Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp và đề thi minh họa

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 ôn thi vào chuyên phần số học

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 và ôn thi vào chuyên phần số học
... dãy số {un } xác định sau u1 = 5, u2 = 16, un+2 = 199 4un+1 − un , ∀n ≥ Chứng minh 397 6032u2 − 1 592 39 số phương 2508 Lời giải Ta có 397 6032 = 199 42 − 4, u3 = 199 4 · 16 − = 31 899 1 592 39 = 31 899 · ... học Zurich hai lần vào năm 194 6 194 8 Sinh thời ông Thi m thường coi học trò Nevanlinna, công trình tiếng ông Thi m toán ngược Nevanlinna Trong Toán học có tạp chí tên Tạp chí trung tâm Toán học, ... khác Internet tạo giới khác hẳn, Toán học không nằm thay đổi Làm Chuyên đề Toán học số này, nhớ hệ học sinh trường Phổ thông Năng khiếu, tác giả Chuyên đề Toán học số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Đó Lê...
 • 245
 • 215
 • 1

Tổng kết 17 năm bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp

Tổng kết 17 năm bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp
... có 13 học sinh đạt giải, có giải nhì Cụ thể năm: Năm học 1991-1992: học sinh đạt giải Năm học 1994-1995 : học sinh đạt giải Năm học 1995-1996: học sinh đạt giải Năm học 2002-2003: học sinh đạt ... học sinh đạt giải Năm học 2003-2004: học sinh đạt giải Năm học 2005-2006: học sinh đạt giải Năm học 2006-2007: học sinh đạt giải Năm học 2007-2008: học sinh đạt giải Với môn 17 năm qua, qua lần ... thi học sinh giỏi cấp Tỉnh đạt 52 giải Môn Hoá 15 năm tham gia thi học sinh giỏi cấp Tỉnh đạt 66 giải Môn Sinh 14 năm tham gia thi học sinh giỏi cấp Tỉnh đạt 72 giải Môn Sử 13 năm tham gia thi học...
 • 8
 • 191
 • 0

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp môn địa 8,9 doc

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp môn địa 8,9 doc
... TN Sinh vật: -Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật đa dạng hêï sinh thái, giàu có thành phần loài, sở để dưỡng lai tạo nên giống trồng vật nuôi có chất lượng tốt thích nghi cao với điều kiện sinh ... Cung cấp thực phẩm có nguồn gốc động vật với giá trò dinh dưỡng cao - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ, CN thực phẩm, CN dược phẩm… - Cung cấp sản phẩm xuất thu ngoại tệ - Cung cấp sức ... xen cài không gian đô thò, lối sống sinh hoạt văn hoá, phong tục tập quán mối quan hệ kinh tế -Về bản, Việt Nam nước nông nghiệp, với 60% dân số nông nghiệp Các đô thò đời phát triển sở sản xuất...
 • 60
 • 509
 • 0

Tài liệu ôn thi toán 9 bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp tham khảo hay (4)

Tài liệu ôn thi toán 9 bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp tham khảo hay (4)
... KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUN LAM SƠN NĂM HỌC: 20 09- 2010 MƠN: TỐN (Dành cho học sinh thi vào lớp chun Tốn) Thời gian: 150 phút (khơng kể thời gian giao đề) Ngày thi: 19 tháng năm 20 09 ... * Thí sinh khơng sử dụng tài liệu * Giám thị khơng giải thích thêm Së GD&§T NghƯ An K× thi TUN sinh VµO líp 10 trêng thpt chuyªn §Ị thi chÝnh thøc phan béi ch©u n¨m häc 20 09 - 2010 M«n thi: To¸n ... = a hay EF = IJ (®pcm) HÕt 0,5 ® 0,25 ® SỞ GIÁO DỤC BÌNH ĐỊNH LỚP 10 BÌNH ĐỊNH Q ĐƠN KỲ THI TUỶÊN SINH VÀO TRƯỜNG THPT CHUN LÊ NĂM HỌC 20 09- 2010 Mơn thi: Tốn (chun) Ngày thi: 19/ 06/2009...
 • 140
 • 236
 • 0

