Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến chất lượng và thời gian bảo quản của rong nho (caulerpa lentillifera) tươi

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến chất lượng thời gian bảo quản của rong nho (Caulerpa lentillifera) tươi

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến chất lượng và thời gian bảo quản của rong nho (Caulerpa lentillifera) tươi
... ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản đến thời gian bảo quản Rong nho tươi Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản đến hàm lượng chất hòa tan Rong nho tươi Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản đến tỷ lệ ... hỏng Rong nho tươi Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản đến hao hụt trọng lượng Rong nho tươi Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản đến biến đổi màu sắc Rong nho tươi Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt ... Kết nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản đến thời gian bảo quản Rong nho tươi Tiến hành thí nghiệm theo hình 2.3 – Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản đến thời gian bảo quản Rong nho tươi, ...
 • 118
 • 285
 • 0

ảnh hưởng của nhiệt độ bao polyethylen đến chất lượng thời gian bảo quản trái ớt chỉ thiên (capsicum annuum l ) sau thu hoạch

ảnh hưởng của nhiệt độ và bao polyethylen đến chất lượng và thời gian bảo quản trái ớt chỉ thiên (capsicum annuum l ) sau thu hoạch
... đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thu n luận văn với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ BAO POLYETHYLEN ĐẾN CHẤT L ỢNG VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI ỚT CHỈ THIÊN (Capsicum annuum L. ) SAU THU HOẠCH Do ... trọng l ợng ( %) trái ớt Chỉ Thiên (a) nhiệt độ khác nhau; (b) có bao PE theo thời gian bảo quản 16 Tỷ l héo trái ( %) trái ớt Chỉ Thiên (a) nhiệt độ khác nhau; (b) có bao PE theo thời gian bảo quản ... TÓM L ỢC Đề tài: Ảnh hưởng nhiệt độ bao polyethylen đến chất l ợng thời gian bảo quản trái ớt Chỉ Thiên (Capsicum annuum L. ) sau thu hoạch thực nhằm tìm điều kiện thích hợp để trì chất l ợng...
 • 72
 • 107
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của baođến chất lượng thời gian bảo quản rong nho tươi (caulerpa lentillifera)

Nghiên cứu ảnh hưởng của bao bì đến chất lượng và thời gian bảo quản rong nho tươi (caulerpa lentillifera)
... loại bao đến chất lượng cảm quan Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao đến tỷ lệ hư hỏng Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao ... bao đến hàm lượng ẩm Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao đến hao hụt trọng lượng Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao đến ... hàm lượng Vitamin C Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao đến hàm lượng chất hòa tan Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao đến...
 • 155
 • 197
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của baođến chất lượng thời gian bảo quản rong nho tươi (caulerpa lentillifera)

Nghiên cứu ảnh hưởng của bao bì đến chất lượng và thời gian bảo quản rong nho tươi (caulerpa lentillifera)
... loại bao đến chất lượng cảm quan Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao đến tỷ lệ hư hỏng Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao ... bao đến hàm lượng ẩm Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao đến hao hụt trọng lượng Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao đến ... hàm lượng Vitamin C Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao đến hàm lượng chất hòa tan Rong nho tươi theo thời gian bảo quản Nghiên cứu ảnh hưởng loại bao đến...
 • 155
 • 215
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khí đến chất lượng thời gian bảo quản rong nho tươi

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khí đến chất lượng và thời gian bảo quản rong nho tươi
... Rong nho Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường khí đến thời gian bảo quản Rong nho tươi 2 - Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường khí đến chất lượng cảm quan Rong nho tươi theo thời gian ... cứu ảnh hưởng môi trường khí (khí Nitơ, khí Oxy, Chân không) đến thời gian bảo quản Rong nho tươi 51 iv 3.3 Kết nghiên cứu ảnh hưởng môi trường khí (khí Nitơ, khí Oxy, Chân không) đến chất ... 3.5 Ảnh hưởng môi trường khí đến tỉ lệ hao hụt khối lượng Rong nho tươi theo thời gian bảo quản 59 Bảng 3.6 Ảnh hưởng môi trường khí đến tỉ lệ hư hỏng Rong nho tươi theo thời gian bảo...
 • 178
 • 179
 • 0

