Điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu cho hệ thống nhà kính

Điều khiển, giám sát thu thập dữ liệu cho hệ thống băng tải

Điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu cho hệ thống băng tải
... tay vào tìm hiểu thực đồ án “ Điều khiển, giám sát thu thập liệu cho hệ thống băng tải Th.s Ngô Quang Vĩ hƣớng dẫn Đồ án gồm nội dung sau: Chƣơng 1: TÌM HIỂU TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BĂNG TẢI Chƣơng ... TÌM HIỂU VỀ WINCC VÀ PLC S7-300 Chƣơng 3: XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG BĂNG TẢI Mục tiêu đồ án: Tiếp cận phƣơng pháp điều khiển, giám sát thu thập liệu đại công nghiệp ... nhau, băng tải phụ thu c lẫn Vậy vận hành sản xuất băng tải phải chạy theo thiết kế cho trƣớc không gây rủi ro sản xuất Trong ta xây dựng hệ thống giám sát băng tải, để việc quan sát băng tải...
 • 70
 • 604
 • 2

GIÁO TRÌNH hệ THỐNG điều KHIỂN GIÁM sát THU THẬP dữ LIỆU TRONG hệ THỐNG điện SCADA CHƯƠNG 3 cấu TRÚC PHẦN mềm hệ THỐNG SCADA

GIÁO TRÌNH hệ THỐNG điều KHIỂN GIÁM sát và THU THẬP dữ LIỆU TRONG hệ THỐNG điện SCADA CHƯƠNG 3 cấu TRÚC PHẦN mềm hệ THỐNG SCADA
... Chương 3: CẤU TRÚC PHẦN MỀM HỆ THỐNG SCADA 3. 2.2 Các thành phần hệ thống SCADA Hình 3. 1 Thành phần bản hệ thống SCADA Chương 3: CẤU TRÚC PHẦN MỀM HỆ THỐNG SCADA 3. 3 GÓI PHẦN MỀM CỦA HỆ ... thành phần hệ thống SCADA - Các gói phần mềm SCADA - Các giao thức sử dụng hệ thống SCADA - Phát lỗi Chương 3: CẤU TRÚC PHẦN MỀM HỆ THỐNG SCADA 3. 2 THÀNH PHẦN CỦA MỘT HỆ THỐNG SCADA 3. 2.1 ... tin Chương CẤU TRÚC PHẦN MỀM HỆ THỐNG SCADA 3. 4 .3 GIAO THỨC ModBus ( SV đọc tài liệu) Chương CẤU TRÚC PHẦN MỀM HỆ THỐNG SCADA 3. 4.4 GIAO THỨC KẾT NỐI HỆ THỐNG MỞ OSI Mô hình kết nối hệ thống...
 • 50
 • 714
 • 1

GIÁO TRÌNH hệ THỐNG điều KHIỂN GIÁM sát THU THẬP dữ LIỆU TRONG hệ THỐNG điện SCADA CHƯƠNG 4 các hệ THỐNG MẠNG cục bộ DÙNG CHO SCADA

GIÁO TRÌNH hệ THỐNG điều KHIỂN GIÁM sát và THU THẬP dữ LIỆU TRONG hệ THỐNG điện SCADA CHƯƠNG 4 các hệ THỐNG MẠNG cục bộ DÙNG CHO SCADA
... MAC 4- 6 Hệ thống mạng Ethernet tốc độ cao 4- 7 Chuẩn 100 Base-T 4- 8 Các thành phần liên kết mạng 4- Giao thức TCP/IP 4- 10 Mạng SCADA Internet Chương CÁC HỆ THỐNG MẠNG CỤC BỘ DÙNG CHO SCADA 4- 1 ... Chương CÁC HỆ THỐNG MẠNG CỤC BỘ DÙNG CHO SCADA 4- 1 Giới thiệu 4- 2 Cấu trúc liên kết mạng hệ thống SCADA 4- 3 Phương thức truy cập truyền thông 4- 4 Chuẩn IEEE 802.3 Ethernet 4- 5 Khung liệu ... nhập vào mạng từ xa làm điều phân quyền Có thể nhìn vào phiên CPU (Central Processing Unit), giám sát chương trình thực Đòi hỏi bảo mật cho hệ thống Chương CÁC HỆ THỐNG MẠNG CỤC BỘ DÙNG CHO SCADA...
 • 20
 • 571
 • 2

GIÁO TRÌNH hệ THỐNG điều KHIỂN GIÁM sát THU THẬP dữ LIỆU TRONG hệ THỐNG điện SCADA CHƯƠNG 5 THIẾT bị MODERN PHÒNG điều KHIỂN TRUNG tâm