Tài liệu ôn thi toán 9 bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp tham khảo hay (3)

Tài liệu ôn thi toán 9 bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp tham khảo hay (3)
... ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG THCS Môn thi : Toán - Năm học 199 9 - 2000 Thời gian làm : 120 phút (không kể thời gian giao đề) A Lý thuyết : (2 điểm) Học sinh chọn câu sau : Câu ... N thẳng hàng i) M, N, R không thẳng hàng k) B, P, Q không thẳng hàng ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP HUYỆN YÊN LẠC VĨNH PHÚC * Môn thi : Toán * Thời gian :150 phút * Khóa thi : 2002 - 2003 Câu : (2 ... điểm) Chứng minh bất đẳng thức : với a, b, c số thực KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ (THCS) TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2002 - 2003 * Môn thi : Toán * Thời gian : 150 phút Bài : (4 điểm) Cho phương...
 • 56
 • 238
 • 0

Tài liệu ôn thi toán 9 bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp tham khảo hay (2)

Tài liệu ôn thi toán 9 bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp tham khảo hay (2)
... Ta có: A tích 99 số âm nên A = ( - ) (1 - ) (1 - ) ( - ) 16 1002 15 99 99 = = 1.3 2.4 3.5 99 101 2 2 100 22 32 42 1002 98 99 100 101 = 99 100 99 100 = 101 = 101 ... Việt Nam năm 199 0 năm 2000 (đơn vị : %) Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 199 0 2000 199 0 2000 199 0 2000 38,74 24,30 22,67 36,61 38, 59 39, 09 a) Vẽ biểu đồ thể cấu kinh tế nớc ta, năm 199 0 năm 2000? ... Mianma, Lào a) 196 7 b) Thái Lan,Malaixia,Sin ga po,Philippin,In ôn xia c) Căm pu chia e)d)Brunây Việt Nam b) 198 4 d) 199 5 c) 199 9 e) 199 7 Phần II Tự luận: Câu1 : Dựa vào bảng số liệu sau Tỷ trọng...
 • 69
 • 243
 • 0

Tài liệu ôn thi toán 9 bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp tham khảo hay (1)

Tài liệu ôn thi toán 9 bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp tham khảo hay (1)
... số học sinh học sinh giỏi, 10 số học sinh lại học sinh khá, lại học sinh trung bình Tính số học s inh trung bình? 108 + 108 Câu7(1điểm) So sánh: A = ;B= 10 10 Câu6(2điểm) Một lớp có 45 học sinh ... 65 ,94 64 A 65 ,94 7 B 65 ,94 6 C 65 ,94 5 D 95 ,95 0 Phần II Tự luận(7điểm) Câu1.(2điểm) Tìm x biết a)2x-1 = 16 b)(x -1)2 = 25 Câu2.(2điểm) Tính số học sinh lớp 7A 7B biết lớp 7A lớp 7B học sinh tỉ số học ... thức x1 + x = Ghi chú:Câu c1 (Lớp 9B,C,D,E,H); câu c2(Lớp 9A) 19 Phòng gd huyện kiến thụy Trờg thcs tú sơn đề kiểm tra chơng Iii (Số học 6) Thời gian 45phút(không kể thời gian giao đề) (Đề lẻ)...
 • 29
 • 230
 • 0

Tài liệu ôn thi toán 9 bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp tham khảo hay (6)

Tài liệu ôn thi toán 9 bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp tham khảo hay (6)
... càõt (O) tải D càõt (O/) tải E So sạnh AD v CE 13 Âãư 27 Bi : Cáu 1: So sạnh hai säú a= 199 3 + 199 5 b= 199 4 Cáu 2: Gii phỉång trçnh : x = x− 1 + 1− x x 2 x − my = −3 Bi 2: Cho hãû phỉång trçnh ... tiãúp tuún âãú (P) v hai tiãúp tuún âọ vng gọc våïi Bi 4: Tçm giạ trë nh nháút y= ( x − 199 4) + ( x − 199 5) Bi 5: Cho âiãøm M trãn dỉåìng trn (O,R) v âiãøm A cạch O mäüt khong 2R K âỉåìng phán ... HA.BC + HB.CA + HC AB ( H l trỉûc tám tam giạc ABC) Âãư 28 Bi 1: Gii phỉång trçnh : x + x + 199 5 = 199 5 Bi 2: Cho phỉång trçnh : x3 - 3x - 14 = a Chỉïng minh x = l nghiãûm nháút ca phỉång trçnh...
 • 25
 • 239
 • 0

Tài liệu ôn thi toán 9 bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp tham khảo hay (5)

Tài liệu ôn thi toán 9 bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp tham khảo hay (5)
... a2003 + b2003 số nguyên chia hết cho 6() Đề thi học sinh giỏi lớp 9, TP Hồ Chí Minh, năm học 2002 - 2003 7() Đề thi học sinh giỏi lớp 9, Nam Định, năm học 2002 - 2003 Bài ( điểm) Cho hệ phơng trình ... 16() Đề thi học sinh giỏi lớp (vòng 2), Thừa Thi n - Huế, 2003 - 2004 Đề thi học sinh giỏi lớp 9, Bình Thuận, năm học 2003 - 2004 14 Bài (8 điểm) 1) Cho đờng tròn tâm O dây cung BC không qua ... x, y để tích xy đạt giá trị nhỏ 13() 14() Đề thi học sinh giỏi lớp 9, TP Hồ Chí Minh, năm học 2003 - 2004 Đề thi học sinh giỏi lớp (vòng 1), Thừa Thi n - Huế, 2003 - 2004 13 = 4x Bài (3,5 điểm)...
 • 29
 • 226
 • 0

HỆ THỐNG bài tập PHI KIM bồi DƯỠNG học SINH GIỎI các cấp

HỆ THỐNG bài tập PHI KIM bồi DƯỠNG học SINH GIỎI các cấp
... hiờn cac phan ng sau: Tac dng vi kim loi 2Na + Cl2 2NaCl Kim loai manh: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 Kim loai trung binh: Cu + Cl2 CuCl2 Kim loai yờu: Tac dng vi phi kim as Cl2 + H2 2HCl Tac dng vi ... khụi lng ban õu cua mi kim loai va x la sụ mol cua mi kim loai ó tham gia phan ng (1) va (2) n 1.a 64 ).x = 100 (5) m 152.a 207 Q).x = 100 (6) ụi vi kim loai X, co: (P ụi vi kim loai Y, co: ( T ... thờ dựng bụt lu hunh x ly thuy ngõn ri vói Tac dng vi phi kim: - Tac dung vi hiro: t H2 + S H2S t - Tac dung vi oxi: S + O2 SO2 Vi cac phi kim khac, phan ng xay kho khn hn III Hirosunfua: Tớnh...
 • 145
 • 968
 • 5

HỆ THỐNG bài tập PHI KIM bồi DƯỠNG học SINH GIỎI các cấp

HỆ THỐNG bài tập PHI KIM bồi DƯỠNG học SINH GIỎI các cấp
... th hin cỏc phn ng sau: Tỏc dng vi kim loi 2Na + Cl2 2NaCl Kim loi mnh: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 Kim loi trung bỡnh: Cu + Cl2 CuCl2 Kim loi yu: Tỏc dng vi phi kim as Cl2 + H2 2HCl Tỏc dng vi nc ... ion nh oxit kim loi kim, kim th tan nc to mụi trng kim Ngoi cỏc oxit k trờn, cũn cú cỏc Peoxit nh Na 2O2, BaO2, SnO2 v cỏc oxit hn hp nh Pb2O3, Pb3O4, Mn3O4, Fe3O4 Cỏc peoxit khụng phi l cỏc oxit ... vi kim loi nhng hp cht sunfua kimloi nh Na 2S, CuS, Al2S3 V cỏc polisunfua dng M2ISn (n= 7) vớ d: Na2S + (n-1)S Na2Sn Liờn kt cỏc sunfua ch yu l liờn kt húa tr, cỏc sunfua kim loi kim, kim...
 • 145
 • 908
 • 7

Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp ở trường trung học cơ sở

Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp ở trường trung học cơ sở
... kinh nghiệm: Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp ở trường THCS Thạnh Lợi” 2.2 Lĩnh vực áp dụng: Quản lí công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trường THCS ... công tác bồi dưỡng học sinh giỏi có bước tiến nhảy vọt Qua thuận lợi, hạn chế thực trạng chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp nhà trường, đề số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác bồi ... dụng sáng kiến 4.1 Khả áp dụng Có thể áp dụng rộng rãi trường THCS cong tac bồi dưỡng học sinh giỏi cấp 4.4 Phạm vi áp dụng Áp dụng cho công tác quản lý bồi dưỡng học sinh giỏi trường Trung học sở...
 • 6
 • 79
 • 0

Các bài toán chuyển động bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

Các bài toán chuyển động bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5
... II Các loại bài: Hai vật xuất phát lúc cách quãng đường S Hai vật xuất phát địa điểm vật xuất phát trước thời gian to Dạng toán có ba chuyển động chiều tham gia DẠNG 3: CÁC BÀI TOÁN CÓ HAI CHUYỂN ... giây Vậy xe lửa hết chiều dài cầu trong: 45 15 = 30 (giây) Vận tốc xe lửa là: 450 : 30 = 15 (m/giây) Chiều dài xe lửa là: 15 x 15 = 2 25 (m) Đáp số: 2 25 m Bài 7: Một canô chạy khúc sông từe bến ... 1/30 = 1/ 15( giờ) Mà 1km đường đi, xe hết: 1/ 35 (giờ) Vậy thời gian 1km đường phải hết: 1/ 15 – 1/ 35 = 4/1 05 (giờ) Vận tốc lúc phải là: : 4/1 05 = 26, 25 (km/giờ) Đáp số: 26, 25 km/giờ Bài 12: Quãng...
 • 17
 • 8,158
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: chuyen be boi duong hoc sinh gioi hoa 8bồi dưỡng học sinh giỏi toán cấp 2bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thcs huỳnh thị ái duyêncác chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán thcscac chuyen de boi duong hoc sinh gioi lop 5các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 12các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 11các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 10các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa thptcác chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6 thcsTh c tr ng qu tr nh c ph n ho doanh nghi p nh n c Vi t Namnh gi c phi u m h nh chi t kh u d ng ti nnh h ng x y d ng v ph t tri n th tr ng ch ng kho n Vi t NamHo n thi n ch nh s ch t gi Vi t nam th c hi n n n kinh t m h ng t i h i nh pL i Su t v vai tr c a L i Su t trong vi c huy ng v n10 b i t p PH P NG D NG File word c l i gi i chi ti tChuong trinh ngay hoi doc sachGioi thieu von tai lieu Thu vien Bo Tu phapGoodLaw report 8April APphu luc 1. bang tong hop va so sanhCHUYÊN ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠphu luc 3. tuyen bo va cam ketNghi quyet phien hop BTV Dang uy thang 8.2016KQ bau cu tai DH va Phien hop 1 BCHCv cua Dang uy 22082013Ke hoach to chuc thi dau the thao ky niem thanh lap nganh 220820133. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG.docxBC ve TTHC tai ND hd Luat Tin nguong ton giaoTài liệu thẩm định DT Nghị định quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo51 kinh phi xay dung van ban quy pham phap luat Quyet dinh