CÁCH ĐIỀU HÀNH 1 CUỘC HỌP

Cách điều hành 1 cuộc họp

Cách điều hành 1 cuộc họp
... li u này, b n s h c cách xây d ng m c tiêu cho cu c h p, hình thành n i dung sát v i th c t , ti p xúc v i nh ng ng cu c h p, l p k ho ch bi n nh ng quy t i khác nh thành hành ng Lo i hình m ... nghe 10 K t thúc cu c h p v i m t K ho ch hành truy n ng t Các cu c h p k t thúc m t k ho ch hành truy n t s không c m t hành cu c h p k t thúc M t k ho ch hành ng ng sau ng truy n tc n có ba y u ... nhi m v c hoàn thành? 11 Biên b n h p M t biên b n bao g m: Danh sách nh ng ng i tham gia M c tiêu cu c h p Các ch ã Các quy t nh ã Các b c th o lu n c a c ti p theo ho c k ho ch hành Th i gian...
 • 14
 • 349
 • 4

Điều hành 1 cuộc họp

Điều hành 1 cuộc họp
...     Tại phải điều hành họp? Các chức họp Các kiểu họp Chuẩn bò cho họp Đònh nghóa mục tiêu Con người Bài thuyết trình Chủ tọa Điều hành họp Thời gian trình bày Kết thúc họp www.vctel.com/www.vanchung.vn ... Chuẩn bò cho họp   “Các quan hệ mật thiết để nắm nắm vững họp ” “Sau họp xong, có tiêu chuẩn chế để xác đònh có hay họp thành không thất bại ” www.vctel.com/www.vanchung.vn Chuẩn bò cho họp  Xác ... cho đònh quan trọng thời gian yêu cầu, tiến hành loại www.vctel.com/www.vanchung.vn Chủ tọa    Bạn “xếp”, điều đừng nhấn mạnh vào điều điều hành họp Lắng nghe, không nói bạn thấy cần thiết...
 • 32
 • 190
 • 0

điều hành một cuộc họp hiệu quả

điều hành một cuộc họp hiệu quả
... trình họp phải gửi ngày trước ngày thức tổ chức họp Bằng cách bạn thu thập ý kiến đóng góp thành viên tham dự họp trước họp bắt đầu Bước 3: Điều hành họp Điều cần phải nhớ bạn nên bắt đầu họp Ngay ... bắt đầu họp bạn cần tuyên bố mục đích họp giới thiệu tổng quan chương trình họp Là nhà điều hành, bạn cần có trách nhiệm theo sát tiến trình họp để có điều chỉnh thích hợp ghi lại định mà họp thống ... mời họp Sau lên chương trình họp, bước bạn phải gửi thông báo mời họp đến thành viên tham dự Trong thông báo mời họp bạn nên hỏi xem thành viên tham dự họp có muốn biết trước chương trình họp...
 • 4
 • 545
 • 7

Điều hành một cuộc họp

Điều hành một cuộc họp
... Điều hành họp Nội dung • • • • • • • • • • • Tại phải điều hành họp? Các chức họp Các kiểu họp Chuẩn bò cho họp Đònh nghóa mục tiêu Con người Bài thuyết trình Chủ tọa Điều hành họp Thời ... thi hành Ai Ơ Ûđ âu • Bộ khung pháp lý Khi Điều hành họp Đònh nghóa mục tiêu Điều hành họp Con người • Tối ưu hóa số người tham dự họp • Kế hoạch sơ họp thảo luận với thành viên chủ chốt trước họp ... th e Ch hie uy gian ng ác tr c Sự hình thành nhóm Điều hành họp Các chức họp Điều hành họp Các kiểu họp – Hội nghò – Hội đồng – y ban – – – – Thường xuyên Điều đình, thỏa thuận Động viên Ra đònh...
 • 18
 • 206
 • 0

Tài liệu Kỹ năng điều hành một cuộc họp docx

Tài liệu Kỹ năng điều hành một cuộc họp docx
... phải điều hành họp? nh Các chức họp Các kiểu họp Chuẩn bò cho họp Đònh nghóa mục tiêu Con người Bài thuyết trình Chủ tọa Điều hành họp nh Thời gian trình bày Kết thúc họp Tại phải vận hành họp? ... thi ch hành nh Ơ Ai Ûđ âu Khi Bộ khung pháp lý Con người Tối ưu hóa số người tham dự họp Kế hoạch sơ họp thảo luận với ch thành viên chủ chốt trước họp nh Văn kiện Tài liệu quan trọng họp ng ... sang hành động” Ở phần kết luận, tổng kết lại tập thể làm Lịch cảm õn tham gia đóng góp người họp Kết thúc họp Nội dung tối thiểu biên họp: Thời gian, ngày, nơi họp chủ toạ họp Tên tất thành...
 • 32
 • 566
 • 0

