HOA DH a CT 14 825 dau dai hoc

Đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2014 trường Chuyên Đại học Vinh

Đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2014 trường Chuyên Đại học Vinh
... dung dch X v 30,2 gam cht rn Khi lng ca Cu hn hp ban u l A 8,0 gam B 4,8 gam C 6,4 gam D 3,2 gam Cõu 53: Hn hp M gm axit axetic v anehit X t chỏy hon ton m gam M cn dựng va 0,13 mol O2, sinh ... CuSO4 vi anot bng Zn cú c im chung l A anot xy s kh H2O v catot xy s oxi h a ion Cu2+ B anot xy s oxi h a H2O v catot xy s kh ion Cu2+ C anot xy s oxi h a Zn v catot xy s kh ion Cu2+ D anot ... m gam hn hp bt X gm Mg v Fe vo 200 ml dung dch cha CuCl2 0,5M v HCl 1M Sau cỏc phn ng xy hon ton, thu c m gam hn hp Y gm hai kim loi Khi lng ca Mg m gam hn hp X l A 2,4 gam B 4,8 gam C 3,6 gam...
 • 7
 • 295
 • 0

Giải đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 môn Hóa khối A - mã đề 825 pptx

Giải đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 môn Hóa khối A - mã đề 825 pptx
... ñipeptit Gly-Gly Ch t X có công th c A Gly-Phe-Gly-Ala-Val B Gly-Ala-Val-Val-Phe C Gly-Ala-Val-Phe-Gly D Val-Phe-Gly-Ala-Gly http://ebook.here.vn – Thư vi n Sách giáo khoa, Bài gi ng, ð thi mi n ... th c c a ba mu i ñó là: A CH2=CH-COONa, HCOONa CH≡C-COONa ≡ B CH3-COONa, HCOONa CH3-CH=CH-COONa C HCOONa, CH≡C-COONa CH3-CH2-COONa ≡ D CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa HCOONa C10H14O6 T ng k=4 = 3pi(COO)+1pi ... vinylamoni fomat amoni acrylat B amoni acrylat axit 2-aminopropionic http://ebook.here.vn – Thư vi n Sách giáo khoa, Bài gi ng, ð thi mi n phí C axit 2-aminopropionic amoni acrylat D axit 2-aminopropionic...
 • 22
 • 356
 • 0

Đề số 14 thi thử đại học môn hóa

Đề số 14 thi thử đại học môn hóa
... phân D C4H10O có đồng phân 42 Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: SO2 + KMnO4 + H2O → Sản phẩm 12 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA A K2SO4, MnSO4 B MnSO4, KHSO4 C MnSO4, KHSO4, H2SO4 D MnSO4, ... A (3) > (2) > (1 ) > (4) B (4) > (1 ) > (2) > (3) THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA C (4) > (1) > (3) > (2) D (1 ) > (4) > (3) > (2) Cho sơ đồ chuyển hóa sau: A + HCl → B + D B + Cl2 → F E + NaOH → H↓ ... 2-metyl buten-2 D 3-metyl buten-2 12 Cho biết số đồng phân rượu no, đơn chức từ C đến C5 tách nước không tạo anken đồng phân? THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA A C3H7OH: đồng phân; C4H9OH: đồng phân; C5H11OH:...
 • 14
 • 174
 • 0

Đề và đáp án khối A lần 4 THPT chuyên đại học Vinh 2013 môn hóa

Đề và đáp án khối A lần 4 THPT chuyên đại học Vinh 2013 môn hóa
... cao su buna-S Câu 39: Thủy phân lượng tetrapeptit X thu 14, 6 gam Ala-Gly; 7,3 gam Gly-Ala; 6,125 gam Gly-Ala-Val; 1,875 gam Gly; 8,775 gam Val; m gam hỗn hợp gồm Ala-Val Ala Giá trị m A 29,006 ... phản ứng, khối lượng Ag thu A 43 ,2 gam B 32 ,4 gam C 16,2 gam D 27,0 gam Câu 32: H a tan hết 12,2 gam hỗn hợp X gồm FeCl2 NaCl dung dịch H2SO4 lỗng dư, thêm vào 140 ml dung dịch KMnO4 0,5M thu ... K2Cr2O7 + H2SO4 (lỗng)  Số phản ứng h a học tạo sản phẩm I2 A B C D Câu 52: Khẳng định sau sai? A Khơng tồn phân tử natri etylat nước B Để điều chế phenyl axetat ta cho anhiđrit axetic phản ứng...
 • 4
 • 230
 • 0

CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN TRÊN XQ & CT SCAN LỒNG NGỰC, ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM

CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN TRÊN XQ & CT SCAN LỒNG NGỰC, ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
... độ hình dải khu trú: • Da y vách liên thu y hình chuỗi hạt • Da y vách liên tiểu thu y • Dải nhu mô • Đường cong cạnh màng phổi D Y VÁCH LIÊN TIỂU THU Y DẢI NHU MÔ ĐƯỜNG CẠNH MÀNG ... DẠNG C Y ĐÂM CHỒI KẾT LUẬN 1) Các dấu hiệu bản X quang và CT scan lồng ngực có ích thống nhất mô tả tổn thương X quang 2) Tiếp cận phân tích các dấu hiệu bản XQ và CT scan ... trưởng thành ĐỈNH CẠNH CƠ HOÀNH • Hình mờ tam giác nhỏ có đa y nằm vòm hoành • Kết hợp giảm thể tích thu y phổi bên TIỂU THU Y PHỔI NỘI DUNG TRÌNH B Y II Các tổn thương giảm...
 • 37
 • 843
 • 0

Thái độ của sinh viên về thẻ liên kết giữa thẻ ATM của ngân hàng Đông Á-thẻ sinh viên trường Đại Học An Giang

Thái độ của sinh viên về thẻ liên kết giữa thẻ ATM của ngân hàng Đông Á-thẻ sinh viên trường Đại Học An Giang
... thức sinh viên khóa thẻ liên kết thẻ ATM ngân hàng Đông Á -thẻ sinh viên trường Đại Học An Giang SVTH: Nguyễn Minh Tâm 11 Thái độ sinh viên thẻ liên kết thẻ ATM ngân hàng Đông Á -thẻ sinh viên trường ... viên trường Đại Học An Giang 4.1 Mô tả thái độ sinh viên thẻ liên kết thẻ ATM ngân hàng Đông Á -thẻ sinh viên trường Đại Học An Giang Như trình bày chương 2, thái độ sinh viên thẻ liên kết gồm ba ... Tâm 16 Thái độ sinh viên thẻ liên kết thẻ ATM ngân hàng Đông Á -thẻ sinh viên trường Đại Học An Giang Mẫu mã hình thái bên thẻ liên kết đẹp ngân hàng khác Tính an toàn thẻ liên kết cao ngân hàng...
 • 17
 • 727
 • 3

Muốn thi đậu đậu đại học thì vào mà xem

Muốn thi đậu đậu đại học thì vào mà xem
... nhum mu nhng thnh phn n sc Mt lng kớnh cú gúc chit quang A = 60 cú chit sut vi ỏnh sỏng trng bin thi n t n Chiu vo mt bờn AB ca lng kớnh mt chựm sỏng trng hp cho tia cú gúc lch cc tiu Gúc ti ... din thng l mt tam giỏc vuụng cõn (A=900), dỡm nc (chit sut n0 = 4/3) Hi chit sut ca lng kớnh ti thiu l bao nhiờu cho tia sỏng truyn vuụng gúc vi mt bờn AB, n gp mt ỏy cú th phn x ton phn ú? ... hin tng Cú tia khỳc x i vo nc Chiu mt chựm sỏng trng hp vo mt bờn ca mt lng kớnh cú chit sut bin thi n t 1,41 n 1,52 Chựm khỳc x ti mt bờn cũn li thy tia sỏng mu tớm lú trựng vi mt bờn cũn li iu...
 • 9
 • 229
 • 0

Đổi mới và hoàn thiện chương trình tiếng pháp thương mại cho sinh viên đh ngoại thương và các trường đại học kinh tế

Đổi mới và hoàn thiện chương trình tiếng pháp thương mại cho sinh viên đh ngoại thương và các trường đại học kinh tế
... học ngoại n°;ữ Sư phạm ngoại ngữ xây dựng chương trình giảng dạy Tiếng Pháp tương đối quy Tại trường kinh tế, thương mại, sinh viên cũn? học Tiếng Pháp kinh tế thương mại không theo chương; trình ... giáo viên4 Thực tế đầu vào sinh viên Đ i học Ngoại Thương IU Đổi m i hoàn thiện chương trình Cơ sở việc đổi chương trình Tiếng Pháp thương mại 1.1 Cơ sở pháp lý 1.2 Cơ sở thực tiễn Mục tiêu chương ... CÁP BỘ ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN CHƯGNG TRÌNH TIÊNG PHÁP THƯƠNG MẠI CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ Mã số: B2001-40-13 'T w V í É hi ị T R U Ô N G DAI hỌCị NGOAI...
 • 96
 • 218
 • 0

Nghiên cứu thử nghiệm sử dụng thức ăn hỗn hợp ẩm trong nuôi thương phẩm cá chình hoa (anguilla marmorata) luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu thử nghiệm sử dụng thức ăn hỗn hợp ẩm trong nuôi thương phẩm cá chình hoa (anguilla marmorata) luận văn tốt nghiệp đại học
... thức 1): Sử dụng thức ăn là: tạp, làm nghiệm thức đối chứng + CT (Công thức 2): Sử dụng 50 % thức ăn hỗn hợp ẩm 50 % thức ăn tạp + CT 3(Công thức 3): Sử dụng thức ăn hỗn hợp ẩm, công thức ... dưỡng thức ăn Chình Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn thực đề tài: “ Nghiên cứu sử dụng thức ăn hỗn hợp ẩm nuôi thương phẩm chình hoa (Anguilla marmorata) * Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá khả sử ... thương phẩm chình hoa - Đưa tỷ lệ thay thức ăn tạp thức ăn hỗn hợp nuôi thương phẩm chình hoa * Nội dung nghiên cứu - Đánh giá tiêu môi trường thí nghiệm - Đánh giá tốc độ tăng trưởng thí...
 • 37
 • 407
 • 0

Kỹ thuật điều chế thuốc thảo mộc từ lá đu đủ, lá cỏ siam và hiệu lực phòng trừ sâu xanh bướm trắng (pieris rapae linnaeus) hại rau họ hoa thập tự luận văn tốt nghiệp đại học

Kỹ thuật điều chế thuốc thảo mộc từ lá đu đủ, lá cỏ siam và hiệu lực phòng trừ sâu xanh bướm trắng (pieris rapae linnaeus) hại rau họ hoa thập tự luận văn tốt nghiệp đại học
... rapae Linnaeus hại rau họ hoa Thập tự điều kiện [5] đồng ruộng Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Vinh Trần Thị Thanh Hoa (2009) , luận văn tốt nghiệp đại học đề tài hiệu lực phòng trừ sâu xanh ... đạt hiệu lực phòng trừ cao công thức sau 10 ngày phòng trừ 35 3.4 Hiệu lực phòng trừ sâu xanh bướm trắng hại rau họ Thập tự đồng ruộng Bảng 3.5 Hiệu lực phòng trừ SXBT đồng ruộng thuốc thảo mộc ... học, sinh thái sâu xanh bướm trắng Pieris rapae Linnaeus biện pháp phòng trừ Khóa luận tốt [4] nghiệp, Trường Đại học Vinh Nguyễn Thị Hạnh (2009), Đặc điểm sinh học, sinh thái sâu xanh bướm trắng...
 • 44
 • 750
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ngành hóa dầu đại học khoa học tự nhiêncách thi đậu đại học khối abí quyết thi đậu đại học khối ađề thi toán khối a năm 2012 ôn thi đại họcphương pháp thi đậu đại họcbí quyết đậu đại học y dược520 câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ ôn thi 12 và đại học có đáp ánbí quyết đậu đại học y2 anh em sinh đôi đậu đại họcbí quyết thi đậu đại học khối dbí quyết học để đậu đại họchóa hữu cơ trong các đề thi đại họcbí quyết thi đậu đại học ycách học hiệu quả để thi đậu đại họccách thi đậu đại học kiến trúcLuyện nghe tiếng anh qua 100 ca khúc được yêu thích nhất phần 1Quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở một số xã trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.SKKN sử DỤNG PHẦN mềm MATHCAD tạo PHƢƠNG án NHIỄU TRONG câu hỏi TRẮC NGHIỆM TOÁNSKKN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HƯỚNG dẫn học SINH NGHIÊN cứu KHOA học THÔNG QUA TRẢI NGHIỆM KHOA họcSKKN sử dụng sơ đồ tư duy dạy học theo chủ đề cacbohiđratcác phương pháp xử lí nước thải bằng cơ học, hóa lý, sinh họcThiết kế bộ nghịch lưu độc lập nguồn áp với tần số ra không đổiNâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần chứng khoán dầu khí (PSI)Hoạt động cho vay vốn tín dụng đối với hộ nông dân của NHCSXH chi nhánh đông anh thành phố hà nộiGiáo án Hình học 10 hệ trục tọa độQuản lý nhân sự tiền lương bệnh viện đa khoa huyện đông triềuxử lý rác thanh long bằng trùn quế ở bình thuậnBÀI GIẢNG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNGKẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆPChuyển đổiLâm sàng phụ khoa và giải phẫu bệnh phàn 1Phát triển thị trường giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt NamBài giảng nguyên lý kế toán chi tiếtChữa bệnh không dùng thuốc phần 1Dược lý y học hà nội phần 2