LÝ THUYẾT VỀ NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC

THUYẾT VỀ NỘI LỰC ppsx

LÝ THUYẾT VỀ NỘI LỰC ppsx
... khái niệm nội lực Cách xác định thành phần nội lực qui ước dấu nó? 2- Các bước thiết lập biểu đồ nội lực 3- Liên hệ vi phân nội lực tải trọng thẳng Ap dụng để kiểm tra biểu đồ nội lực 4- Khái ... dương trục x III- Thiết lập biểu đồ nội lực Thời gian: 10 phút Phương pháp: Thuyết trình Biểu đồ nội lực nhằm biểu diễn biến đổi nội lực kết cấu Từ biểu đồ nội lực ta xác định vị trí mặt cắt trạng ... phẳng chứa trục hợp lực nội lực nằm mặt phẳng Đó mặt phẳng oyz ) Lúc thành phần nội lực : Nz , Qx , Qy - Các bước tiến hành lập biểu đồ nội lực -4- - Bước 1: Xác định phản lực liên kết - Bước2...
 • 9
 • 387
 • 1

thuyết về nội lực

Lý thuyết về nội lực
... thuyt v cỏc vt liu d hng, vt liu cú bn ln, vt liu lm vic iu kin nhit cao v cỏc mụi trng n mũn khỏc phỏt trin Trong th k 20 cũn xut hin thuyt do, n nht, n do, thuyt t bin, lu bin, ... Hin tng t bin xut hin c giai on n hi v giai on chy Vỡ vy thuyt t bin c ng dng thuyt n hi v c thuyt Gn õy ó phỏt sinh mt ngnh mi l thuyt cm bin Nú nghiờn cu nhng quy lut chung v s phỏt ... khụng bin dng, tc l xem im t ca ngoi lc khụng i vt th b bin dng - p dng c nguyờn c lp tỏc dng (hay cũn gi l nguyờn cng tỏc dng): "Tỏc dng gõy ng thi nhiu yu t bng tng tỏc dng tng yu t riờng...
 • 37
 • 140
 • 0

Giải pháp xây dựng môi trường làm việc dựa trên thuyết về động lực 3 0 cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam

Giải pháp xây dựng môi trường làm việc dựa trên lý thuyết về động lực 3 0 cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
... a Doanh Doanh nghi p nh nghi p siêu nh 34 1.6 03 7.768 33 3. 835 6.866 94. 133 232 . 836 100 2,27 97, 73 2 ,00 27,55 68,18 10. 904 .957 5.774 977 5.129.9 80 854.168 3. 162.221 1.1 13. 591 100 52,96 47 ,04 0, 01 ... a Nh t B n Doanh nghi p v a V Doanh nghi p nh S ng t (tri u Yên) S ng t i) S n xu t 30 0 30 0 Bán buôn 100 100 D ch v 50 100 Bán l 50 i) 20 50 Ngu n: C c DNNVV Nh t B n 31 T i Vi t Nam, khái ni ... c tr ng xây d ng làm vi c doanh nghi p nh v a Vi t Nam Gi i pháp xây d ng làm vi c d a thuy t v ng l c 3. 0 cho doanh nghi p nh v a Vi t Nam 5 LÝ LU N V XÂY D VÀ LÝ THUY T V 1.1 NG LÀM VI C...
 • 137
 • 312
 • 0

Nghiên cứu thuyết về phương thức nguyên tắc tuyển dụng công chức để phân tích thực trạng tuyển dụng công chức thuộc Cục Thuế Hải phòng giai đoạn 20092013. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng lực lượng công chức Cục Thuế Hải phòng giai đoan 20152020

Nghiên cứu lý thuyết về phương thức và nguyên tắc tuyển dụng công chức để phân tích thực trạng tuyển dụng công chức thuộc Cục Thuế Hải phòng giai đoạn 20092013. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng lực lượng công chức Cục Thuế Hải phòng giai đoan 20152020
... khăn để tiến xa trình hội nhập kinh tế quốc tế Với chuyên đề: Nghiên cứu thuyết phương thức nguyên tắc tuyển dụng công chức để phân tích thực trạng tuyển dụng công chức thuộc Cục Thuế Hải phòng ... - Thực nhiệm vụ khác giao II/ Thực trạng tuyển dụng công chức vào làm Cục thuế Hải phòng Đặc điểm cán công chức Cục thuế Hải phòng Tổng số lượng công chức thực tế công tác hưởng lương Cục thuế ... Thuế Hải phòng giai đoạn 2009-2013 Xây dựng kế hoạch tuyển dụng lực lượng công chức Cục Thuế Hải phòng giai đoan 2015-2020” Em muốn đóng góp chút công sức vào việc nghiên cứu thực trạng tìm giải...
 • 36
 • 961
 • 16

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC DỰA TRÊN THUYẾT VỀ ĐỘNG LỰC 3.0 CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA VIỆT NAM

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC DỰA TRÊN LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG LỰC 3.0 CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM
... nghiệp nhỏ vừa Việt Nam  Chương 3: Giải pháp xây dựng môi trường làm việc dựa thuyết động lực 3.0 cho doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VÀ LÝ ... mong muốn góp phần vào việc tìm hiểu làm rõ phần nội dung nêu trên, chọn vấn đề Giải pháp xây dựng môi trường làm việc dựa thuyết động lực 3.0 doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam làm đề tài nghiên ... hợp phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp Kết cấu đề tài  Chương 1: Cơ sở luận xây dựng môi trường làm việc thuyết động lực 3.0  Chương 2: Thực trạng xây dựng môi trường làm việc doanh nghiệp...
 • 93
 • 489
 • 0

giải pháp xây dựng môi trường làm việc dựa trên thuyết về động lực 3 0 cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam

giải pháp xây dựng môi trường làm việc dựa trên lý thuyết về động lực 3 0 cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
... a Doanh Doanh nghi p nh nghi p siêu nh 34 1.6 03 7.768 33 3. 835 6.866 94. 133 232 . 836 100 2,27 97, 73 2 ,00 27,55 68,18 10. 904 .957 5.774 977 5.129.9 80 854.168 3. 162.221 1.1 13. 591 100 52,96 47 ,04 0, 01 ... a Nh t B n Doanh nghi p v a V Doanh nghi p nh S ng t (tri u Yên) S ng t i) S n xu t 30 0 30 0 Bán buôn 100 100 D ch v 50 100 Bán l 50 i) 20 50 Ngu n: C c DNNVV Nh t B n 31 T i Vi t Nam, khái ni ... c tr ng xây d ng làm vi c doanh nghi p nh v a Vi t Nam Gi i pháp xây d ng làm vi c d a thuy t v ng l c 3. 0 cho doanh nghi p nh v a Vi t Nam 5 LÝ LU N V XÂY D VÀ LÝ THUY T V 1.1 NG LÀM VI C...
 • 137
 • 53
 • 0

thuyết về hệ lực

Lý thuyết về hệ lực
... gọn O 2.2 Thu gọn hệ lực Thu gọn hệ lực đa hệ lực dạng đơn giản Để thực thu gọn hệ lực trớc hết dựa vào định rời lực song song trình bày dới 2.2.1 Định 2.1 : Tác dụng lực lên vật rắn không ... ) = mz( F i) i= Định đợc chứng minh 2.2.5 Kết thu gọn hệ lực đặc biệt 2.2.5.1 Hệ lực đồng quy Hệ lực đồng quy hệ lực có đờng tác dụng lực giao điểm Trong trờng hợp hệ lực đồng quy chọn tâm ... , F '') 2.2.2 Thu gọn hệ lực tâm a Định 2.2: Hệ lực luôn tơng đơng với lực véc tơ đặt điểm O chọn tuỳ ý ngẫu lực có mô men mô men hệ lực tâm O r r r Chứng minh: Cho hệ lực ( F1 , F2 , , Fn...
 • 22
 • 1,891
 • 4

Chương 2 _ thuyết về hệ lực

Chương 2 _ Lý thuyết về hệ lực
... tâm thu gọn O 2. 2 Thu gọn hệ lực Thu gọn hệ lực đa hệ lực dạng đơn giản Để thực thu gọn hệ lực trớc hết dựa vào định rời lực song song trình bày dới 2. 2.1 Định 2. 1 : Tác dụng lực lên vật ... + ngẫu lực ( F , F '') 2. 2 .2 Thu gọn hệ lực tâm a Định 2. 2: Hệ lực luôn tơng đơng với lực véc tơ đặt điểm O chọn tuỳ ý ngẫu lực có mô men mô men hệ lực tâm O r r r Chứng minh: Cho hệ lực ( ... đợc: -23 r r n mz( R ) = mz( F i) i= Định đợc chứng minh 2. 2.5 Kết thu gọn hệ lực đặc biệt 2. 2.5.1 Hệ lực đồng quy Hệ lực đồng quy hệ lực có đờng tác dụng lực giao điểm Trong trờng hợp hệ lực...
 • 22
 • 256
 • 1

Chương 2: thuyết về hệ lực

Chương 2: Lý thuyết về hệ lực
... hutonline.net Chơng thuyết hệ lực Trong tĩnh học có hai toán bản: thu gọn hệ lực xác định điều kiện cân hệ lực Chơng giới thiệu nội dung hai toán nói 2.1 Đặc trng hình học hệ lực Hệ lực có hai đặc ... gọn O 2.2 Thu gọn hệ lực Thu gọn hệ lực đa hệ lực dạng đơn giản Để thực thu gọn hệ lực trớc hết dựa vào định rời lực song song trình bày dới 2.2.1 Định 2.1 : Tác dụng lực lên vật rắn không ... ) = mz( F i) i= Định đợc chứng minh 2.2.5 Kết thu gọn hệ lực đặc biệt 2.2.5.1 Hệ lực đồng quy Hệ lực đồng quy hệ lực có đờng tác dụng lực giao điểm Trong trờng hợp hệ lực đồng quy chọn tâm...
 • 23
 • 267
 • 0

Tài liệu thuyết về hiệu lực docx

Tài liệu Lý thuyết về hiệu lực docx
... gọn O 2.2 Thu gọn hệ lực Thu gọn hệ lực đa hệ lực dạng đơn giản Để thực thu gọn hệ lực trớc hết dựa vào định rời lực song song trình bày dới 2.2.1 Định 2.1 : Tác dụng lực lên vật rắn không ... n r F i i= r r Hợp lực R lực đặt O véc tơ R hệ lực Các ngẫu lực phụ thay ngẫu lực tổng hợp theo cách lần lợt hợp đôi ngẫu lực nh trình bày chơng Ngẫu lực tổng r hợp hệ ngẫu lực phụ có mô men M ... hai r r r lực P R o thành lực R ' Nh O1 r P' r P r R' r R0 Hình 2.7 -22r r đa hệ tơng đơng với hai lực P ', R ' hai lực chéo 2.2.4 Định Va ri nhông r r Định lý: Khi hệ lực có hợp lực R mô...
 • 22
 • 227
 • 0

Báo cáo " Cuộc chuyển đổi duy danh trong xây dựng lập thuyết về quyền lực " docx

Báo cáo
... lực đồng thời hòa quyện vào Được so sánh với thuyết quyền lực Weber and Parson, mà gọi thuyết nguồn lực theo nghĩa chúng thừa nhận quyền lực nguồn lực mà chủ thể hành động có tầm tay, ... hệ quyền lực Dựa viết xu hướng khác việc nghiên cứu tạo thuyết quyền lực biện luận rằng, gợi ý Foucault để danh (nominalistic) liên quan đến quyền lực, chứng kiến chiều hướng danh Một lập ... tuyên bố phổ biến hay phổ quát Rút cuộc, khái niệm trải nghiệm thúc đẩy thuyết quyền lực Những viết số báo đặc biệt gắn với công việc Suy từ thuyết quyền lực tồn liệu dựa kinh nghiệm trải...
 • 15
 • 143
 • 0

Chương 2_sb1 lí thuyết về nội lực

Chương 2_sb1 lí thuyết về nội lực
... đồ nội lực dz 4P Mx+dM x 2P P a a a a - Trên đoạn có q =  Qy số Ví dụ 2: Vẽ biểu đồ lực cắt Qy mô men uốn M x hệ chịu lực hình sau - Trên đoạn có q = q0 = const  Qy bậc - Tại vị trí có lực ... phân lực cắt, mô men uốn q cường độ lực phân bố F q dz dM d2 M  M x   dz x  Q y hay dz2 x  q y 0  dQ y Nhận xét:  Lực cắt Qy (quy ước ‘+’  trên, ‘-’  dưới) Qy Ví dụ 1: Vẽ biểu đồ lực ... có bước nhảy, độ lớn bước nhảy độ lớn lực tập trung M=q - Trên đoạn có q =  Mx bậc - Trên đoạn có q = q0 = const  Mx bậc hai, độ cong hứng lấy chiều lực phân bố đạt cực trị mặt cắt có Qy=0...
 • 2
 • 118
 • 0

THUYÊT về ĐỘNG lực học cơ cấu

lý THUYÊT về ĐỘNG lực học cơ cấu
... thường xuyên động lực học khác * Phương trình chuyển nhỏ công lực cấu có chu kỳ động máy .quay cản Ac tốc độ máy động học chu kỳ động giảm dần ⇒ chết máy lực học ω12 ( ϕ ) + Nếu công lực Trả lời: ... xác định động học chu kỳ động thích ký hiệu có - Đkiện để có chuyển động lực học Cho thí dụ minh mặt phương bình ổn: họa cấu có chu trình + Nếu công lực kỳ động học chu kỳ Trả lời: phát động Ad ... định vị trí ccấu thời ko tương ứng với cho gđoạn cđộng toàn khâu cảu ccấu chuyển vị trí ban đầu VD: cho ccấu tay quay trượt OAB, ccấu tay quay chuyển động có chu kỳ động học φ = 2π Động đốt A chu...
 • 4
 • 169
 • 0

Trình bày thuyết về tuần hoàn chu chuyển tư bản. ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu thuyết này đối với việc quản các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường

Trình bày lý thuyết về tuần hoàn và chu chuyển tư bản. ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu lý thuyết này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường
... xuất kinh doanh, nh toàn kinh tế Việc chuyển sang kinh tế thị trờng đòi hỏi phải có đổi cách chức quản kinh tế Nhà nớc Từ chỗ trực tiếp làm kinh tế can thiệp sâu vào trình sản xuất kinh doanh, ... Kinh tế trị - NXB giáo dục - 1998 trang 109 19 20 II Sự vận dụng thuyết tuần hoàn chu chuyển t trongn việc quản doanh nghiệp nớc ta chuyển sang kinh tế thị trờng định hớng XHCN Sự vận dụng ... chủ nghĩa Mác - Lênin chu chuyển t 17 II Sự vận dụng thuyết tuần hoàn chu chuyển t việc quản doanh nghiệp nớc ta chuyển sang kinh tế thị trờng định hớng XHCN 21 Sự vận dụng Việt Nam trớc...
 • 34
 • 3,590
 • 2

Trình bày thuyết về tuần hoàn chu chuyển tư bản. ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu thuyết này đối với việc quản các Doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền KTTT định hướ.

Trình bày lý thuyết về tuần hoàn và chu chuyển tư bản. ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu lý thuyết này đối với việc quản lý các Doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền KTTT định hướ.
... 1993: donah nghiệp; năm 1994: doanh nghiệp; năm 1995: doanh nghiệp; năm 1996: doanh nghiệp năm 1997: doanh nghiệp Sang năm 1998 có tiến bộ: 102 doanh nghiệp Nh số doanh nghiệp chuyển sang công ... nay, việc quản Nhà nớc doanh nghiệp nhà nớc cha hợp Một mặt quan chủ quản can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, mặt khác nhiều lĩnh vực hoạt động đặc biệt quản tài ... doanh nghiệp Những cán quản chủ chốt doanh nghiệp nhà nớc cử mà đại hội đồng bầu Ngời góp vốn có quyền bầu ngời cho xứng đáng thay mặt họ quản doanh nghiệp Những cán quản đợc bầu phải với...
 • 37
 • 1,250
 • 0

Xem thêm