ảnh hưởng của nhiệt độ chlorine đến chất lượng thời gian bảo quản trái cà chua (lycopersicon esculentum mill)

ảnh hưởng của nhiệt độ và chlorine đến chất lượng và thời gian bảo quản trái cà chua (lycopersicon esculentum mill)
... học trồng với đề tài: ẢNH HƢỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ CHLORINE ĐẾN CHẤT LƢỢNG VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI CÀ CHUA (Lycopersicon esculentum Mill) Do sinh viên Mạc Nhƣ Thành thực bảo vệ trƣớc Hội đồng ... trái chua các nghiệm thức nhiệt độ xử lí chlorine khác theo thời gian bảo quản 29 v DANH SÁCH HÌNH Hình 2.1 Tên hình Quy trình bảo quản trái chua 2.2 Bảo quản trái chua nhiệt độ phòng ... độ và chlorine đến chất lƣợng và thời gian bảo quản trái chua (Lycopersicon esculentum Mill) nhằm mục tiêu tìm nhiệt độ thích hợp; tìm ảnh hƣởng chlorine tìm tƣơng tác nhiệt độ chlorine...
 • 52
 • 185
 • 0

Tài liệu Báo cáo "ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHITOSAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG THỜI GIAN BẢO QUẢN CHAN " pptx

Tài liệu Báo cáo
... Ảnh hưởng nồng độ chitosan đến biến đổi tiêu hoá sinh chanh trình bảo quản 20 30 Thời gian bảo quản (ngày) CT2 CT3 Hình Biến đổi độ cứng chanh công thức bảo quản 3.2.1 Ảnh hưởng nồng độ chitosan ... 20 Thời gian bảo quản (ngày) CT1 30 CT2 CT3 Hình Biến đổi hàm lượng chất khô tổng số chanh công thức bảo quản 3.2.2 Ảnh hưởng nồng độ chitosan bảo đến hàm lượng axit hữu tổng số chanh trình bảo ... trung cho nhóm chanh bảo quản màng chitosan 10 20 30 Thời gian bảo quản (ngày) CT1 CT2 CT3 Hình 1b Biến đổi số b vỏ chanh công thức bảo quản trạng thái kết cấu chanh bảo quản nồng độ chitosan khác...
 • 6
 • 377
 • 1

Ảnh hưởng của độ chín thu hoạch đến chất lượng thời gian bảo quản vải thiều

Ảnh hưởng của độ chín thu hoạch đến chất lượng và thời gian bảo quản vải thiều
... gian bo qun (ngy) chớn chớn chớn chớn Hình ảnh hởng độ chín thu hoạch đến hao hụt khối lợng tự nhiên vải bảo quản 21 28 35 42 Thi gian bo qun (ngy) chớn chớn Hình ảnh hởng độ chín thu hoạch ... thức bên ngoi, chất lợng dinh dỡng vải thay đổi thời gian bảo quản Kết phân tích cho thấy hm lợng chất khô hòa tan vải giảm khác độ chín thu hoạch Hm lợng chất khô hòa tan vải độ chín giảm mạnh ... tan, hm lợng vitamin C vải giảm mạnh trình bảo quản (Hình 6) Vải thu hoạch độ chín có hm lợng vitamin C cao nhất, nhng với thời gian bảo quản, hm lợng vitamin C vải độ chín lại giảm mạnh nhất,...
 • 6
 • 359
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng công tác tái định cư đến sản xuất đời sống của người dân vùng lòng hồ thủy điện tại huyện na hang, tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu ảnh hưởng công tác tái định cư đến sản xuất và đời sống của người dân vùng lòng hồ thủy điện tại huyện na hang, tỉnh tuyên quang
... - NGUYỄN HẠ TUÂN NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CÔNG TÁC TÁI ĐỊNH CƢ ĐẾN SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG CỦA NGƢỜI DÂN VÙNG LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN TẠI HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG Ngành: Quản lý Đất đai ... định đến sản xuất đời sống người dân vùng lòng hồ thủy điện huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá việc thực sách tái định nhà nƣớc thu hồi ... sản bị ngập vùng lòng hồ 60 3.3 Đánh giá tác động công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng tái định cƣ tới đời sống ngƣời dân vùng lòng hồ thủy điện 62 3.3.1 Nghiên cứu ảnh hƣởng sống...
 • 98
 • 242
 • 8

nghiên cứu ảnh hưởng của một số kĩ thuật (tưới nước, cắt tỉa che sáng) đến sinh trưởng phát triển của cây đinh lăng tại gia lâm hà nội

nghiên cứu ảnh hưởng của một số kĩ thuật (tưới nước, cắt tỉa và che sáng) đến sinh trưởng phát triển của cây đinh lăng tại gia lâm  hà nội
... đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số thuật (tưới nước, cắt tỉa che sáng) đến sinh trưởng phát triển đinh lăng Gia Lâm - Nội Mục đích yêu cầu Mục đích Xác định thuật cắt tỉa, mức che sáng ... nhánh đinh lăng tuổi 39 3.10: Ảnh hưởng thuật cắt tỉa đến số SPAD đinh lăng tuổi 40 3.11: Ảnh hưởng thuật cắt tỉa đến diện tích đinh lăng tuổi 41 3.12: Ảnh hưởng thuật cắt tỉa ... nghiệp Page v 3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng thuật cắt tỉa đến đến sinh trưởng, phát triểnvà suất đinh lăng tuổi 38 3.2.1 Ảnh hưởng thuật cắt tỉa đến đến động thái tăng trưởng chiều cao...
 • 85
 • 459
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng công tác tái định cư đến sản xuất đời sống của người dân vùng lòng hồ thủy điện tại huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

Nghiên cứu ảnh hưởng công tác tái định cư đến sản xuất và đời sống của người dân vùng lòng hồ thủy điện tại huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang
... - NGUYỄN HẠ TUÂN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CÔNG TÁC TÁI ĐỊNH CƯ ĐẾN SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN VÙNG LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN TẠI HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG Ngành: Quản lý Đất đai ... cầu đó, thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng công tác tái định đến sản xuất đời sống người dân vùng lòng hồ thủy điện huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu ... dân tộc vùng dân tái định xây dựng thủy điện 2.2 Phạm vi nghiên cứu - Thiệt hại đất đai, tài sản, kết tái định dự án ảnh hưởng đời sống kinh tế xã hội người dân vùng lòng hồ thủy điện Tuyên...
 • 94
 • 42
 • 0

ảnh hưởng của chitosan chất bảo quản đến chất lượng thời gian bảo quản sản phẩm tôm chua

ảnh hưởng của chitosan và chất bảo quản đến chất lượng và thời gian bảo quản sản phẩm tôm chua
... 2014 ẢNH HƯỞNG CỦA CHITOSAN VÀ CHẤT BẢO QUẢN ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN SẢN PHẨM TÔM CHUA Trần Thị Kim Ngân TÓM TẮT Đề tài Ảnh hưởng chitosan chất bảo quản đến chất lượng thời gian bảo ... Tuy nhiên, sản phẩm tôm chua thời gian bảo quản tương đối ngắn Do đó, đề tài Ảnh hưởng chitosan chất bảo quản đến chất lượng thời gian bảo quản sản phẩm tôm chua thực PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG ... độ chitosan công đoạn xử lí tôm tỉ lệ chitosan bổ sung vào sản phẩm đến chất lượng thời gian bảo quản sản phẩm, khảo sát ảnh hưởng chất bảo quản bổ sung vào sản phẩm theo phương pháp bảo quản...
 • 16
 • 140
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi về thành phần hóa học, vi sinh vật, chất lượng cảm quan chỉ tiêu vật lý của rong nho (caulerpa lentillifera) tươi theo thời gian bảo quản bằng khí nitơ, bao gói PA

Nghiên cứu sự biến đổi về thành phần hóa học, vi sinh vật, chất lượng cảm quan và chỉ tiêu vật lý của rong nho (caulerpa lentillifera) tươi theo thời gian bảo quản bằng khí nitơ, bao gói PA
... PA Nghiên cứu biến đổi vi sinh vật Rong nho tươi theo thời gian bảo quản khí nitơ, bao gói PA Nghiên cứu biến đổi chất lượng cảm quan Rong nho tươi theo thời gian bảo quản khí nitơ, bao gói PA ... cho vi c bảo quản rong nho vi c thực đề tài Nghiên cứu biến đổi thành phần hóa học, vi sinh vật, chất lượng cảm quan tiêu vật Rong nho (Caulerpa lentillifera) tươi theo thời gian bảo quản khí ... quản khí Nitơ, bao gói PA là cấp thiết Mục đích đề tài Nghiên cứu biến đổi thành phần hóa học, vi sinh vật, chất lượng cảm quan tính chất vật Rong nho tươi theo thời gian bảo quản khí nitơ...
 • 142
 • 262
 • 0

ảnh hưởng của việc xử lý hóa chất điều kiền bao gói đến chất lượng thời gian bảo quản trái bòn bon (lasium domesticum corr )

ảnh hưởng của việc xử lý hóa chất và điều kiền bao gói đến chất lượng và thời gian bảo quản trái bòn bon (lasium domesticum corr )
... CÔNG NGHỆ RAU HOA QUẢ VÀ CẢNH QUAN Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC XỬ LÝ HÓA CHẤT VÀ ĐIỀU KIỆN BAO GÓI ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI BÒN BON (Lansium domesticum Corr. ) Giáo viên hướng ... hưởng việc rửa trái sau thu hoạch số hóa chất an toàn đến chất lượng thời gian tồn trữ chùm trái bòn bon; ( 2) Nghiên cứu ảnh hưởng việc xử lý sau thu hoạch kết hợp điều kiện bao gói đến chất lượng ... dài thời gian tồn trữ chất lượng cho trái bòn bon vấn đề quan tâm người trồng, thương lái người tiêu dùng Vì thế, đề tài “ Ảnh hưởng việc xử hóa chất điều kiện bao gói đến chất lượng thời gian...
 • 73
 • 316
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát ảnh hưởng acid lactic và màng alginate đến chất lượng và thời gian bảo quản cá tra philê đông lạnhnghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và khí quyển bảo quản đến sự biến đổi chất lượng của sản phẩm mít chế biến tối thiểunghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản và chất bảo quản tới sự biến đổi chất lượng của dầu đầu cá ngừ trong quá trình bảo quảnnghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ ép tới một số tính chất của ván lvl sản xuất từ gỗ keo lainghiên cứu ảnh hưởng của malachite green và nhiệt độ lên một số chỉ tiêu sinh lý và men cholinesterase trên cá tranghiên cứu ảnh hưởng của tương tác đại dương khí quyển đến cường độ và quỹ đạo bão bằng mô hình hwrfnghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến quá trình ổn định hóa rắn bùn đỏ sản xuất vật liệu xây dựngnghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đối với sản phẩm cá cơm săn trong phương pháp sấy hồng ngoại kết hợp với sấy lạnhphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy đến sinh khối của các chủng vi khuẩnkết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy đến sinh khối của các chủng vi khuẩn được tuyển chọnnghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất trích ly gamma oryzanol từ cám gạo bằng cồn ethanolphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độnghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng naa đến khả năng ra rễ của cây tràm bông đỏ callistemon citrinus tại vườn ươm trường đại học nông lâm huếnghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng phát triển của cà phê vối trồng trên đất bazan tại tỉnh daklaknghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng thép x12m đã qua tôi đến chất lượng bề mặt và mòn ứng dụng cụ khi tiện cứngBài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953)Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953)Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXBài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXBài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)Hydrazinkhai thác tinh chế KCLMạ bạcNHỰA NHIỆT RẮN POLYESTER KHÔNG NO VÀ ỨNG DỤNG TRONG VẬT LIỆU COMPOSITESẢN XUẤT SUPEPHOTPHAT đơnTỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANOBài giảng XÚC TÁC ĐỒNG THỂBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thê kỉ XXQuản lý chất lượng công trình xây dựngBài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giớiBài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lậpBài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam ÁBài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu