QUAN TRI MARKETING DICH VU

Quản trị Marketing dịch vụ

Quản trị Marketing dịch vụ
... trữ dịch vụ dịch vụ không sản xuất hàng loạt c Nguyên nhân tính không dự trữ dịch vụ dịch vụ máy móc sản xuất d Nguyên nhân tính không dự trữ dịch vụ dịch vụ tạo khách hàng sử dụng dịch vụ II ... cân cung cầu dịch vụ Tất ý Câu 9)- Chọn câu nguyên nhân tính không đồng chất lượng dịch vụ Chất lượng dịch vụ không đồng dịch vụ người cung cấp Chất lượng dịch vụ không đồng dịch vụ có tính vô ... Marketing dịch vụ hỗn hợp: a Marketing dịch vụ bao gồm thành tố sau đây: giá cả; dịch vụ; phân phối; bán hàng cá nhân; người; trình cung cấp dịch vụ; yếu tố vật chất b Marketing dịch vụ bao gồm...
 • 7
 • 532
 • 6

Quản trị marketing dịch vụ

Quản trị marketing dịch vụ
... riêng… 1.4 KHÁC BI T GI A MARKETING HÀNG HOÁ VÀ MARKETING D CH V Marketing cho ngành DV c phát tri n c s th a k nh ng k t qu c a Marketing hàng hóa Tuy nhiên, h th ng Marketing Mix cho hàng hoá ... nghiên c u Hình 2.1 Quá trình nghiên c u marketing Nghiên c u Marketing cung c p thông tin c n thi t cho nhà qu n tr Marketing quy t nh Marketing Nghiên c u Marketing m t ph ng ti n giúp cho nhà ... riêng cung c p Theo Hi p h i Marketing M “Nghiên c u Marketing trình thu th p phân tích có h th ng d li u v v n liên quan n ho t ng Marketing v hàng hoá DV.” Nghiên c u Marketing ph ng ti n mà nhà...
 • 202
 • 354
 • 3

Quản trị marketing dịch vụ tàu bến nghé

Quản trị marketing dịch vụ tàu bến nghé
... Huỳnh Thị Thu Thảo NHÀ HÀNG TÀU BẾN NGHÉ Nội dung Phần 1: Giới thiệu nhà hàng Phần 2: Quản trị Marketing Phần 3: Quản trị tài Phần 4: Quản trị nguồn nhân lực Phần 5: Quản trị sản xuất GIỚI THIỆU ... chỉ: Tàu Bến Nghé, Cảng Du lịch Bạch Đằng, Q.1, TP.HCM Website: www.taubennghe.vn GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG  Ngành nghề kinh doanh: - Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động - Cung cấp dịch vụ ăn ... hàng ăn uống phục vụ khách hàng nước khách hàng giới • Cuối tháng 3/2009, giải tán Doanh nghiệp tư nhân Tàu Bến Nghé • Đầu tháng 4/2009, Công ty TNHH Thương Mại – Du Lịch Tàu Bến Nghé thành lập...
 • 51
 • 278
 • 0

Quản trị marketing dịch vụ tàu Bến Nghé pdf

Quản trị marketing dịch vụ tàu Bến Nghé pdf
... Huỳnh Thị Thu Thảo NHÀ HÀNG TÀU BẾN NGHÉ Nội dung Phần 1: Giới thiệu nhà hàng Phần 2: Quản trị Marketing Phần 3: Quản trị tài Phần 4: Quản trị nguồn nhân lực Phần 5: Quản trị sản xuất GIỚI THIỆU ... chỉ: Tàu Bến Nghé, Cảng Du lịch Bạch Đằng, Q.1, TP.HCM Website: www.taubennghe.vn GIỚI THIỆU NHÀ HÀNG  Ngành nghề kinh doanh: - Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động - Cung cấp dịch vụ ăn ... hàng ăn uống phục vụ khách hàng nước khách hàng giới • Cuối tháng 3/2009, giải tán Doanh nghiệp tư nhân Tàu Bến Nghé • Đầu tháng 4/2009, Công ty TNHH Thương Mại – Du Lịch Tàu Bến Nghé thành lập...
 • 51
 • 291
 • 0

Tổng quan về marketing dịch vụ.doc

Tổng quan về marketing dịch vụ.doc
... Hằng Dịch vụ cốt lõi định chất dịch vụ, quy định dịch vụ loại dịch vụ loại khác Dịch vụ cốt lõi gắn liền với hệ thống sản xuất, cung ứng dịch vụ lõi kỹ thuật dịch vụ Dịch vụ bao quanh gồm dịch ... hàng có cảm nhận tốt dịch vụ cốt lõi Dịch vụ cốt lõi dịch vụ bao quanh dịch vụ riêng biệt hệ thống để tạo dịch vụ tổng thể Thông thường doanh nghiệp phải bỏ chi phí lớn để tạo dịch vụ cốt lõi khoảng ... biệt marketing dịch vụ Phạm vi hoạt động marketing dịch vụ rộng lớn nhiều so với marketing hàng hóa hữu hình Marketing dịch vụ đòi hỏi đổi mới, mở rộng giới hạn suy nghĩ phương thức hoạt động marketing...
 • 57
 • 2,532
 • 41

Tổng quan về marketing dịch vụ

Tổng quan về marketing dịch vụ
... Tổng quan Marketing dịch vụ • • • • • • • Dịch vụ gì? Tại phải học Marketing dịch vụ? Phân biệt hàng hóa dịch vụ? Vai trò dịch vụ Những đặc tính dịch vụ Những khó khăn với Marketing dịch vụ Marketing ... Quan điểm cũ = Trung tâm dịch vụ khách hàng Quan điểm cũ: Dịch vụ sửa chữa Quan điểm dịch vụ Dịch vụ bao gồm tất hoạt động giao tế khách hàng người công ty, bao gồm: Customer Đặc thù dịch vụ ... Dịch vụ Dịch vụ sản phẩm vô hình tiêu dùng sau sản xuất nhằm mục đích mang lại lợi ích định cho người sử dụng Quan điểm cũ dịch vụ Dịch vụ chức kỹ thuật để hỗ trợ sau bán hàng phòng dịch vụ...
 • 13
 • 457
 • 0

Bài giảng Marketing dịch vụ Chương 1: Tổng quan về marketing dịch vụ

Bài giảng Marketing dịch vụ Chương 1: Tổng quan về marketing dịch vụ
... đề dịch vụ II Sơ lược marketing dịch vụ II Sơ lược marketing dịch vụ III Hành vi khách hàng dịch vụ I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ 1.1 Các khái niệm dịch vụ • Theo Philip Kotler: Dịch vụ hoạt ... hình yếu tố quan trọng để phân biệt cung cấp có phải dịch vụ hay không ? I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ 1.1 Các khái niệm dịch vụ I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ 1.2 Phân loại dịch vụ Ngành ... LƯỢC VỀ MARKETING DỊCH VỤ 2.1 Marketing dịch vụ ? • Là phát triển lý thuyết marketing vào lĩnh vực dịch vụ • Là trình thu nhận, tìm hiểu, đánh giá thoả mãn nhu cầu thị trường mục tiêu dịch vụ định...
 • 30
 • 321
 • 8

Quản trị các dịch vụ in

Quản trị các dịch vụ in
... Giải thích dịch vụ máy in Win2K Thực thi máy in mạng Printer & Active Directory Service Bổ sung máy in cục Thảo luận việc in Internet Gỡ rối vấn đề máy in thông thường Thực thi Microsoft Windows ... Các cấu hình In Printing Configurations  Có số cách kết hợp clients, servers, print devices Windows 2000, phụ thuộc vào việc thiết bị in (print device) remote or nonremote     Thiết bị in ... không Print device - Thiết bị in: • • • • Là thiết bị phần cứng làm nhiệm vụ xuất tài liệu in Windows 2000 hỗ trợ 02 loại print divice: local print divice network print divice Máy chủ in: Kết...
 • 25
 • 241
 • 0

Bài giảng tổng quan về marketing dịch vụ

Bài giảng tổng quan về marketing dịch vụ
... Giới thiệu chung Marketing dòch vụ  1) Khái niệm dòch vụ  2) Các đặc điểm sản phẩm dòch vụ  3) Marketing mix Dịch vụ  I) Khái niệm dòch vụ Khái niệm dòch vụ  Dòch vụ hoạt động lợi ích ... ……………… Phân loại dòch vụ Dòch vụ tác động vào khách Dòch vụ tác động vào tài hàng sản khách hàng Khách hàng phải tới nơi sản xuất dòch vụ Khách hàng tới nơi sản xuất dòch vụ Tài sản hữu hình Tài ... phương tiện cung cấp dòch vụ Khách hàng yếu tố q trình sản xuất tiêu dùng dịch vụ  Cần phải quản trị khách hàng từ khâu chọn lựa khách hàng đến khâu cung cấp dịch vụ Bảo hiểm nhân thọ có kỳ...
 • 105
 • 461
 • 3

Thực hiện quản trị dự án Quản Trị KD Dịch Vụ Game Online

Thực hiện quản trị dự án Quản Trị KD Dịch Vụ Game Online
... Project S: dự án MMORPG game khác, thực o Project P: dự án casual game phát triển o Project W: dự án webgame phát triển Bản địa hóa game, Ví dụ: NHÓM 10 TRANG 34 Quản Trị KD Dịch Vụ Game Online GVHD: ... phải thực hiện: GSS có nhóm làm việc: Nhóm thực Công việc NHÓM 10 TRANG 36 Quản Trị KD Dịch Vụ Game Online GVHD: Nguyễn Công Dũng Team • Cung cấp dịch vụ Việt hóa nội dung localization game cho game ... Quản Trị KD Dịch Vụ Game Online GVHD: Nguyễn Công Dũng khó khăn nhiều, trình sản xuất tiêu dùng sản phẩm dịch vụ diễn đồng thời Theo lý thuyết tiếp thị dịch vụ dịch vụ có số đặc...
 • 40
 • 110
 • 0