GIÁO TRÌNH hệ THỐNG điều KHIỂN GIÁM sát và THU THẬP dữ LIỆU TRONG hệ THỐNG điện SCADA CHƯƠNG 5 THIẾT bị MODERN và PHÒNG điều KHIỂN TRUNG tâm
... truyền liệu hệ thống mà bên gửi liệu môt bên nhận liệu CHƢƠNG 5: THIẾT BỊ MODERN VÀ PHÒNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM Hệ thống kép Duplex truyền liệu hệ thống thiết kế để gửi liệu từ hai phía Hệ thống ... CHƢƠNG 5: THIẾT BỊ MODERN VÀ PHÒNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM 5. 2.2 Thi công lắp đặt & yêu cầu thiết kế phòng điều khiển trung tâm Có số yêu cầu lắp đặt hệ thống máy tính phòng trung tâm điều khiển ... phát giao diện MODEM CHƢƠNG 5: THIẾT BỊ MODERN VÀ PHÒNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM 5. 2 PHÒNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM 5. 2.1 Giới thiệu chung Phòng điều khiển trung tâm phải thiết kế lắp đặt để đảm bảo...
 • 13
 • 339
 • 1

GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT THU THẬP DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN SCADA CHƯƠNG II CẤU TRÚC PHẦN CỨNG HỆ THỐNG SCADA

GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT VÀ THU THẬP DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN SCADA CHƯƠNG II CẤU TRÚC PHẦN CỨNG HỆ THỐNG SCADA
... 10-95% CHƯƠNG II: CẤU TRÚC PHẦN CỨNG HỆ THỐNG SCADA §2.4 BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC TRONG SCADA CHƯƠNG II: CẤU TRÚC PHẦN CỨNG HỆ THỐNG SCADA §2.4.1 Giới thiệu chung Bộ điều khiển lập trình PLC ... hệ thống Thông thường phần mềm SCADA gồm phần sau: - Thu thập liệu - Điều khiển - Cơ sở liệu - Phần giao diện người máy HMI (Human Machine Interface) CHƯƠNG II: CẤU TRÚC PHẦN CỨNG HỆ THỐNG SCADA ... CHƯƠNG II: CẤU TRÚC PHẦN CỨNG HỆ THỐNG SCADA §2.2 CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH IEDs 2.2.1 Chức IED Bảo vệ Biểu thị Kiểm tra IDE Điều khiển Ghi lại cố CHƯƠNG II: CẤU TRÚC PHẦN CỨNG HỆ THỐNG SCADA...
 • 67
 • 505
 • 3

GIÁO TRÌNH hệ THỐNG điều KHIỂN GIÁM sát THU THẬP dữ LIỆU TRONG hệ THỐNG điện SCADA CHƯƠNG mở đầu

GIÁO TRÌNH hệ THỐNG điều KHIỂN GIÁM sát và THU THẬP dữ LIỆU TRONG hệ THỐNG điện SCADA CHƯƠNG mở đầu
... CẤU HỆ THỐNG SCADA Từ phân cấp quản lý hệ thống điều khiển giám sát thu thập số liệu yêu cầu chung hệ thống SCADA nêu trên, hệ thống SCADA cần có cấu sau: Trạm thu thập liệu trung gian: Trạm điều ... THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SCADA: Hệ thống thu thập liệu điều khiển giám sát SCADA hệ thống bao gồm thiết bị đầu cuối RTU làm nhiệm vụ nhận tín hiệu điều khiển từ trạm vận hành trung tâm thu thập ... điều khiển hệ thống chiếu sáng Ứng dụng điều khiển hệ thống điện SCADA qua vệ tinh CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG SCADA, CẤU TRÚC VÀ THÀNH PHẦN 1-1 KHÁI QUÁT CHUNG SCADA gì? SCADA trình thu thập...
 • 38
 • 501
 • 5

thiết kế hệ scada điều khiển giám sát thu thập dữ liệu mạng biến tần unidrive v3 trên ngôn ngữ lập trình visual basic lập trình s7 200

thiết kế hệ scada điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu mạng biến tần unidrive v3 trên ngôn ngữ lập trình visual basic và lập trình s7 200
... 99Đ2A Điều khiển giám sát thu thập liệu mạng biến tần Unidrive V3 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HĨA Q TRÌNH SẢN XUẤT I GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HỐ Q TRÌNH ... 46 Điều khiển giám sát thu thập liệu mạng biến tần Unidrive V3  Các Control thơng qua hệ thống quản trị liệu gắn với biến theo dõi trạng thái hệ thống điều khiển thơng qua tác động giám sát ... sản xuất Từ điều khiển từ xa đối tượng từ trạm vận hành hệ thống  Điều khiển: Chức cho phép người điều hành điều khiển thiết bị giám sát mệnh lệnh điều khiển Thu thập liệu: Thu thập liệu qua...
 • 109
 • 445
 • 2

báo cáo khoa học thiết kế hệ scada điều khiển giám sát thu thập dữ liệu mạng biến tầng unidrive v3

