Luận văn: Pháp luật về quyền trẻ em trong và sau khi cha mẹ ly hôn

Chế tài đối với người không trực tiếp nuôi con để bảo vệ quyền được cấp dưỡng của con khi cha mẹ ly hôn

Chế tài đối với người không trực tiếp nuôi con để bảo vệ quyền được cấp dưỡng của con khi cha mẹ ly hôn
... dưỡng đặc biệt quyền lợi người Trên nội dung tiểu luận Chế tài người không trực tiếp nuôi để bảo vệ quyền cấp dưỡng cha mẹ ly hôn theo Luật HN & GĐ 2014” Chế định cấp dưỡng chế định có ý nghĩa ... điểm cha mẹ không trực tiếp nuôi ly hôn phải cấp dưỡng nuôi ngày tuyên án sơ thẩm, trường hợp bên không thoả thuận việc cấp dưỡng nuôi Toà án đưa vụ án xét xử - Thứ ba: Thời điểm cha mẹ không trực ... chúng sống với bên cha mẹ người không trực tiếp nuôi phải có nghĩa vụ cấp dưỡng để đảm bảo tất lợi ích người Ý nghĩa việc qui định chế tài Khi chế tài cấp dưỡng pháp lý quan trọng để Tòa án...
 • 25
 • 227
 • 0

Luận văn: “Pháp luật về đấu thầu xây lắp thực tiễn áp dụng trong dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại chợ Hôm – Đức Viên” pdf

Luận văn: “Pháp luật về đấu thầu xây lắp và thực tiễn áp dụng trong dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại chợ Hôm – Đức Viên” pdf
... công II THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP TRONG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI CHỢ HÔM ĐỨC VIÊN Tổng quan dự án đầu xây dựng Trung tâm thương mại Chợ Hôm Đức Viên ... xây dựng Trung tâm thương mại Chợ Hôm Đức Viên, phạm vi khóa luận viết “Pháp luật đấu thầu xây lắp thực tiễn áp dụng dự án đầu xây dựng Trung tâm thương mại chợ Hôm Đức Viên” Khóa luận gồm ... 1: Lý luận chung đấu thầu đấu thầu xây lắp Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật đấu thầu xây lắp dự án đầu xây dựng Trung tâm thương mại Chợ Hôm Đức Viên - Nhìn từ góc độ Sở Thương mại Hà...
 • 99
 • 351
 • 3

ĐỜI SỐNG TÂM CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN

ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA TRẺ SAU KHI CHA MẸ LY HÔN
... PHẦN KẾT LUẬN Như sau tìm hiểu đời sống tâm trẻ cha mẹ ly hôn, đứng từ góc độ tâm rút kết luận sau Gia đình có vai trò quan trọng phát triển tâm trẻ Ly hôn làm cho trẻ cảm giác an toàn ... cuả ly hôn tới phát triển nhân cách trẻ, có vụ ly hôn bố mẹ lại đường giải thoát cho trẻ khỏi tổn thương tâm lý, giúp trẻ giải phóng đựơc stress bố mẹ gây Vậy để biết đời sống tâm thực trẻ sau ... tượng quan tâm ảnh hưởng ly hôn tới đời sống tâm trẻ Và qua đưa kiến nghị với nhà chức trách, nhà làm luật, bố mẹ cách thức hoạt động, xử tình có lợi cho phát triển trẻ có bố mẹ ly hôn PHẦN...
 • 31
 • 334
 • 0

“Vấn đề bảo vệ quyền trẻ em theo pháp luật Việt Nam Thực tiễn thực hiện tại tỉnh Quảng Nam”

“Vấn đề bảo vệ quyền trẻ em theo pháp luật Việt Nam Thực tiễn thực hiện tại tỉnh Quảng Nam”
... kiện thực tiễn tỉnh Quảng Nam, công tác bảo vệ quyền trẻ em hạn chế định Do đó, thấy việc nghiên cứu đề tài: “Vấn đề bảo vệ quyền trẻ em theo pháp luật Việt Nam - Thực tiễn thực tỉnh Quảng Nam ... pháp luật bảo vệ quyền trẻ em - Thực tiễn thực pháp luật bảo vệ quyền trẻ em địa bàn tỉnh Quảng Nam - Trên sở phân tích, đánh giá quy định hành thực tiễn pháp luật bảo vệ quyền trẻ em, báo cáo đề ... pháp luật Việt Nam - Thực tiễn thực tỉnh Quảng Nam nhằm tìm hiểu quy định quyền trẻ em bảo vệ quyền trẻ em theo pháp luật Việt Nam, việc áp dụng pháp luật thực tiễn, từ đề xuất giải pháp nâng cao...
 • 65
 • 310
 • 1

Bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật Việt Nam hiện hành

Bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật Việt Nam hiện hành
... đến trẻ em Sự điều chỉnh pháp luật xác định địa vị pháp trẻ em Địa vị pháp lý hiểu tổng thể quyền nghĩa vụ pháp trẻ em với đảm bảo pháp lý cho việc thực quyền nghĩa vụ Pháp luật trẻ em có ... luật thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam: Luật Hiến pháp, Luật Quốc tịch, Luật Hành chính, Luật Hình sự, Luật Tố tụng Hình sự, Luật Dân sự, Luật Tố tụng Dân sự, Luật Hôn nhân Gia đình bảo vệ quyền ... coi trẻ em đối tượng quản lý Ngoài ra, Luật Hành quy định trách nhiệm hành trẻ em Cũng ngành luật khác, Luật Hành coi trẻ em đối tượng đặc biệt nên quy định trách nhiệm hành trẻ em, Luật Hành...
 • 9
 • 660
 • 4

Bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật Việt Nam về phòng, chống bạo lực gia đình

Bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật Việt Nam về phòng, chống bạo lực gia đình
... luận bảo vệ quyền trẻ em trước hành vi bạo lực gia đình Chương Pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình với việc bảo vệ quyền trẻ em Chương Thực trạng thực pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình ... chung bạo lực gia đình trẻ em 10 1.2.1 Khái niệm hành vi bạo lực gia đình bạo lực gia đình trẻ em 1.2.2 Đặc điểm dạng hành vi bạo lực gia đình trẻ em 10 12 1.2.3 Hậu hành vi bạo lực gia đình trẻ em ... tượng trẻ em bị bạo lực gia đình 17 1.3 Sự cần thiết luật Phòng chống bạo lực gia đình việc bảo vệ quyền trẻ em trước hành vi bạo lực Chƣơng 20 PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VỚI VIỆC BẢO...
 • 87
 • 154
 • 0

Bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật Việt Nam thực trạng giải pháp

Bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật Việt Nam thực trạng và giải pháp
... phỏp lut Vit Nam Trong lut Hin phỏp tr em c xem l mt cụng dõn c bit V ỡ vy, Lut Hin phỏp bờn cnh vic xỏc lp c bn quyn tr cm vi t cỏch l quyn ngi, cũn quy nh cỏc quyn c bn ca tr em bao gm cỏc ... tch V i t Nam Lut quc tch nm 1988 ó khng nh nguyờn tc quyn cú quc tch ca tr em, thc s l c s phỏp lý bo v cho tr em quyn cú quc tch, xỏc nh v hỡnh thnh ý thc cho tr em mang quc tch V i t Nam v nim ... vic bo v, chm súc v giỏo dc tr em Ay l c s phỏp lý hỏo v cho tr em quyn cú quc tch, xỏc nh v hỡnh thnh y thc cho tr em Vit nam v nim vinh ti c mang quc lch Vit Nam L ut Hnh chớnli Lut Hnh chớnh...
 • 112
 • 560
 • 26

luận văn Pháp luật về bảo hộ quyền tác giả trong hoạt động xuất bản – thực tiễn áp dụng tại công ty Cổ phần sách MCBooks

luận văn Pháp luật về bảo hộ quyền tác giả trong hoạt động xuất bản – thực tiễn áp dụng tại công ty Cổ phần sách MCBooks
... trung giải luận văn CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH MCBOOKS 2.1 Thực trạng pháp luật thực tiễn ... pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật bảo hộ quyền tác giả hoạt động xuất công ty Cổ phần Sách MCBooks Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật bảo hộ quyền tác giả hoạt động xuất CHƯƠNG ... Công Ước Bern bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật Pháp luật Đức, Pháp quyền tác giả Vì vậy, em xin đề xuất đề tài khóa luận là: Pháp luật bảo hộ quyền tác giả hoạt động xuất thực tiễn áp dụng...
 • 50
 • 604
 • 9

tóm tắt luận văn: Pháp luật lao động Việt Nam trong việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động

tóm tắt luận văn: Pháp luật lao động Việt Nam trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động
... hoàn thiện PLLĐ Việt Nam việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp NSDLĐ Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG 1.1 Quan niệm NSDLĐ ... tiếp như: Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng lao động đình công bất hợp pháp ThS.Nguyễn Hằng Hà, tạp chí Luật học số 1/2008; Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng lao động trước, ... PLLĐ việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp NSDLĐ 3.1.1 Mở rộng việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp NSDLĐ mối tương quan với việc bảo vệ quyền lợi NLĐ 3.1.2 Đảm bảo việc hoàn thiện PLLĐ bảo vệ quyền lợi...
 • 18
 • 283
 • 0

BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM TRONG QUAN HỆ NUÔI CON NUÔI TỪ THỰC TIỄN ĐẾN YÊU CẦU HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT CƠ CHẾ BẢO ĐẢM

BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM TRONG QUAN HỆ NUÔI CON NUÔI TỪ THỰC TIỄN ĐẾN YÊU CẦU HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ CƠ CHẾ BẢO ĐẢM
... thực tế, nuôi biên giới Hoàn thiện pháp luật chế bảo đảm bảo vệ quyền trẻ em quan hệ nuôi nuôi 3.1.Tạo liên thông trình giải nuôi nuôi nước nuôi nuôi có yếu tố nước nhằm quán triệt thực nguyên ... Luật Nuôi nuôi: “gia đình thay hiểu gia đình nhận trẻ em làm nuôi Việc tìm gia đình thay nước cho trẻ em nhằm bảo đảm trẻ em hoàn cảnh đặc biệt (như trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em ... vấn đề quan hệ cho nhận nuôi không dừng lại quan hệ xã hội mà cần pháp luật điều chỉnh để bảo vệ quyền lợi ích tốt dành cho trẻ em làm nuôi Trên sở đó, hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ cho...
 • 14
 • 83
 • 0

Tài liệu Luận văn Pháp luật về BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản ở Việt Nam pot

Tài liệu Luận văn Pháp luật về BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản ở Việt Nam pot
... học pháp lý vấn đề Pháp luật hoạt động khai thác khoáng sản Chính vậy, đề tài Pháp luật BVMT hoạt động khai thác khoáng sản Việt Nam mang ý nghĩa lý luận cho việc xây dựnng quy định pháp luật ... Lý luận chung Môi trường BVMT hoạt động khai thác khoáng sản Việt Nam Chương 2: Pháp luật BVTM Hoạt động khai thác khoáng sản Chương 3: Thực trạng giải pháp hoàn thiện Pháp luật BVMT Hoạt động ... THÁC KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 3.1 Thực trạng quy định pháp luật hành hoạt động khai thác khoáng sản 3.1.1 Về chủ thể khai thác khoáng sản - Phân tích theo quy định điều 51 Luật khoáng sản: khoáng sản...
 • 27
 • 553
 • 4

Luận văn: Pháp luật về tiền lương việc thực hiện tại Công ty Dụng cụ cắt Đo lường cơ khí pptx

Luận văn: Pháp luật về tiền lương và việc thực hiện tại Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí pptx
... THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ II.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ II.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty: ... đội II.2 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ II.2.1 Hình thức trả lương Công ty Tuỳ theo đối tượng, công việc Công ty áp dụng hình thức trả lương khác ... kết luận, tài liệu tham khảo nội dung chia làm chương Chương I: Chương II: Những vấn đề lý luận pháp luật tiền lương Thực tiễn việc áp dụng pháp luật tiền lương Công ty dụng cụ cắt đo lường khí...
 • 68
 • 407
 • 2

Luận văn: Pháp luật về kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh pptx

Luận văn: Pháp luật về kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh pptx
... THỦY SINH Sự suy thoái nguồn thuỷ sinh vấn đề thực quan trọng vai trò to lớn nguồn thuỷ sinh Do ta cần phải quan tâm đến việc kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh Thế kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ ... TRẠNG VỀ KIỂM SOÁT SUY THOÁI NGUỒN THUỶ SINH Thực trạng pháp luật 1.1 Xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ nguồn lợi thủy sinh 36 Mặc dù pháp luật quy định cụ thể chặt chẽ nội dung kiểm soát suy thoái nguồn ... thuỷ sinh? Kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh việc nhà nước áp dụng biện pháp hữu hiệu nhằm phát hiện, ngăn chặn nguyên nhân gây tượng suy thoái nguồn thuỷ sinh. Kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ...
 • 76
 • 824
 • 2

Xem thêm