Bài giảng marketing dịch vụ chương 1 tổng quan về marketing dịch vụ

Bài giảng marketing dịch vụ  chương 1 tổng quan về marketing dịch vụ
... hữu, giải mối quan hệ người cung cấp với khách hàng tài sản khách hàng mà thay đổi quyền sở hữu MARKETING DỊCH VỤ? • Marketing dịch vụ thích nghi lý thuyết Marketing vào dịch vụ, bao gồm trình ... providers, cyber café 14 DỊCH VỤ LÀ GÌ? VÍ DỤ VỀ DỊCH VỤ • Chăm sóc sức khỏe • Lưu trú, sinh hoạt • Bệnh viện, phòng mạch, nha khoa, vật lý trị liệu • Nhà hàng, khách sạn • Dịch vụ chuyên môn • Kế ... phục vụ  Thiết kế trang web an toàn tiếp cận điện MARKETING MIX ĐỐI VỚI DỊCH VỤ Marketing mix dịch vụ SP hàng hoá hữu hình • Sản phẩm (Product) • Giá (Price) • Phân phối (Place) • Truyền thông marketing...
 • 33
 • 203
 • 1

quản trị cầu dịch vụ

quản trị cầu dịch vụ
... dộng dịch vụ tập khách hàng tiêu dùng loại dịch vụ - Nhu cầu cầu dịch vụ có tính linh hoạt - Nhu cầu cầu dịch vụ có tính lan truyền 1.2 Nội dung quản trị cầu dịch vụ 1.2.1 Nghiên cứu nhu cầu dịch ... (không giới hạn) - Nhu cầu cầu dịch vụ đa dạng phong phú - Nhu cầu cầu dịch vụ có tính đồng bộ, tổng hợp - Nhu cầu cầu dịch vụ có tính thời vụ, thời điểm - Nhu cầu cầu dịch vụ có biên độ giao động ... VỀ CẦU CỦA DỊCH VỤ 1.1 Sự phát triển đặc điểm nhu cầu cầu dịch vụ 1.1.1 Khái niệm phát triển nhu cầu dịch vụ Nhu cầu dịch vụ trạng thái tâm lí người, cảm giác thiếu hụt loại dịch vụ Nhu cầu dịch...
 • 16
 • 178
 • 2

QUẢN TRỊ CẦU DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG

QUẢN TRỊ CẦU DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG
... Khái quát cầu dịch vụ vận tải hành khách phương tiện vận tải hàng không Vietnam airlines 2.2.1 Giới thiệu dịch vụ vận tải hành khách phương tiện vận chuyển hàng không Dịch vụ vận tải hành khách ... vụ vận tải hàng không tăng cao, Cầu dịch vụ vận tải hành khách phương tiện vận chuyển hàng không đa dạng - phong phú Cầu dịch vụ vận tải hàng tính lan truyền 2.2.3 Thực trạng nghiên cứu nhu cầu ... lượng cầu dịch vụ vận tải - ngày cao Cầu dịch vụ vận tải có tính vô hạn ,cầu người điểm dừng cuối nên nhà cung ứng dịch vụ vận tải hành khách đường hàng không khó đáp - ứng thõa mãn hết nhu cầu...
 • 21
 • 119
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu quản trị marketing dịch vụsách quản trị marketing dịch vụdownload ebook quản trị marketing dịch vụquản trị marketing dịch vụ lưu văn nghiêmde thi trac nghiem quan tri marketing dich vu co dap antổng quan về marketing dịch vụquản trị cầu dịch vụbiện pháp quản trị cầu dịch vụ hàng khôngsách quản trị marketing của vũ thế phútổng quan về marketing dịch vụ docquản trị các dịch vụ an ninhtồng quan về marketing dịch vụ tài chínhquản trị maketing dịch vụnhiệm vụ của nhà quản trị marketingnhiệm vụ của các nhà quản trị marketingso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016TÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKquyet dinh thay doi niem yet cp gdtLĨNH VỰC CUNG CẤP ĐIỆN2.Chuong trinh Dai hoi co dong 20173.Bao cao HDQT nam 20174. BAO CAO GIAM SAT HOAT DONG HDQT-TGD NAM 20168. Du thao sua doi bo sung dieu le 20170. chuong trinh DHCD thuong nien nam 20166. Bao cao tai chinh thuc hien nam 2015Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) biaTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBieuQuyetTuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh1059.QD MB BKS quy che to chuc va hd cua BKS MBPhu luc bao cao ve thay doi so huu cua co dong lonPhu luc bao cao ket qua giao dich co phieuPhu luc 01 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.10-02CHAPTER 5: THE VALUE OF MONEYPhu luc 02 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.10-02Phu luc 01 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.11-02