TÀI LIỆU LẬP TRÌNH VBA CHO POWERPOINT

Tài liệu Lập trình C cho VXL - Cơ bản ppt

Tài liệu Lập trình C cho VXL - Cơ bản ppt
... VAGAM - giotdang  Lập trình C cho VXL - C   Lập trình C cho VXL - C I.Giới thiệu C ngôn ngữ mạnh nhiều ngưòi dùng Nếu nói số lệnh C không nhiều Nhưng lập trình cho vxl , chi c n biết số ... chương trình #endif C c toán tử : -> Toán tử gán (=) Ex: Lập trình C cho VXL - C   b a a a = = = = 5; + b; + (b = 5); b = c = 5; - >C c toán tử số h c ( +, -, *, /, % ) + c ng - trừ * nhân / chia ... thích giải thích ngắn gọn mà chương trình làm C n dấu (/* */) bạn thích dòng tuỳ thích , Lập trình C cho VXL - C VAGAM - giotdang    #include #include "AT89X52.H" trình biên dịch...
 • 16
 • 338
 • 5

Tài liệu Lập trình C cho VXL - Cơ bản pdf

Tài liệu Lập trình C cho VXL - Cơ bản pdf
... VAGAM - giotdang  Lập trình C cho VXL - C   Lập trình C cho VXL - C I.Giới thiệu C ngôn ngữ mạnh nhiều ngưòi dùng Nếu nói số lệnh C không nhiều Nhưng lập trình cho vxl , chi c n biết số ... chương trình #endif C c toán tử : -> Toán tử gán (=) Ex: Lập trình C cho VXL - C   b a a a = = = = 5; + b; + (b = 5); b = c = 5; - >C c toán tử số h c ( +, -, *, /, % ) + c ng - trừ * nhân / chia ... thích giải thích ngắn gọn mà chương trình làm C n dấu (/* */) bạn thích dòng tuỳ thích , Lập trình C cho VXL - C VAGAM - giotdang    #include #include "AT89X52.H" trình biên dịch...
 • 16
 • 317
 • 1

Tài liệu LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG potx

Tài liệu LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG potx
... Edition, hay viết tắt J2ME Đúng với tên gọi, J2ME tảng cho thiết bị có tính chất nhỏ, gọn  Lý chọn J2ME Java ban đầu thiết kế dành cho máy với tài nguyên nhớ hạn chế Thị trường J2ME mở rộng cho ... kiến thức cho lập trình Java máy di động (Wireless Java) • Giới thiệu MIDP (1)  Định nghĩa: Đây Profile định nghĩa dành riêng cho thiết bị di động thành phần J2ME MIDP cung cấp chức cho hầu hết ... cung cấp chức cho hầu hết dòng thiêt bị di động phổ biến máy điện thoại di động máy PDA Tuy nhiên MIDP đũa thần cho lập trình viên biết, MIDP thiết kế cho máy di động có cấu hình thấp  Những chức...
 • 26
 • 264
 • 0

Tài liệu lập trình c cho 8051

Tài liệu lập trình c cho 8051
... đ c thông tin từ LCD R/W=1 ghi thông tin lên LCD - Chân cho phép E(Enable): chân cho phép sử dụng LCD để chốt liệu Khi liệu c p đến chân liệu xung m c cao xuống thấp phải áp đến chân để LCD chốt ... Trong c loạt hãng điện tử sản xuất 8051 bạn lập trình cho chọn đấy, kích chuột vào dấu + để mở rộng IC hang ta lập trình cho AT8 9C5 1 hang ATMEN nên ta chọn Khi chọn chip bảng số tính chip bạn ... thi c ng, ghi bạn chon peripherals C c bạn thấy c a sổ nhỏ Parallel Port xuất để mô cho c ng AT8 9C5 1 dấu tick tương đương chân m c cao (5V), không tick chân m c thấp 0V.trong menu peripherals c ...
 • 70
 • 232
 • 4

TÀI LIỆU LẬP TRÌNH VBA TRONG EXCEL

TÀI LIỆU LẬP TRÌNH VBA TRONG EXCEL
... thuộc đối tượng Excel Hình 24: Cửa sổ Help đối tượng Excel Lập trình Visual Basic (VBA) Excel Tr- 43 Các file ví dụ Excel đưa số file ví dụ có tên Samples.xls Hầu hết phiên Excel khác đường ... chart (là biểu đồ) Hình 14: Các đối tượng Excel Lập trình Visual Basic (VBA) Excel Tr- 17 Bạn coi đối tượng danh từ (ví dụ: bánh danh từ) Trong macro bạn lập, mà Range(“B3”) đối tượng Đối tượng ... Sub Khi thực thi đoạn mã bạn nhận thơng báo lỗi: Lập trình Visual Basic (VBA) Excel Tr- 33 Trong Excel có nhiều số định nghĩa trước Ví dụ bạn thiết lập chế độ tính tốn Manual bạn có số xlCalculationManual...
 • 78
 • 483
 • 1

tài liệu lập trình c cho vi điều khiển

tài liệu lập trình c cho vi điều khiển
... 65,535 C u tr c chương trình C / /C c thị tiền định #include //Gọi thư vi n c sẵn c ch vi t kh c "*.h" #define led1 PORTA.0 //dùng định nghĩa biến char bien1,bien2; //cac bien can dung ... chuongtrinhcon(); a = ham(); } Chương trình nơi bạn vi t chương trình nhỏ , tiện cho đoạn lệnh gặp lại nhiều lần Chương trình c thể gọi chương trình đâu Hàm chương trình trả vể cho giá trị C ch sử ... (condition); { Lập trình C cho VXL - C VAGAM - giotdang x++; // cho cac ban co the viet nhieu cau lenh , } while(x>10) tăng giá trị x x > 10 Ch c hoàn toàn giống vòng lặp while trừ c điều điều...
 • 13
 • 144
 • 0

Tài liệu Lập trình cho cổng vào - ra I0 doc

Tài liệu Lập trình cho cổng vào - ra I0 doc
... cổng P1 thành cổng đầu vào ; cách ghi vào bit ; Nhận liệu từ P1 ; Cất vào ghi R7 ; Chờ ; Nhận liệu khác từ P1 ; Cất vào ghi R6 ; Chờ ; Nhận liệu khác từ cổng P1 ; Cất vào ghi R5 11 Cổng P2: Cổng ... dụng nh cổng đầu Muốn sử dụng cổng số cổng làm đầu vào phải đợc lập trình Cổng P0 Cổng chiếm tất chân (từ chân 32 đến 39) Nó đợc dùng nh cổng đầu ra, để sử dụng chân cổng vừa làm đầu ra, vừa ... Gửi đến cổng ; Lặp lại b) Vai trò kép cổng P0: Nh trình bày hình 4.1, cổng P0 đợc gán AD0 - AD7 cho phép đợc sử dụng vừa cho địa chỉ, vừa cho liệu Khi nối 8051/31 tới nhớ cổng cung cấp địa liệu...
 • 9
 • 337
 • 3

Tài liệu Lập trình 8051 : Lập trình cho cổng vào - ra I/O doc

Tài liệu Lập trình 8051 : Lập trình cho cổng vào - ra I/O doc
... D35000 chân P3.6 Chơng IV: Lập trình cho cổng vào IO -8 - Lập trình 8051 P3.7 đợc dùng cho vào - chân khác P3 đợc sử dụng bình thờng vai trò chức thay đổi 4.2 Lập trình vào - ra: thao tác bit 4.2.1 ... P1 MOV A, #55H Chơng IV: Lập trình cho cổng vào IO BACK: -6 - Lập trình 8051 MOV P1, A ACALL DELAY SJMP BACK Cổng P1 nh đầu vào: Để biến cổng P1 thành đầu vào phải đợc lập trình cách ghi đến tất ... cổng P1 thành cổng đầu vào ; ; ; ; ; ; ; ; cách ghi vào bit Nhận liệu từ P1 Cất vào ghi R7 Chờ ; Nhận liệu khác từ P1 Cất vào ghi R6 Chờ Nhận liệu khác từ cổng P1 Cất vào ghi R5 11 Cổng P 2: Cổng...
 • 9
 • 303
 • 0

Tài liệu Lập trình cho 8051: Số học và p lôgic docx

Tài liệu Lập trình cho 8051: Số học và p lôgic docx
... ế ố Ph p cộng BCD • BCD - số th p phân mã hoá số nhị phân – bit đ sử d dụng để biểu diễn số th p phân từ 0-9 biể diễ ố thậ hâ 09 • Hai số mã BCD biểu diễn byte – 17 PBCD = 17 D = 11H • Ph p cộng ... hô MSB Nế MSB = 1, số số âm • Giống ph p toán số học (ađ sub mul, (ađ, sub, mul div …) cần phải thực phần tử mảng kết âm dương mảng, Ph p tính số học có dấu • 8051 biểu diễn số âm lệnh sub Nhưng ... dụng số có dấu, người l p trình phải sử dụng ph p tính số học có dấu • Hiện tượng tràn phải xử lý Cờ nhớ không đủ có bit mang giá trị số có dấu ấ • 8051 đưa cờ khác – OV (cờ tràn) cho mục đích Phép...
 • 22
 • 169
 • 0

Tài liệu Lập trình hợp ngữ cho bộ VĐK 8051 pptx

Tài liệu Lập trình hợp ngữ cho bộ VĐK 8051 pptx
... tượng 8051 Trình hợp dịch cung cấp tệp lst p hợp dịch • Lệnh dịch g y sang mã máy theo dòng viết Mã đối tượng 8051 Các chế độ định địa 8051 • CPU truy cập liệu theo số cách sau – Dữ liệu xác ... đị Các hế định địa hỉ ủ 8051 • Các lệnh Jump, Loop, Call • Chương trình g • Các vòng lặp tạo thời gian giữ chậm đơn giản Mã đối tượng 8051 Trình hợp dịch chuyển mã hợp ngữ sang mã máy/mã đối ... ext_code_mem[(A+PC)] • Được sử dụng phổ biến để truy cập liệu bảng, mảng liệu, tạo tham số … nhớ chương trình (ROM) ố Ví dụ chế độ định địa chỉ số • Lập trình để đọc giá trị x từ P1 gửi x2 tới P2 ORG ;...
 • 21
 • 459
 • 1

Tài liệu Lập trình cho bộ đếm/ bộ định thời trong 8051 ppt

Tài liệu Lập trình cho bộ đếm/ bộ định thời trong 8051 ppt
... đồng hồ cho định thời 8051 lấy đâu? Nếu C/T = tần số thạch anh liền với 8051 làm nguồn cho đồng hồ định thời Điều có nghĩa độ lớn tần số thạch anh kèm với 8051 định tốc độ nhịp định thời 8051 Tần ... độ thiết lập theo trạng thái M1 M0 sau: M1 M0 0 1 1 Chế độ Chế độ hoạt động Bộ định thời 13 bít gồm bít định thời/ đếm bít đặt trước Bộ định thời 16 bít (không có đặt trước) Bộ định thời bít ... phần ta sử dụng định thời 8051 để tạo độ trễ thời gian Các định thời dùng đếm kiện xảy bên 8051 Công dụng đếm/ định thời đếm kiện tình bày phần Chừng liên quan đến công dụng củ định thời đếm kiện...
 • 19
 • 471
 • 4

Tài liệu LẬP TRÌNH CHO VI ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG 1 pptx

Tài liệu LẬP TRÌNH CHO VI ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG 1 pptx
... -6CH 33H 15 9 10 8 51 10 011 111 b 011 011 00b 0 011 0 011 b Số trừ 6CH 10 8 011 011 00b Số bị trừ -9FH 15 9 10 011 111 b Kết CDH - 51 110 011 01b Cờ nhớ C 1 -phép trừ có số muợn 2.3 .1 Lệnh cộng liệu ghi A với liệu ghi ... hay 11 111 111 b), lúc C =1 Ví dụ: phép cộng không tràn Số cộng Số cộng Kết Cờ nhớ C 38H +3AH 72H 56 58 11 4 0 011 1000b 0 011 1 010 b 011 10 010 b Phép cộng tràn Số cộng Số cộng Kết Cờ nhớ C 6CH +9FH 10 BH 10 8 ... 0 011 1 010 b 011 10 010 b Phép cộng tràn Số cộng Số cộng Kết Cờ nhớ C 6CH +9FH 10 BH 10 8 15 9 267 011 011 00b 10 011 111 b 10 00 010 11b Phần tô màu xanh bit ghi A sau kết thực hiện, phần màu đỏ kết giá trị bị tràn,...
 • 23
 • 512
 • 2

Tài liệu LẬP TRÌNH CHO VI ĐIỀU KHIỂN Chương2 docx

Tài liệu LẬP TRÌNH CHO VI ĐIỀU KHIỂN Chương2 docx
... chương trình gọi chương trình khác Chương trình chương trình sử dụng cần thiết lệnh gọi chương trình con; có lệnh gọi chương trình con, Vi điều khiển chuyển thực đoạn chương trình chương trình ... chương trình Vi điều khiển tiếp tục trở thực câu lệnh chương trình Chương trình giúp cho chương trình mạch lạc, dễ hiểu hơn, chương trình có đoạn chương trình lặp lặp lại nhiều lần đoạn chương trình ... thường vi t thành chương trình truy xuất câu lệnh gọi chương trình Vi c sử dụng chương trình giúp cho vi c tìm lỗi chỉnh sửa chương trình dễ hơn, chương trình sử dụng nhiều lần chương trình con,...
 • 20
 • 238
 • 4

Tài liệu Lập trình ứng dụng cho iPhone part 1 docx

Tài liệu Lập trình ứng dụng cho iPhone part 1 docx
... that iPhone users are indeed always-on In Europe, T-Mobile reported that their iPhone users transferred 30 times as much data as their regular How the iPhone is unique Table 1. 2 11 The iPhone ... a camera is the most ubiquitous The iPhone includes all of the cell phone standards, but also some neat new elements, as outlined in table 1. 1 Table 1. 1 The iPhone is full of gadgets, some of ... rates always choose the optimal method for the current network interface—which brings us to the question of the iPhone s networking capabilities 1. 1.2 iPhone network specifications The iPhone offers...
 • 14
 • 201
 • 0

Tài liệu Lập trình ứng dụng cho iPhone part 2 doc

Tài liệu Lập trình ứng dụng cho iPhone part 2 doc
... chapters 23 Stand-alone iPhone development Table 2. 3 This book includes details on eight ways that you can program for the iPhone Method Type References iPhone incompatible Brief mentions only iPhone ... iPhone friendly Web Chapters 3, iPhone optimized Web Chapters 3, iPhone web apps Web Chapters 4–6, Dashcode Web Chapter SDK native apps SDK Chapters 10–19 SDK web apps 2. 4.1 Web SDK Chapter 20 ... development models iPhone web apps represent a transition for iPhone developers When you’re engaging in simpler types of iPhone development—making existing web sites iPhone friendly or iPhone optimized—you’re...
 • 13
 • 204
 • 0

Xem thêm