Thuật giải bắt tay giữa các trạm gốc trong thông tin di động

Đánh giá hiệu quả khai thác các trạm phát sóng thông tin di động (BTS) tịa quảng nam

Đánh giá hiệu quả khai thác các trạm phát sóng thông tin di động (BTS) tịa quảng nam
... thác giá hi u qu khai thác s d ng tr m thu phát sóng thông tin di ñ ng tr m thu phát sóng thông tin di ñ ng m r ng ñ i v i m ng s T ñó xây d ng công c ñánh giá hi u qu khai thác s d ng tr m d ... s khai thác k t qu ñánh giá hi u qu tr m BTS 17 CHƯƠNG PH N M M ĐÁNH GIÁ HI U QU KHAI THÁC TR M PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI Đ NG 3.1 BÀI TOÁN - Xây d ng ph n m m gi i quy t toán: Tính h s khai thác ... ñánh giá thông tin Ph m vi nghiên c u - Hi n tr ng khai thác s d ng BTS ñ a bàn t nh tr m thu phát sóng thông tin di ñ ng, t ñó ñánh giá ñư c hi u qu s d ng c a toàn h th ng tr m thu phát sóng thông...
 • 13
 • 314
 • 1

Tài liệu Nghiên cứu các giao tác trong thông tin di động doc

Tài liệu Nghiên cứu các giao tác trong thông tin di động doc
... vụ di động yêu cầu bỏ qua Bài toán đặt phải giải vấn đề kết nối với CSDL trung tâm chuyển giao kết nối trạm thu phát sóng di động, … MỘT SỐ GIAO TÁC DI ĐỘNG Sau số loại giao tác di động: Giao tác ... trợ loại giao tác Giao tác hai lớp (Two-tier Transaction): - Đặc điểm: Loại giao tác dựa lược đồ chép liệu Mỗi đối tượng liệu có chủ riêng Có hai loại giao tác là: Base Tentative Các giao tác Base ... tính di động - Trong lúc MH ngắt kết nối từ máy chủ sở liệu, giao tác tentative thực nội dựa vào đối tượng liệu - Các giao tác thực thử MH bị ngắt kết nối thực lại giao tác gốc máy chủ CSDL 3 Giao...
 • 7
 • 368
 • 1

Nghiên cứu kỹ thuật chuyển giao và điều khiển công suất trong thông tin di động WCDMA

Nghiên cứu kỹ thuật chuyển giao và điều khiển công suất trong thông tin di động WCDMA
... việc đo đạc di n tần số khác Chương 3: Kỹ thuật điều khiển công suất thông tin di động WCDMA 3.1 Giới thiệu kỷ thuật điều khiển công suất Trong hệ thống thông tin di động WCDMA, máy di động phát ... NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHUYỂN GIAOVÀ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG WCDMA HỒ CÔNG LUÂN 46K ĐT-VT TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA CÔNG NGHỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề tài: NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT ... SIRđích cho điều khiển công suất vòng Hình (3.5) cho thấy hoạt động điều khiển công suất đường lên kênh fading tốc độ chuyển động thấp MS Các lệnh điều khiển công suất điều khiển công suất MS tỷ...
 • 75
 • 194
 • 0

khóa luận tốt nghiệp thực trạng và giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ thông tin di động của các doanh nghiệp tại việt nam giai đoạn hậu gia nhập wto

khóa luận tốt nghiệp thực trạng và giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ thông tin di động của các doanh nghiệp tại việt nam giai đoạn hậu gia nhập wto
... Ê KINH D O A N H DỊCH vụ T H Ô N G TIN DI Đ Ộ N G ì DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG Khái niệm dịch vụ thông tin di động Đặc điểm Khái niệm kinh doanh dịch vụ li CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH vụ THÔNG ... lượng dịch vụ tốt dịch vụ đa dạng chiến lược cạnh tranh chù yếu dinh thành công doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di độna Việt Nam Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động ... http://www.taDchibcvt.gov-vn/vi-vn/kinhtebuudien.''2007/l/17542.be VI 29 C H Ư Ơ N G li: THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH vụ THÔNG TIN DI ĐỘNG ì THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA NGÀNH THÔNG T I N DI Đ...
 • 107
 • 304
 • 0

Các kiến trúc máy phát và các kỹ thuật tuyến tính hóa máy phát trong thông tin di động

Các kiến trúc máy phát và các kỹ thuật tuyến tính hóa máy phát trong thông tin di động
... 4: Các kỹ thuật tuyến tính hóa máy phát CHƯƠNG 4: CÁC KỸ THUẬT TUYẾN TÍNH HÓA MÁY PHÁT 4.1 Các kỹ thuật tuyến tính hóa khuếch đại 4.1.1 Làm méo trước Làm méo trước kỹ thuật đơn giản để tuyến tính ... tốt nghiệp Đại học Chương 4: Các kỹ thuật tuyến tính hóa máy phát KẾT LUẬN Đồ án xét yêu cầu khác máy phát trạm gốc máy cầm tay hệ thống thông tin di động Phần lớn máy phát sử dụng biến đổi nâng ... 4.2 Các kỹ thuật tuyến tính hóa máy phát 4.2.1 Tổng quan Làm méo trước số (DPD: Digital Predistortion) công nghệ tạo đà phát triển cho nhiều hệ thống SDR mạng không dây phân bố Cấu trúc máy phát...
 • 44
 • 410
 • 6

Tìm hiểu kỹ thuật trải phổ cdma trong thông tin di động

Tìm hiểu kỹ thuật trải phổ cdma trong thông tin di động
... thuật trải phổ CDMA thông tin di động Nội dung đề tài là: Tìm hiểu kỹ thuật trải phổ, đặc tính công nghệ CDMA ứng dụng vào mạng thông tin di động, mạng thông tin di động 2000 1x, tìm hiểu mạng ... di động CDMA nước ta Đề tài bao gồm chương : Chương 1: Tổng quan mạng thông tin di động Chương 2: Kỹ thuật trải phổ CDMA thông tin di động Chương 3: Mạng thông tin di động 2000 1x Chương 3: Tìm ... Luận văn tốt nghiệp Kĩ thuật trải phổ CDMA CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 1.1 Những đặc thù thông tin di động Nói đến thông tin di động nói đến việc liên lạc thông qua sóng điện từ...
 • 87
 • 1,025
 • 13

KỸ THUẬT ĐA ANTEN TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G+

KỸ THUẬT ĐA ANTEN TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G+
... Viễn Thông Tên đề tài: KỸ THUẬT ĐA ANTEN TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G+ Nội dung đồ án: Nội dung đồ án chia thành ba phần sau:  Tổng quan thông tin di động 3G+  Tổng quan kỹ thuật đa anten Kỹ thuật ... trình bày số kỹ thuật đa anten kỹ thuật đa anten sử dụng hệ thống thông tin di động sau 3G Bùi Thị Thùy Dương-D04VT1 viii Đồ án tốt nghiệp Danh mục bảng biểu Chương 3 :Kỹ thuật đa anten HSPA+ LTE ... quan thông tin di động 3G+ CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT ĐA ANTEN 2.1 Mở đầu Đa anten tên chung cho cho tập hợp kỹ thuật dựa việc sử dụng nhiều anten phía thu/phía phát, nhiều kết hợp với kỹ thuật...
 • 96
 • 583
 • 22

KỸ THUẬT ĐA ANTEN TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G+

KỸ THUẬT ĐA ANTEN TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G+
... Viễn Thông Tên đề tài: KỸ THUẬT ĐA ANTEN TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G+ Nội dung đồ án: Nội dung đồ án chia thành ba phần sau:  Tổng quan thông tin di động 3G+  Tổng quan kỹ thuật đa anten Kỹ thuật ... trình bày số kỹ thuật đa anten kỹ thuật đa anten sử dụng hệ thống thông tin di động sau 3G Bùi Thị Thùy Dương-D04VT1 viii Đồ án tốt nghiệp Danh mục bảng biểu Chương 3 :Kỹ thuật đa anten HSPA+ LTE ... cao Với mục đích tìm hiểu sâu kỹ thuật MIMO ứng dụng thực tiễn xu hướng phát triển thông tin di động, em chọn đề tài Kỹ thuật đa anten công nghệ thông tin di động 3G+ Nội dung tìm hiểu đồ án...
 • 20
 • 352
 • 1

TÌM HIỂU KỸ THUẬT TRẢI PHỔ CDMA TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG

TÌM HIỂU KỸ THUẬT TRẢI PHỔ CDMA TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG
... thuật trải phổ CDMA thông tin di động Nội dung đề tài là: Tìm hiểu kỹ thuật trải phổ, đặc tính công nghệ CDMA ứng dụng vào mạng thông tin di động, mạng thông tin di động 2000 1x, tìm hiểu mạng ... di động CDMA nước ta Đề tài bao gồm chương : Chương 1: Tổng quan mạng thông tin di động Chương 2: Kỹ thuật trải phổ CDMA thông tin di động Chương 3: Mạng thông tin di động 2000 1x Chương 3: Tìm ... Luận văn tốt nghiệp Kĩ thuật trải phổ CDMA CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 1.1 Những đặc thù thông tin di động Nói đến thông tin di động nói đến việc liên lạc thông qua sóng điện từ...
 • 87
 • 389
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật điều chế đa sóng mang trực giao OFDM trong thông tin di động CDMA

Ứng dụng kỹ thuật điều chế đa sóng mang trực giao OFDM trong thông tin di động CDMA
... truyền chất lượng hệ thống VI KẾT LUẬN Ứng dụng kỹ thuật điều chế đa sóng mang trực giao OFDM để thiết kế mơ hình kênh truyền hệ thống thơng tin di động CDMA băng rộng phổ biến nghiên cứu Những ... chương trình mơ phần sau Hệ thống OFDM CDMA xây dựng sở đa sóng mang, đa người dùng mơ hình tốn học dạng ma trận chọn lựa thích ứng phù hợp với ứng dụng Sau cách biểu di n ma trận cơng thức tín hiệu ... đáp ứng tần số kênh ứng với tần số sóng mang thành phần f ( j ' ) = j ' là: Y (n, l )(t ) = ∑∑ E k bk ( n)c k (l )g (t − iTb ) (7) ‡ q =0 j 2πq Đáp ứng tín hiệu kênh truyền hệ thống OFDM CDMA...
 • 9
 • 610
 • 5

Tài liệu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: KỸ THUẬT ĐA ANTEN TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G+ ppt

Tài liệu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: KỸ THUẬT ĐA ANTEN TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G+ ppt
... Viễn Thông Tên đề tài: KỸ THUẬT ĐA ANTEN TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G+ Nội dung đồ án: Nội dung đồ án chia thành ba phần sau:  Tổng quan thông tin di động 3G+  Tổng quan kỹ thuật đa anten Kỹ thuật ... này, đồ án trình bày số kỹ thuật đa anten kỹ thuật đa anten sử dụng hệ thống thông tin di động sau 3G Bùi Thị Thùy Dương-D04VT1 viii Đồ án tốt nghiệp Danh mục bảng biểu Chương 3 :Kỹ thuật đa anten ... đích tìm hiểu sâu kỹ thuật MIMO ứng dụng thực tiễn xu hướng phát triển thông tin di động, em chọn đề tài Kỹ thuật đa anten công nghệ thông tin di động 3G+ Nội dung tìm hiểu đồ án gồm chương trình...
 • 20
 • 484
 • 4

Một số kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng phổ tần của hệ thống OFDM ứng dụng trong thông tin di động thế hệ thứ 4

Một số kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng phổ tần của hệ thống OFDM ứng dụng trong thông tin di động thế hệ thứ 4
... ñư c n ñ nh 4. 5 4. 4 4. 3 4. 2 4. 1 4 10 So thue bao 12 14 Hình 4. 5: Hi u qu ph t n so v i s thuê bao 16 25 26 Tính t l K T LU N VÀ HƯ NG PHÁT TRI N Đ TÀI 0. 14 proportions LINEAR ROOT-FINDING 0.12 ... ROOT-FINDING -3 10 -4 10 10 So thue bao 12 14 16 Hình 4. 4: Th i gian ch y CPU trung bình 4. 6.3 T ng dung lư ng 4. 8 Thoát chương trình Hình 4. 3: Sơ ñ th c hi n n ñ nh sóng mang con, dung lư ng 4. 6 ... NGHI TRONG H OFDM Hình 1.6: Thích nghi liên k t ñ ng d a ñi u n t c ñ Subcarrier Channel State Information User … 1.2 GIAO DI N VÔ TUY N CHU N 4G D A TRÊN OFDMA Vài h th ng 4G hi n s d ng OFDMA...
 • 13
 • 536
 • 0

Xem thêm