Những vấn đề về điều hành các cuộc họp và hội thảo

Những vấn đề về điều hành các cuộc họp và hội thảo
... dụng số kỹ điều hành, thúc đẩy hội thảo, họp , y ộ , ộ ọp theo cách tiếp cận có tham gia Xây dựng thái độ phù hợp điều hành, thúc đẩy hội thảo, họp Xây dựng kế hoạch cho họp, hội thảo Kế hoạch ... giá Đánh iá -Những kỹ để điều hành họp -Bài tập trình diễn -Đá h giá Đánh iá -Trình diễn nhóm -Yếu tố thành công điều hành -Đá h giá Đánh iá Bắt đầu họp họp Phản ứng nhận thông báo họp Lại có ... nhiêu việc mà họp hòai! y ệ ọp Chiều lại phải muộn đây! Lại họp ghét mặt lão “A”, ngồi họp họp, A nhìn thấy phát chán! Bao nhiêu việc không làm họp, họp ! làm, họp họp…! Họp có giải đâu, họp xong...
 • 61
 • 218
 • 2

Bài giảng kỹ năng tổ chức và điều hành các cuộc họp

Bài giảng kỹ năng tổ chức và điều hành các cuộc họp
... Vai trò người tổ chức điều hành họp  Nguyên tác tổ chức điều hành họp Kỹ cần thiết người tổ chức điều hành họp Kỹ hiểu người khác VAI TRÒ CỦA NGƯỜI TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP Đặc điểm ... người tổ chức điều hành họp -> đóng vai trò khoa học, khách quan, trung lập Vai trò người tổ chức điều hành họp -> chuẩn bị hướng dẫn trình trước, diễn họp VAI TRÒ CỦA NGƯỜI TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH CUỘC ... thành viên khác … NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP (TT) Nhiệm vụ điều hành Tuyên bố lý - Giới thiệu Khai mạc Cung cấp chương trinh,yêu cầu phương pháp làm việc Điều hành họp...
 • 17
 • 344
 • 1

Cách thức tiến hành một cuộc họp hiệu quả pptx

Cách thức tiến hành một cuộc họp hiệu quả pptx
... công việc giải thể biên họp Phát hành biên họp Biên họp ghi chép định công việc thông qua Điều quan trọng, biên tài liệu tham khảo chuẩn bị cho họp Cách thức phát hành biên họp phụ thuộc vào tầm ... điều giúp cho biên chuẩn bị phân loại cách nhanh chóng dễ dàng Nếu người chủ trì họp phát hành biên sau 24 tiếng đồng hồ đặc biệt phát hành ngày kết thúc họp, điều tạo ấn tượng tốt ... Nếu bạn người chủ trì họp, tập trung đạo để đảm bảo ý kiến ý tưởng thành viên lắng nghe cách đạo họp để thảo luận diễn cách thuận tiện, tranh luận cá nhân khác hai người...
 • 2
 • 348
 • 0

Những điều cần tránh để có 1 cuộc họp hiệu quả

Những điều cần tránh để có 1 cuộc họp hiệu quả
... cách vô ích Điều hành hiệu Người điều hành, chủ trì họp người giữ vai trò kiểm soát nội dung, không khí thời gian cách cụ thể, triệt để Đồng thời phải xử lý linh hoạt tình họp để tránh nảy sinh ... người vắng mặt liên quan để thực theo Hãy đảm bảo thư ký họp tổng hợp lại nội dung gửi tới người liên quan để đảm bảo công việc trôi chảy Không chịu lắng nghe Một vấn nạn phổ biến họp người ... trường hợp họp mà người nghe điện thoại, sử dụng điện thoại để chơi game hay lướt mạng Điều ngày trở nên phổ biến mà khoa học công nghệ ngày phát triển Sử dụng laptop, smartphone họp không cần thiết...
 • 3
 • 1,022
 • 0

