Bao cao TTTN Tại Công Ty Khí Cà Mau

báo cáo thực tập tại công ty khí mau

báo cáo thực tập tại công ty khí cà mau
... CÔNG TY KHÍ CÀ MAU CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KHÍ CÀ MAU 1.1 Quá trình thành lập Công ty Khí Mau (tiền thân Xí nghiệp Khí Mau) đơn vị chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty Khí ... quản trị Tổng Công Ty Khí Việt Nam thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam 1.2 Chức nhiệm vụ Công ty Khí Mau có chức quản lý, vận hành khai thác đường ống dẫn khí PM3 -Cà Mau Công ty khí Mau có nhiệm ... ống dẫn khí PM3 – Mau tới Trung tâm phân phối khí GDC Mau Khí từ Trung tâm phân phối khí GDC Mau cấp tới Nhà máy điện Mau VÀ Nhà máy Đạm Mau Bảng2.2 Đặc tính kĩ thuật khí đầu vào...
 • 52
 • 319
 • 0

Báo cáo thực tại công ty điện lực Hai Bà Trưng.PDF

Báo cáo thực tại công ty điện lực Hai Bà Trưng.PDF
... lire Hai Ba Trung dirge chuyen Cling ty Dien luc Hai BA Trung Tit met co quan hanh chinh sir nghiep Nha nude, COng ty Dien bre Hai Ba Trung da trer doanh nghiep Nha nude true thilec Cong ty Dien ... nghi cua tap the Cong ty Dien Inc Hai BA Trung thoi gian qua CO can to chile cua Cling ty Dien lire Hai WS Trung Dien Int Hai Ba Trung la don vi kinh doanh true thuOc Cong ty Dien lac Ha Nei, thu0c ... tap tai COng ty Dien lac Hai Ba Trung, t6i nhan thay cOng ty co nhung [Yu diem sau: CO the nOi rang tru diem Ion nhat cim COng ty Dien lure Hai Ba Trung nam nguon nhan lac ciut cOng ty, la del...
 • 26
 • 618
 • 8

báo cáo thực tại CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20

báo cáo thực tại CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20
... 18 Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG ... DOANH CỦA CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ công ty Kỹ thuật móng Xây dựng 20 Các chức công ty là: + Xây dựng dân dụng: Với bề dày hoạt động 29 năm + Xây dựng chuyên ... 48D Báo cáo thực tập tổng hợp 1.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 Sơ đồ 1.3: Bộ máy quản lý công ty Kỹ thuật móng Xây dựng 20...
 • 48
 • 648
 • 3

40 Báo cáo TH tại Công ty Gang thép Thái Nguyên

40 Báo cáo TH tại Công ty Gang thép Thái Nguyên
... nhánh công ty gang th p Th i Nguyên em nhận th y số vấn đề sau: + Là chi nhánh công ty gang th p Th i Nguyên trực thuộc Tổng công ty th p Việt Nam, chi nhánh Hà Nội có chức chủ yếu th c trình lu th ng ... công ty gang th p Th i Nguyên Hà Nội I Quá trình hình th nh phát triển chi nhánh công ty gang th p Th i Nguyên Hà Nội Sơ lợc chi nhánh Hà Nội - Tên doanh nghiệp: chi nhánh công ty gang th p Th i ... kinh doanh: Giới thiệu tiêu th sản phẩm gang th p loại Công ty gang th p Th i Nguyên sản xuất Quá trình hình th nh phát triển Chi nhánh công ty gang th p Th i Nguyên Hà Nội đợc th nh lập từ năm...
 • 41
 • 234
 • 0

