BXD 01 2015 TT BXD DC NHAN CONG

Thông tư quy định về điều kiện công nhận tiến bộ kỹ thuật số 13/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư quy định về điều kiện công nhận tiến bộ kỹ thuật số 13/2015/TT-BNNPTNT
... Huỷ bỏ định công nhận tiến kỹ thuật Hàng năm Cơ quan công nhận tiến kỹ thuật phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ Môi trường tổ chức rà soát hủy bỏ tiến kỹ thuật quy định khoản Điều Tiến kỹ thuật ... cáo Bộ trưởng hoạt động quản lý công nhận tiến kỹ thuật b) Chủ trì phối hợp với Cơ quan công nhận tiến kỹ thuật rà soát, đánh giá đề nghị Cơ quan công nhận tiến kỹ thuật định hủy bỏ tiến kỹ thuật ... tiến kỹ thuật 2 Cơ quan công nhận tiến kỹ thuật theo lĩnh vực phân công quản lý có nhiệm vụ: a) Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xem xét công nhận tiến kỹ thuật; b) Ban hành Quy t định công nhận tiến...
 • 19
 • 46
 • 0

TT33.2009-BXD - Phân cấp công trình pot

TT33.2009-BXD - Phân cấp công trình pot
... xây dựng Tiêu chí phân cấp I II III IV - >2 1÷2 5 2÷5 20 10 ÷ 20 < 10 - - - ≥ 0,5 < 0,5 - - > 20 10 ÷ 20 < 10 - - >1 0,5 ÷ < 0,5 - - - >3 1÷3 1 0,3 ÷ < 0,3 - Công suất B.1.1.2 ... chung cư chọn cấp I 2.1.2.2 Phân cấp công trình công cộng a) Công trình công cộng phân thành cấp (cấp đặc biệt cấp từ cấp I đến cấp IV) theo Bảng A.1, Phụ lục A; b) Các công trình công cộng có ... B.1, công trình thuộc cấp II; Theo Bảng B.2, công trình thuộc cấp III Cấp công trình nhà nghiền xi măng chọn cấp II 2.2.2.3 Phân cấp công trình khác thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công...
 • 23
 • 169
 • 0

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2010 - 2015 tt

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2010 - 2015 tt
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM HOÀNG GIANG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ GIAI ĐOẠN 201 0- 2015 Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO ... đội ngũ giảng viên quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường đại học tư thục 32 1.7.1 Đặc điểm đội ngũ giảng viên trường đại học tư thục 32 1.7.2 Đặc điểm quản công tác bồi ... cầu quản công tác bồi dưỡng 25 1.6.2 Quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên 28 1.6.2.1 Quản công tác bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp 28 1.6.2.2 Quản công tác bồi dưỡng...
 • 6
 • 250
 • 1

92 2015 TT BTC mẫu BIỂU đối với cá NHÂN KINH DOANH và mẫu BIỂU đối với THUẾ THU NHẬP cá NHÂN (PL2)

92 2015 TT BTC mẫu BIỂU đối với cá NHÂN KINH DOANH và mẫu BIỂU đối với THUẾ THU NHẬP cá NHÂN (PL2)
... tiết nhân thu c diện tính thu theo biểu lũy tiến phần (Kèm theo tờ khai toán thu thu nhập nhân mẫu số 05/QTT-TNCN) Phụ lục bảng kê chi tiết nhân thu c diện tính thu theo thu suất ... chứng khoán khai trực tiếp với quan thu ) Thông báo nộp thu thu nhập nhân nhân chuyển nhượng vốn Tờ khai thu thu nhập nhân 23 04/ĐTV-TNCN (Áp dụng cho nhân nhận cổ tức cổ phiếu, ... toán thu thu nhập nhân mẫu số 05/QTT-TNCN) Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thu c giảm trừ gia cảnh (Kèm theo tờ khai toán thu thu nhập nhân mẫu số 05/KK-TNCN) Danh sách nhân nhận thu...
 • 3
 • 437
 • 0

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng số 06/2015/TT-BTP

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng số 06/2015/TT-BTP
... phải lấy số thứ tự sổ trước Số ghi văn công chứng số ng ứng với số công chứng ghi sổ công chứng Trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc công chứng ... chức hành nghề công chứng đề nghị đăng ký hành nghề cấp Thẻ cho công chứng viên theo quy định Điều Thông Thẻ công chứng viên cấp theo số Thẻ Sở pháp Quyết định cấp Thẻ công chứng viên Sở ... chứng dịch Số công chứng số thứ tự ghi sổ công chứng, kèm theo số, năm thực công chứng ký hiệu loại việc công chứng (hợp đồng, giao dịch; dịch) Số thứ tự sổ công chứng phải ghi liên tục từ số 01 hết...
 • 11
 • 100
 • 0

Thông tư 43/2015/TT-BYT quy định nhiệm vụ, hình thức tổ chức công tác xã hội của Bệnh viện

Thông tư 43/2015/TT-BYT quy định nhiệm vụ, hình thức tổ chức công tác xã hội của Bệnh viện
... đốc bệnh viện định thành lập báo cáo cấp có thẩm quy n định thành lập hình thức tổ chức thực nhiệm vụ công tác hội bệnh viện sau đây: Phòng Công tác hội thuộc bệnh viện; Tổ Công tác hội ... động công tác hội bệnh viện thuộc thẩm quy n quản lý Bệnh viện: a) Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm tổ chức thực Thông này: b) Ban hành, kế hoạch hoạt động năm bệnh viện công tác hội tổ ... tác hội cho nhân viên y tế nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức y tế cho người làm việc công tác hội Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác hội bệnh viện Tổ chức...
 • 5
 • 109
 • 0

Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2015

Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2015
... tắt Đơn giá 952) đơn giá khác UBND tỉnh ban hành, sử dụng đơn giá phải tính chênh lệch chi phí nhân công xây dựng công trình (chênh lệch nhân công tính đơn giá UBND tỉnh ban hành với bảng giá nhân ... Phụ lục ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ( Công bố kèm theo Quyết định số 1550 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2015 UBND tỉnh Bắc Kạn) Bảng ... điều chỉnh Xác định đơn giá nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình điều chỉnh nhân công dự toán xây dựng công trình địa bàn tỉnh Bắc Kạn Đối tượng áp dụng 2.1 Các công trình sử dụng...
 • 9
 • 704
 • 1

Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú

Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú
... tế công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp nhà máy đờng Quảng Phú - công ty đờng Quảng Ngãi Đối tợng phơng pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp ... trạng công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp nhà máy đờng Quảng Phú - công ty đờng Quảng Ngãi Chơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp nhà máy ... tắc hạch toán chi phí nhân công trực tiếp II Đối tợng phơng pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp .4 Đối tợng kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp Phơng pháp hạch toán chi...
 • 25
 • 636
 • 4

Một số giải pháp trong chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh giai đoạn 2010- 2015 đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá..DOC

Một số giải pháp trong chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh giai đoạn 2010- 2015 đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá..DOC
... thực trạng chuyển dịch cấu lao động tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2001- 2007 Chương III: Một số giải pháp chuyển dịch cấu lao động tỉnh giai đoạn 2010- 2015 đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá Chuyên ... đào tạo nghề nhiều bất cập 62 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG CỦA TỈNH GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CNH -HĐH 64 Website: http://www.docs.vn ... Thì chuyển dịch cấu lao động theo ngành sử dụng tiêu xác định mối tương quan chuyển dịch cấu ngành chuyển dịch cấu lao động theo ngành Tương quan chuyển dịch cấu ngành chuyển dịch cấu lao động...
 • 88
 • 774
 • 4

Phát triển TT XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty BAROTEX

Phát triển TT XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty BAROTEX
... TMQT41C III- Công tác phát triển thị trờng hàng thủ công mỹ nghệ Công ty giai đoạn 1999 - 2002 Tình hình thị trờng xuất hàng thủ công mỹ nghệ Công ty Thị trờng xuất hàng thủ công mỹ nghệ Công ty thời ... ngạch xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ Nhìn chung cấu mặt hàng thủ công mỹ nghệ Công ty phong phú song kim ngạch xuất mặt hàng cha cao Vì để đẩy mạnh xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ Công ty cần phải ... động xuất hàng thủ công mỹ nghệ giai đoạn 1999-2002 Bảng 5: Kim ngạch xuất hàng thủ công mỹ nghệ Công ty Đơn vị: 1.000 USD Năm Chỉ tiêu Tổng kim ngạch xuất Kim ngạch xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tỷ...
 • 80
 • 872
 • 1

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân công tại Công ty cổ phần đầu tư & thương mại Bắc Hà.DOC

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân công tại Công ty cổ phần đầu tư & thương mại Bắc Hà.DOC
... doanh công ty Do Công ty không ngừng nâng cao hiệu sử dụng nhân lực doanh nghiệp Công ty cổ phần đầu t & thơng maị Bắc công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng, nâng cao hiệu sử dụng nhân công vấn ... chéo văn pháp luật gây nhiều khó khăn cho công ty Luận văn tốt nghiệp Phần III Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nhân công công ty cổ phần đầu t & thơng mại Bắc Hà Phơng hớng nâng cao chất ... xuất kinh doanh Phần II Thực trạng hiệu sản xuất sử dụng nhân công Công ty Bắc Hà Luận văn tốt nghiệp I Tình hình sản xuất kinh doanh công ty thời gian qua Hiệu sử dụng nhân lực công ty qua năm 2003-2005...
 • 41
 • 475
 • 4

Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty giày, dép Bitis Hà Nội.DOC

Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty giày, dép Bitis Hà Nội.DOC
... kế toán 4-Đặc điểm tổ chức sổ kế toán II- Thực trạng công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp công ty giày ,dép Bitis Nội 1-Nội dung chi phí nhân công trực tiếp công ty giày ,dép Bitis ... nhân công trực tiếp 1-đối tợng kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 2-phơng pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp Phần II : Thực trạng công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp công ... luận hạch toán chi phí nhân công trực tiếp * Phần II: Thực trạng công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp công ty giày, dép Bitis Nội * Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác...
 • 28
 • 643
 • 5

Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú - công ty đường Quảng Ngãi.DOC

Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú - công ty đường Quảng Ngãi.DOC
... trạng công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp nhà máy đờng Quảng Phú - công ty đờng Quảng Ngãi Chơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp nhà máy ... tế công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp nhà máy đờng Quảng Phú - công ty đờng Quảng Ngãi Đối tợng phơng pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp ... nhân công trực tiếp 15 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 15 Chơng 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp nhà máy...
 • 25
 • 441
 • 0

Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty xây dựng công trình giao thông 874.DOC

Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty xây dựng công trình giao thông 874.DOC
... toán chi phí nhân công trực tiếp Công ty xây dựng công trình giao thông 874 Phần ba: hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp Công ty xây dựng công Trang 2 3 4 7 11 15 trình giao thông ... luận công tác hạch toán chi phí phân xởng, Công ty xây dựng công trình giao thông 874 Từ đa hớng giải số vấn đề tồn công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp Công ty Xây dựng Công trình Giao ... Phần III: Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp Công ty xây dựng công trình giao thông 874 Phần Những vấn đề lý luận hạch toán chi phí nhân công trực tiếp I Một số khái niệm Chi phí sản...
 • 21
 • 698
 • 0

Xem thêm