 2012Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2011 TMTBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.08.20 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt PVD%2c VHC v%c3%a0 VICTB so 186 cua co dong lon SSIAM giao dich mua ban cp TMTBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.12.07 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt VCB%2c HHS v%c3%a0 SHISonHa CorporationSonHa CorporationSonHa CorporationSonHa Corporation