Lao dong PTKT

Mối quan hệ giữa sự phân công lao động XH và XH hoá SX qua một số tác phẩm thời kì đầu của Mác

Mối quan hệ giữa sự phân công lao động XH và XH hoá SX qua một số tác phẩm thời kì đầu của Mác
... hội hoá sản xuất cao chơng III Mối quan hệ phân công lao động xã hội hoá sản xuất Sự phân công lao động bên dân tộc trớc hết đa tới tách rời bên lao động công nghiệp thơng nghiệp bên lao động ... luận mối quan hệ phân công lao động xã hội xã hội hoá sản xuất, nhằm quán triệt đờng lối quan điểm Đảng ta vấn đề Chính em chọn đề tài: "Tìm hiểu mối quan hệ phân công lao động xã hội xã hội hoá ... Chơng III: Mối quan hệ phân công lao động xã hội hoá sản xuất Chơng IV: Đảng ta quán triệt vận dụng quan điểm Mac mối quan hệ phân công lao động xã hội xã hội hoá sản xuất Kết luận...
 • 14
 • 808
 • 0

Mối quan hệ giữa TBCN và người lao động

Mối quan hệ giữa TBCN và người lao động
... là: Ngời lao động phải đợc tự thân thể Sức lao động xuất thị trờng với t cách hàng hoá, thân ngời có sức lao động đa bán Vậy ngời lao động phải đợc tự thân thể, có quyền sở hữu sức lao động đem ... hoá bán hàng hoá sản xuất bán sức lao động Vì muốn biến sức lao động thành hàng hoá ngời lao động phải ngời t liệu sản xuất, điều kiện ngời lao đông bán sức lao động họ cách khác để kiếm sống Do ... nông nô Hai là: Ngời lao động bị tớc đoạt hết t liệu sản xuất Nếu có điều kiện ngời lao động đợc tự thân thể cha đủ điều kiện để biến sức lao động thành hàng hóa đợc Vì ngời lao động đợc tự thân...
 • 12
 • 323
 • 0

Tài liệu về an tòan lao động trong kĩ thuật viễn thông.doc

Tài liệu về an tòan lao động trong kĩ thuật viễn thông.doc
... tra Nh nc v lao ng - Thanh tra Nh nc v lao ng bao gm Thanh tra lao ng, Thanh tra an ton lao ng v Thanh tra v sinh lao ng - Thanh tra Nh nc v lao ng cú cỏc nhim v chớnh sau õy: + Thanh tra vic ... gian lm vic v cú th c toỏn bng tin 1.2.1.2 Quy nh v an ton lao ng, v sinh lao ng - Ngi s dng lao ng cú trỏch nhim trang b y phng tin bo h lao ng, thc hin cỏc bin phỏp an ton lao ng, v sinh lao ... iu kin lao ng cho ngi lao ng theo ỳng quy nh ca phỏp lut Ngi lao ng phi tuõn th cỏc quy nh v an ton lao ng, v sinh lao ng v ni quy lao ng ca doanh nghip Mi t chc v cỏ nhõn cú liờn quan n lao ng,...
 • 65
 • 4,622
 • 44

Lao động và hợp lý dinh dưỡng.pdf

Lao động và hợp lý dinh dưỡng.pdf
... II DINH DƯỡNG LAO ĐộNG TRí óC Như nói phân chia lao động thể lực trí óc tương đối, cách phân chia giúp vào số đặc thù cần ý đối tượng lao động Về tiêu hao nǎng lượng Nói chung người lao động ... giảng không lao động nhẹ nứa mà lao động trung bình, tiêu hao 140-270 Kcalo/giờ Như nói cân nǎng lượng nguyên tấc dinh dưỡng hợp người lao động trí óc tĩnh tình trạng thiếu hoạt động thừa cân ... nhu cầu chất dinh dưỡng Nguyên tắc dinh đường hợp người lao động trí óc tính trì nǎng lượng phần ngang với nǎng lượng tiêu hao Theo quan điểm nay, tính cân đối sở dinh dưỡng hợp - Trong phần...
 • 6
 • 1,011
 • 9

hàng hóa sức lao động.doc

hàng hóa sức lao động.doc
... trị cho hàng hóa phải lao động Vậy giá trị thặng dư không xuất từ lưu thông không xuất lưu thông, giá trị thặng dư tạo từ đâu? Đó từ hàng hóa sức lao động Bởi trình tiêu dùng hàng hóa sức lao động ... lại trình sản xuất loạt hàng hóa đó, đồng thời trình tạo giá trị lớn giá trị thân hàng hóa sức lao động Phần lớn giá trị thặng dư Từ cho thấy hàng hóa sức lao động chìa khóa để giải mâu thuẫn công ... khóa để giải mâu thuẫn công thức chung tư Chính hàng hóa sức lao động trình sử dụng tạo giá trị thặng dư cho nhà tư việc nghiên cứu hàng hóa sức lao động rõ chất bóc lột chủ nghĩa tư ...
 • 2
 • 7,438
 • 65

Lao dong.docx

Lao dong.docx
... có tính chất tư nhân lao động cụ thể họ biểu lao động tư nhân Đồng thời, lao động người sản xuất hàng hoá, xét mặt hao phí sức lực nói chung, tức lao động trừu tượng, phận lao động xã hội thống ... động xã hội thống nhất, nằm hệ thống phân công lao động xã hội, nên lao động trừu tượng biểu lao động xã hội Trong sản xuất hàng hoá, lao động tư nhân lao động xã hội có mâu thuẫn với Đó mâu thuẫn ... không phù hợp với nhu cầu xã hội - Hao phí lao động cá biệt người sản xuất cao hay thấp hao phí lao động mà xã hội chấp nhận - Mâu thuẫn lao động tư nhân lao động xã hội chứa đựng khả "sản xuất...
 • 2
 • 500
 • 0

Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá.doc

Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá.doc
... phải trao đổi sản phẩm cho Như vậy, phân công lao động xã hội sở, tiền đề sản xuất hàng hoá Mác rõ: “Sự phân công lao động xã hội điều kiện tồn sản xuất hàng hoá, ngược lại, sản xuất hàng hoá điều ... hai điều kiện nói trên, thiếu hai điều kiện sản xuất hàng hoá sản phẩm lao động không mang hình thái hàng hoá Đặc trưng ưu sản xuất hàng hoá Sản xuất hàng hoá đời bước ngoặt lịch sử phát triển ... hữu khác tư liệu sản xuất, mà khởi thuỷ chế độ tư hữu nhỏ tư liệu sản xuất, xác định người sở hữu tư liệu sản xuất người sở hữu sản phẩm lao động C.Mác viết: “Chỉ có sản phẩm lao động tư nhân độc...
 • 2
 • 19,768
 • 145

Hướng dẫn ký kết Hợp đồng lao động

 Hướng dẫn ký kết Hợp đồng lao động
... Nội Sau kết Hợp đồng lao động với người lao động, Chi nhánh/Trung tâm có trách nhiệm gửi 01 gốc Hợp đồng lao động (bao gồm loại HĐLĐ: Hợp đồng lao động thức, Hợp đồng học việc, Hợp đồng khoán ... Nội Sau kết Hợp đồng lao động với người lao động, Chi nhánh/Trung tâm có trách nhiệm gửi 01 y Hợp đồng lao động (bao gồm loại HĐLĐ: Hợp đồng lao động thức, Hợp đồng học việc, Hợp đồng khoán ... tiến hành kết Hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động theo mẫu MB- HĐLĐ/01/01 HĐLĐ có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng lao động nêu hết hạn - Trường hợp Hợp đồng lao động xác...
 • 9
 • 1,011
 • 1

Triển khai tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động tại các đơn vị xí nghiệp

Triển khai tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động tại các đơn vị xí nghiệp
... B Lao h ng d n công tác hu n luy n v an toàn v sinh lao ng • Thông t s 09/TT - LB ngày 13/04/1995 Liên B Lao ng - Th ng binh Xã h i B Y t quy nh i u ki n lao ng có h i công vi c c m s d ng lao ... lao ng dùng cho công nhân luy n kim 1594 74 Qu n áo b o h lao ng dùng cho nam công nhân luy n kim 1600 83 Qu n áo b o h lao ng dùng cho nam công nhân 1601 83 Qu n áo b o h lao ng dùng cho n công ... 76 Bao tay b o h lao 2603 87 M# b o h lao 2604 78 Qu n áo b o h lao ng cho nam công nhân th m dò khai thác d u khí 2605 78 Qu n áo b o h lao thu t ng cho nam công nhân th m dò khai thác d u khí...
 • 26
 • 1,015
 • 2

Những biện pháp chủ yếu để cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bênh nghề nghiệp

Những biện pháp chủ yếu để cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bênh nghề nghiệp
... o h lao ng; Làm vi c có n ng su t, ngh1a ph i huy ng làm thêm gi , làm s c c a ng i, không vi ph m vào ch ngh' ng i c a ng i lao ng, nh t m b o ch i v i lao ng n#, lao ng ch a thành niên, lao ... c a Liên B Lao ng - Th ng binh Xã h i - B Y t VII - Th c hi n t t ch Khái ni m v tai n n lao khai báo i u tra th ng kê báo cáo tai n n lao ng ng: Tai n n lao ng tai n n x y trình lao ng ho c ... n i u tra tai n n lao ng thu c v tra an toàn lao ng, tra v sinh lao ch c công oàn Thành ph n oàn i u tra tai n n lao ng g$m i di n c a ba c quan c p i u tra tai n n lao ng tu& thu c vào m c nghiêm...
 • 18
 • 2,261
 • 12

Những vấn đề chung về công tác bảo hộ lao động

 Những vấn đề chung về công tác bảo hộ lao động
... c x ng, có d-n n tai n n lao ng II M c ích, ý ngh a c a công tác b o h lao ng M c ích ý ngh1a, l i ích c a công tác b o h lao ng M c ích Trong trình lao ng dù s d ng công c thông th ng hay máy ... ng lao Công tác b o h lao s n xu t kinh doanh c ta coi m t l1nh v c công tác l n, ng cho ng i lao ng ng có v trí r t quan tr ng m t nh ng yêu c%u khách quan c a ho t ý ngh a, l i ích c a công tác ... g m nhi u công vi c thu c nhi u l1nh v c công tác khác Hi u c n i dung c a công tác b o h lao ng s' giúp cho ng i qu n lý cao trách nhi m có bi n pháp t ch c th c hi n công tác b o h lao ng t...
 • 15
 • 506
 • 2

Bài giảng Đại cương công tác bảo hộ lao động

Bài giảng Đại cương công tác bảo hộ lao động
... toàn lao động vệ sinh lao động ? Hãy nêu ý nghóa kỹ thuật an lao động vệ sinh lao động  Ý NGHĨA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG  SINH VIÊN TRẢ LỜI CÂU HỎI Ý nghóa trò Bảo hộ lao động tốt góp phần tích ... công tác bảo hộ lao động (BHLĐ) - Các sách, chế độ nhằm đảm bảo sức lao động, bồi dưỡng phục hồi sức lao động, thời làm việc, nghỉ ngơi - Chế độ với lao động nữ, lao động vò thành niên, lao động ... sinh lao động chế độ trách nhiệm cán quản lý, tổ chức máy làm công tác bảo hộ lao động Nội dung sách, chế độ bảo hộ lao động: - Các biện pháp kinh tế - xã hội, tổ chức quản lý chế quản lý công tác...
 • 32
 • 1,850
 • 3

Trình bày sự chỉ đạo của Đảng Lao động Việt Nam trong việc kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc và chống phong kiến trong thời gian kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954)?

Trình bày sự chỉ đạo của Đảng Lao động Việt Nam trong việc kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc và chống phong kiến trong thời gian kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954)?
... +Từ năm 1947 đến năm 1953 Đảng lãnh đạo nông dân đấu tranh thực giảm tô 25%, tịch thu ruộng đất bọn thực dân ,lấy ruộng đất Việt gian đem chia cho nông dân ruộng thiếu ruộng Đến năm 1953, tính ... dưỡng sức dân đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn +Cuộc vận động giảm tô cải cách ruộng đất thực số địa phương vùng tự Qua vận động giảm tô cải cách ruộng đất hàng triệu nông dân động viên ... nông dân động viên mạnh mẽ phục vụ cho tiền tuyến, mặt hoạt động kháng chiến đẩy mạnh Cải cách ruộng đất nhân tố định toàn vận động thực sách ruộng đất Đảng kháng chiến ...
 • 2
 • 1,309
 • 3

Xem thêm