TIỂU LUẬN: Báo cáo tập tại Công ty Dịch vụ hàng không Sân bay Nội Bài ppt

TIỂU LUẬN: Báo cáo tập tại Công ty Dịch vụ hàng không Sân bay Nội Bài ppt
... khụng Sõn Bay Bc thnh Cụng ty Dch v hng khụng Sõn bay Ni Bi Cụng ty dch v hng khụng Sõn bay Ni Bi l mt doanh nghip Nh nc, n v thnh viờn hch toỏn c lp ca Tng Cụng ty hng khụng Vit Nam Cụng ty hot ... ty, iu l t chc v hot ng ca Cụng ty a) Vn iu l ca Cụng ty gm cú : Vn c Tng Cụng ty giao ti thi im thnh lp Cụng ty Vn Tng Cụng ty u t b sung Phn li nhun sau np ngha v ( thu, qu trung Tng Cụng ty) ... tng thờm s lng mỏy bay v m thờm ng bay mi T chc ca Cụng ty ngy cng c cng c, cỏc hot ng i vo n np thụng qua vic thc hin cỏc quy ch, ch ó ban hnh ca Tng cụng ty v Cụng ty Cụng ty cú i ng cỏn b cú...
 • 25
 • 534
 • 1

chuyên đề thực tập báo cáo thuế tại công ty tnhh thành an

chuyên đề thực tập báo cáo thuế tại công ty tnhh thành an
... Việt Công ty TNHH SX-TM Vó Nam Việt Công ty TNHH SX-TM Trương Võ Công ty TNHH SX-TM Trương Võ Công ty TNHH SX-TM Trương Võ Công ty TNHH SX-TM Trương Võ Công ty TNHH SX-TM Trương Võ Công ty TNHH ... nhanh chóng, kòp thời cung cấp thông tin cho nhà lãnh đạo Công ty quan có liên quan Nhận xét công tác lập báo cáo thuế Công ty: Các báo cáo thuế Công ty lập quy đònh, số liệu báo cáo thuế Công ... năm 2009 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Lê Thò Hồng Yến LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu lý luận trường thời gian thực tập Công Ty TNHH THÀNH AN hoàn thành chuyên đề: Báo cáo thuế ,...
 • 42
 • 199
 • 0

Báo cáo đề tài "Công ty Unilever Việt Nam" ppt

Báo cáo đề tài
... 2 MỤC LỤC BÁO CÁO TỐ NGHIỆ .1 T P Báo cáo đề tài "Công ty Unilever Việt Nam" MỤC LỤC CHƯ NG I : MÔ TẢTÌNH HUỐ Ơ NG 1.1 GIỚ THIỆ VỀCÔNG TY UNILEVER VIỆ ... mạng công ty Công ty Unilever Việt Nam xác định cách rõ ràng tuyên bố nhiệm vụ công ty: “ Công ty Unilever Việt Nam biết đến công ty đa quốc gia hoạt động thành công Việt Nam giá trị công ty đo lường ... Marketing Công ty Lever Việt Nam " 25 Bảng 2.3: Quảng cáo Unilever Việt Nam qua năm "Nguồn: Phòng Marketing công ty Lever Việt Nam" Theo thống kê đài truyền hình Việt Nam nhà quảng cáo năm 2002...
 • 34
 • 495
 • 0

Tìm hiểu hệ thống đo đếm tại trung tâm phân phối khí (GDC) công ty khí mau

Tìm hiểu hệ thống đo đếm tại trung tâm phân phối khí (GDC) công ty khí cà mau
... năm Công ty Bảng 1.2: Sản lượng cấp khí Công ty Khí Mau từ 2007-2011 Công ty khí Mau Trang Thực tập tốt nghiệp Khóa 2010-2014 Biểu đồ 1.3 : Sản lượng khí qua năm công ty Công ty khí Mau ... lượng quốc gia Công ty Khí Mau không để xảy cố, giữ vững an ninh, an toàn công trình khí Hình 1.4: Điều chỉnh hệ thống xử lý khí trạm GDC (Công ty Khí Mau) Công ty khí Mau Trang Thực ... tập tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh Hệ thống ống dẫn khí Trung tâm phân phối khí Mau (GDC) trực thuộc Tổng công ty khí Việt Nam (PVGAS) Tuy thời gian thực tập ngắn ngủi chúng em tìm hiểu, củng...
 • 51
 • 362
 • 5

báo cáo tập tại công ty tnhh k.n.b

báo cáo tập tại công ty tnhh k.n.b
... Nẵng GVHD: Lê Văn Định Báo Cáo Thực Tập Trang: - 31 - III NHỮNG SỰ TẤN CÔNG TRÊN WLAN Một công cố ý gây vô hiệu hóa tìm cách truy nhập WLAN trái phép theo vài cách - Tấn công bị động (Nghe trộm) ... định kỳ xung quanh khu vực công ty để phát hoạt động đáng ngờ Những nhân huấn luyện để nhận phần cứng 802.11 cảnh giác nhân viên công ty luôn quan sát người không công ty trốn quanh tòa nhà với ... nhập xuất Mạng không dây công cộng Điều tất yếu xảy người sử dụng công ty với thông tin nhạy cảm họ kết nối từ laptop họ tới WLAN công cộng Điều nằm sách bảo mật công ty Những người dùng phải...
 • 38
 • 196
 • 0

báo cáo thực tập CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM VÀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN KHÍ DINH CỐ

báo cáo thực tập CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM VÀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN KHÍ DINH CỐ
... Báo cáo thực tập CHƢƠNG I: Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM VÀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN KHÍ DINH CỐ 1.1Giới thiệu Tổng công ty khí Việt Nam Tổng Công ty Khí Việt ... Dầu khí Quốc Gia Việt Nam việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Khí Tổng Công ty Khí Công ty TNHH thành viên thành lập sở tổ chức lại Công ty TNHH thành viên Chế biến Kinh doanh sản phẩm khí ... thiệu nhà máy máy xử lý khí Dinh Cố Nhà máy khí hóa lỏng (LPG) Việt Nam xây dựng với tổng số vốn đầu tư 79 triệu USD, 100% vốn đầu tư Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam( Petrovietnam ), khởi công xây...
 • 57
 • 170
 • 0

Báo cáo TTNN tại công ty sữa elovi việt nam

Báo cáo TTNN tại công ty sữa elovi việt nam
... Sản_Khoa CNSH & CNTP 13 Báo cáo TTNN Tại Công Ty Sữa Elovi Việt Nam QUY TRÌNH SẢN XUẤT SỮA CỦA CÔNG TY ELOVI VIỆT NAM SƠ ĐỒ QUY TRÌNH SẢN XUẤT SỮA TIỆT TRÙNG Sữa tươi Dầu bơ (I.1) Sữa bột, chất ổn đÞnh, ... CNTP Báo cáo TTNN Tại Công Ty Sữa Elovi Việt Nam PHẦN II: QUY CÁCH, ĐẶC TÍNH SỬ DỤNG CỦA SẢN PHẨM VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM SỮA CỦA CÔNG TY ELOVI VIỆT NAM A/ KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SỮA Sữa ... & CNTP Báo cáo TTNN Tại Công Ty Sữa Elovi Việt Nam PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ELOVI VIỆT NAM I Lịch sử hình thành phát triển: Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Đồ uống Vĩnh Phúc (Elovi...
 • 62
 • 274
 • 0

Đánh giá tình hình tài chính và tìm hiểu thực trạng công tác kế toán bán hàng và lập báo cáo thuế tại công ty cổ phần văn phòng phẩm hải phòng

Đánh giá tình hình tài chính và tìm hiểu thực trạng công tác kế toán bán hàng và lập báo cáo thuế tại công ty cổ phần văn phòng phẩm hải phòng
... doanh ti Cụng ty Phũng cú quan h ch o trc tip cỏc b phn bỏn hng, t th trng, ca hng tng i lý - Ban điện: có nhiệm vụ quản lý bảo dỡng toàn máy móc thiết bị, điện nớc toàn công ty, lập kế hoạch đầu ... vi c im t chc sn xut ca Cụng ty Sinh viờn: Nguyn Th o Lp: QKT52- H1_44067 14 BO CO THC TP TT NGHIP Sơ đồ tổ chức máy kế toán K toỏn trng K toỏn tng hp K toỏn toỏn Kế toán kho K toỏn bỏn hng Th ... kinh doanh qun tr v iu hnh ca Cụng ty - Tng Giỏm c l ngi i din phỏp nhõn ca Cụng ty mi giao dch, l ngi qun lý iu hnh mi hot ng kinh doanh ca Cụng ty theo iu l Cụng ty, Ngh quyt i hi ng c ụng, Ngh...
 • 71
 • 56
 • 0

Tìm hiểu công ty khí mau (PV gas) và trung tâm phân phối khí (GDC) mau

Tìm hiểu công ty khí cà mau (PV gas) và trung tâm phân phối khí (GDC) cà mau
... cấp khí Công ty Khí Mau từ 2007-2013 Biểu đồ 1.3 : Sản lượng khí qua năm công ty Công ty khí Mau 10 Thực tập tốt nghiệp Khóa 2010 - 2014 Hình 1.3: Hệ thống ống dẫn khí Công ty Khí Mau ... đạo cán bô công nhân viên công ty Khí Mau nói chung Trung tâm phân phối (GDC) Công ty khí Mau Thực tập tốt nghiệp Khóa 2010 - 2014 khí nói riêng Chúng em xin cảm ơn Anh(chị) công việc bận ... tập tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh Hệ thống ống dẫn khí Trung tâm phân phối khí Mau (GDC) trực thuộc Tổng công ty khí Việt Nam (PVGAS) Tuy thời gian thực tập ngắn ngủi chúng em tìm hiểu, củng...
 • 43
 • 670
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận báo cáo tập tại công ty dịch vụ hàng không sân bay nội bài pptbao cao thuctap tai cong ty det may gia dinh phong phu ve phan tich hoat dong kinh doanhkết quả áp dụng sản xuất sạch hơn tại công ty camimex cà maubao cao thuc tap cong ty co khibáo cáo thực tập công ty cổ phần vận tải biển quang huybáo cáo thực tập công ty cổ phần thương mại dich vụ vaan tải thuận yếnbáo cáo thực tập công ty cổ phần vận tảibao cao thuc tap cong ty san xuat co khibao cao thuc tap cong ty co khi ha noitài liệu báo cáo thường niên công ty cổ phần kỹ nghệ đô thành pptxbáo cáo thực tập công ty cơ khí ô tô uoong bíbáo cáo thực tập công ty cơ khí ô tô uông bíbáo cáo thuc tạp cong ty tnhh sx và tn cơ khíluận văn báo cáo thực tập công ty cơ khí chính xác việt nam 1bao cao thuc tap cong ty co phan van tai hoang anhÔn tập về giải toánViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânSo sánh hai số thập phânLẬP TRÌNH LED QUẢNG CÁO VỚI HỌ 8051 & EPROM 27giaotrinh nghecop pha gian giao okthiết kế bể uasb trong quy trình xử lý nước thải ngành chế biến thủy sảncông nghệ thi công dầm i 33Bài 18. Phòng tránh bị xâm hạiBài 15. Phòng bệnh viêm gan APhương pháp luận trong nghiên cứu khoa học y học giáo trình sau đại họcTuần 8. Nghe-viết: Kì diệu rừng xanhBài 5. Tình bạnHướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ phiên bản inTuần 5. Từ đồng âmTuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩađồ án điều khiển đông cơ bước sử dụng ic 74ls194Tuần 7. Từ nhiều nghĩaTuần 9. Luyện tập thuyết trình, tranh luậnCông thức toán học 12345Hóa học đại cương 11113