link tong hop cac tai lieu

Tổng hợp các tài liệu về bất động sản rất hay!

Tổng hợp các tài liệu về bất động sản rất hay!
... nhóm làm việc Các trưởng phòng ban +) Theo lĩnh vực: *Môi giới bất động sản,  Tư vấn bất động sản,  Định giá bất động sản, kinh  Kinh doanh mua bán cho thuê bất động sản Các hoạt động hỗ trợ ... giới bất động sản phải có người có chứng môi giới bất động sản; kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có hai người có chứng định giá bất động sản; kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động ... rõ hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm: kinh doanh bất động sản kinh doanh dịch vụ bất động sản; K2 - Điều Luật kinh doanh Bất động sản có quy định điều kiện tổ chức, cá nhân hoạt động kinh...
 • 24
 • 3,452
 • 13

Tổng hợp các tài liệu về đề thi mẫu môn hóa rất hay!

Tổng hợp các tài liệu về đề thi mẫu môn hóa rất hay!
... đục để làm nước Giải thích đúng? A Các Cation K+, Al3+ kết hợp với hạt rắn nước đục thành kết tủa B Anion SO42– kết hợp với hạt rắn nước đục thành kết tủa C Các hạt keo Al(OH)3 hấp phụ hạt rắn ... khối lượng Fe Vậy R A Ni (59) B Cu (64) C Mn (55) D Sn (119) Câu 23: Ete hóa hoàn 24,8(g) hỗn hợp ankanol, thu 19,4(g) hỗn hợp ete có số mol Số mol ete A 0,03(mol) B 0,04(mol) C 0,05(mol) D 0,06(mol) ... dụng làm thép (II): Vật dụng làm sắt tây (sắt tráng thi c) (III): Vật dụng làm tôn (sắt tráng kẽm) Khi xảy trình ăn mòn điện hóa, cho biết trường hợp sắt bị ăn mòn trước? A (I), (II) B (I), (III)...
 • 7
 • 432
 • 5

THIẾT kế bộ điều KHIỂN PID mờ CHO lò NHIỆT DÙNG MATLAB và TỔNG hợp các tài LIỆU QUAN TRỌNG LIÊN QUAN + CODE

THIẾT kế bộ điều KHIỂN PID mờ CHO lò NHIỆT DÙNG MATLAB và TỔNG hợp các tài LIỆU QUAN TRỌNG LIÊN QUAN + CODE
... dụng điều khiển mờ lại không hiểu rõ vấn đề hệ mờ Điều dẫn tới việc sử dụng không hiệu điều khiển mờ H1.Sơ đồ khối tổng quát điều khiển mờ H2.Sơ đồ điều khiển đơn giản thường gặp Các khái niệm điều ... thỏa mãn luật điều khiển đình thời gian tính châm Phương pháp điểm trọng tâm cho luật hợp thành Sum-Min: Giả sử có m luật điều khiển triển khai, ký hiệu giá trị mờ cho ngõ luật điều khiển thứ k ... Trong đó: w(t): Tín hiệu đặt e(t) : Sai lệch điều khiển e(t) = w(t) - y(t) u(t) : Tín hiệu điều khiển y(t) : tín hiệu ngõ  Đặc trưng điều khiển PID -Điều khiển tỉ lệ (Kp) có ảnh hưởng làm giảm thời...
 • 15
 • 240
 • 0

Tổng thuật các tài liệu nước ngoài đề cập tới chỉ số thống kê tổng hợp phản ánh hội nhập quốc tế

Tổng thuật các tài liệu nước ngoài đề cập tới chỉ số thống kê tổng hợp phản ánh hội nhập quốc tế
... Các số mô tả hội nhập quốc tế UNDP I.2 Các số mô tả hội nhập quốc tế WB I.3 Các số mô tả hội nhập quốc tế UNSD I.4 Các số mô tả hội nhập quốc tế ASEAN I.5 Kế hoạch dự án cập nhật tiêu thống ... nghiệm số số phản ánh mức độ hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Tổng thuật tập trung vào hai mảng vấn đề: (ii) tiêu thống phản ánh hội nhập quốc tế giới, (iii) phương pháp xác định số thống tổng ... TỔNG CỤC THỐNG KÊ VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ - VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ Đề tài khoa học Nghiên cứu lựa chọn tính toán thử nghiệm số số phản ánh mức độ hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam TỔNG THUẬT CÁC TÀI...
 • 33
 • 247
 • 1

TẬP HỢP CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN CHUẨN ĐẦU RA THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CDIO

TẬP HỢP CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN CHUẨN ĐẦU RA THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CDIO
... thuộc) tập hợp chuẩn đầu ra, tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp thêm thông qua Hội đồng khoa học đào tạo để có chuẩn đầu hoàn thiện tất ngành đào tạo đơn vị Sản phẩm bước Bản chuẩn đầu ngành ... đào tạo đơn vị Bước 9: Sau tiếp thu ý kiến đóng góp hoàn thiện văn chuẩn đầu ra, thủ trưởng đơn vị đào tạo ký công bố chuẩn đầu ngành đào tạo đơn vị Chuẩn đầu đăng trang chủ (website) đơn vị ĐHQGHN, ... định được; trình độ đào tạo phương pháp sư phạm nên tích hợp để đảm bảo cách hợp chuẩn đầu đạt được; đánh giá người học kiểm định chương trình nên quán với chuẩn đầu ra, dùng kết để thông tin...
 • 141
 • 857
 • 6

Điều tra tổng hợp các số liệu về GDP VN từ năm 1994 đên nay theo 2 loại giá hiện hành và giá cố định

Điều tra tổng hợp các số liệu về GDP VN từ năm 1994 đên nay theo 2 loại giá hiện hành và giá cố định
... 22 141 1 925 0 84790 26 560 27 3666 111 522 23 351 21 117 88078 29 598 29 2535 119 824 24 108 23 954 929 16 31733 31 324 7 128 343 25 291 27 049 98558 34006 33 624 2 138160 26 158 29 808 1045 32 37584 3 620 92 148865 27 159 ... 27 2036 108634 27 271 20 129 95896 20 106 313 623 126 970 27 946 22 625 1076 32 28450 361017 144407 321 31 26 153 122 1 12 3 621 4 3999 42 154 927 35347 29 004 131706 48958 441646 170141 37907 322 67 1 427 05 58 626 ... nm 1994 : gt = (GDPtr GDP1 994)/ GDP1 994r Nm GDPn GDPr Dgdp(%) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20 00 20 01 20 02 2003 20 04 20 05 20 06 S b 20 07 178534 22 8036 27 2036 313 623 361016 3999 42 441646 48 129 5...
 • 15
 • 504
 • 0

Tổng thuật các tài liệu trong nước đề cập tới tính HDI

Tổng thuật các tài liệu trong nước đề cập tới tính HDI
... không đồng đều, có chƣa tuân thủ phƣơng pháp luận đề 11 Trong phƣơng pháp tính HDI tỉnh Quảng Ngãi [Tổng cục Thống kê Viện Khoa học Thống kê Tổng luận Các Chỉ số phát triển người thực tế tính Chỉ ... chuyên đề đề cập tới lý thuyết chung trình xây dựng bảng sống cụ thể Việt Nam, nhấn mạnh tới việc tính toán tuổi thọ trung bình cho tỉnh thành phố - vấn đề quan trọng cho việc tính toán HDI cấp ... nghiên cứu vấn đề phát triển nguồn nhân lực nƣớc ta phục vụ công công nghiệp hoá, đại hoá đất nƣớc, có đề tài cấp Nhà nƣớc KX - 05 - 05 nghiên cứu việc tính toán HDI Trong khuôn khổ đề tài này, tháng...
 • 35
 • 238
 • 1

Nghiên cứu dự báo triển vọng khoáng sản trên cơ sở phân tích tổ hợp các tài liệu địa vật lý máy bay (Lấy vùng Tuy Hòa làm ví dụ

Nghiên cứu dự báo triển vọng khoáng sản trên cơ sở phân tích tổ hợp các tài liệu địa vật lý máy bay (Lấy vùng Tuy Hòa làm ví dụ
... triển vọng khoáng sản vùng Tuy Hoà 45 theo tài liệu địa vật máy bay sở áp dụng hệ phương pháp phân tích 3.1 Lịch sử nghiên cứu địa chất, địa vật 46 3.2 Đặc điểm địa chất, địa vật 48 3.3 Dự ... tác xử phân tích tài liệu địa vật máy bay * Các nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu, đánh giá phương pháp địa vật may bay tìm kiếm dự báo triển vọng khoáng sản sử dụng ữong đề án bay đo ... Chương sở thuyết xử tổ hợp số liệu địa vật 1.1 Các bước xử tổ hợp s liệu địa vật 1.2 Các thuật toán nhận dạng 10 Chương Xây dựng hệ phương pháp phân tích tỗ họp 18 tài liệu địa vật...
 • 5
 • 145
 • 0

Nghiên cứu dự báo triển vọng khoáng sản trên cơ sở phân tích tổ hợp các tài liệu địa vật lý máy bay (Lấy vùng Tuy Hòa làm ví dụ fđ

Nghiên cứu dự báo triển vọng khoáng sản trên cơ sở phân tích tổ hợp các tài liệu địa vật lý máy bay (Lấy vùng Tuy Hòa làm ví dụ fđ
... triển vọng khoáng sản vùng Tuy Hoà 45 theo tài liệu địa vật máy bay sở áp dụng hệ phương pháp phân tích 3.1 Lịch sử nghiên cứu địa chất, địa vật 46 3.2 Đặc điểm địa chất, địa vật 48 3.3 Dự ... áp dụng hệ phương pháp phân tích tổ hợp tài liệu địa vật máy bay tìm kiếm dự báo triển vọng khoáng sản, góp phần đảy nhaiứi nâng cao chất lượng công tác xử phân tích tài liệu địa vật máy ... hướng nghiên cứu Đề tài 2.1.1 Các phương pháp phân tích tài liệu địa vật máy bay giới Hiện giới, công tác phân tích tài liệu dịa vật may bay để giải thích địa chất dự báo triển vọng khoáng sản...
 • 157
 • 205
 • 0

Xem thêm