báo cáo khoa học thiết kế hệ scada điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu mạng biến tầng unidrive v3
... nghiên cứu mạng truyền thông công nghiệp, để thiết kế hệ SCADA điều khiển giám sát thu thập liệu mạng biến tần UNIDRIVE V3 đề tài việc tích hợp hệ thống công nghiệp Đây giải pháp kỹ thu t linh ... thiết bị vấn đề tất yếu Vì việc thiết kế hệ SCADA điều kiện định mức độ tự động hoá xí nghiệp cao hay thấp Điều giải thích ngày có nhiều nhà máy ứng dụng hệ SCADA để điều khiển giám sát thu thập ... đích giảm giá thành sản phẩm nâng cao chất lượng hệ thống GIÔÙI THIEÄU MOÂ HÌNH MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT PLC ĐIỀU KHIỂN MẠNG UNIDRIVE V3 THIẾT LẬP GIAO THỨC MÁY TÍNH CPU 226 Để nâng cao...
 • 10
 • 191
 • 0

luận văn tốt nghiệp điều khiển giám sát thu thập dữ liệu mạng biến tần unidrive v3

luận văn tốt nghiệp điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu mạng biến tần unidrive v3
... sau:  Trạm điều khiển trung tâm: Có nhiệm vụ thu thập, lưu giữ, xử lý số liệu đưa lệnh điều khiển xuống trạm sở trang Điều khiển giám sát thu thập liệu mạng biến tần Unidrive V3 Mạng lưới truyền ... cơng nghiệp cơng nghiệp chế tạo sản xuất ơtơ Giao thức CAN sử trang 37 Điều khiển giám sát thu thập liệu mạng biến tần Unidrive V3 dụng tốt hệ điều khiển phân tán Tốc độ truyền mạng CAN phụ thu c ... mạch vòng phổ biến sau: Maste r trang 13 Điều khiển giám sát thu thập liệu mạng biến tần Unidrive V3 a Khơng có điều khiển trung tâm b Có điều khiển trung tâm Hình vẽ 2.3: Cấu trúc mạng vòng ...
 • 80
 • 250
 • 0

Hệ thống ñiều khiển giám sát thu thập dữ liệu SCADA

Hệ thống ñiều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA
... CHƯƠNG T ng quan v h th ng ñi u n giám sát thu th p d li u SCADA 1.1 Khái ni m h th ng ñi u n giám sát ði u n giám sát thu th p d li u (SCADA) m t ph n không th thi u ñư c m t h th ... u n giám sát C p ñi u n giám sát có ch c giám sát v n hành m t trình k thu t Khi ña s ch c ño lư ng, ñi u n, ñi u ch nh, b o toàn h th ng ñư c c p s th c hi n, nhi m v c a c p ñi u n giám sát ... n giám sát Nhi m v ch y u c a h th ng thu th p x lý d li u b ng ñ th Do tính ñơn gi n nên giá thành th p H th ng SCADA x lý ñ ho thông tin th i gian th c: ðây h th ng SCADA có kh giám sát thu...
 • 145
 • 1,407
 • 17

Đề cương môn học hệ thống giám sát thu thập dữ liệu potx

Đề cương môn học hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu potx
... ĐẠI HỌC KỸ THU T CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên môn học: HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ THU ... giảng dạy học tập môn học: Giáo viên giới thiệu môn học, cung cấp giảng, tài liệu tham khảo, địa website để tìm tư liệu liên quan đến môn học Sv nhà chuẩn bị chương, làm tập sau kết thúc lý thuyết ... góp nhiều cho kinh tế - Nội dung môn học SCADA cung cấp kiến thức về: Các thành phần hệ thống Scada hệ thống tự động hóa; Hệ thống thiết bị chấp hành; Các thiết bị vào đầu cuối từ xa RTU (Remota...
 • 7
 • 300
 • 0

Điều khiển thiết bị thu thập dữ liệu qua mạng ETHERNET

Điều khiển thiết bị và thu thập dữ liệu qua mạng ETHERNET
... kết nối thiết bị điều khiển với PC thông qua mạng Ethernet Qua đó, thực việc trao đổi liệu, thực số ứng dụng cụ thể : thu thập hiển thị nhiệt độ; điều khiển, hiển thị tốc độ động dùng Ethernet ... bên Từ đó,đồ án Điều khiển thiết bị thu thập liệu qua mạng Ethernet thực gồm chương chính: CHƯƠNG 1: MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ ... liệu 2.3 Vi điều khiển 18F4550 ENC28J60 2.3.1 Vi điều khiển 18F4550 2.3.1.1 Giới thiệu PIC 18F4550 vi điều khiển thu c vi điều khiển thu c họ PIC18 hãng MicroChip sản xuất Đây vi điều khiển bit...
 • 67
 • 358
 • 0

Xem thêm