Khảo sát quá trình sản xuất và xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm cá chẽm đông lạnh xuất khẩu

khóa luận tốt nghiệp xây dựng kế hoạch haccp cho mặt hàng bạch tuộc đông lạnh

khóa luận tốt nghiệp xây dựng kế hoạch haccp cho mặt hàng bạch tuộc đông lạnh
... nguyên liệu bạch tuộc v quy trình sản xuất xí nghiệp Chương 3: Đánh giá u kiện sản xuất, xây dựng GMP SSOP cho xí ề , nghiệp 2 Chương 4: Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng bạch tuộc đông lạnh Chương ... pháp, nội dung xây dựng SSOP 78 3.3.5 Hình thức SSOP 79 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HACCP CHO MẶT H ÀNG BẠCH TUỘC ĐÔNG LẠNH 101 iv 4.1 THÀNH LẬP ĐỘI HACCP 102 ... xuất thông qua thực tế để cố kiến thức học em khoa chế biến giao cho đề tài Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng bạch tuộc đông lạnh Sau thời gian thực tập xí nghiệp Phước Cơ em hoàn thành đề...
 • 129
 • 1,479
 • 18

Khảo sát quá trình sản xuất Tra - Basa đông lạnh xây dựng kế hoạch HACCP cho một sản phẩm

Khảo sát quá trình sản xuất cá Tra - Basa đông lạnh và xây dựng kế hoạch HACCP cho một sản phẩm
... phẩm cuối — GMP xây dựng áp dụng cho sản phẩm cho nhóm sản phẩm cụ thể xí nghiệp PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG GMP: - Cơ sở để xây dựng GMP: + Tham khảo tài liệu xây dựng chương trình GMP + Các qui định ... giám sát chặt chẽ hơn, có tần xuất thẩm tra thích hợp PHẦN V: PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Trang 30 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HACCP CHO SẢN PHẨM CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH ... www.pdffactory.com Trang 10 PHẦN III KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ TRA BASA ĐÔNGLẠNH PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Trang 11 I QUY TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH...
 • 98
 • 201
 • 0

Khảo sát quá trình sản xuất xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm tôm tẩm bột tại Công ty TNHH Gallant Ocean Việt Nam, Khánh Hòa

Khảo sát quá trình sản xuất và xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm tôm tẩm bột tại Công ty TNHH Gallant Ocean Việt Nam, Khánh Hòa
... hành xây dựng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP cho mặt hàng tôm tẩm bột torpedo - Tên đề tài: Khảo sát trình sản xuất xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm tôm tẩm bột Công ty TNHH Gallant ... Ocean Việt Nam, Khánh Hòa Đề tài gồm nội dung: Khảo sát chung nhà máy Khảo sát quy trình sản xuất tôm tẩm bột Xây dựng kế hoạch HACCP sản phẩm tôm tẩm bột đông lạnh xuất - Mục tiêu đề tài: Xây ... mặt phân xưởng Công ty TNHH Gallant Ocean Việt Nam 9 CHƯƠNG II KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY I GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TÔM TẨM BỘT TORPEDO ĐÔNG LẠNH XUẤT KHẨU - Nhà...
 • 148
 • 1,162
 • 6

Khảo sát quá trình sản xuất xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm tôm tẩm bột tại Công ty Gallant Ocean Việt Nam

Khảo sát quá trình sản xuất và xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm tôm tẩm bột tại Công ty Gallant Ocean Việt Nam
... III XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HACCP CHO SẢN PHẨM TÔM TẨM BỘT TORPEDO I Xây dựng chương trình GMP II Xây dựng chương trình SSOP III Xây dựng kế hoạch HACCPcho SP tôm tẩm bột Torpedo KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ... lượng sản phẩm - Hiện nay, chương trình QLCL theo HACCP áp dụng cách rộng rãi hiệu  “ Khảo sát trình sản xuất xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm tôm tẩm bột Công ty Gallant Ocean Việt Nam ... Xây dựng 10 quy phạm vệ sinh SSOP - Xây dựng chương trình GMP cho sản phẩm tôm tẩm bột Torpedo đông lạnh xuất - Xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm tôm tẩm bột Torpedo đông lạnh xuất  Đề xuất...
 • 26
 • 999
 • 3

Khảo sát quy trình sản xuất xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm ngừ đại dương đông lạnh xuất khẩu

Khảo sát quy trình sản xuất và xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm cá ngừ đại dương đông lạnh xuất khẩu
... 1: khảo sát chung nhà máy Chương 2: khảo sát quy trình sản xuất ngừ đại dương đông lạnh xuất Chương 3: xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm ngừ đại dương đông lạnh xuất Mục tiêu đề tài: xây ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HACCP CHO SẢN PHẨM CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG ĐÔNG LẠNH XUẤT KHẨU ... Phẩm Trường Đại Học Nha Trang, đồng ý thầy giáo hướng dẫn PGS TS Nguyễn Anh Tuấn em thực đề tài ̎ Khảo sát quy trình sản xuất xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm ngừ đại dương đông lạnh xuất...
 • 175
 • 1,456
 • 7

Khảo sát quy trình sản xuất xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm ngừ đại dương đông lạnh xuất khẩu tại công ty TNHH J.K.Fish, TP Nha Trang

Khảo sát quy trình sản xuất và xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm cá ngừ đại dương đông lạnh xuất khẩu tại công ty TNHH J.K.Fish, TP Nha Trang
... pháp khắc phục CHƯƠNG 3: Xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm CHƯƠNG 3: Xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm 3.1 Cơ sở để xây dựng kế hoạch HACCP gồm: Các nguyên tắc HACCP gồm: Nguyên tắc 1: ... GMP xây dựng áp dụng cho sản phẩm nhóm sản phẩm cụ thể CHƯƠNG 3: Xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm - Phương pháp xây dựng GMP: Các để xây dựng GMP gồm: • Các quy định, luật lệ hành • Các ... Xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm 3.3 Xây dựng kế hoạch HACCP Bảng 3.1 Thành viên đội HACCP Bảng 3.2 Mô tả sản phẩm Hình 3.1 Xây dựng sơ đồ quy trình công nghệ Bảng 3.3 Mô tả quy trình công...
 • 26
 • 569
 • 3

tìm hiểu về haccp xây dựng kế hoạch haccp cho quy trình sản xuất tra fillet đông lạnh

tìm hiểu về haccp và xây dựng kế hoạch haccp cho quy trình sản xuất cá tra fillet đông lạnh
... đến đề tài cán bộ, công nhân viên công ty Khảo sát thực tế công ty Tìm hiểu trình tự xây dựng kế hoạch HACCP công ty, đồng thời xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm Tra fillet đông lạnh Đồ ... dụng kiến thức học, tài liệu thu thập kết hợp với tình hình sản xuất thực tế công ty để xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm công ty sản phẩm Tra fillet đông lạnh 1.3 Đối tượng phương pháp nghiên ... khác nhằm xem xét tính hợp lý kế hoạch HACCP xác định tuân thủ theo kế hoạch HACCP thực tế sản xuất Mục đích thẩm tra nhằm tạo lòng tin vào kế hoạch HACCP xây dựng nguyên lý khoa học vững...
 • 128
 • 1,214
 • 0

Xây dựng kế hoạch haccp cho mặt hàng tra - basa fillet đông lạnh

 Xây dựng kế hoạch haccp cho mặt hàng cá tra - cá basa fillet đông lạnh
... hạn tới hạn cho CCP Thiết lập chương trình giám sát cho CCP Đề hành động sửa chữa Xây dựng thủ tục thẩm tra Thiết lập thủ tục lưu trữ hồ sơ  Kiểm tra tình trạng, hoạt động trang thiết bị, ...             Thành lập đội HACCP Mô tả sản phẩm Dự kiến phương thức sử dụng sản phẩm Lập sơ đồ qui trình công nghệ Kiểm tra sơ đồ qui trình công nghệ thực tế Phân tích mối ... thiết bị, nhà xưởng,     phòng thí nghiệm Xem xét lại hệ thống HACCP hồ sơ ghi chép Chất vấn ban lãnh đạo Xem xét lại sai lệch cách sử dụng sản phẩm Khẳng định CCP kiểm soát ...
 • 25
 • 1,994
 • 22

Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng hồi cắt kirimi đông lạnh tại Cty CP thực phẩm SG food

Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi đông lạnh tại Cty CP thực phẩm SG food
... chánh NCPT Nghiên cứu phát triển QLHT Quản lý hệ thống xi Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng hồi cắt kirimi công ty CP S.G Food MỞ ĐẦU Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng hồi cắt kirimi ... 29 Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng hồi cắt kirimi công ty CP S.G Food CHƯƠNG KHẢO SÁT NGUYÊN LIỆU CÁ HỒI VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY 30 Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng hồi ... hồi cắt kirimi đông lạnh 35 Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng hồi cắt kirimi công ty CP S.G Food CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, XÂY DỰNG GMP, SSOP TẠI XÍ NGHIỆP 36 Xây dựng kế hoạch...
 • 185
 • 802
 • 5

Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng hồi cắt kirimi đông lạnh tại cty CP thực phẩm SG food

Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng cá hồi cắt kirimi đông lạnh tại cty CP thực phẩm SG food
... học - Nắm vững dây chuyền quy trình sản xuất mặt hàng hồi cắt kirimi đông lạnh - Xây dựng tốt kế hoạch HACCP cho mặt hàng hồi cắt kirimi đông lạnh C ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.41 ... ty c Sơ đồ mặt tổng thể, mặt phân xưởng Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng hồi cắt kirimi công ty CP S.G Food 1.6 1.101 ❖ Ưu điểm mặt nhà máy: - Nhà máy chế biến thực phẩm SG Food nằm khu ... toàn Công ty, xây dựng kế hoạch bổ sung nguồn nhân lực phục vụ cho sản xuất, đảm bảo công tác hành cho công nhân Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng hồi cắt kirimi công ty CP S.G Food - Quản...
 • 350
 • 540
 • 1

Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng Tra Fillet ông LĐ ạnh

Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng Cá Tra Fillet ông LĐ ạnh
... trình sản xuất mặt hàng Tra fillet ông lạnh nhà máy Đánh giá điều kiện tiên quyết, xây dựng GMP, SSOP cho nhà máy Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng Tra Fillet ông Lạnh Trong trình ... xuất thông qua thực tế để củng cố kiến thức học, em khoa chế biến giao cho đề tài Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng Tra Fillet ông Lạnh công ty TNHH An Xuyên” Sau thời gian thực tập công ... 3.3.5 .Xây dưng SSOP 73 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA FILLET ÔNG LẠNG TẠI CÔNG TY TNHH AN XUYÊN 94 4.1.Danh sách đội HACCP 95 4.1 Sơ đồ quy trình công...
 • 149
 • 231
 • 1

Bước đầu khảo sát quá trình lên men áp dụng kỹ thuật clea để thu nhận enzyme cellulase

Bước đầu khảo sát quá trình lên men và áp dụng kỹ thuật clea để thu nhận enzyme cellulase
... Phương pháp lên men vi sinh vật thu nhận enzyme hòa tan Trong công nghiệp sản xuất enzyme giới tiến hành hai phương pháp: phương pháp lên men bề mặt phương pháp lên men chìm Phương pháp lên men bề ... loại enzyme khác Vi sinh vật giống Nhân giống Sản xuất chế phẩm enzyme Lên men bề mặt Sản xuất VSV cố định Lên men chìm Thu nhận chế phẩm enzyme thô Ứng dụng lên men Ứng dụng Tinh enzyme Thu nhận ... Mẫu rút xylanh thu mẫu theo thời gian lên men Lên men 36 h 30 Phương pháp & vật liệu d Chỉ tiêu theo dõi Khảo sát hoạt tính enzyme cellulase dịch lên men theo thời gian 3.4 Khảo sát trình cố định...
 • 77
 • 349
 • 1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HACCP CHO QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÁNH MÌ SANDWICH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HACCP CHO QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÁNH MÌ SANDWICH
... rãi Trong đồ án này, em xin trình bày Xây dựng kế hoạch HACCP cho quy trình sản xuất bánh Sandwich để có nhìn tổng quan HACCP việc xây dựng HACCP cho quy trình sản xuất thực phẩm cụ thể Nội ... 1.10: Các sản phẩm bánh Hình 2.1: Quy trình sản xuất bánh Sandwich Hình 4.1: Quy trình sản xuất bánh Sandwich ix SVTH: Giang Kim Chi KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DANH ... chất thải 68 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HACCP 70 4.1 Thành lập đội HACCP 70 4.2 Mô tả sản phẩm 71 4.3 Xây dựng đồ quy trình công nghệ sản xuất bánh Sandwich 72 4.4 Phân...
 • 110
 • 5,550
 • 63

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng kế hoạch haccp cho mặt hàng cá tra cá basa fillet đông lạnhxay dung ke hoach haccp cho qua trinh san xuat muc kho tam gia vixây dưng kế hoạch haccp cho quy trình sản xuất tôm càng xanh nguyên con đông lạnh xuất khẩuxây dựng kế hoạch haccp cho quy trình sản xuất nước mắmđồ án tốt nghiệp xây dựng kế hoạch haccp cho quy trình sản xuất bánh mì sandwichluận văn công nghệ thực phẩm xây dựng kế hoạch haccp cho quy trình sản xuất bánh snackxây dựng kế hoạch haccp cho nhà máy sản xuất nước giải khát có gáxây dựng kế hoạch haccp cho dây chuyền sản xuất bánh phồng tôm tại cty cp tp bích chixây dựng kế hoạch haccp cho mặt hàng rượu vangkhảo sát quá trình tiếp nhận và bảo quản thủy sảnxây dựng kế hoạch haccp và hệ thống văn bản tài liệu iso 220002005 cho nhà máy sản xuất dầu ănđiều tra đánh giá hiện trạng công tác hoàn thổ phục hồi môi trường và xây dựng kế hoạch dự án thực hiện chương trình hoàn thổ phmt ở các vùng khai thác khoáng sảnxây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm mớixây dựng kế hoạch marketing cho khách sạnxây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm omoChương I. §8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhauBài 4. Làm gì để xương và cơ phát triển tốt?Luyện tập Trang 38Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânChương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳngBài 6. Tiêu hoá thức ănBài 6. Tiêu hoá thức ănPhân tích hàm lượng chất không tan trong bột giặtChương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB?Chương I. §8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ sốđề thi FAFSE Grade1 unit 1Tuần 8. Bàn tay dịu dàngTuần 7. Người thầy cũTuần 6. Mẩu giấy vụnChương III. §17. Biểu đồ phần trămBÀI KIỂM TRA VẬT LÝ10698 australia day10698 camera10698 castle