BÀI tập lớn 1 QHPT hệ thống năng lượng Nhà máy lọc dầu

BÀI TẬP LỚN MÔN PTTKHT: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIỀN GỞI THANH TOÁN NGÂN HÀNG PHẦN 1: Khảo sát hệ thống pps

BÀI TẬP LỚN MÔN PTTKHT: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIỀN GỞI THANH TOÁN NGÂN HÀNG PHẦN 1: Khảo sát hệ thống pps
... v Vỡ vy vic xõy dng H thng qun tin gi toỏn l cn thit v hu ớch 6.Ti liu tham kho - Ti ngân hàng cổ phần thương mại hàng hải Việt Nam Hà Nội -Tài liệu tài ngân hàng số tư liệu khác ... toỏn toỏn Qui trỡnh chuyn khon: (thanh toỏn cựng ngõn hng) Thanh toỏn qua Ti khon TGTT (hay cũn gi l Thanh toỏn khụng dựng tin mt) l tng hp mi quan h chi tr /thanh toỏn c thc hin bng cỏch trớch ... H Ni> 4.Mô t nghip v Qun cỏc Ti Khon Tin Gi Thanh Toỏn: M Hiu chnh thụng tin Truy thụng tin Phong ta úng X cỏc giao dch liờn quan n TGTT: Gi Rỳt Tr lói Qun Kim soỏt thu chi (Overdraft):...
 • 10
 • 258
 • 0

Bài tập lớn Điều khiển hệ thống sấy trong quá trình xeo của nhà máy giấy Bãi Bằng

Bài tập lớn Điều khiển hệ thống sấy trong quá trình xeo của nhà máy giấy Bãi Bằng
... giấy độ ẩm tờ giấy điều chỉnh buồng sấy 2.1 Vai trò khâu sấy giấy Trong nhà máy giấy phân xưởng xeo đóng vai trò quan trọng cả, chức sản xuất cuộn giấy thành phẩm từ bột giấy Trong khâu sấy giấy ... lượng điều khiển cao ( máy đặt nhóm lô sấy máy đặt cuối trình sấy ) Giá trị đo vị trí dung cho điều khiển feedforward để nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống Hình 19: Hệ sấy sử dụng máy Scanner ... mà nhà máy giấy Bãi Bằng trang bị Khâu sấy đặt buồng sấy dây chuyền xeo đóng kín cách ly với môi trường bên hình sau: Hình 9: Buồng sấy nhà máy xeo giấy 12 2.2.1 Cấu hình khâu sấy phân xưởng xeo...
 • 32
 • 955
 • 7

Báo cáo bài tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS

Báo cáo bài tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS
... 20093415 Báo cáo tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS Chọn C3 = 0,68µF Cấu trúc PI 3.Mô hệ điều khiển toàn hệ thống kín a) Mô hàm truyền Trần Đình Đạt - 20093415 Báo cáo tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS b) Kết ... Báo cáo tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS Trần Đình Đạt - 20093415 13 Báo cáo tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS Trần Đình Đạt - 20093415 14 Báo cáo tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS Trần Đình Đạt - 20093415 ... 11 Báo cáo tập lớn thiết kế hệ thống ĐTCS MÔ PHỎNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG PHẦN MÔ PHỎNG (XEM FILE MÔ PHỎNG TRÊN PSIM 9.0) Đồ thị số đại lượng mô phỏng: Trần Đình Đạt - 20093415 12 Báo cáo tập lớn thiết...
 • 15
 • 384
 • 0

Tài liệu Bài tập lớn môn học - Hệ thống cung cấp điện ppt

Tài liệu Bài tập lớn môn học - Hệ thống cung cấp điện ppt
... ( /km) TPPTT-B1 1(3*50) 250 0,494 0,123 TPPTT -B2 2(3*50) 45 0,494 0,011 TPPTT -B3 2(3*50) 150 0,494 0,037 TPPTT -B4 2(3*50) 195 0,494 0,048 TPPTT -B5 1(3*50) 185 0,494 0,091 TPPTT -B6 2(3*50) ... (kVA) TPPTT-B1 1(3*50) 250 0,123 785.48 TPPTT -B2 2(3*50) 45 0,011 661.4 TPPTT -B3 2(3*50) 150 0,037 613.87 TPPTT -B4 2(3*50) 195 0,048 720.06 TPPTT -B5 1(3*50) 185 0,091 227.22 TPPTT -B6 2(3*50) ... F(mm ) L(m) ( / km) TBATG - TPPTT 2(AC 25) 10km 1,38 0,426 6,9 2,13 TPPTT - B1 250 0,494 0,137 0,123 0,031 TPPTT - B2 1(3*50) 2(3*50) 195 0,494 0,137 0,048 0,013 TPPTT - B3 2(3*50) 80 0,494 0,137...
 • 70
 • 859
 • 4

BÀI TẬP LỚN Môn học : HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN “Thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển” potx

BÀI TẬP LỚN Môn học : HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN “Thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển” potx
... Thống Thu Thập Dữ Liệu Điều Khiển Sinh Viên :Trần Văn Kiển 34 Bài Tập Lớn : Hệ Thống Thu Thập Dữ Liệu Điều Khiển Sinh Viên :Trần Văn Kiển 35 Bài Tập Lớn : Hệ Thống Thu Thập Dữ Liệu Điều Khiển ... khối lượng : dải đo – 30000kg Chương I: Thiết kế hệ thống thu thập liệu điều khiển 1.1 Phương án thiết kế hệ thống Sinh Viên :Trần Văn Kiển Bài Tập Lớn : Hệ Thống Thu Thập Dữ Liệu Điều Khiển Để ... Bài Tập Lớn : Hệ Thống Thu Thập Dữ Liệu Điều Khiển TRƯỜNG ĐHCNQN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA ĐIỆN Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÀI TẬP LỚN Môn học : HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU VÀ ĐIỀU...
 • 67
 • 1,679
 • 1

Bài tập lớn tổng hợp hệ thống điện cơ

Bài tập lớn tổng hợp hệ thống điện cơ
... Đăng Toàn 39 Bài tập lớn tổng hợp hệ Điện – Nhóm 12 - Từ thông động cơ: - Hằng số thời gian học: I Tổng hợp hai mạch vòng tính đến ảnh hưởng sức điện động 1.1 Tổng hợp mạch vòng dòng điện tính ... Nguyễn Đăng Toàn 29 Bài tập lớn tổng hợp hệ Điện – Nhóm 12 * Hệ thống điều khiển chỉnh lưu theo nguyên tắc pha đứng *Hệ thống điều khiển chỉnh lưu theo nguyên tắc pha ngang *Hệ thống điều khiển ... động hệ thống GVHD: Ths Nguyễn Đăng Toàn Bài tập lớn tổng hợp hệ Điện – Nhóm 12 + Chuyển mạch làm việc khó khăn đường đặc tính nằm mặt phẳng toạ độ + Trong thành phần hệ biến đổi có MBA nên hệ...
 • 65
 • 1,209
 • 7

BÀI TẬP LỚN MÔN PTTKHT: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIỀN GỞI THANH TOÁN NGÂN HÀNG_2 docx

BÀI TẬP LỚN MÔN PTTKHT: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIỀN GỞI THANH TOÁN NGÂN HÀNG_2 docx
... ch c thay i ngi qun cú quyn hn (username v password) B.Phân tích hệ thống liệu 1.Biểu đồ phân cấp chức năng: HTQL TIÊN GƯI TT QL tài khản XL giao dịch QL tài khoản Gởi tiền HC tt Rút/CK Truy...
 • 15
 • 212
 • 0

BÀI TẬP LỚN MÔN PTTKHT: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIỀN GỞI THANH TOÁN NGÂN HÀNG_3 thiết kế cơ sở DL ppsx

BÀI TẬP LỚN MÔN PTTKHT: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIỀN GỞI THANH TOÁN NGÂN HÀNG_3 thiết kế cơ sở DL ppsx
... nhập thành công, giao diện hệ thống gồm có chức là: QUẢN LÝ CUỘC GỌI, QUẢN LÝ BƯU GỬU & THỐNG KÊ TỔNG HỢP * Trong trường hợp ta chọn chức QUẢN LÝ CUỘC GỌI giao diện chức hình dưới, hai chức lại ... gửi / tổng số tiền nhận gửi / tổng thời gian DONVITINH2: g/kg/VND/phút giây TONGCUOCTHU: tổng số tiền cước thu từ loại dịch vụ B THIẾT KẾ GIAO DIỆN Chương trình hoạt động môi trường hệ điều hành ... mục QUẢN LÝ BƯU GỬI THỐNG KÊ TỔNG HỢP bị mờ không tác dụng Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only * Trong trườn hợp ta chọn chức QUẢN LÝ...
 • 15
 • 227
 • 0

BÀI TẬP LỚN MÔN PTTKHT: HỆ THỐNG QUẢN LÝ BƯU ĐIỆN TẠI CÁC ĐIỂM BƯU ĐIỆN-VĂN HOÁ XÃ pps

BÀI TẬP LỚN MÔN PTTKHT: HỆ THỐNG QUẢN LÝ BƯU ĐIỆN TẠI CÁC ĐIỂM BƯU ĐIỆN-VĂN HOÁ XÃ pps
... khảo - Khảo sát điểm bưu điện văn hoá - Sổ tay nghiệp vụ dùng cho nhân viên điểm bưu điện văn hoá PHẦN II: Phân tích hệ thống Biểu đồ ngữ cảnh Yêu cầu dịch vụ Phản hồi HỆ THỐNG Yêu cầu báo ... khách hang, nhân viên – bưu điện huyện diễn tương đối phức tạp, liên quan tới nhiều sổ sách nghiệp vụ Vì việc xây dựng Hệ thống quản bưu điện điêm bưu điện văn hoá cần thiết hữu ích Tài ... thu cho bưu điện huyện Dựa kết báo cáo, bưu điện huyện đưa nhận định đạo hoạt động Mô tả quy trình nghiệp vụ: +, Bưu chính: quản bưu gửi - Đối với dịch vụ nhận bưu gửi :bưu phẩm, bưu kiện,...
 • 11
 • 266
 • 0

BÀI TẬP LỚN MÔN PTTKHT:Hệ thống bán hàng trực tuyến pdf

BÀI TẬP LỚN MÔN PTTKHT:Hệ thống bán hàng trực tuyến pdf
... K55B-CNTT Đại Học Sư Phạm Hà Nội October 1, 2007 Sales Online Sub-System 4- Mua hàng 4.1- Chọn hàng vào giỏ 4.2- Cập nhật giỏ hàng 11 Nguyễn Tiến Mạnh, Đào Xuân Dương, Phạm Hồng Hân, Vũ Đức Đông K55B-CNTT ... 1, 2007 Sales Online Sub-System 4.3 - Gửi đơn hàng Gửi đơn đặt hàng bạn Vui lòng kiểm tra thông tin bạn sau Sửa lại Ten: Nguyen Tien Manh Địa nhân hàng : My đình – từ liêm- hà nội Email : TienManh.live@gmail.com ... Phạm Hà Nội October 1, 2007 Sales Online Sub-System 4-User interface Design  Giao diện hệ thống cho khách hàng 1- Đăng ký tài khoản 2- Đăng nhập 3- Đăng xuất Nguyễn Tiến Mạnh, Đào Xuân Dương, Phạm...
 • 18
 • 490
 • 0

BÀI TẬP LỚN MÔN PTTKHT: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIỀN GỞI THANH TOÁN NGÂN HÀNG _3 thiết kế vật lí DL ppt

BÀI TẬP LỚN MÔN PTTKHT: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIỀN GỞI THANH TOÁN NGÂN HÀNG _3 thiết kế vật lí DL ppt
... TENCHINHANH 1.3 THIẾT KẾ GIAO DIỆN 1.3.1 Thiết kế thực đơn, form SƠ ĐỒ LIÊN KẾT CÁC MÀN HÌNH Màn hình Thông tin khách hàng Đặc tả đối tượng giao diện : STT Tên Ý nghĩa txtMaKH Hệ thống tự phát ... tin tiền Button gửi xuống CSDL btnXoa Xóa tiền gửi Button btnSua Sửa thông tin tiền Button gửi btnTim Tìm thông tin tiền Button gửi 10 btnThoat Thoát khỏi hình thông tin tiền gửi toán Mô tả xử ... Textbox khách hàng btnThem Lưu thông tin khách 50 ký tự Button hàng xuống CSDL btnXoa Xóa khách hàng Button btnSua Sửa thông tin khách Button hàng 10 btnTim Tìm thông tin khách Button hàng 11 btnThoat...
 • 24
 • 220
 • 0

Bài tập lớn tổng hợp hệ thống điện cơ

Bài tập lớn tổng hợp hệ thống điện cơ
... + FX mạch phát xung 1.3.2.1 Hoạt động hệ thống Giả sử ban đầu hệ thống đóng vào lưới với điện áp thích hợp, lúc động chưa làm việc Khi ta đặt vào hệ thống điện áp đặt U đ ứng với tốc độ động Thông ... TỐI ƯU 3.1 Tổng hợp điều chỉnh Trong hệ truyền động tự động hệ chấp hành mạch vòng điều chỉnh dòng điện mạch vòng Chức mạch vòng dòng điện trực tiếp gián tiếp xác định mô men kéo động cơ, có chức ... người khỏi chạm vào điện Trong máy điện nhỏ vừa nắp máy có tác dụng làm giá đỡ ổ bi Trong trường hợp nắp máy thường làm gang - cấu chổi than: để đưa dòng điện từ phần quay cấu chổi than bao...
 • 76
 • 409
 • 0

bài tập lớn thiết kế hệ thống bãi đỗ xe tự động môn kỹ thuật số

bài tập lớn thiết kế hệ thống bãi đỗ xe tự động môn kỹ thuật số
... khiển bãi đỗ xe tự động Page 25 Bài tập lớn môn : Kĩ thuật số Kết luận: Qua việc làm tập lớn thiết kế bãi đỗ xe, chúng em biết thêm số kiến thức nguyên lý làm việc hệ thống bãi đỗ xe tự động thực ... Thiết kế hệ thống điều khiển bãi đỗ xe tự động Page 12 Bài tập lớn môn : Kĩ thuật số nhiên- Random Access Memory) III.MẠCH TẠO DAO ĐỘNG Nhóm 1- Đề tài 2: Thiết kế hệ thống điều khiển bãi đỗ xe ... môn : Kĩ thuật số Chương 3: CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG BÃI ĐỖ XE TỰ ĐỘNG I.SƠ ĐÒ MẠCH Nhóm 1- Đề tài 2: Thiết kế hệ thống điều khiển bãi đỗ xe tự động Page 23 Bài tập lớn môn : Kĩ thuật số II NGUYÊN...
 • 26
 • 730
 • 11

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Hệ thống quản lý đoàn viên

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Hệ thống quản lý đoàn viên
... Đoàn viên- cán đoàn Quản liên chi Quản tiếp nhận đoàn viên • • • • • • • • Quản chi đoàn Quản phong trào Quản tham gia phong trào Quản đoàn phí Quản khen thưởng – kỷ luật Quản ... sát phân tích hệ thống xây dựng chương trình quản đoàn viên Nhìn cách tổng quan, hệ thống quản đoàn viên đời hoàn thiện công tác quản lý, theo dõi trình hoạt động rèn luyện đoàn viên, ... chi đoàn nhận xét phân tích chất lượng đoàn viên ghi nhận xét vào sổ đoàn viên - Làm thủ tục nhận xét đoàn viên chuyển trưởng thành Đoàn - Quản lý lịch (Sổ đoàn viên, thẻ, huy hiệu) - Quản lý...
 • 52
 • 1,351
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: bài tập lớn tổng hợp hệ thống điện cơ hệ điều áp xoay chiềucông ty lilama 45 1 lắp thiết bị truyền nhiệt nhà máy lọc dầu dung quấtbài tập môn thuế và hệ thống thuế việt nambài tập ổn định trong hệ thống điệnbài tập chương 1 xác suất thống kêbài tập lớn tổng hợp hệ điện cơgiải bài tập chương 1 xác suất thống kêbài tập kiểm toán về hệ thống kiểm soát nội bộbài tập lớn công nghệ phần mềm nâng caobài tập lớn môn nguyên lý thống kêbài tập lớn môn xác suất thống kêbài tập chương 1 vật lý 12 nâng caogiải bài tập chương 1 sác xuất thông kêbai tap lon mon xac suat thong ke nhom 2bài tập lớn cơ sở mạng thông tinPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả