IELTS Speaking: Tổng hợp các câu hỏi về chủ đề Friends - Tình bạn

IELTS Speaking: Tổng hợp các câu hỏi về chủ đề Television and Radio

IELTS Speaking: Tổng hợp các câu hỏi về chủ đề Television and Radio
... feel about advertisements on TV? The News on Television Do you prefer to get your news from television or from some other source? Television and Radio VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu ... kind of entertainment you prefer, TV or radio? (Why?) (Similar to above) Do you prefer to watch TV or listen to the radio? (Why?) How are radio programs and television programs different? What programs ... the radio? In China, has television/ radio changed much in the past few years? (How?) How you think TV /radio broadcasts in China could be improved? Do you prefer to watch TV or listen to the radio? ...
 • 3
 • 444
 • 0

Tổng hợp các câu hỏi về IQ có đáp án

Tổng hợp các câu hỏi về IQ có đáp án
... vuhuutiep@gmail.com Page Tổng hợp câu hỏi IQ 35 Tìm hình thiếu: 37 Tìm hình khác với hình lại 38 Tìm hình thiếu: 36 Tìm hình phù hợp vuhuutiep@gmail.com Page Tổng hợp câu hỏi IQ II Các câu hỏi trung bình ... 18 Tổng hợp câu hỏi IQ B Đáp án Các câu hỏi đơn giản I 25% Sau giảm 20% 80% Để đưa giá cũ, tức 100%, cần tăng thêm (100/80 -1) *100 = 25% C cách suy luận: - Các hình lại đa giác lồi - Các ... hàng thứ hai tổng số hàng tổng hàng bên Tổng = 9, tổng = 9, tổng = 18 => tổng = 36 A Tổng ô đen hàng 5, tổng ô trắng hàng 3527 Chỉ số tổng số chữ số số lẻ Nói cách khác, số số chữ số...
 • 23
 • 7,558
 • 16

Tổng hợp các câu hỏi về HS bâc 1- bậc1

Tổng hợp các câu hỏi về HS bâc 1- bậc1
... tọa độ O x ax a Tổng hợp toán hàm số y sin x sin x t y x x x y x x x x x x 37)Tìm điểm M thuộc đồ thị hàm số cho OM ngắn nhất, với O gốc tọa độ (1.Cách giải thông thường ,2.Cách giải dùng phương ... OM ngắn nhất, với O gốc tọa độ (1.Cách giải thông thường ,2.Cách giải dùng phương pháp hàm số,3.Cách giải dùng tính chất tiếp tuyến ) 38 Cho ba điểm A, B, C phân biệt thuộc đồ thị, chứng minh...
 • 2
 • 205
 • 0

Tổng hợp các câu hỏi về môi trường và con người

Tổng hợp các câu hỏi về môi trường và con người
... 1992 nhà môi trường đưa quan niệm phát triển bền vững, phát triển mức độ trì chất lượng môi trường, giữ cân môi trường phát triển Vì nói "Môi trường nguồn tài nguyên người" ? Môi trường nơi người ... phóng xạ Ô nhiễm môi trường gì? Theo Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam: "Ô nhiễm môi trường làm thay đổi tính chất môi trường, vi phạm Tiêu chuẩn môi trường" Trên giới, ô nhiễm môi trường hiểu việc ... khả hấp thụ môi trường Nâng cao trách nhiệm thiên nhiên (vai trò quản lý môi trường) Tìm cách kiểm soát dân số An ninh môi trường gì? "An ninh môi trường trạng thái mà hệ thống môi trường có khả...
 • 97
 • 276
 • 0

