Bảng đăng ký cá nhân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh chuyên đề 2016: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm

Ban kiem diem danh gia so ket 3 nam hoc tap va lam theo tam duong dao duc Ho Chi Minh

Ban kiem diem danh gia so ket 3 nam hoc tap va lam theo tam duong dao duc Ho Chi Minh
... II./ Kiểm điểm, đánh giá kết công tác giao : 1-Khối lượng, chất lượng, hiệu giảng dạy công tác vị trí, thời gian điều kiện công tác cụ thể : ... 3- Tinh thần thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí : ...
 • 4
 • 817
 • 3

Sinh viên đối với việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ CHí minh pps

Sinh viên đối với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ CHí minh pps
... II Tại sinh viên phải học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh? Sinh viên phải học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh nào? I.Tại sinh viên phải học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh? ... 1.Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gương đạo đức vĩ nhân • Với ng sống: Sống cho ai? Sống gì? "Không có quý độc lập, tự do", lý ng, lẽ sống mà học thuyết trị - đạo đức Hồ Chí Minh, dân tộc ... vọng xã hội hệ sinh viên ngày cao Để đáp ứng kỳ vọng đó, sinh viên cần thiết phải học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh 1 Có lý ng sống cao đẹp, ước mơ, hoài bão dám sống lý ng Trước...
 • 14
 • 1,487
 • 26

Bài thu hoạch về Học tạp làm theo Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch về Học tạp và làm theo Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
... công tác xây dựng Đảng tưởng trị, tưởng, tổ chức, phương thức lãnh đạo, đạo đức, lối sống Trần Minh Việt – Chi trường Tiểu học Vĩnh Kim tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta ... làm theo tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh để góp phần xây dựng chi (Đảng bộ) thực vững mạnh, “là đạo đức, văn minh * Về nhận thức - Bản thân phải nhận thức đắn thấm nhuần gương tưởng, đạo ... gương tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh Trần Minh Việt – Chi trường Tiểu học Vĩnh Kim tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thực sạch, vững mạnh – Là đạo đức, văn minh - Khắc phục...
 • 4
 • 5,877
 • 56

CUộC THI“VIẾT về tấm GƯƠNG SÁNG TRONG học tập làm THEO tư TƯỞNG – đạo đức hồ CHÍ MINH

CUộC THI“VIẾT về tấm GƯƠNG SÁNG TRONG học tập và làm THEO tư TƯỞNG – đạo đức hồ CHÍ MINH
... có nhiều gương sáng học tập làm theo tưởng, đạo đức Bác Những hành động việc làm họ đáng trân trọng nêu gương Hưởng ứng thi viết gương điển hình học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh xin ... Thực vận động “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh tác động đến tất Cán bộ, Đảng viên nhân dân giúp cho người nhận thức giá trị cao đẹp tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh Từ triển khai ... DỰ THI: VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG SÁNG TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NHÀ GIÁO: NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 20-10 Người dự thi: Nguyễn Thu Thủy Giáo viên...
 • 30
 • 559
 • 0

Bản thu hoach nhân(học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

Bản thu hoach cá nhân(học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)
... tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng vững mạnh đạo đức, văn minh Ý nghĩa, tầm quan trọng vận động học tập làm theo gương Đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh: Qua năm thực vận động học tập làm theo ... kiệm liêm chính, chí công vô tư tinh thần quốc tế sáng Theo tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng, tự phê bình phê bình nguyên tắc thiếu xây dựng đạo đức - đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh ... làm theo gương ạo đức Hồ Chí Minh” bổ sung thêm cho kiến thức nhuần nhuyễn Đảng quang vinh Bác Hồ vĩ đại Hơn lúc hết, phải không ngừng nâng cao việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh...
 • 6
 • 6,506
 • 27

Tài liệu BẢN ĐĂNG HÀNH ĐỘNG HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH doc

Tài liệu BẢN ĐĂNG KÝ HÀNH ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH doc
... năm2009 BẢN ĐĂNG KÝ HÀNH ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH "Về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng tổ quốc, phụng nhân dân" thực di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh ... Trên sở học tập, nghiên cứu nội dung chuyên đề: Tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh "nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng tổ quốc, phục vụ nhân dân " Di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh Thực đạo ... bộ, thân xin tự liên hệ ưu khuyết điểm cá nhân với nhiệm vụ giao để đăng hành động làm theo gương đạo đức Chủ Tịch Hồ Chí Minh với nội dung sau: Ý thức trách nhiệm nội dung công việc: Luôn...
 • 4
 • 9,675
 • 26

BÁO CÁO THÀNH TÍCH NHÂN “HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” 5 NĂM (2011 – 2015)

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” 5 NĂM (2011 – 2015)
... học tập để không ngừng nâng cao trình độ văn hoá, lý luận trị, chuyên môn nghiệp vụ - đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Về đạo đức, lối sống - Bản thân có ý thức sống, có đạo đức sáng, học tập làm theo gương ... ngày tiến - Đầu năm học, làm tốt công tác xây dựng kế hoạch nhân, kế hoạch tổ chuyên môn theo quy định, quy chế ngành, nhà trường - Thực đầy đủ loại hồ sơ sổ sách nhân theo quy định ngành ... được: Từ năm 2011 xây dựng đạt số thành tích cho thân nhiên đến năm 2013 thành tích ngày rõ nét hơn, cụ thể sau: * Các phong trào, hội thi chuyên môn, bồi dưỡng học sinh giỏi: Năm học Các phong...
 • 4
 • 9,193
 • 130

Bản đăng kí phấn đấu rèn luyện của đảng viên, công chức học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bản đăng kí phấn đấu rèn luyện của đảng viên, công chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
... Chiến sĩ thi đua cấp sở Trên đâu đăng làm theo gương Bác Hồ đề nghị chi bộ, quan theo dõi, giúp đỡ, tâm xin hứa tâm thực tốt nội dung đăng Người viết Bản đăng : ... Cao học IV PHƯƠNG PHÁP, CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO : Đổi phương thức hoạt động ., có biện pháp cụ thể khoa học để nâng cao hiệu .hoàn thành tốt nhiệm vụ giao V ĐĂNG KÍ PHẤN ĐẤU ĐẠT CÁC DANH HIỆU : - Đảng ... với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân III NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA, HỌC VẤN, CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ : Đăng phấn đấu năm 2009 năm học tập nâng cao trình độ : - Về lí luận trị...
 • 2
 • 25,173
 • 90

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa nhân,nói đi đôi với làm

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân,nói đi đôi với làm
... TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM Tư tưở ng Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm Tư tưở ng Hồ Chí Minh chống chủ nghĩa nhân Tư tưở ng Hồ Chí Minh nói đôi vớ i làm Tấm ... đạo đứ c Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa nhân, nói đôi vớ i làm Tư tưở ng Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm 1.1 Về tinh thần trách nhiệm cần thiết phải nêu ... vào việc Tấm gươ ng đạo đứ c Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa nhân, nói đôi vớ i làm 4.1 Tấm gươ ng nêu cao tinh thần trách nhiệm 4.2 Tấm gươ ng chống chủ nghĩa cá...
 • 51
 • 8,588
 • 15

Tiếp tục phát huy vai trò nhân đảng viên chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ văn phòng cấp uỷ, gắn với việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí M

Tiếp tục phát huy vai trò cá nhân đảng viên chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ văn phòng cấp uỷ, gắn với việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí M
... nghi m: Tiếp tục phát huy vai trò nhân đảng viên chi lãnh đạo thực nhi m vụ văn phòng cấp uỷ, gắn với việc thực thị 03 Bộ Chính trị Học tập l m theo gương đạo đức Hồ Chí Minh XÁC NHẬN CỦA CƠ ... tiếp tục xây dựng m c tiêu nhi m vụ cụ thể là: Tiếp tục phát huy vai trò nhân đảng viên chi lãnh đạo thực nhi m vụ văn phòng cấp uỷ, gắn với việc thực thị 03 Bộ Chính trị Học tập l m theo gương ... CHÁNH VĂN PHÒNG Lê Trung Thành Vũ Thị Kim Hoa I- TÊN SÁNG KIẾN: Tiếp tục phát huy vai trò nhân đảng viên chi lãnh đạo thực nhi m vụ văn phòng cấp uỷ, gắn với việc thực thị 03 Bộ Chính trị Học tập...
 • 12
 • 635
 • 0

Bai thu hoach học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa nhân, nói đi đôi với làm

Bai thu hoach học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm
... nhân, nói đôi với làm : Tiếp tục quán triệt, học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh: Nói phải đôi với làm, phải nêu gương đạo đức; xây phải đôi với chống, phải tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức ... đi, miệng nói, tay làm Chứ nói suông, ngồi viết mệnh lệnh, phải thật nhúng tay vào việc II Đăng ký Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa ... Do chủ nghĩa nhân mà phạm phải nhiều sai lầm, làm nhân cách người, uy tín cán đảng viên c Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nói đôi với làm * Về nói đôi với làm cần thiết phải nói đôi với làm: Nói...
 • 4
 • 2,519
 • 28

Bản Đăng Học Tập Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh

Bản Đăng Ký Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh
... tháng 09 năm 2010 BẢN ĐĂNG KÍ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM” - Họ tên : - Chức vụ : - Đơn vị cơng tác : Nguyễn Khánh Nhu Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Lợi Quán ... liêu” va ø“ sửa đổi lề lối làm việc” ngành giáo dục Căn phương hướng, nhiệm vụ thực vận động năm 2010, Ban đạo Cuộc vận động “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Tôi xin cam kết sau ... học Vĩnh Lợi Quán triệt thò số 06-CT/TW, ngày 7/11/2006 Bộ Chính trò khoá X việc tổ chức vận động “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh ” Căn thò số 2516/CT, ngày 18/05/2007 Bộ GD&ĐT, chương...
 • 4
 • 46,826
 • 252

Bản thu hoạch nhân qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bản thu hoạch cá nhân qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
... tham ụ lóng phớ, quan liờu; coi vic tham ụ lóng phớ, quan liờu cng quan trng v cn kớp nh vic ỏnh gic trờn mt trn 2/ Chuyờn ô Sa i li lm vic theo quan im H Chớ Minh ằ : Ch tch H Chớ Minh coi t phờ ... III/ ý Kiến nhân vận động này: Cuc ng Hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh lm cho ton ng, ton dõn nhn thc sõu sc v nhng ni dung c bn v giỏ tr to ln ca t tng o c v tm gng o c H Chớ Minh To s chuyn ... ngh nghip, thỏi , ý thc phc v qun chỳng, phc v nhõn dõn IV/ Những việc làm cụ thể học tập gơng đạo đức Hồ Chí Minh V ý thc t rốn luyn, tu dng o c thng xuyờn: i vi mt giỏo viờn vic rốn luyn, tu...
 • 8
 • 4,181
 • 48

ban thu hoach ca nhan qua 4 nam thuc hien cua van dong hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

ban thu hoach ca nhan qua 4 nam thuc hien cua van dong hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh
... khng lm theo ý mỡnh, nờn kt qu thng nhn ly tht bi Ngi ch rừ nguyờn nhõn ca bnh ch quan l: Kộm lý lun, hoc khinh lý lun, hoc lý lun suụng Ngi mc bnh ch quan u coi khinh lý lun, lm vic ch theo kinh ... t, qun chỳng nhõn dõn, xa ri mc tiờu lý tng ca ng Theo H Chớ Minh tham ụ lóng phớ, quan liờu l k thự nguy him ca nhõn dõn; l bn ng minh ca thc dõn v phong kin; l ti ỏc lm hi n s nghip xõy dng nc ... vic ca ng cỏc cp, theo t tng ca H Chớ Minh, trc ht phi phờ bỡnh v sa cha bnh ch quan, bnh ớch k, bnh giỏo iu, bnh hp hũi, bnh ba hoa Mi chng bnh ú l mt k ch nguy him Mi k ch bờn l bn ng minh ca...
 • 8
 • 2,792
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2014bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2015bản đăng ky ca nhân học tập và lam theo tấm gương đạo đức hcmhọc tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệmbài thuyết trình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hồ chí minhbản đăng ký cá nhân học tập và làm theobản đăng ký cá nhân học tập và làm theo 2015bản đăng kí phấn đấu rèn luyện của đảng viên công chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minhban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh cua ca nhanbai thu hoach hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh ve neu cao tinh than trach nhiem ca nhan va noi di doi voi lambài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân nói đi đôi với làmban tu kiem diem ca nhan trong viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh ve neu cao tinh than trach nhiem chong chu nghia ca nhan noi di doi voi lamsổ đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh ve trung thuc trach nhiem;gan bo voi nhan dan;doanm ket xay dung dang trong sach vung manhđăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đứv hồ chí minh năm 2015 về trung thực trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng đảng trong sạch vững mạnhhọc tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân nói đi đôi với làmchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 43. Rễ cây