Thực hành hệ điều hành 1

Thực hành hệ điều hành 1
... thuật thay trang Sinh viên thực hành trực tiếp cách chạy file RepPolicies/default.html thư mục thực hành Chương trình mô giả lập giải thuật thay trang hệ điều hành Thực hành: Sinh viên chọn giải ... với giải thuật khác ? b./ Bộ nhớ ảo Sinh viên thực hành trực tiếp cách chạy file vmsim/vm.html thư mục thực hành Vmsim chương trình mô nhớ ảo hệ điều hành Mặc dù tường minh giải thuật thay trang, ... Sinh viên thực hành tìm hiểu giải thuật định thời thông qua chương trình mô schedsim đươc cung cấp Cài đặt: - Cài java runtime environment Chạy file jre-6u16-windows-i586-s.exe Thực hành : - Load...
 • 26
 • 911
 • 5

Thách thức trong điều hành và phối hợp các c.doc

Thách thức trong điều hành và phối hợp các c.doc
... đổ vào Việt Nam bên cạnh mặt tích cực có thêm nguồn vốn đầu tư mặt khác tạo áp lực lạm phát Việc điều hành sách tiền tệ NHNN thời gian gần cố gắng hướng bộc lộ rõ lúng túng điều hành phối hợp ... để hạn chế luồng vốn nước đổ vào ạt Với sách quản lý luồng vốn thông thoáng nêu Việt Nam, để kiểm soát lạm phátmục tiêu số theo đạo Chính phủ việc phối hợp điều hành NHNN ngành trở nên quan trọng ... thiếu lành mạnh Những điều đặt thách thức sửa đổi nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng thông thoáng theo nguyên tắc không phân biệt đối xử WTO Mặt khác, hệ thống pháp luật hành chứa đựng nhiều...
 • 4
 • 372
 • 0

He dieu hanh 1

He dieu hanh 1
... khác , hệ điều hành sơ khởi 1. 6 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2002 Cách bố trí nhớ cho hệ thống theo lô n giản 1. 7 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2002 Hệ thống xử lý theo lô đa chươ ng Vài công ... Thuận tiện cho ngườ i dùng đáp ứng nhanh Có thể kế thừ a kỹ thuật để phát triển hệ điều hành lớ n hơ n Một số hệ điều hành khác (Windows, UNIX, Linux) 1. 11 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2002 ... phát công việc cho xử lý phụ Phổ biến nhiều hệ thống lớ n 1. 13 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2002 Kiến trúc hệ thống đa xử lý đối xứng 1. 14 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2002 Hệ thống phân tán...
 • 21
 • 191
 • 0

MBWA- phong cách điều hành mới

MBWA- phong cách điều hành mới
... tối ưu hóa điều kiện làm việc người đây, mục tiêu quan trọng MBWA Bên cạnh đó, việc điều hành bên văn phòng mang lại tác động lý trí cảm xúc thú vị nhân viên Sự xuất giám đốc điều hành phân xưởng ... lần thị sát điều kiện làm việc nhân viên phận, kể cấp giám đốc Kết thu thập từ chuyến ghi chép sau thảo luận chi tiết họp riêng Ở có thông tin đáng ý 30-40% lương cấp lãnh đạo điều hành phụ thuộc ... trà cà phê Cách tốt để lãnh đạo hiểu rõ máy sản xuất công ty hoạt động phải tự tay chạm vào Tuy nhiên, từ không nên suy việc giám đốc tham gia vào trình sản xuất thu khái niệm vận hành cỗ máy...
 • 2
 • 265
 • 3

Tài liệu Lựa chọn phong cách điều hành doc

Tài liệu Lựa chọn phong cách điều hành doc
... bát Với tư cách quản lý trẻ, bạn nên sử dụng "phương pháp hoạt bát" lựa chọn phong cách điều hành thích hợp Để hoạt bát, bạn phải cân đối khả điều hành hành khích lệ nhân viên bạn Điều hành để nói ... hiệu phương pháp hoạt bát lựa chọn phong cách lãnh đạo, bạn phải xác định nhân viên cần bạn Hay cụ thể là, họ cần bạn điều hành khuyến khích tới mức nào? Mức độ điều hành khuyến khích mà nhân ... nhóm mà bạn điều hành cần nhiều lời động viên Các mô tả sau giúp bạn thấy liên hệ mà thành viên nhóm cần từ bạn mức độ điều hành khuyến khích mà bạn đem lại cho họ; nói cách khác là, liệu bạn linh...
 • 3
 • 239
 • 0

Xem thêm