Mạch tính cước điện thọai giao tiếp máy tính

mạch tính cước điện thọai giao tiếp máy tính

mạch tính cước điện thọai giao tiếp máy tính
... II Tính toán thiết kế: Tính toán cho Module tính cước giao tiếp máy tính Module tính cước: GVHD: Th.s Nguyễn Thị NgọcAnh SVTH: Lê Quang Huy 24 Mạch tính cước điện thoại Luận văn tốt nghiệp a Mạch ... mạng điện thoại di động, quốc tế, nội hạt… g Khối giao tiếp máy tính: Kết nối mạch tính cước với máy tính, nhằm chuyển đổi tín hiệu TTL sang RS232 để xuất số gọi đi, thời gian gọi, tiền lên máy tính ... nhận để tính cước đơn vị thời gian nhiều Bộ phận tính cước nhận xung quy giá cước gọi GVHD: Th.s Nguyễn Thị NgọcAnh SVTH: Lê Quang Huy 19 Mạch tính cước điện thoại Luận văn tốt nghiệp Tính cước...
 • 74
 • 210
 • 0

thiết kế và thi công mạch tính cước điện thoại giao tiếp bằng máy tính

thiết kế và thi công mạch tính cước điện thoại giao tiếp bằng máy tính
... MẠCH TÍNH CƯỚC ĐIỆN THOẠI VÀ GIAO TIẾP BẰNG MÁY TÍNH GVHD: TRẦN DŨNG TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHẦN I: DẪN NHẬP SVTH: TRÀ HÙNG NHÂN THI T KẾ MẠCH TÍNH CƯỚC ĐIỆN THOẠI VÀ GIAO TIẾP BẰNG MÁY TÍNH ... chọn đề tài: Thi t kế thi cơng mạch tính cước điện thoại giao tiếp máy tính Nhiệm vụ chủ yếu đề tài: Thi t kế thi cơng mạch tính cước điện thoại tính tốn xác thời gian đàm thoại đổi số tiền ... chức máy điện thoại IV Phân loại máy điện thoại CHƯƠNG III: Máy điện thoại ấn phím SVTH: TRÀ HÙNG NHÂN THI T KẾ MẠCH TÍNH CƯỚC ĐIỆN THOẠI VÀ GIAO TIẾP BẰNG MÁY TÍNH...
 • 93
 • 163
 • 0

Điện năng kế điện tử giao tiếp máy tính

Điện năng kế điện tử giao tiếp máy tính
... trường phải không ngừng phấn đấu Điện kế điện tử giao tiếp máy tính KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI : Đề tài Điện kế điện tử giao tiếp máy tính hoàn thành thời hạn giao Đối với đề tài việc nghiên ... nghiệp CHƯƠNG 1: TÓM LƯC CÁC VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT LIÊN QUAN ĐỀ TÀI Điện kế điện tử giao tiếp máy tính Đề tài : Điện kế điện tử giao tiếp máy tính có liên quan đến nhiều vấn đề lí thuyết Nhưng phạm vi ... hưởng mà thay vào khóa điện tử Ví dụ mô hình sử dụng chuyển mạch điện tử 4066 trình bày sau: Sơ đồ mô hình sử dụng chuyển mach điện tử 50 Điện kế điện tử giao tiếp máy tính 3/ Phân loại hệ thống...
 • 83
 • 241
 • 2

Tài liệu luận văn Điện năng kế điện tử giao tiếp máy tính, chương 1 doc

Tài liệu luận văn Điện năng kế điện tử giao tiếp máy tính, chương 1 doc
... RS1 RS0 D4H D3H PSW.2 PSW .1 PSW.0 OV _ P D2H D1H D0H Bit chọn bank ghi Bit chọn bank ghi 00 = bank ( đòa 00H – 07H ) 01 = bank ( đòa 08H – 0FH ) 10 = bank ( đòa 10 H – 17 H ) 11 = bank ( đòa 18 H ... 3 3 2 2 D C B A 2 2 1 1 D C B A 1 1 0 0 D C B A 0 0 BANK BANK 9 9 1 1 8 8 0 0 A A A A A A A A A P2 không đòa SB hóa bit UF 9 9 9 9 SC F E D C B A ON 9 9 9 9 P1 không đòa TH1 D hóa bit không đòa ... Tổ chức nhớ: 3 .1/ Khảo sát tổ chức nhớ 89 51: C 89 51 có nhớ tổ chức theo cấu trúc Harvard : có vùng nhớ riêng biệt cho chương trình liệu Như nói trên, chương trình liệu bên (89 51) ; dù chúng mở...
 • 18
 • 183
 • 0

