Tài liệu chặt nhị phân cho bồi dưỡng HSG Tin Học

Tài liệu bồi dưỡng HSG Tin học (File số 1)

Tài liệu bồi dưỡng HSG Tin học (File số 1)
... Thông tin cho biết tình trạng công tắc có lợng tin ? c ) Sau thông tin cho biết tình trạng công tắc khác có lợng tin ? Chơng I : Kiến thức chung tin học máy tính TDH Tài liệu ... đổi số băng cho số băng , đổi số băng cho số băng Loại : Thao tác bắt buộc : xảy hoàn cảnh không cách giải khác : Thí dụ nh băng không số , số băng , trờng hợp đành phải đổi số băng cho số băng ... chữ số số + Không đợc sử dụng dấu chấm thập phân + Để viết số dới dạng số 16 ( dạng Hexa ) đặt dấu $ sát chữ số đầu Các phép toán ( operater ) : a) Phép toán số học : Cộng : + Cho kết số nguyên...
 • 246
 • 630
 • 12

File số 2: Tài liệu bồi dưỡng HSG Tin học

File số 2: Tài liệu bồi dưỡng HSG Tin học
... cấp 2, cấp nh hình vẽ dới : Các đờng cấp Tài liệu chuyên Tin 11 A1 B1 C1 Các đờng cấp Đờng A3 A2 B2 C2 D2 D1 Tài liệu chuyên Tin 11 Đờng A5 Tài liệu chuyên Tin 11 Bài : Uses Crt; Const N = 8; TF ... vật i ) Dữ liệu vào : cho File VALY.INP tổ chức nh sau Dòng đầu : số N LimW N dòng : Mỗi dòng số Wi Vi Dữ liệu : File VALY.OUT Dòng đầu : số LimW Các dòng : Mỗi dòng số : i Wi Vi số thứ tự ,trọng ... phần tử Dữ liệu vào : File TONGK.INP Dòng đầu số M,N,K M dòng : dòng dòng bảng ( gồm N số ) Dữ liệu : File TONGK.OUT Dòng đầu số K , T ( T tổng số đợc chọn ) K dòng tiếp theo: Mỗi dòng số : i,j,Aij...
 • 299
 • 568
 • 10

Tài liệu bồi dưỡng HSG Tin học 9 (Chưa hoàn chỉnh)

Tài liệu bồi dưỡng HSG Tin học 9 (Chưa hoàn chỉnh)
... 9) v a kt qu l mt s siờu nguyờn t cú N ch s cựng s lng ca chỳng Vớ d chy chng trỡnh : Nhap so N: Cac so sieu nguyen to cú chu so la: 2333 23 39 2 393 2 399 293 9 31 19 3137 3733 37 39 3 793 3 797 593 9 ... else k=c -97 ; cout...
 • 39
 • 740
 • 28

Các thuật toán cơ bản bồi dưỡng HSG tin học

Các thuật toán cơ bản bồi dưỡng HSG tin học
... khối thuật toán tìm kiếm nhị phân CÁC THUẬT TOÁN KHÁC * THUẬT TOÁN HOÁN ĐỔI GIÁ TRỊ CỦA A VÀ B procedure hoandoi(var a,b: integer); var tam: integer; begin tam:=a; a:=b; b:=tam; end; * THUẬT TOÁN ... Bước Hình Sơ đồ khối thuật toán tìm kiếm tuyến tính * Trường hợp có thứ tự: ta áp dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân THPT Cà Mau - Tài liệu lưu hành nội Chuyên đề: thuật toán thông dụng Bước 1: ... p không số nguyên tố Nhờ vào mệnh đề đây, thuật toán cải tiến để giảm bớt thao tác trình thực thuật toán Không làm tính tổng quát, ta cần viết thuật toán kiểm tra tính nguyên tố số nguyên dương...
 • 5
 • 4,886
 • 53

Chuan KT boi duong HSG tin hoc

Chuan KT boi duong HSG tin hoc
... học môn Tin học cho trường THPT chuyên - Thống phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học cấp THPT Mục tiêu: Về kiến thức - Mở rộng nâng cao hệ thống kiến thức chuẩn, tin học ... thông tin tạo lập 11 Tệp xử lý tệp • Biết lệnh khai báo tệp định kiểu tệp văn • Biết lệnh số hàm, thủ tục chuẩn làm việc với tệp: gán tên cho biến tệp, mở tệp, đọc thông tin từ tệp, ghi thông tin ... phụ thuộc vào điều kiện thực tế Do thời lượng môn Tin học chuyên ít, nên chọn chủ đề tự chọn học sinh lớp 10 chuyên tin học cần chọn chủ đề Tin học để bổ sung thêm thời lượng cho môn học Nội...
 • 59
 • 210
 • 3

Tài liệu Cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều kiển xe máy chuyên dùng bị mất, bị hỏng pptx

Tài liệu Cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều kiển xe máy chuyên dùng bị mất, bị hỏng pptx
... .cấp ngày tháng năm Lý xin đổi, cấp lại: ……… …… Đề nghị .………… đổi, cấp lại Chứng bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường để điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường ... giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu)………………………………… Ngày cấp: ……………… ………… Nơi cấp: ……………………………… Hiện có Chứng bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường cấp, đổi, cấp lại; số Chứng chỉ: ... MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ( Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT – BGTVT ngày 24 tháng năm 2009 Bộ Giao thông vận tải ) Ảnh...
 • 5
 • 244
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 - nhận biết các chất

Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học 9 - nhận biết các chất
... CuSO4 - - Email: Mai.tanduc 198 1@gmail.com KOH - MgCl2 - BaCl2 - Xanh Cu(OH)2 - Trắng BaSO4 AgNO3 Trắng AgCl Trắng Ag2SO4 Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học KOH - MgCl2 - BaCl2 - Xanh Cu(OH)2 - ... hố học phân biệt chất rắn sau: Na2CO3, CaCO3, CaSO3, PbSO4, PbS Hồ tan chất vào cốc nước ngun chất: - Chỉ có chất tan Na2CO3 Email: Mai.tanduc 198 1@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học - ... NaCl -PTHH: Na2CO3 + 2HNO3 -> 2NaNO3 + CO2 + H2O Email: Mai.tanduc 198 1@gmail.com Tài liệu bồi dưỡng HSG - Hóa học CaCl2 + Na2CO3 -> 2NaCl + CaCO3 Bài 8: Khơng dùng thêm hóa chất khác, nhận biết...
 • 20
 • 4,578
 • 13

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ CHO GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ pptx

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ CHO GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ pptx
... HỘI TỖNG CỤC DẠY NGHỀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ CHO GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ Tên nghề: Cắt gọt kim loại Mã nghề: CGKL 03 ... nâng cao trình độ, kỹ để đáp ứng yêu cầu công việc II CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ CHO GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ Chương trình tổng quát Mã MĐ Tên mô đun I MĐ MĐ MĐ MĐ MĐ MĐ MĐ MĐ Mô đun kỹ nghề Tiện ... vi áp dụng chương trình: Chương trình mô đun sử dụng để đào tạo, bồi dưỡng kỉ nghề cho giáo viên dạy nghề 5.2 Hướng dẫn số điểm phương pháp giảng dạy mô đun: Giáo viên trước giảng dạy cần phải...
 • 32
 • 494
 • 3

Tài liệu bồi dưỡng HSG sinh học 9 phần di truyền liên kết với giới tính

Tài liệu bồi dưỡng HSG sinh học 9 phần di truyền liên kết với giới tính
... luật di truyền liên kết với giới tính: - Sự phân li KH không đồng giới - Kết phép lai thuận – nghịch khác - KH biểu giới (giới dị giao) => gen nằm NST Y: di truyền thẳng - KH biểu giới => di truyền ... XAXa chim ♂ XAY Kết không phù hợp với kết thực tiễn Do có sai lầm cho giới giới đồng giao tử Vì giới giới đồng giao tử nên phép lai là: BDHSG Sinh - Di truyền liên kết với giới tính A GV: Trương ... gái bình thường: tất trai dính ngón X c Ý nghĩa di truyền liên kết với giới tính Trong thực tiễn, người ta dựa vào tính trạng liên kết với giới tính để sớm phân biệt đực chăn nuôi Ví dụ: Người...
 • 5
 • 3,728
 • 81

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG-ÔN HỌC KỲ II SỬ 8

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG-ÔN HỌC KỲ II SỬ 8
... Từ 188 3- 188 5 Đinh Gia Quế + Từ 188 5- 189 2: Nguyễn Thiện Thuật - Diễn biến: + Từ 188 3- 189 2: Nghĩa quân thực chiến thuật du kích + Giặc nhiều lần bao vây tiêu diệt nghĩa quân thất bại + 189 2: ... nước đầu TKXX sánh Bối cảnh lịch Triều đình Huế kí kết Hiệp ước Ảnh hưởng trào lưu tiến giới sử 188 4,thực đầu hàng thực dân Thực dân Pháp tiến hành công khai Pháp.Vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần thác ... Năm 186 8, Trần Đình Túc Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định) Đinh Văn Điền xin đẩy mạnh việc khai khẩn ruộng hoang khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng Năm 187 2, Viện...
 • 5
 • 4,235
 • 80

tai lieu boi duong hsg hoa hoc

tai lieu boi duong hsg hoa hoc
... dd tr¾ng b¹c b¸m lªn ®ång + Hå tinh bét §un nãng m¹nh + §èt O2, KK + §èt ch¸y → Mµu xanh Th¨ng hoa hÕt → SO2 ↑ (mïi h¾c) → P2O5 tan níc + dd lµm + §èt ch¸y q tÝm ho¸ ®á → CO2 ↑ , ®ơc níc v«i ... HCl H O (khong hien tuong) H SO  Qui  →  H SO (↓)   BaCl HNO3 HCl,H 2SO ,HNO3 (qui hoa do)   →   HCl,HNO3 → *S¬ ®å:    H O HCl(↓) AgNO   → HNO3 (khong hien tuong)...
 • 45
 • 411
 • 6

Tài liệu ĐỀ VÀ Đ/ÁN BỒI DƯỠNG HS GIỎI-THÁNG 12-1

Tài liệu ĐỀ VÀ Đ/ÁN BỒI DƯỠNG HS GIỎI-THÁNG 12-1
... này: trước hết ta tìm điểm rơi, tức dấu xảy nào; - Vai trò x, y, z dấu “=” xảy x = y = x = - Thay vào ta thấy toán - Khi x2 + 2y = y2 + 2z = z2 + 2x = - Do đ ó ta sử d ụng B ĐT Côsi cho số: x2 +...
 • 2
 • 188
 • 0

Xem thêm