Tổng hợp câu hỏi ôn thi triết học

Tổng hợp câu hỏi ôn thi triết học và gợi ý trả lời

Tổng hợp câu hỏi ôn thi triết học và gợi ý trả lời
... đời triết học Mác xác định mối quan hệ triết học với khoa học cụ thể, đoạn tuyệt với quan niệm coi triết học khoa học khoa học, đồng thời không cho phép chủ nghĩa thực chứng cô lập, tách triết học ... đăng triết học với khoa học chuyên ngành Thống tính khoa học với tính cách mạng Bản chất khoa học triết học Mác bao hàm minh tính cách mạng chất cách mạng triết học Mác thể tính học Tính khoa học ... khoa học cho hệ thông phạm trù, quy luật triết học đồng thời, ngược lại hệ thống phạm trù, quy luật triết học định hướng cho phát triển hợp quy luật lĩnh vực khoa học khác Không có triết học vật...
 • 52
 • 534
 • 11

Tổng hợp câu hỏi ôn tập triết học nâng cao và đáp án

Tổng hợp câu hỏi ôn tập triết học nâng cao và đáp án
... theo quan điểm triết học Mác: + Khoa học có vai trò nâng cao trình độ người lao động + Khoa học có vai trò nâng cao công cụ lao động + Khoa học có vai trò kết hợp người lao động với công cụ lao động, ... theo quan điểm triết học Mác: + Khoa học có vai trò nâng cao trình độ người lao động + Khoa học có vai trò nâng cao công cụ lao động + Khoa học có vai trò kết hợp người lao động với công cụ lao động, ... tình lao động, giao tiếp đời sống xã hội Quan điểm triết học Mác – Lênin giải phóng người - Triết học Mác nói chung, triết học người triết học Mác – Lênin nói riêng vấn đề giải phóng người, từ...
 • 29
 • 225
 • 3

Tổng hợp 15 câu hỏi ôn thi triết học

Tổng hợp 15 câu hỏi ôn thi triết học
... ng VD: ông nông dân thay BSCL mà mi n Trung s th t b i i u ki n ã i Nhưng k sư s không th t b i n u tr ng m t gi ng lúa không c em vào phòng thí nghi m sau vài ti ng s bi t lý ngư i nông dân ... t không hoàn thi n ng i lên, t n hoàn thi n Phép bi n ch ng v t không ch th a nh n phát tri n c a th gi i mà ch cách th c, ngu n g c, khuynh hư ng c a s phát tri n M t khác ch phát tri n không ... thu n i kháng: i kháng có lo i mâu thu n: a ch - nông dân + Mâu thu n n i b nhân dân: mâu thu n không i kháng: gi a công nhân nông dân Ph i tôn tr ng quy t c gi i quy t mâu thu n => Phương pháp...
 • 44
 • 1,599
 • 14

Tổng hợp câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn Triết học có đáp án

Tổng hợp câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn Triết học có đáp án
... khách quan Phản ánh ý thức sáng tạo, nhu cầu thực tiễn quy định Nhu cầu thực tiễn đòi hỏi chủ thể phải nhận thức phản ánh Sự sáng tạo ý thức sáng tạo phản ánh, dựa sở phán ánh 8 Phản ánh ý thức tích ... không ghen viết: “Sự phát triển gán cho vật Nó thuộc tính mặt trị, pháp luật, triết vật quy định học, tôn giáo, văn học, nghệ b Khái niệm lượng thuật v v dựa vào phát Lượng phạm trù triết học ... hệ: Cách mạng tháng tám nổ thành công kết tổng hợp nguyên nhân khách quan (Pháp bị Nhật đảo chính, Nhật đầu hàng đồng minh…) nguyên nhân chủ quan lãnh đạo đắn sáng tạo Đảng, khối đại đoàn...
 • 16
 • 321
 • 2

tổng hợp câu hỏi ôn thi tư tưởng hồ chí minh truong Đai hoc Binh Duong

tổng hợp câu hỏi ôn thi tư tưởng hồ chí minh truong Đai hoc Binh Duong
... HCM Câu 10 :Trình bày tiền đề tưởng lý luận hình thành tưởng Hồ Chí Minh ? Giá trị tưởng Hồ Chí Minh phát triển cua cach mang giới? Những tiền đề tưởng lý luận hình thành tưởng Hồ ... đến cách mạng xã hội chủ nghĩa - tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta - tưởng Hồ Chí Minh kết hợp tinh hoa dân tộc trí tuệ thời ... để trở thành người theo TTHCM 10 Câu 9: Anh (chị) làm rõ quan điểm nguyên tắc xây dựng đạo đức theo tưởng Hồ Chí Minh? Rút ý nghĩa nghiên cứu tưởng Hố Chí Minh văn hóa , đạo đức xây dựng...
 • 14
 • 3,503
 • 3