Tài liệu luận văn Điện năng kế điện tử giao tiếp máy tính, chương 2 docx

Tài liệu luận văn Điện năng kế điện tử giao tiếp máy tính, chương 2 docx
... Các ghi port nối tiếp: C8951 chứa port nối tiếp chip dành cho việc trao đổi thông tin với thiết bò nối tiếp máy tính, modem cho việc giao tiếp với IC khác có giao tiếp nối tiếp (các chuyển đổi ... đọc nhớ chương trình b/ Truy xuất nhớ liệu ngoài: Giao tiếp 8951 RAM Bộ nhớ liệu nhớ RAM cho phép ghi/đọc tín hiệu WR\ RD\ (các chân P3.6 P3.7 thay đổi chức năng) Chỉ có cách truy xuất nhớ liệu ... chồng vùng nhớ chương trình liệu Một IC RAM chứa chương trình liệu cách nối đường OE\ RAM vào mạch logic AND PSEN\ RD\ Mạch hình sau cho phép IC RAM dùng làm nhớ chương trình liệu: Vậy chương trình...
 • 10
 • 164
 • 0

Tài liệu luận văn Điện năng kế điện tử giao tiếp máy tính, chương 3 pptx

Tài liệu luận văn Điện năng kế điện tử giao tiếp máy tính, chương 3 pptx
... Rn vào liệu trực tiếp MOV data, data (3, 2) : Chuyển liệu trực tiếp vào liệu trực tiếp MOV data, @Ri (2, 2) : Chuyển liệu gián tiếp vào liệu trực tiếp MOV data, #data (3, 2) : Chuyển liệu tức ... vào liệu trực tiếp MOV @Ri, A (1, 1): Chuyển nội dung ghi A vào liệu gián tiếp MOV @Ri, data (2, 2) : Chuyển liệu trực tiếp vào liệu gián tiếp MOV @Ri, #data (2, 1) : Chuyển liệu tức thời vào liệu ... với liệu trực tiếp XRL A, @Ri (1, 1): XOR ghi A với liệu gián tiếp XRL A, #data (2, 1): XOR ghi A với liệu tức thời XRL data, A (2, 1) : XOR liệu trực tiếp với ghi A XRL data, #data (3, 2): XOR liệu...
 • 13
 • 144
 • 0

Tài liệu luận văn Điện năng kế điện tử giao tiếp máy tính, chương 4 pptx

Tài liệu luận văn Điện năng kế điện tử giao tiếp máy tính, chương 4 pptx
... bits, nên có đường liệu vào : I0, I1, I2, I3 đường liệu : O0, O1, O2, O3 Khi thực ghi liệu từ liệu bits cần ghi áp vào ngõ vào I0, I1, I2, I3 Khi muốn đọc liệu từ nhớ, từ liệu xuất ngõ O0, O1, ... đọc liệu IC nhớ đặt liệu ô nhớ chọn lên data bus để truyền P Read-Only Memory (ROM) : Bộ nhớ đọc Loại nhớ thiết kế chủ yếu để lưu trữ liệu cố đònh Khi hoạt động bình thường liệu ghi vào ROM liệu ... Dữ liệu tồn RAM nguồn nuôi Khi nguồn, liệu thay đổi cách ngẫu nhiên không giữ giá trò giữ liệu lưu vào trước nguồn bò Read-Only Memory (ROM): Là nhớ đọc tức liệu nạp vào ROM lúc sản xuất nó, liệu...
 • 7
 • 173
 • 0

Tài liệu luận văn Điện năng kế điện tử giao tiếp máy tính, chương 5 ppt

Tài liệu luận văn Điện năng kế điện tử giao tiếp máy tính, chương 5 ppt
... lập trình cho từ liệu so sánh với 50 ms EPROM Điện áp lập trình cho EEPROM tạo thiết bò bên Điện áp lập trình 21 volt thường tạo từ nguồn cung cấp +5 V nhờ chuyển đổi DC - DC mạch điện để điều khiển ... lên bus Output-buffers : Dữ liệu ghi gửi đưa vào đệm liệu, chờ đến tín hiệu cho phép CS = đệm gởi liệu đường liệu bên Nếu CS mức đệm trạng thái tổng trở cao đường liệu thả b/ Thời truy xuất ROM ... thời điểm đó, liệu cần ghi vào áp đến chân từ D0 đến D7 Trong chế độ lập trình, chức chân liệu ngõ vào điện áp cao chân OE\ / Vpp cấm đệm liệu ngõ chip nhớ 4/ Khi chân ngõ vào đòa liệu ổn đònh,...
 • 10
 • 123
 • 0

Tài liệu luận văn Điện năng kế điện tử giao tiếp máy tính, chương 6 doc

Tài liệu luận văn Điện năng kế điện tử giao tiếp máy tính, chương 6 doc
... máy tính để lưu trữ tạm thời chương trình liệu Khi máy tính thực thi chương trình làm cho nội dung RAM thay đổi liên tục Điều đòi hỏi chu kì đọc, ghi RAM phải nhanh để không làm chậm tốc độ máy ... nhớ RAM có số ghi, ghi lưu trữ từ liệu có đòa Bằng cách kết hợp nhiều chip nhớ mở rộng nhớ độ dài từ liệu b/ Hoạt động đọc liệu từ RAM: Mã đòa ô nhớ cần đọc liệu đưa đến ngõ vào đòa RAM đồng ... mức logic cho phép Khi liệu xuất ngõ Khi R/W\ = không cho phép đệm liệu ngõ vào liệu ngõ vào không ảnh hưởng đến ô nhớ truy xuất c/ Hoạt động ghi liệu lên RAM: Để ghi liệu vào ghi chọn ngõ vào...
 • 5
 • 157
 • 0

Tài liệu luận văn Điện năng kế điện tử giao tiếp máy tính, chương 9 ppt

Tài liệu luận văn Điện năng kế điện tử giao tiếp máy tính, chương 9 ppt
...  Khi có biến thiên dòng điện cuộn sơ cấp sinh cuộn thứ cấp điện áp cảm ứng thứ cấp kín mạch có dòng điện cảm ứng chạy qua  Độ lớn điện áp thứ cấp phụ thuộc vào dòng điện chạy cuộn sơ cấp tỉ ... chuyển đổi dòng điện phần thứ cấp thành điện áp có điện trở R1 mắc vào mạch thứ cấp Giá trò điện trở chọn nhỏ khoảng 50 Ta chọn dòng chạy qua mạch thứ cấp 100mA ứng với lúc dòng điện bên sơ cấp ... điện cầu chỉnh lưu gồm diode 1N4007 Sau qua cầu chỉnh lưu dạng sóng điện áp thành chiều thích hợp cho biến đổi ADC, trước đưa vào ngõ analog ADC điện áp cần qua phân áp gồm điện trở mắc nối tiếp...
 • 5
 • 168
 • 0

Tài liệu luận văn Điện năng kế điện tử giao tiếp máy tính, chương 10 ppt

Tài liệu luận văn Điện năng kế điện tử giao tiếp máy tính, chương 10 ppt
... tới ADC Do mức điện áp lớn giá trò điện trở phân áp tỉ lệ chúng chọn khác với cầu phân áp hai cảm biến Cụ thể là: R4 = R5 = 10K , VR2 = 22K  Điện kế có kết nối trực tiếp với lưới điện dễ bò ảnh ... bò Chương trình cài đặt thực thi 8951 suốt trình hoạt động điện kế điện tử 8951 thu thập liệu dạng bit nhò phân ADC0809 cung cấp sau tính toán điện tiêu thụ cao điểm thấp điểm hộ sử dụng điện ... thay đổi chương trình dễ dàng EEPROM 2864 ROM điện đọc/ghi thuận tiện giống RAM tónh, đặc điểm không bò liệu bò nguồn chương trình, liệu lưu vào không bò thay đổi Điều quan trọng điện kế Chương...
 • 13
 • 183
 • 0

Tài liệu luận văn Điện năng kế điện tử giao tiếp máy tính, chương 11 pdf

Tài liệu luận văn Điện năng kế điện tử giao tiếp máy tính, chương 11 pdf
... 1) Khối giao tiếp liệu song song, nối tiếp: Việc giao tiếp liệu nối tiếp thực ngõ TXD RXD 8951 điều khiển phần mềm Việc truyền liệu song song thực qua Port B IC 8255 ... viên điện lực điều chỉnh thông số ban đầu lắp đặt điện kế Ngoài phím Reset nằm bên điện kế dùng cho người thiết kế Vì số lượng phím nhấn ta không cần dùng phần mềm để quét phím mà kết nối trực tiếp ... phần mềm Ta biết 8255A thực chế độ giao tiếp với bên ngoài, chế độ có sử dụng tín hiệu bắt tay Khi xét điều kiện thực tế việc truyền liệu song song điện kế điện tử tương đối phức tạp ta phải dùng...
 • 9
 • 143
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Strategic management planning for domestic and global competition 13th edition pearce II test bankSupply chain management a logistics perspective 10th edition coyle test bankSupply chain management strategy planning and operation 6th edition chopra test bankStrategic management theory and cases an integrated approach 11th edition hill test bankSpreadsheet modeling and decision analysis a practical introduction to business analytics 7th edition cliff ragsdale test bankStaffing organizations 8th edition heneman test bankStarting out with python 2nd edition tony gaddis test bankResearch methods exploring the social world canadian 1st edition diane symbaluk test bankResearch methods for counseling 1st edition wright test bankSocial media marketing a strategic approach 1st edition barker test bankGiáo trình kinh tế và quản lý xây dựngXây dựng mô tả, mô phỏng lýkiểm tra 15 phut hình 10Đề cương TNKQ và TL ôn HK1 Toán 10 2017 2018103 ĐỀ TOÁN KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường tiểu học quận cầu giấy, hà nội 9tt)Giáo trình listening phần 1Giáo trình từ vựng tiếng anh thương mại phần 1Bảo đảm sự tham gia của công dân trong xây dựng chính sách công ở Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Cách đánh dấu trọng âm và phát âm đúng tiếng anh phần 2