TTTN tại công ty khí cà mau

báo cáo thực tập tại công ty khí mau

báo cáo thực tập tại công ty khí cà mau
... CÔNG TY KHÍ CÀ MAU CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KHÍ CÀ MAU 1.1 Quá trình thành lập Công ty Khí Mau (tiền thân Xí nghiệp Khí Mau) đơn vị chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty Khí ... quản trị Tổng Công Ty Khí Việt Nam thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam 1.2 Chức nhiệm vụ Công ty Khí Mau có chức quản lý, vận hành khai thác đường ống dẫn khí PM3 -Cà Mau Công ty khí Mau có nhiệm ... ống dẫn khí PM3 – Mau tới Trung tâm phân phối khí GDC Mau Khí từ Trung tâm phân phối khí GDC Mau cấp tới Nhà máy điện Mau VÀ Nhà máy Đạm Mau Bảng2.2 Đặc tính kĩ thuật khí đầu vào...
 • 52
 • 327
 • 0

Tìm hiểu hệ thống đo đếm tại trung tâm phân phối khí (GDC) công ty khí mau

Tìm hiểu hệ thống đo đếm tại trung tâm phân phối khí (GDC) công ty khí cà mau
... năm Công ty Bảng 1.2: Sản lượng cấp khí Công ty Khí Mau từ 2007-2011 Công ty khí Mau Trang Thực tập tốt nghiệp Khóa 2010-2014 Biểu đồ 1.3 : Sản lượng khí qua năm công ty Công ty khí Mau ... lượng quốc gia Công ty Khí Mau không để xảy cố, giữ vững an ninh, an toàn công trình khí Hình 1.4: Điều chỉnh hệ thống xử lý khí trạm GDC (Công ty Khí Mau) Công ty khí Mau Trang Thực ... tập tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh Hệ thống ống dẫn khí Trung tâm phân phối khí Mau (GDC) trực thuộc Tổng công ty khí Việt Nam (PVGAS) Tuy thời gian thực tập ngắn ngủi chúng em tìm hiểu, củng...
 • 51
 • 375
 • 5

Tìm hiểu công ty khí mau (PV gas) và trung tâm phân phối khí (GDC) mau

Tìm hiểu công ty khí cà mau (PV gas) và trung tâm phân phối khí (GDC) cà mau
... cấp khí Công ty Khí Mau từ 2007-2013 Biểu đồ 1.3 : Sản lượng khí qua năm công ty Công ty khí Mau 10 Thực tập tốt nghiệp Khóa 2010 - 2014 Hình 1.3: Hệ thống ống dẫn khí Công ty Khí Mau ... đạo cán bô công nhân viên công ty Khí Mau nói chung Trung tâm phân phối (GDC) Công ty khí Mau Thực tập tốt nghiệp Khóa 2010 - 2014 khí nói riêng Chúng em xin cảm ơn Anh(chị) công việc bận ... tập tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh Hệ thống ống dẫn khí Trung tâm phân phối khí Mau (GDC) trực thuộc Tổng công ty khí Việt Nam (PVGAS) Tuy thời gian thực tập ngắn ngủi chúng em tìm hiểu, củng...
 • 43
 • 702
 • 2

tiểu luận môn quản lý dự án dự án đầu tư mua sắm máy phát điện diesel công ty khí mau

tiểu luận môn quản lý dự án dự án đầu tư mua sắm máy phát điện diesel công ty khí cà mau
... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Dự án đầu mua sắm máy phát điện Diesel công ty khí Mau 30 Tiến sĩ Lưu Trường Văn Dự án đầu mua sắm máy phát điện Diesel công ty khí Mau 2013 31 ... độ dự án CÁC DỰ ÁN CÓ LIÊN QUAN Dự án dự án có liên quan CƠ CẤU CÔNG VIỆC – WBS Dự án đầu mua sắm máy phát điện Diesel công ty khí Mau 18 GVHD: Tiến sĩ Lưu Trường Văn [2013] Dự án đầu ... THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ CHỦ ĐẦU TƯ 1.1 Giới thiệu chung dự án - Tên dự án : Mua sắm máy phát điện Diesel - Hình thức đầu tư: Tự đầu - Chủ đầu - Chủ quản đầu tư: Tổng công ty khí Việt Nam...
 • 32
 • 531
 • 6

Bài toán dự trữ lưu kho và bài toán vận tải tại công ty khí hóa lỏng Miền Bắc.docx

Bài toán dự trữ lưu kho và bài toán vận tải tại công ty khí hóa lỏng Miền Bắc.docx
... Cụng ty quyt nh v vic sp xp v o to CBCNV ca kho 1.3 H thng kho v phng thc d tr hng ca cụng ty Cụng ty gm cú tng Kho Hi PHũng l kho chớnh ca cụng ty xõy dng v ngoi cũn cú h thng cỏc kho dựng ... v dự giỏ gas tng hay gim thỡ khỏch hng phi tiờu dựng nờn ta coi nh l tiờu th l u H thng kho: Gm ba kho A1, A2, A3 (trong ú kho A1 l tng kho ca cụng ty cũn hai kho cũn li l i thuờ) chi phớ kho ... THNG KHO CA CễNG TY V NH HNG CHN TI 1.1 Phũng kinh doanh 1.2 Tng kho Hi Phũng Hin cụng ty mi cú mt kho chớnh l kho hi phũng cũn li l cụng ty phi i thuờ khụng din tớch cha Chc nng ca kho hi...
 • 28
 • 748
 • 3

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sắc Màu Hà Nội

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sắc Màu Hà Nội
... TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SẮC MÀU HÀ NỘI 2.1 Các chứng từ sử dụng qui định chung tuân thủ bán hàng Các chứng từ sử dụng tiêu thụ hàng hoá Công ty TNHH Sắc ... trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Sắc Màu Nội Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Sắc Màu Nội Do thời gian thực tập hạn chế kiến ... thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng kết qủa bán hàng Công ty TNHH Sắc Màu Nội Tại Công ty Sắc Màu Nội, nghiệp vụ tiêu thụ diễn hàng ngày, thường xuyên, liên tục Công ty có nhiều...
 • 55
 • 110
 • 0

133 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sắc Màu Hà Nội

133 Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sắc Màu Hà Nội
... trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Sắc Màu Nội Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Sắc Màu Nội Do thời gian thực tập hạn chế kiến ... thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng kết qủa bán hàng Công ty TNHH Sắc Màu Nội Tại Công ty Sắc Màu Nội, nghiệp vụ tiêu thụ diễn hàng ngày, thường xuyên, liên tục Công ty có nhiều ... TY TNHH SẮC MÀU HÀ NỘI ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SẮC MÀU HÀ NỘI Đơn vị tổ chức tốt công tác kế toán đơn vị đảm bảo thành công thương trường...
 • 57
 • 100
 • 0

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty than Nam Mẫu

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty than Nam Mẫu
... xut kinh doanh ca ton b hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip, c dựng phn ỏnh chớnh xỏc hot ng kinh doanh ca mi doanh nghip v dựng so sỏnh gia cỏc doanh nghip vi v so sỏnh tỡnh hỡnh kinh doanh ... sn xut kinh doanh ti cụng ty 2.5.1 ỏnh giỏ chung hiu qu sn xut kinh doanh 2.5.2 ỏnh giỏ v hiu qu sn xut kinh doanh qua cỏc ch tiờu phõn tớch Chng III: Gii phỏp nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh ... vic nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh s khú khn hn rt nhiu Bi vỡ doanh nghip lỳc ny ch cú th nõng cao hiu qu kinh doanh bng cỏch nõng cao cht lng h giỏ thnh sn phm y mnh tc tiờu th tng doanh thu...
 • 85
 • 446
 • 12

Bài toán dự trữ lưu kho và bài toán vận tải công ty khí hóa lỏng miền bắc

Bài toán dự trữ lưu kho và bài toán vận tải công ty khí hóa lỏng miền bắc
... Cụng ty quyt nh v vic sp xp v o to CBCNV ca kho 1.3 H thng kho v phng thc d tr hng ca cụng ty Cụng ty gm cú tng Kho Hi PHũng l kho chớnh ca cụng ty xõy dng v ngoi cũn cú h thng cỏc kho dựng ... v dự giỏ gas tng hay gim thỡ khỏch hng phi tiờu dựng nờn ta coi nh l tiờu th l u H thng kho: Gm ba kho A1, A2, A3 (trong ú kho A1 l tng kho ca cụng ty cũn hai kho cũn li l i thuờ) chi phớ kho ... THNG KHO CA CễNG TY V NH HNG CHN TI 1.1 Phũng kinh doanh 1.2 Tng kho Hi Phũng Hin cụng ty mi cú mt kho chớnh l kho hi phũng cũn li l cụng ty phi i thuờ khụng din tớch cha Chc nng ca kho hi...
 • 28
 • 365
 • 0

Phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty khí hóa lỏng miền Bắc

Phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty khí hóa lỏng miền Bắc
... Miền Bắc tiến hành Đại hội cổ đồng lần đầu - Tháng 7/2007 Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc thức vào hoạt động - Tháng 8/2007 tổ chức mắt Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng Miền ... 3.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2007: Đầu năm 2007 Tập đoàn Dầu khí giao tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 cho Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc: - Kế hoạch ... xuất kinh doanh Do hầu hết tiêu kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao cho năm 2007 Công ty hoàn thành 3.3.1 Công tác đổi doanh nghiệp: - Tháng 5/2007 Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền...
 • 16
 • 240
 • 0

“Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Kim Loại Màu Nghệ Tĩnh”

“Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Kim Loại Màu Nghệ Tĩnh”
... HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Kim Loại Màu Nghệ Tĩnh ... Thực trạng kế toán chi phí sản xuất công ty Kim Loại Màu Nghệ Tĩnh 2.1.1 Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất đối tượng kế toán chi phí sản xuất công ty Công ty Kim Loại Màu Nghệ Tĩnh doanh nghiệp ... động công ty đến với đối tượng quan tâm thời gian quy định * Về công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Nhìn chung công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm...
 • 52
 • 133
 • 3

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH khuôn mẫu minh đạt

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH khuôn mẫu minh đạt
... vào công tác doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 25 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU MINH ... hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt 70 3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí ... xác định kết kinh doanh Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt - Đánh giá đƣợc ƣu điểm, nhƣợc điểm tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt, sở...
 • 100
 • 212
 • 0

hoàn thiện phương án khoán sản phẩm cây phê kinh doanh giai đoạn 2011 2015 tại công ty TNHHMTV phê iachâm

hoàn thiện phương án khoán sản phẩm cây cà phê kinh doanh giai đoạn 2011 2015 tại công ty TNHHMTV cà phê iachâm
... thiện phƣơng án khoán sản phẩm phê kinh doanh giai đoạn 2011- 2015 công ty TNHHMTV phê IaChâm) 2- Mục đích nghiên cứu chuyên đề: - Phân tích vai trò việc giao khoán vƣờn phê lâu dài cho ... Về Khoán Trong Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Chƣơng 2: Hiện trạng công tác khoán vƣờn phê Công Ty TNHHMTV phê IaChâm Chƣơng 3: Một số giải pháp để hoàn thiện phƣơng án khoán Công Ty TNHHMTV ... CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG GIAO KHOÁN TẠI CÔNG TY CÀ PHÊ IACHÂM 2.1- Tổng quan Công ty phê IaChâm: 2.1.1- Lịch sử hình thành phát triển Công ty phê IaChâm: Công ty phê IaChâm đƣợc thành lập ngày...
 • 43
 • 402
 • 0

chương trình đào tào về quản lý MTP tại công ty Khí cơ điện I Vinakip

chương trình đào tào về quản lý MTP tại công ty Khí cơ điện I Vinakip
... v i nhân viên cấp d i trớc thực 22 - Khi trao quyền hạn, ng i quản nên nhân viên cấp d i thực công việc theo cách riêng họ phạm vi - Khi công việc giao cho nhân viên cấp d i, ng i quản ... Ng i quản nắm tất quyền hạn ( V i t cách ng i quản lý, đ i lúc họ ph i tự thực công việc mà chia xẻ cho ng i khác) - Ng i quản cần hiểu rõ phần trách nhiệm mà họ bắt buộc ph i gánh vác hiểu ... công việc trao cho ng i khác đảm nhiệm ( Phần trách nhiệm bắt buộc công việc v i t cách ng i quản lý) Họ trao số quyền phạm vi - Khi giao quyền, ng i quản cần ph i hiểu chắn khả năng, thái...
 • 178
 • 291
 • 1

Mẫu slide dành cho thuyết trình tại công ty doanh nghiệp - màu sáng

Mẫu slide dành cho thuyết trình tại công ty doanh nghiệp - màu sáng
... in here Click to add title in here Hot Tip • How I incorporate my logo to a slide that will apply to all the other slides? – Download thêm www.trungtamtinhoc.edu.vn [ Image information in product ... Click to edit title style Description of the contents Title Description of the contents Title Title Description of the contents www.trungtamtinhoc.edu.vn Click to edit title style ThemeGallery is ... 01 100% 02 03 04 05 06 07 Click to edit title style $100 Text in here Text in here Text in here $45 $40 $25 Title in here Coordinate Depth in 3-D Settings $10 Title in here ThemeGallery is a...
 • 30
 • 824
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: thực tập tại công ty khímẫu slide dành cho thuyết trình tại công ty doanh nghiệp màu sángchi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh kim khí màu xanhcông ty phân bón dầu khí cà maucông ty tnhh 1tv phân bón dầu khí cà maucông ty tnhh 1tv phân bón dầu khí cà mau pvcfcluận văn tốt nghiệp phân tích hoạt động quản trị nhân sự tại công ty cổ phần thủy sản cà mauao động quản lý tại công ty cơ khí 79quy chế tài chính công ty cổ phần mẫumẫu đơn xin thực tập tại công ty kiểm toánphân tích hoạt động xuất khẩu cá tra cá basa tại công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản panga mekongđánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn kinh doanh tại công ty tnhh cơ khí kiên giangmẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhânmẫu báo cáo thực tập tại công ty xây dựngmẫu giấy xác nhận công tác tại công tychiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. QuảBài 43. Rễ cây