Tổng hợp câu hỏi ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Tổng hợp câu hỏi ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học
... khhỏi áp bức, bóc lột , nghèo nàn lạc hậu, xây dựng hội công sản chủ nghĩa văn minh / CÂU 2: Hình thái kinh tế- hội cộng sản chủ nghia Theo quan điểm chủ nghĩa vật lịch sử phát triển hội ... liền với chủ nghĩa hội học xuyên suốt qúa trình cách mạng nước ta Độc lập dân tộc điều kiện tiên chủ nghĩa hội, chủ nghĩa Trang hội sở vững cho độc lập dân tộc Mọi đường lối chủ trương ... qua thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội tất yếu khách quan m Đại hội lần IX đảng ta khẳng định: “xây dựng chủ nghĩa hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, tạo biến đổi chất hội tất lĩnh vực nghiệp...
 • 23
 • 184
 • 0

Tổng hợp câu hỏi ôn thi môn sinh học lớp 12 phần vi sinh đại cương

Tổng hợp câu hỏi ôn thi môn sinh học lớp 12 phần vi sinh đại cương
... D.Gia tăng sinh khối tế bào 3 .Vi rút gây nên tƣợng sinh tan A Virion HVT 15 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cƣơng 16 B.Virus ôn hòa (X) C Viroid D.Vegetative 4.Kiểu virut xoắn điển hình có đâu A.Virut ... HVT 29 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cƣơng 30 d.Plasmid cần thi t cho sống VK 30.Mesosome xuất tế bào phân chia a Đúng b Sai Đáp án: HVT 30 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cƣơng 31 a Procaryote, không phân ... thức sinh sản tảo lam: Sinh sản dinh dƣỡng Sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính a, b, c sai Corynebacterium glutamicum vi khuẩn: G+, không bào tử, không di động HVT 28 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại...
 • 56
 • 310
 • 0

tổng hợp câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn sinh học 12

tổng hợp câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn sinh học 12
... Phân biệt quang tổng hợp hoá tổng hợp? Câu 7: ATP NADH: - ATP tổng hợp đâu tế bào? - Điều kiện dẫn đến trình tổng hợp ATP? - Có khác vai trò NADH hô hấp lên men? Câu 8: Tại hoạt động TD-TT tế ... cầu Câu 5: Phân biệt pha sáng pha tối trình quang hợp xanh đặc điểm sau: Nơi xảy ra, nguyên liệu, sản phẩm tạo thành? Sự chuyển hoá lượng quang hợp xanh diễn nào? Câu 6: Phân biệt quang tổng hợp ... nhóm sắc tố quang hợp phicôbilin? CÂU HỎI PHẦN VI SINH VẬT Câu 1: Tại đáy biển sâu phong phú vi khuẩn hoá tự dưỡng lại vi khuẩn quang tự dưỡng? Vì vi khuẩn gây viêm loét dày không ưa axit sống...
 • 13
 • 452
 • 0

Tổng hợp Câu hỏi ôn thi Vi sinh đại cương ( trắc nghiệm )

Tổng hợp Câu hỏi ôn thi Vi sinh đại cương ( trắc nghiệm )
... sinh tan A Virion B.Virus ôn hòa (X) C Viroid D.Vegetative HVT 15 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương 16 4.Kiểu virut xoắn điển hình có đâu A.Virut đốm thuốc (X) B.Virut đường hô hấp C.Virut đường ... d.Plasmid cần thi t cho sống VK HVT 29 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương 30 30.Mesosome xuất tế bào phân chia a Đúng b Sai Đáp án: HVT 30 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương 31 a Procaryote, không phân ... hai câu a b d Cả a b sai 3 7) Chức ty thể (mytochondria): a Thực phản ứng oxy hóa giải phóng điện tử thực trình tổng hợp protein HVT 23 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương 24 b Tham gia tổng hợp...
 • 56
 • 23,668
 • 274

Tài liệu Tổng hợp câu hỏi ôn thi Lịch sử 2010 (Có đáp án) docx

Tài liệu Tổng hợp câu hỏi ôn thi Lịch sử 2010 (Có đáp án) docx
... 1920, công nhân Sài Gòn – Ch L n thành l p Công h i, Tôn ð c Th ng ñ ng ñ u + 1922, công nhân viên ch c s công thương B c Kì ñòi ngh ch nh t có tr lương + 1924, nhi u cu c bãi công c a công nhân ... trung nông… ñ kéo h v phe vô s n ð i v i phú nông, trung, ti u ñ a ch tư b n An Nam mà chưa rõ m t ph n cách m ng l i d ng, làm cho h trung l p D ng lên ph công nông binh; t ch c quân ñ i công nông ... t do, l p ph công, nông, binh quân ñ i công nông; t ch thu s n nghi p c a ñ qu c ph n cách m ng chia cho dân cày nghèo, ti n hành cách m ng ru ng ñ t L c lư ng cách m ng: công nông, ti u tư s...
 • 51
 • 793
 • 9

TỔNG hợp câu hỏi ôn THI QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC tế

TỔNG hợp câu hỏi ôn THI QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC tế
... trường kinh doanh quốc tế tương lai a Những vướng mắc mậu dịch quốc tế nước công nghiệp b Sự thống trị văn hóa doanh nghiệp Châu Âu c Nợ quốc tế nước phát triển d Đô la Mỹ không giữ vai trò thống trị ... cho trình quốc tế hoá 71.Tất điều sau với việc mang quốc tịch công ty đa quốc gia, ngoại trừ a Công ty bị chi phối luật pháp nước chủ nhà dù kinh doanh quốc gia b Hoạt động kinh doanh công ty bị ... liên doanh quốc tế e Nhập xuất 17.Điều sau yếu sở hạ tầng thường xảy kinh tế chuyển đổi trình chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường a Dòng vốn rời khỏi thị trường nội địa vốn không...
 • 11
 • 678
 • 2

Tổng hợp câu hỏi đáp án triết học kinh tế

Tổng hợp câu hỏi đáp án triết học kinh tế
... có thành phần kinh tế quốc doanh, tập thể nhiều thành phần kinh tế quốc doanh, tập thể nhiều thành phần kinh tế khác Tính chất đan xen q độ kết cấu sở kinh tế vừa làm cho kinh tế sơi động, phong ... luận phù hợp thực tiễn, o Thứ : hoản thiện chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; kinh tế thị trường ln vận động biến đổi, đòi hỏi thành phần kinh tế, chủ thể kinh tế phải động, sáng tạo, ... chân lý; vò đòi hỏi tin tưởng tín ngưỡng vò, triết học không đòi hỏi tin tưởng vào kết luận nó, đòi hỏi kiểm nghiệm điều hoài nghi; vò dọa dẫm, triết học an ủi Và, thật thế, triết học biết sống...
 • 57
 • 1,593
 • 15

Tổng hợp tài liệu Ôn thi triết học theo chủ đề có đáp án

Tổng hợp tài liệu Ôn thi triết học theo chủ đề có đáp án
... nước trước vụ án thông qua hoạt động độc lập tuân theo pháp luật Toà án quan quyền áp dụng chế tài hình sự, không bị coi tội phải chịu hình phạt chưa án kết tội Toà án hiệu lực pháp ... là, dân chủ xã hội chủ nghĩa sở kinh tế chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu toàn xã hội Dân chủ XHCN sở kinh tế quan hệ sản xuất XHCN đảm bảo, dựa chế độ công hữu TLSX chủ yếu, đáp ứng ... thống nhất, kết hợp hai mặt tập trung dân chủ Tập trung dân chủ tập trung sở dân chủ - đối lập với tập trung độc đoán, quan liêu, dân chủ Dân chủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ dân chủ hướng tới...
 • 107
 • 278
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các câu hỏi ôn thi triết họccâu hỏi ôn thi triết học mác lênincâu hỏi ôn thi triết học dành cho cao họcngân hàng câu hỏi ôn thi triết họcbộ câu hỏi ôn thi triết họctổng hợp câu hỏi ôn thi môn vi sinh đại cươngcâu hỏi ôn thi triết học sau đại họccâu hỏi ôn thi triết học cao họcngân hàng câu hỏi ôn thi triết học mác lê nin200 câu hỏi lý thuyết tổng hợp vô cơ ôn thi đại họccâu hỏi ôn thi triết cao họccâu hỏi ôn thi cao học môn triết họctổng hợp câu hỏi ô thi cơ sở khoa học môi trường trăc nghiệmcâu hỏi ôn thi cao học môn triếtcâu hỏi ôn tập triết họcĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại