nghien cuu su lam viec cua nhomcoc va nen dat duoi tac dung cua tai trong ngang theo mo hinh so

Nghiên cứu sự tương tác của nhóm cọc nền đất dưới tác dụng của tải trọng ngang bằng hình số

Nghiên cứu sự tương tác của nhóm cọc và nền đất dưới tác dụng của tải trọng ngang bằng mô hình số
... x th t c c - K qu nghiên c th hi s c mơ hình cho phép kh l k lu l nghiên c tr yb mơ hình khác Mơ hình cho k qu tin c y h n mơ hình b lý thuy tr y T nhiên, s t ng tác ph thu vào nhi y t nh c t ... ng tác c nhóm c n b mơ hình s Mơ hình cho phép gi tốn t qt v tr ng c h c b nh m un h h s n hơng c v li Mơ hình c có th áp d cho tr h t tr tác d b k M cách ti c m mơ hình có cho phép tính liên ... ng tác có xu h làm v t ng nhi h n so v n l K qu c cho th c cu c nhóm ch t tr cho k qu n chuy v l h n nhóm kho 1,02 l v tr p kho cách chuy l : tài xây d cách t qt phân tích, giá s t ng tác c nhóm...
 • 53
 • 216
 • 2

nghiên cứu sự tương tác của nhóm cọc nền đất dưới tác dụng của tải trọng ngang bằng hình số

nghiên cứu sự tương tác của nhóm cọc nền đất dưới tác dụng của tải trọng ngang bằng mô hình số
... tích, đánh giá tương tác nhóm cọc đất hình số hình cho phép giải toán tổng quát với đặc trưng học un đàn hồi hệ số nở hông vật liệu hình áp dụng cho trường hợp tải trọng tác dụng Một cách ... cạnh tiết diện cọc Việc hình hoá cọc - thực phần mềm Sap2000 chọn cách giải toán phi tuyến Hình 4.1 Mặt cắt dọc hình Cọc - Nền đất a Hình 4.2 Mặt cắt ngang hình Cọc - Nền đất b c Chuyển ... dày; hệ số nở hông; un biến dạng lớp đất - Mỗi cọc chịu tải trọng ngang Q = 6(kN) Bài toán phân tích theo hình: cọc đơn, nhóm cọc với khoảng cách cọc 3D, nhóm cọc với khoảng cách cọc 6D...
 • 5
 • 508
 • 2

Nghiên cứu sự làm việc của cọc chịu tải trong ngang tải trọng động đất

Nghiên cứu sự làm việc của cọc chịu tải trong ngang và tải trọng động đất
... việc nghiên cứu cọc không chịu uốn chưa nghiên cứu tương tác cọc chịu tải trọng ngang xét toán động lực học, đặc biệt toán móng cọc chịu tải trọng động đất Vấn đề tác giả nghiên cứu bao gồm cọc chịu ... chịu tải trọng tĩnh nằm ngang; dựa kết số khảo sát số trường hợp nghiên cứu cọc chịu tải trọng tĩnh nằm ngang Chương 4: Nghiên cứu toán tương tác cọc với đất chịu tải trọng động nằm ngang tải trọng ... hạn cọc Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng khối đất chịu tải trọng tĩnh nằm ngang Nghiên cứu toán tương tác tĩnh học cọc với đất chịu tải trọng tĩnh nằm ngang Nghiên cứu...
 • 158
 • 314
 • 0

Tóm tắt luận án nghiên cứu sự làm việc của cọc chịu tải ngang tải trọng động đất

Tóm tắt luận án nghiên cứu sự làm việc của cọc chịu tải ngang và tải trọng động đất
... tải trọng ngang tải trọng động đất Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận án nghiên cứu cọc đơn thẳng đứng nằm bán không gian vô hạn đàn hồi chịu tác dụng tải trọng tĩnh nằm ngang, tải trọng động ... chịu tải trọng tĩnh nằm ngang Nghiên cứu toán tương tác động lực học cọc với đất chịu tải trọng động nằm ngang chịu tải trọng động đất miền tần số miền thời gian Xây dựng phần mềm tính toán cho ... hơn, làm sở cho việc tính toán thiết kế kháng chấn cho móng cọc công trình 4.7 Kết luận chương 1- Xây dựng toán tương tác động lực học cọc đất chịu tải trọng động nằm ngang chịu tải trọng động đất...
 • 14
 • 246
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU SỰ LÀM VIỆC CỦA TẤM SÀN BÊ TÔNG KERAMZIT DƯỚI TẢI TRỌNG PHÂN BỐ ĐỀU" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... quan h ti trng bin dng kộo) Tải trọng, N/m 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 BTK(Kw) BTN(NA) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 -3 Biến dạng (x10 mm) Tải trọng, N/m Hỡnh Quan h ti trng ... quan sỏt s xut hin vt nt Kt qu thớ nghim c th hin trờn cỏc hỡnh 3, 4, v 4500 Kw_T1 4000 Kw_T2 Tải trọng, N/m 3500 3000 Kw_T4 2500 Kw_T5 2000 NA_T1 1500 NA_T2 1000 NA_T4 500 NA_T5 -40 -35 -30 -25 ... 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 -3 Biến dạng (x10 mm) Hỡnh Quan h ti trng - bin dng vựng nộn (gia nhp bn) Tải trọng, N/m 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 BTK(Kw) BTN(NA) 0.5 1.5 2.5 3.5 Độ...
 • 5
 • 381
 • 5

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU SỰ LÀM VIỆC CỦA HỆ A NỐT BẰNG LỚP KẼM PHUN TRÊN BỀ MẶT BÊ TÔNG TRONG HỆ THỐNG BẢO VỆ CATÔT" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... có sai số < 10% Sai số chấp nhận 3.2 Đặc tính điện h a lớp kẽm phun tông hở mạch Ứng dụng lớp kẽm phun tông làm anốt hệ bảo vệ catốt để chống ăn mòn cho cốt thép tông Trong nghiên cứu ... điện h a lớp kẽm phun tông nghiên cứu d a đường cong phân cực, phổ tổng trở, điện hở mạch tốc độ tự h a tan lớp kẽm phun dung dịch NaCl 5% để xem xét khả dùng lớp kẽm làm anốt hệ bảo vệ catốt ... h a loại vật liệu anốt Yêu cầu vật liệu sử dụng làm anốt hệ bảo vệ catốt cần có độ phân cực nhỏ điện làm việc ổn định [6] Đường cong phân cực anốt lớp kẽm phun sau 4h ngâm dung dịch nghiên cứu...
 • 5
 • 187
 • 0

Nghiên cứu sự làm việc của nhà cao tầng bê tông cốt thép có tầng cứng chịu tác động của động đất ở Việt Nam

Nghiên cứu sự làm việc của nhà cao tầng bê tông cốt thép có tầng cứng chịu tác động của động đất ở Việt Nam
... XÂY DỰNG -* - NGUYỄN HỒNG HẢI NGHIÊN CỨU SỰ LÀM VIỆC CỦA NHÀ CAO TẦNG BÊ TÔNG CỐT THÉP CÓ TẦNG CỨNG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘNG ĐẤT VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY ... thuận cấu kiện tông cốt thép 42 TÓM TẮT CHƯƠNG 46 CHƯƠNG – SỰ LÀM VIỆC CỦA NHÀ CAO TẦNG BÊ TÔNG CỐT THÉP CÓ TẦNG CỨNG CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT VIỆT NAM ... hưởng tầng cứng nhà cao tầng, vị trí tối ưu tầng cứng, làm việc tổng thể nhà cao tầng tầng cứng tác động động đất chế hư hỏng nhà cao tầng tầng cứng nêu luận án tiến sĩ tác giả Kết luận án...
 • 146
 • 432
 • 4

NGHIÊN CỨU SỰ LÀM VIỆC CỦA NHÀ CAO TẦNG BÊ TÔNG CỐT THÉP CÓ TẦNG CỨNG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘNG ĐẤT Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU SỰ LÀM VIỆC CỦA NHÀ CAO TẦNG BÊ TÔNG CỐT THÉP CÓ TẦNG CỨNG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘNG ĐẤT Ở VIỆT NAM
... 3.1 CHƯƠNG – SỰ LÀM VIỆC CỦA NHÀ CAO TẦNG BÊ TÔNG CỐT THÉP CÓ TẦNG CỨNG CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT VIỆT NAM Mở đầu thể nói, công thức chung việc thiết kế kết cấu cao tầng tầng cứng, mà cần ... XÂY DỰNG -* - NGUYỄN HỒNG HẢI NGHIÊN CỨU SỰ LÀM VIỆC CỦA NHÀ CAO TẦNG BÊ TÔNG CỐT THÉP CÓ TẦNG CỨNG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘNG ĐẤT VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN ... cứng tông cốt thép kết cấu nhà cao tầng tầng cứng, tập trung vào nghiên cứu để đưa số công thức đơn giản để xác định chuyển vị mô men nhà cao tầng từ 1~2 tầng cứng Ngoài số nghiên cứu...
 • 33
 • 227
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU SỰ LÀM VIỆC PHÁ HOẠI CỦA MỘT LOẠI ĐÁ TƯƠNG TỰ NHÂN TẠO SỬ DỤNG TRONG HÌNH HÓA KẾT CẤU ĐÁ BẰNG THÍ NGHIỆM NÉN GIÃN BA TRỤC" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nhiều so với đá tự nhiên thông thường (đá vôi đá cát kết) , Cr1 loại vật liệu tốt để nghiên cứu làm việc phá hoại đá kết cấu đá bê tông (bê tông xem loại đá nhân tạo) Dưới tăng áp lực nén thủy tĩnh ... chiều tăng  Kết luận Qua thí nghiệm nén giãn ba trục cho thấy Cr1 vật liệu đá tương tự tốt có đầy đủ tính chất làm việc phá hoại loại đá tự nhiên Được sản xuất phòng thí nghiệm với độ đồng đồng ... lồng thí nghiệm Giữ P cố định, thí nghiệm nén, bàn nén chuyển động xuống làm tăng ứng suất dọc đến phá hoại mẫu (1 = ax > 2 = r = P) (hình 5) Trong thí nghiệm giãn, bàn nén chuyển động lên làm...
 • 9
 • 275
 • 0

Nghiên cứu sự làm việc đồng thời giữa cọc nền đất của móng cọc chịu tải trọng ngang

Nghiên cứu sự làm việc đồng thời giữa cọc và nền đất của móng cọc chịu tải trọng ngang
... 09/2010 HÀ NỘI 05/2011 Mô hình kết cấu – cọc làm việc đồng thời Quan hệ cọc đất  Trong thực tế cọc thường chịu tải trọng phưc tạp: tải trọng đứng, ngang, mô men uốn  Khi tính toán kết cấu ... Kzi Kmz y M Mô hình cọc đất kết toán Q Mô hình kết cấu – cọc làm việc đồng thời Quan hệ cọc đất  Xét phần tử cọc nằm đất có chiều dài li, đường kính D, giả thiết phản lực đất σx,σy, ,σz không ... cấu – cọc làm việc đồng thời Quan hệ cọc đất  Dưới tác dụng tải trọng thẳng đứng, phần tử cọc chuyển vị theo phương z Tổ hợp phản lực sức chống chuyển vị thẳng đứng Pz đất lên phần tử cọc đặt...
 • 58
 • 495
 • 0

Nghiên cứu sự làm việc đồng thời móng băng,bè cọc nền đất

Nghiên cứu sự làm việc đồng thời móng băng,bè cọc và nền đất
... vị cọc cọc cọc cọc đất dới đáy móng Hình 2: làm việc hệ đài cọc- cọc - đất Tóm lại làm việc hệ đài cọc - cọc - đất hệ thống làm việc đồng thời tơng tác lẫn phức tạp Sự tơng tác phụ thuộc vào ... trọng ngang đất mức đáy đài tiếp thu 2- Đài cọc tuyệt đối cứng, ngàm cứng với cọc truyền tải lên cọc, cọc chịu nén, kéo 3- Cọc nhóm cọc làm việc nh cọc đơn, cọc chịu toàn tải trọng từ đài móng (bỏ ... thuộc vào độ cứng kháng uốn đài cọc, độ cứng đất (đáy đài), độ cứng cọc (khả chịu tải bố trí cọc) Nhờ vào tơng tác mà tải trọng đợc phân phối xuống đất gây chuyển vị nền, chuyển vị phân phối lại...
 • 10
 • 807
 • 19

Nghiên cứu sự làm việc không gian của khung thép nhẹ nhà công nghiệp

Nghiên cứu sự làm việc không gian của khung thép nhẹ nhà công nghiệp
... đại Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu làm việc không gian, đánh giá ảnh hưởng đến nội lực chuyển vị khung thép nhẹ nhà công nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Khung thép nhẹ nhà công nghiệp tầng ... chọn đề tài Nghiên cứu làm việc không gian khung thép nhẹ nhà công nghiệpvới mục đích đánh giá làm việc không gian khung thép nhẹ ảnh hưởng đến nội lực chuyển vị khung thông qua việc sử dụng ... trục) - Nghiên cứu làm việc không gian khung thép nhà công nghiệp tầng có xét đến ảnh hưởng hệ giằng dầm cầu trục Chương Tổng quan khung thép nhẹ nhà công nghiệp 1.1 Giới thiệu chung Nhà công nghiệp...
 • 179
 • 1,081
 • 10

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU SỰ LÀM VIỆC TÍNH TOÁN LIÊN KẾT HÀN CÁC THANH DÀN THÉP ỐNG TIẾT DIỆN RỖNG, CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... lực dọc liên kết : N < NiRd Hình 9: Các toán đồ thiết kế tra bảng hệ số Ce để tính độ bền liên kết rỗng C KẾT LUẬN Sự làm việc liên kết hàn chịu tải trọng tĩnh dàn thép hình rỗng tiết diện tròn ... cánh tính độ bền liên kết hàn rỗng tiết diện tròn Mỗi kiểu nút liên kết tính toán theo mô hình cho kết độ bền liên kết tròn rỗng chịu lực dọc N thể toán đồ thiết kế theo Quy phạm nước Tính toán liên ... tự kiểm tra liên kết sau: op Wo Dựa vào liên kết, tra toán đồ liên kết xác định ce (tuỳ kiểu nút liên kết X,T,Y,K,N) Dựa vào công thức tính độ bền liên kết toán đồ, tính độ bền liên kết NiRd Kiểm...
 • 6
 • 257
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sự làm việc chịu uốn của dầm bê tông cốt sợ thủy tinh có hàm lượng cốt thấp bằng phương pháp thực nghiệmbiện pháp xử lý nền đất dưới tác dụng của thời gian và tải trọngnghiên cứu sự biểu lộ của egfr her2 và mối liên quan với lâm sàng nội soi mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dàynghiên cứu sự biến đổi chất lượng và các đặc tính sinh lý của dứa cắt trong quá trình bảo quảnnghiên cứu sự tham gia của cộng đồng trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện kim bôi tỉnh hòa bìnhnghiên cứu sự tạo phức của thori iv với xilen da cam bằng phương pháp trắc quang và đánh giá độ nhạy của nóĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học