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản
... từ quan nhà nước 13 Câu hỏi mà phương án trả lời chưa đưa sẵn bảng câu hỏi câu hỏi thuộc loại câu hỏi? a Câu hỏi đóng b Câu hỏi mở c Có thể câu hỏi đóng, câu hỏi mở d Câu hỏi cấu trúc 14 Thứ ... liệu so cấp thu thập cách cách đây? a Quan sát b Thực nghiệm c Điều tra vấn d (b) (c) e Tất cách nêu Câu hỏi đóng câu hỏi: a Chỉ có phương án trả lời b Kết thúc dấu chấm câu c Các phương án trả ... (c) e Không câu Câu câu sau nói nghiên cứu Marketing: a Nghiên cứu Marketing tốn chi phí tiến hành vấn cao b Các doanh nghiệp cần có phận nghiên cứu Marketing cho riêng c Nghiên cứu Marketing có...
 • 34
 • 20,882
 • 184

TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 1 SỐ TRƯỜNG CHUYÊN NĂM 2013

TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 1 SỐ TRƯỜNG CHUYÊN NĂM 2013
... HỌC VINH LẦN CHUYÊN ÐẠI HỌC VINH LẦN 10 CHUYÊN VĨNH PHÚC LẦN 11 CHUYÊN NGUYỄN HUỆ HÀ ĐÔNG LẦN 12 CHUYÊN SPHN LẦN 13 CHUYÊN SPHN LẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ NĂM 2 013 ... tự CHUYÊN HÀ TỈNH LẦN 2 CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU LẦN CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH LẦN CHUYÊN HÀNỘI – AMSTERDAM CHUYÊN ÐẠI HỌC VINH LẦN CHUYÊN SPHN LẦN CHUYÊN SPHN LẦN CHUYÊN ÐẠI HỌC VINH LẦN CHUYÊN ÐẠI HỌC ... 12 + A I 02 I1 + B C h= R so với mặt đất thấy ngày đêm đồng hồ chạy chậm phút so với mặt đất Biết chiều dài lắc không đổi Tỉ số h/R có giá trị A .1/ 14 41 B 1/ 1440 C 1/ 7 21 D .1/ 720 Câu 19 9 Suất điện...
 • 16
 • 238
 • 0

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản( có đáp án )

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản( có đáp án )
... cầu hỏi để trả lời 4.2.1.3 Sử dụng hợp lý loại câu hỏi 4.2.2 Sử dụng câu hỏi nhằm mục đích khác 4.2.2.1 Câu hỏi tiếp xúc 4.2.2.2 Câu hỏi đề nghị 15 4.2.2.3 Câu hỏi hãm thắng 4.2.2.4 Câu hỏi để ... Chương IV: Bán buôn bán lẻ 4.1 Bán buôn 4.1.1 Vai trò bán buôn 4.1.2 Lĩnh vực bán buôn 4.1.3 Lựa chọn người bán buôn 4.1.4 Các loại hình bán buôn 4.2 Bán lẻ 4.2.1 Tầm quan trọng bán lẻ 4.2.2 ... 1.1.1 Marketing cổ điển (Marketing truyền thống) 1.1.2 Marketing đại (từ sau chiến tranh TG II đến nay) 1.2 Các khái niệm Marketing 1.3 Đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu môn học 1.3.1...
 • 77
 • 620
 • 1

tổng hợp các câu hỏi nhận định môn giao dịch dân sự về nhà ở

tổng hợp các câu hỏi nhận định môn giao dịch dân sự về nhà ở
... gia vào giao dịch dân nhà VN, trừ người VN định cư nước 16 Mọi giao dịch nhà phải lập văn có chứng nhận chứng thực 17 Cá nhân muốn trực tiếp tham gia giao dịch dân nhà phải có lực hành vi dân đầy ... quy định bên thuê nhà có quyền ưu tiên mua nhà chủ sở hữu nhà cho thuê định bán nhà cho thuê Quyền ưu tiên mua bán nhà chủ sở hữu nhà cho thuê định bán nhà cho thuê áp dụng trường hợp bán nhà ... 24/8/1998 giao dịch dân nhà xác lập trước ngày 1/7/1991 trường hợp có tranh chấp hợp đồng mua bán nhà thủ tục chuyển quyền sở hữu chưa hoàn tất, hình thức hợp đồng không phù hợp thời điểm giao kết hợp...
 • 15
 • 3,758
 • 9

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm về di truyền học trong các đề thi Đại học

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm về di truyền học trong các đề thi Đại học
... đồng hợp trội tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm dần B tỉ lệ kiểu gen dị hợp tăng dần, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp giảm dần C tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn tỉ lệ kiểu gen dị hợp tăng dần D tỉ lệ kiểu gen dị hợp ... XM Y D XM XM × XM Y Câu 10: (ĐH 07) Giả sử quần thể giao phối trạng thái cân di truyền có 10000 cá thể, 100 cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn (aa), số cá thể có kiểu gen dị hợp (Aa) quần thể A ... hạt nảy mầm Trong số hạt nảy mầm, tỉ lệ hạt có kiểu gen đồng hợp tính theo lí thuyết A 36% B 16% C 25% D 48% Câu 39: (ĐH 09) Giả sử quần thể động vật ngẫu phối trạng thái cân di truyền gen có...
 • 7
 • 474
 • 8

TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI VÀ HÌNH ẢNH THI MOVERS SPEAKING

TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI VÀ HÌNH ẢNH THI MOVERS SPEAKING
... out of this 12 You put things in this 13 You use this when you are hot 14 You use this to show you the way 15 It happens when it rains 16 You use this to take photo 17 You can eat soup in this ... teeth? MOVERS SPEAKING It is between your shoulder and your neck You can watch film here This animal is big and grey You clean your teeth wish this You swim in this You wash in this You eat this ... kể câu không nghe cố gắng đoán điền từ có nghĩa, hợp tình Phần Speaking: - Chào giám khảo gọi tên vào phòng thi: Good morning, sir / madam - Giữ trạng thái bình tỉnh, thoải mái, nên nhìn vào...
 • 14
 • 12,832
 • 40

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm về di truyền học trong các đề thi Đại học

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm về di truyền học trong các đề thi Đại học
... đồng hợp trội tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm dần B tỉ lệ kiểu gen dị hợp tăng dần, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp giảm dần C tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn tỉ lệ kiểu gen dị hợp tăng dần D tỉ lệ kiểu gen dị hợp ... XM Y D XM XM × XM Y Câu 10: (ĐH 07) Giả sử quần thể giao phối trạng thái cân di truyền có 10000 cá thể, 100 cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn (aa), số cá thể có kiểu gen dị hợp (Aa) quần thể A ... hạt nảy mầm Trong số hạt nảy mầm, tỉ lệ hạt có kiểu gen đồng hợp tính theo lí thuyết A 36% B 16% C 25% D 48% Câu 39: (ĐH 09) Giả sử quần thể động vật ngẫu phối trạng thái cân di truyền gen có...
 • 6
 • 177
 • 2

Tổng hợp các câu hỏi và trả lời bảo vệ đồ án thiết kế cầutông cốt thép

Tổng hợp các câu hỏi và trả lời bảo vệ đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép
... tãú theo l thuút trãn ta phi âỉa nhiãưu phỉång ạn phán nhëp dãø so sạnh våïi Nháng thỉûc tãú âiãưu kiãûn âëa Các câu hỏi bảo vệ đồ án thiết kế cầu BTCT phỉång khu vỉûc xáy dỉûng cáưu cn quút âënh ... Âäúi våïi dáưm biãn Các câu hỏi bảo vệ đồ án thiết kế cầu BTCT 2 Ii a 1a 1I i Ii a1 Ii ( y1 ) y1 = ± = ± ∑ I i 2∑ a i2 Ii ∑ Ii 2∑ a i2 I i ' Trong quạ trçnh xạc âënh hãû säú phán bäú ngang â läưng ... trang 164 Theo [7] c: khong cạch tỉì thán trủ âãún mẹp hng cc âang xẹt Gọc måí âạy thạp chc thng α =450 âạy thạp chc thng sau: Các câu hỏi bảo vệ đồ án thiết kế cầu BTCT 11 b.)Tênh toạn theo âiãưu...
 • 31
 • 1,611
 • 6

Tổng hợp 387 câu hỏi về kiến thức

Tổng hợp 387 câu hỏi về kiến thức
... biển Séc slovakia 310 Câu nói Dĩ bất biến, ứng vạn biến câu nói Bác Hồ dặn ai? Cụ Huỳnh Thúc Kháng 311 Khởi nghĩa diễn năm 722 lãnh đạo? Mai Hắc Đế 312 Quốc hiệu Đại Việt thức năm nào ? 313 Nước ... thưởng liên hoan phim Canner gì? Cành cọ( vàng) 179 Asiad 15 tổ chức đâu? Đoha-Cata 180 Chỉ số tổng hợp cổ phiếu sở giao dịch chứng khoán Newyork tên gì? Đowjones 181 Lá cờ nước My co ngôI sao? ... thổ dân Uc có khả bay vòng lại vị trí ban đầu gi? Bomerang 197 Đàn đáy có đáy? 198 Câu lạc bóng đá bình chọn câu lạc vĩ đại kỷ 20”? 199 Bài thơ “Dương phụ hành” sáng tác? 200 Ở loài chó, tuyến...
 • 17
 • 3,178
 • 32

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm bảo hiểm trong kinh doanh( có đáp án)

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm bảo hiểm trong kinh doanh( có đáp án)
... máy bay (trong trường hợp máy bay tổn thất toàn bộ) hợp đồng bảo hiểm ký dựa trên: a Giá trị bảo hiểm b Số tiền bảo hiểm nhỏ giá trị bảo hiểm c Giá trị thoả thuận d Không câu Phần 6: Bảo hiểm xây ... 3/4 trách nhiệm đâm va d Tuỳ trường hợp Phần 4: Bảo hiểm hàng không Trong loại hình bảo hiểm sau, loại hình bảo hiểm bảo hiểm bắt buộc theo Luật kinh doanh bảo hiểm Việt nam? a Thân máy bay b TNDS ... 2: Bảo hiểm hàng hải Khi mua hàng theo điều kiện CIF Incoterms 2000, người lợi ích bảo hiểm là: a Người xuất b Người nhập c Tuỳ thời điểm d Không câu Bảo hiểm hàng hoá XNK loại hình bảo hiểm...
 • 6
 • 13,434
 • 512

Tổng hợp các câu hỏi và trả lời liên quan đến asean

Tổng hợp các câu hỏi và trả lời liên quan đến asean
... bên đối thoại phân công ,và quản lý quỹ hợp tác ASEAN Câu 5 :Các nguyên tắc hột động ASEAN nguyên tắc + Các nguyên tắc tảng cho quan hệ quốc gia thành viên với bên Các nước ASEAN tuân thủ theo nguyên ... kết ASEAN giữ sắc chung hiệp hội Câu : Mục tiêu khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA ) Mục tiêu AFTA : - Tự hóa thương mạinội ASEAN cách laọi bỏ hàng rào thuế quan phi thuế quan. đây mục tiêu song quan ... Để tạo thuận lợi đẩy nhanh chương trình hợp tác kinh tế ASEAN nước ASEAN thỏa thuận nguyên tắc 6-X + Các nguyên tắc khác Ngoài nguyên tắc quan hệ nước ASEAN hình thành số nguyên tắc khác :Nguyên...
 • 11
 • 1,226
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn marketing căn bảncác cau hoi ve chu de suc kheo sinh san tuoi vi thanhh fnientổng hợp các câu hỏi nhận định môn giao dịch dân sự về nhà ởtong hop cac cau hoi ly thuyet ve hoa hoctổng hợp các câu hỏi iqquiz 1 tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tửtổng hợp các câu hỏi thu thuếtổng hợp các câu hỏi đố vuitổng hợp các câu hỏi tiếng anhtổng hợp các câu hỏi đường lên đỉnh olympiatổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm iqtổng hợp các câu hỏi 2 điểm môn văntổng hợp các câu hỏi ra khơitổng hợp các câu hỏi lý thuyết hóa hữu cơtổng hợp các câu hỏi khi ra khơiCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại