Tìm các vị trí chuyển từ dạng nền đường đào

Tài liệu MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN ppt

Tài liệu MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN ppt
... cho Nhân viên đơn vị Tổng hợp đánh giá kết công tác cán nhân viên toàn hệ thống theo định kỳ 19 CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Thực hoạch định, soạn thảo, kiểm soát việc soạn thảo tài liệu chất ... cho khách hàng Cùng với Chuyên viên Khách hàng thực việc định giá, quản lý, giám sát tài sản đảm bảo, lập biên định giá tài sản đảm bảo Hỗ trợ Chuyên viên Khách hàng việc chuyển giao hồ sơ phòng ... dựng hệ thống tài liệu đơn giản, gọn nhẹ đầy đủ Techcombank Thực kiểm soát tài liệu nội bộ, tài liệu bên kiểm soát hồ sơ chất lượng nhằm đảm bảo tính đầy đủ số lượng, số trang tài liệu, đảm bảo...
 • 13
 • 636
 • 4

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN docx

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN docx
... lẻ 26 CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN ĐỊNH GIÁ Định giá bất động sản, công trình xây dựng có giá trị có tính chất phức tạp (biệt thự, nhà hàng, khách sạn công trình công nghiệp nhà xưởng, kết cấu công nghiệp,…), ... định hướng cho Nhân viên đơn vị Tổng hợp đánh giá kết công tác cán nhân viên toàn hệ thống theo định kỳ 19 CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Thực hoạch định, soạn thảo, kiểm soát việc soạn thảo tài ... công việc cán nhân viên làm sở tư vấn cho Lãnh đạo giải pháp tăng suất lao động Tiếp nhận hồ sơ nhân sự, nhập, lưu trữ, tổng hợp cung cấp thông tin nhân toàn hệ thống Tham mưu bố trí vị trí công...
 • 14
 • 563
 • 1

Giáo trình phân tích vị trí mặt cắt ngang nền đường biến đổi dọc theo tuyến địa hình p10 doc

Giáo trình phân tích vị trí mặt cắt ngang nền đường biến đổi dọc theo tuyến địa hình p10 doc
... vận tốc hạn chế: Do tuyến đường không qua khu dân cư, đoạn giao với đường sắt, đường ôtô, tầm nhìn đảm bảo vận tốc thiết kế Vì vậy, xe chạy tuyến hạn chế nơi có đường cong đứng đường cong nằm bán ... đoạn dốc trắc dọc D = f  i Trong đó: + D: Nhân tố động lực xe xét + f: Hệ số sức cản lăn phụ thuộc tình trạng mặt đường tốc độ xe chạy f = 0,02 (Theo chương ) + i: Độ dốc dọc đường, lên dốc ... quy đổi năm gốc: Ptđ=Ptđ1 + Ptđ2 = 12.741.346.608 + 14.370.838.732 = 27.112.185.340(đồng/km) 7.15.2.So sánh chọn phương án: 7.15.2.1 .Phân tích ưu nhược điểm phương án: + Về giá thành: Qua phân tích...
 • 5
 • 223
 • 0

Giáo trình phân tích vị trí mặt cắt ngang nền đường biến đổi dọc theo tuyến địa hình p9 docx

Giáo trình phân tích vị trí mặt cắt ngang nền đường biến đổi dọc theo tuyến địa hình p9 docx
... h a n g e Vi e N bu y c Tổng chi phí hàng năm cho việc tu bảo dưỡng, sửa chữa mặt đường Theo bảng 5-1 [4] ta có: Ctd = 0,0055 x K0 (đồng)  Ctd = 0,0055  1.903.237.200= 10.467.804 ... chi phí thường xuyên: * Xác định Ctd Tổng chi phí hàng năm cho việc tu bảo dưỡng, sửa chữa mặt đường Theo bảng 5-1 [4] ta có: Ctd = 0,0192 x K0 (đồng)  Ctd = 0,0192  1.267.154.400= 24.329.364 ... phí đầu tư xây dựng phần lòng đường lề gia cố rộng 8m SVTH: Nguyễn Đình Ninh- Lớp 02X3B Trang 98 to k d o m o o c u -tr a c k w lic w w w d o Khoa Xây Dựng Cầu Đường m C lic k to Đồ Án Tốt Nghiệp...
 • 5
 • 158
 • 0

Giáo trình phân tích vị trí mặt cắt ngang nền đường biến đổi dọc theo tuyến địa hình p8 ppt

Giáo trình phân tích vị trí mặt cắt ngang nền đường biến đổi dọc theo tuyến địa hình p8 ppt
... áo đường xác định theo dự toán (đồng) + Kc: Chi phí cải tạo áo đường (nếu có) khoảng thời gian khai thác tính toán (đồng), xác định theo dự toán + Kd: Chi phí lần đại tu áo đường xác định theo ... Ktr: Chi phí lần trung tu áo đường xác định theo dự toán + tct, td, ttr: Thời gian kể từ năm gốc đến lúc cải tạo, đại tu, trung tu áo đường xác định tùy theo loại tầng mặt + n d, ntr: Số lần tiến ... chạy trung bình đường (km/h), lấy 0,7VKT VKT: Tốc độ kỹ thuật xe, phụ thuộc vào loại mặt đường điều kiện địa hình theo bảng 5-4 [4] : VKT = 30km/h Do giá trị KCAĐ cấp cao A1, nên giả định KCAĐ cấp...
 • 5
 • 208
 • 0

Giáo trình phân tích vị trí mặt cắt ngang nền đường biến đổi dọc theo tuyến địa hình p7 ppt

Giáo trình phân tích vị trí mặt cắt ngang nền đường biến đổi dọc theo tuyến địa hình p7 ppt
... dựng phân kỳ – Phương án 2a 7.13.2.1 Giai đoạn 1: 10 năm đầu * Kiểm tra theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn BTN lớp mặt - Lớp BTN có h= 7cm, E = 1800 MPa, Ru = 2,4 MPa - Theo mục 7.12.2.1.b, Echm mặt ... Kiểm tra theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn BTN lớp - Đổi lớp BTN lớp theo công thức đơn giản: h 12=10cm ; E12= E h  E h h1  h = 1800.4  1800.6 =1800 MPa 46 - Theo mục 7.12.2.2.b, Echm mặt lớp cấp ... lớp vật liệu liền khối tác dụng bánh xe, xác định theo:  ku =  ku x p x kb (7.13) với : +  ku : ứng suất kéo uốn đơn vị, xác định theo toán đồ hình (3-5) [4] + p: áp lực tải trọng trục tính toán,...
 • 5
 • 149
 • 0

Giáo trình phân tích vị trí mặt cắt ngang nền đường biến đổi dọc theo tuyến địa hình p6 potx

Giáo trình phân tích vị trí mặt cắt ngang nền đường biến đổi dọc theo tuyến địa hình p6 potx
...  1, E chm 163,02 hình 3-13 [4] 84 P = 0,6 MPa : áp lực bánh xe tác dụng lên mặt đường  Tax = 0,186 MPa Xác địnhTav: Thường lớp BTN lớp mặt, Tav không đáng kể :Tav= Ứng suất cắt hoạt động đất ...  0,0328 p hình 3-3 [4]  = 24 P = 0,6 MPa : áp lực bánh xe tác dụng lên mặt đường  Tax = 0,0197 MPa Từ H = 43cm,  = 240 tra toán đồ hình 3-4 xác định Tav = -0,0093 MPa Ứng suất cắt hoạt động ...  2,54 E chm 118,01 hình 3-13 [4] P = 0,6 MPa : áp lực bánh xe tác dụng lên mặt đường  Tax = 0,194 MPa Xác địnhTav: Thường lớp BTN lớp mặt, Tav không đáng kể :Tav= Ứng suất cắt hoạt động đất T...
 • 5
 • 222
 • 0

Giáo trình phân tích vị trí mặt cắt ngang nền đường biến đổi dọc theo tuyến địa hình p5 pot

Giáo trình phân tích vị trí mặt cắt ngang nền đường biến đổi dọc theo tuyến địa hình p5 pot
... lên mặt đường  Tax = 0,011 MPa Từ H = 62cm,  = 240 tra toán đồ hình 3-4 xác định Tav = -0,0136 MPa Ứng suất cắt hoạt động đất T=Tax+Tav = 0,011 - 0,0136= -0,0036 MPa Lực dính tính toán đất nền: ... Để đảm bảo không phát sinh biến dạng dẻo cục đất áo đường lớp dính áo đường, phải thỏa mãn điều kiện sau: Tax + Tav C tt tr K cd (.7.11) Trong đó: + Tax: Là ứng suất cắt hoạt động lớn tải trọng ... 238,42MPa h E0 = 42 MPa Neàn ñöôøng Trị số môđuyn đàn hồi lại mặt đường cũ: Ecũ = 80% x ETB =0,8 x 298,02 =238,42 MPa TT Tên vật liệu Mặt đường cũ Móng đất (E0) Tỷ số: 420 300 238,42 ht Etb 0,06 68...
 • 5
 • 223
 • 0

Giáo trình phân tích vị trí mặt cắt ngang nền đường biến đổi dọc theo tuyến địa hình p4 pot

Giáo trình phân tích vị trí mặt cắt ngang nền đường biến đổi dọc theo tuyến địa hình p4 pot
... công mặt kỹ thuật Vậy kiến nghị chọn phương án 2a để lập phương án so sánh với phương án đầu tư lần 7.10 Xác định thông số tính toán đường lớp mặt đường 7.10.1 Môđuyn tính toán đất đường Đất đường ... phương án) cường độ hình thành Do sử dụng chất liên kết rắn nước nên thường khống chế thời gian thi công Hiện tuyến đường thiết kế Chủ đầu tư yêu cầu tiến độ gấp Kết luận: Sau phân tích thấy phương ... sẵn, chuyển nhiều lớp hệ hai lớp cách đổi lớp kết cấu áo đường hai lớp từ lên Từ xác định Etb lớp mặt đường Cách xác định chiều dày Etb lớp vật liệu quy đổi từ hai lớp lớp sau: SVTH: Nguyễn Đình...
 • 5
 • 188
 • 1

Giáo trình phân tích vị trí mặt cắt ngang nền đường biến đổi dọc theo tuyến địa hình p3 pot

Giáo trình phân tích vị trí mặt cắt ngang nền đường biến đổi dọc theo tuyến địa hình p3 pot
... -Mặt đường sinh bụi, có độ bào mòn nhỏ, dễ tu bảo dưỡng Nhược điểm: -Cường độ mặt đường giảm nhiệt độ cao, đặc biệt vào mùa nắng mặt đường dễ sinh tượng trượt, trồi lớn chổ có lực ngang lớn -Mặt ... tượng trượt, trồi lớn chổ có lực ngang lớn -Mặt đường dễ bị trơn trượt ẩm ướt -Mặt đường có màu sẫm khó phân biệt với lề đường xe chạy vào ban đêm - Mặt đường yêu cầu có thiết bị trộn đại, công tác ... e Vi e N bu y c Ưu điểm: -Cường độ mặt đường cao, thích hợp lưu lượng giao thông lớn -Là mặt đường có độ rỗng dư nhỏ, chặt, kín, hạn chế nước thấm xuống -Mặt đường có độ phẳng cao, cho phép xe...
 • 5
 • 140
 • 0

Giáo trình phân tích vị trí mặt cắt ngang nền đường biến đổi dọc theo tuyến địa hình p2 pps

Giáo trình phân tích vị trí mặt cắt ngang nền đường biến đổi dọc theo tuyến địa hình p2 pps
... tượng ta xét phân kỳ đầu tư công trình theo giai đoạn Việc đầu tư xây dựng phân kỳ theo giai đoạn đáp ứng cường độ xe chạy tuyến tăng dần theo thời gian khả thông xe Eyc kết cấu áo đường thời kỳ ... xe nhỏ ta chọn mặt đường cấp cao thứ yếu A2 thời gian sau lưu lượng xe lớn ta nâng cấp mặt đường cấp A2 lên mặt đường cấp cao chủ yếu A1 7.7.2 Nguyên tắc thiết kế: a Đối với tầng mặt: * Yêu cầu: ... Đầu tư xây dựng lần 15 năm (mặt đường cấp cao chủ yếu A1) - Phương án 2: Đầu tư xây dựng lần: 10 năm đầu (mặt đường cấp cao thứ yếu A2), năm sau (tăng cường lên mặt đường cấp cao chủ yếu A1) 7.5...
 • 5
 • 160
 • 0

Giáo trình phân tích vị trí mặt cắt ngang nền đường biến đổi dọc theo tuyến địa hình p1 docx

Giáo trình phân tích vị trí mặt cắt ngang nền đường biến đổi dọc theo tuyến địa hình p1 docx
... F(2)đào: Diện tích mặt cắt ngang phần đào đầu đoạn cuối đoạn + F(1)đắp, F(2)đắp: Diện tích mắt cắt ngang phần đắp đầu đoạn cuối đoạn - Với trắc ngang nửa đào, nửa đắp tính riêng diện tích phần đào, ... vào diện tích phần đào - Cao độ đào hay đắp đường cao độ tim đường, nên ta đắp phần đường bên đào phần đường bên kia, vị trí điểm xuyên có khối lượng đào khối lượng đắp - Trên đoạn đường cong ... phương án đầu tư thích hợp 7.1 Quy trình tính toán, tải trọng tính toán 7.1.1 Quy trình tính toán Áo đường mềm tính toán thiết kế theo quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-06 7.1.2 Tải trọng...
 • 5
 • 396
 • 1

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-tìm hiểu thực tế hoạt động của các công ty trong lĩnh vực điện tử viễn thông, tìm hiểu các vị trí công việc sẽ làm trong tương lai và các yêu cầu về kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng mềm

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-tìm hiểu thực tế hoạt động của các công ty trong lĩnh vực điện tử viễn thông, tìm hiểu các vị trí công việc sẽ làm trong tương lai và các yêu cầu về kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng mềm
... thực tập bổ ích /MỤC ĐÍCH CỦA ĐỢT THỰC TẬP Mục đích đợt thực tập nhận thức giúp sinh viên chúng em tìm hiểu thực tế hoạt động công ty lĩnh vực điện tử viễn thông, tìm hiểu vị trí công việc làm ... viên vào năm 2013 Năm 2012 công ty xác định bước đệm quan trọng để thực mục tiêu 2 .Các lĩnh vực hoạt động công ty Công ty Cổ phần Phần mềm FPT công ty chuyên lĩnh vực gia công phần mềm , nên công ... viết thấy công việc Fsoft đa dạng phong phú giới thiệu Fsoft công ty giải pháp phần mềm – ngành đòi hỏi yêu cầu cao nên công ty yêu cầu đòi hỏi dành cho vị trí công ty Trước hết công ty đòi hỏi...
 • 14
 • 333
 • 0

TÌM HIỂU CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA PHÒNG PHÁP THUỘC UBND QUẬN THANH XUÂN

TÌM HIỂU CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA PHÒNG TƯ PHÁP THUỘC UBND QUẬN THANH XUÂN
... XUẤT VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA PHÒNG TƯ PHÁP UBND QUẬN THANH XUÂN Nhận xét đánh giá vị trí việc làm phòng pháp 1.1 Ưu điểm Dưới đạo trực tiếp Sở pháp UBND quận Thanh Xuân, phòng pháp nhiều ... Ngọc Lan Chương TÌM HIỂU CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA PHÒNG TƯ PHÁP THUỘC UBND QUẬN THANH XUÂN Cơ cấu nhân phòng pháp Hiệu hoạt động tổ chức, quan, đơn vị phụ thuộc nhiều vào người làm việc quan Đặc ... 26/3 đến 30/3/2012) phòng - Tìm hiểu vị trí, cấu tổ chức, chức nhiệm vụ hoạt động UBND Quận Thanh Xuân Phòng pháp - Tìm hiểu quy chế làm việc UBND Phòng pháp - Tuần - Tìm hiểu lĩnh vực hoạt...
 • 32
 • 521
 • 5

Mẫu CV cho các vị trí từ phổ thông

Mẫu CV cho các vị trí từ phổ thông
... 2 Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí • • • Research...
 • 2
 • 2,047
 • 14

Xem thêm