Tài liệu Bồi dưỡng Anh văn HSg lớp 9 kiến thức chung cho mọi học sinh

một số bài văn mẫu bồi dưỡng tham khảo lớp 9

một số bài văn mẫu bồi dưỡng tham khảo lớp 9
... chạnh lòng trước số phận người phụ nữ “Đau đớn thay phận đàn bà Lời bạc mệnh lời chung” Bài Làm “Truyền kì mạn lục” tác phẩm văn xi có giá trị văn học cổ nước ta kỉ XVI, tập truyện văn xi viết chữ ... trọng Thơ Mới ( 193 2 194 5) cải biến câu thơ điệu ngâm cổ điển thành câu thơ điệu nói đại Bằng hiểu biết em làm sáng tỏ ý kiến “Có ý kiến cho thành tựu quan trọng Thơ Mới ( 193 2 194 5) cải biến câu ... định danh khác đặc sắc ngơn ngữ thi phẩm Chẳng hạn, ngơn ngữ giản dị Một ngơn ngữ bám sát đời sống Một ngơn ngữ khoẻ khoắn nịch Một ngơn ngữ gần với lời thường người lính v.v… Đó vẻ đẹp thực Tơi...
 • 139
 • 291
 • 1

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp với giống mía chín sớm tại vùng nguyên liệu mía đường lam sơn thanh hóa

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp với giống mía chín sớm tại vùng nguyên liệu mía đường lam sơn thanh hóa
... liệu 47 Kết nghiên cứu v thảo luận 48 4.1 Đánh giá điều kiện sinh thái vùng Lam sơn - Thanh hoá 48 4.1.1 Điều kiện thời tiết khí hậu Thanh Hoá 48 4.1.2 Điều kiện đất đai vùng Lam Sơn Thanh Hoá ... 3.2.1 Thời gian nghiên cứu: từ tháng 2/2005 6/2006 3.2.2 Địa điểm nghiên cứu: vùng nguyên liệu mía đờng Lam Sơn Thanh Hoá 3.2.3 Nội dung v phơng pháp nghiên cứu 3.2.3.1 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh ... Công ty cổ phần mía đờng Lam Sơn Công ty cổ phần mía đờng Lam Sơn, trớc l Nh máy đờng Lam Sơn đợc khởi công xây dựng v o tháng năm 1981 x Thọ Xơng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá Sau năm triển...
 • 125
 • 385
 • 0

Tài liệu ôn thi tiếng anh lớp 9 bộ đề ôn học sinh giỏi tiếng anh tham khảo có đáp án tham khảo lớp 9

Tài liệu ôn thi tiếng anh lớp 9 bộ đề ôn học sinh giỏi tiếng anh tham khảo có đáp án tham khảo lớp 9
... giáo dục-đào tạo đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh -THCS tỉnh thừa thi n huế năm học 2004-2005 *** Số phách Đề thi thức Môn thi: Tiếng anh lớp (vòng 2) (Do chủ tich HĐ ghi) Ngày thi : 13 - -2005 Thời ... Tuyển Sinh Trung Học Phổ Thông TP Hồ Chí Minh Năm Học 20 09 - 2010 Môn thi chuyên : Anh Văn Ngày thi 24-6-20 09 (Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề) I CHOOSE THE CORRECT ANSWER ... They stopped Đề thi chọn đội tuyển thi học học sinh giỏi cấp tỉnh lớp - Năm học 2006-2007 Môn tiếng anh (Đề thi có 02 trang) Thời gian làm bài: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề...
 • 99
 • 593
 • 1

skkn giới thiệu ngữ liệu mới hiệu quả để giúp học sinh lớp 9 luyện tập thành công tiếng anh

skkn giới thiệu ngữ liệu mới hiệu quả để giúp học sinh lớp 9 luyện tập thành công tiếng anh
... lượng ban đầu học sinh có chuyển biến tích cực: • Học sinh giỏi: đạt tỉ lệ: 19% • Học sinh khá: 12 đạt tỉ lệ: 28,6% • Học sinh trung bình: 18 đạt tỉ lệ: 42 ,9% • Học sinh yếu: Tỉ lệ: 9, 5% Giải pháp ... Như học sinh giỏi tăng em Như học sinh tăng em Như học sinh trung bình tăng em Như học sinh yếu giảm em Và không học sinh yếu 5/ Đánh giá rút kinh nghiệm: Từ việc tìm giải pháp hổ trợ cho công ... viên cho học sinh luyện tập từ dể đến khó,từ đơn giản đến phức tạp, từ học sinh giỏi đến học sinh khá trung bình yếu  - Ngoài ra, giáo viên phân công đôi bạn tiến,nhóm học tập để học sinh giỏi...
 • 25
 • 362
 • 0

Tài liệu ôn thi môn tiếng anh vào lớp 10

Tài liệu ôn thi môn tiếng anh vào lớp 10
... liệu ơn thi lớp vào lớp 10 Quang Minh Secondary School THPT - They stopped laughing when the teacher came in 5/ Danh ®éng tõ ®ỵc sư dơng ®Ĩ t¹o thµnh danh tõ kÐp : D®tõ + Danh tõ = Danh tõ kÐp ... younger 10 years b 10 years more young c 10 years younger d 10 years young Life in Hai Phong is expensive than that in Hai Duong a a little more b a little much c far much d more a lot What you think ... so fast that nobody could catch him ( Anh ta ch¹y nhanh ®Õn nçi mµ kh«ng cã thĨ b¾t ®ỵc anh ta) = He ran too fast for anyone to catch ( Anh ta ch¹y qu¸ nhanh ®Ĩ mäi ngêi cã thĨ b¾t ®ỵc) - She...
 • 99
 • 541
 • 2

Tài liệu ôn thi môn tiếng anh vào lớp 10 tham khảo

Tài liệu ôn thi môn tiếng anh vào lớp 10 tham khảo
... Listen to this ! I think this news (surprise) you Question 3: Use the correct form of the words in brackets to complete sentences He is looking thinner ( appreciate) The water in this lake is ... himself C : as soon as 10 C: does he 15 B : twice as much Question 5: (10 points) of in from in on of but like or 10 doing Question 6: ( points) b b c c a Question 7: ( 10 points) a)(5 points) ... report when you (arrive) this afternoon I will ring the bell one more if he (not answer),I think he must( go) out I am sorry about the noise last night We (have) a party 10 I distinctly remember...
 • 55
 • 99
 • 0

Giáo án địa lý tham khảo bồi dưỡng lớp 6 theo chuẩn kiến thức kỹ năng

Giáo án địa lý tham khảo bồi dưỡng lớp 6 theo chuẩn kiến thức kỹ năng
... địa cầu nh nào? -Vĩ tuyến 66 033 Bắc Nam đờng gì? - Vào ngày 22 /6 22/12, Ngày Vĩ độ 22 /6 66 ộ33phútB 66 độ 33phút N 66 độ33phútB 66 độ 33phút N 22/12 21/3-23/9 23/9-21/3 Cực bắc Cực nam Cực bắc Cực ... 24h đêm dài 24h 1 Hạ Đông 1 Đông Hạ 1 86( 6Tháng) 1 86( 6Tháng) 1 86( 6Tháng) 1 86( 6Tháng 22 Hạ Đông Đông hạ Giáo án địa lý lớp Kết luận Mùahè 1 -6 tháng Mùa đông 1-6Tháng Củng cố - Dựa vào H24: Em phân ... 2(0,25đ):Thời gian trái đất chuyển động 1vòng quỹ đạo A 365 ngày 6giờ B.536ngày 6giờ B 3 56 ngày 6giờ D 63 5ngày 6giờ Câu3 (0,25đ):Trái đất tự quay quanh trục theo hớng A.Từ đông sang tây B Từ tây sang đông...
 • 83
 • 380
 • 0

thực trạng kiến thức, thực hành vsattp của người nhà chăm sóc bệnh nhân và các yếu tố liên quan tại bệnh viện bạch mai năm 2013

thực trạng kiến thức, thực hành vsattp của người nhà chăm sóc bệnh nhân và các yếu tố liên quan tại bệnh viện bạch mai năm 2013
... Bach Mai thi gian nghiờn cu t 1/2 /2013 ờn 30/4 /2013, t nguyờn tham gia nghiờn cu - Tiờu chuõn loai tr: Ngi nha chm soc bờnh nhõn di tai Bờnh viờn Bach Mai thi gian nghiờn cu t 1/2 /2013 ờn 30/4 /2013, ... Và CáC YếU Tố LIÊN QUAN TạI BệNH VIệN BạCH MAI NĂM 2013 KHOA LUN TễT NGHIấP C NHN Y KHOA KHOA 2009 2013 NGI HNG DN KHOA HOC: PGS.TS ễ THI HOA HA NễI - 2013 Li cam n Em xin chõn cam n Ban giam ... trang kiờn thc, thc hanh VSATTP cua ngi nha chm soc bờnh nhõn va cac yờu tụ liờn quan tai bờnh viờn Bach Mai nm 2013 nhm cac muc tiờu sau õy: Mụ ta thc trang kiờn thc vờ VSATTP cua ngi nha chm...
 • 85
 • 325
 • 0

Hướng dẫn học sinh trung học phổ thông miền núi sử dụng sách giáo khoa nhằm bồi dưỡng năng lực tự học trong quá trình dạy học một số kiến thức chương các định luật bảo toàn vật lí lớp 10

Hướng dẫn học sinh trung học phổ thông miền núi sử dụng sách giáo khoa nhằm bồi dưỡng năng lực tự học trong quá trình dạy học một số kiến thức chương các định luật bảo toàn vật lí lớp 10
... HƯỚNG DẪN HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MIỀN NÚI SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG "CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN" VẬT LÍ LỚP 10 Chuyên ... BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THPT MIỀN NÚI 36 2.1 Phân tích nội dung kiến thức chương "Các định luật bảo toàn" chương trình Vật lí 10 THPT 36 Số hóa Trung tâm Học ... học sinh THPT miền núi 2.1 Phân tích nội dung kiến thức chương "Các định luật bảo toàn" chương trình Vật lí lớp 10 THPT 2.2 Một số nội dung hình thức hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa...
 • 126
 • 375
 • 0

tình trạng dinh dưỡng và kiến thức, thực hành chăm sóc phụ nữ mang thai tại huyện văn yên, tỉnh yên bái năm 2011

tình trạng dinh dưỡng và kiến thức, thực hành chăm sóc phụ nữ mang thai tại huyện văn yên, tỉnh yên bái năm 2011
... cứu dinh dưỡng bà mẹ trẻ em khu vực này, nghiên cứu PNMT địa phương Nghiên cứu: Tình trạng dinh dưỡng và kiến thức, thực hành chăm sóc phụ nữ mang thai huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái ... nữ mang thai Dân tộc Trình độ văn hóa Tình trạng hôn nhân Số Tuổi thai Tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ mang thai Tình trạng dinh dưỡng phụ nữ trước mang thai Tình trạng dinh dưỡng phụ nữ mang ... trạng dinh dưỡng phụ nữ mang thai huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái năm 2011 Đánh giá kiến thức, thực hành chăm sóc phụ nữ mang thai địa phương 9 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Vai trò của dinh dưỡng với phụ...
 • 65
 • 376
 • 1

khóa luận tốt nghiệp tình trạng dinh dưỡng và kiến thức, thực hành chăm sóc phụ nữ mang thai tại huyện văn yên, tỉnh yên bái năm 2011 (1)

khóa luận tốt nghiệp tình trạng dinh dưỡng và kiến thức, thực hành chăm sóc phụ nữ mang thai tại huyện văn yên, tỉnh yên bái năm 2011 (1)
... cứu dinh dưỡng bà mẹ trẻ em khu vực này, nghiên cứu PNMT địa phương Nghiên cứu: Tình trạng dinh dưỡng và kiến thức, thực hành chăm sóc phụ nữ mang thai huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái ... nữ mang thai Dân tộc Trình độ văn hóa Tình trạng hôn nhân Số Tuổi thai Tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ mang thai Tình trạng dinh dưỡng phụ nữ trước mang thai Tình trạng dinh dưỡng phụ nữ mang ... trạng dinh dưỡng phụ nữ mang thai huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái năm 2011 Đánh giá kiến thức, thực hành chăm sóc phụ nữ mang thai địa phương 10 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Vai trò của dinh dưỡng với phụ...
 • 66
 • 293
 • 0

giáo án bồi dưỡng sinh học lớp 8 tham khảo theo chuẩn kiến thức kỹ năng

giáo án bồi dưỡng sinh học lớp 8 tham khảo theo chuẩn kiến thức kỹ năng
... c Hệ tiết, sinh dục nội tiết d Hệ tiết, sinh dục hệ thần kinh Hớng dẫn học nhà - Học trả lời câu 1, SGK - Ôn lại cấu tạo tế bào thực vật Tuan Tiết Ngày soạn: 21 /8/ 09 Ngày dạy: 24 /8/ 09 Bài 3: ... ích việc học môn Cơ thể ngời sinh vật Hớng dẫn học nhà - Học trả lời câu 1, SGK - Kẻ bảng vào - Ôn lại hệ quan động vật thuộc lớp thú Ngày soạn: 17 /8/ 09 Ngày dạy: 19 /8/ 09 Chơng I Khái quát thể ... - Bộ môn sinh học cung cấp kiến thức cấu tạo, sinh lí, chức quan thể mối quan hệ thể môi trờng, hiểu biết phòng chống bệnh tật rèn luyện thân thể Bảo vệ thể - Kiến thức thể ngời vệ sinh có liên...
 • 231
 • 589
 • 1

giáo án bồi dưỡng sinh học lớp 6 tham khảo theo chuẩn kiến thức kỹ năng

giáo án bồi dưỡng sinh học lớp 6 tham khảo theo chuẩn kiến thức kỹ năng
... quân nào? + loại: Cơ quan sinh dưỡng quan sinh sản + Chức loại? + Là quan sinh dưỡng, chức + Rễ, thân, quan cây? nuôi dưỡng Chức năng? + Là quan sinh sản, chức năng: Sinh + Hoa, quả, hạt quan ... Hs nhóm tập làm theo giáo viên, tìm tâng sinh vỏ sinh trụ -hs đọc thông tin tr.51, trao đổi nhóm thống ý kiến ghi giấy -Yêu cầu: + Tầng sinh vỏ -> sinh vỏ + Tầng sinh trụ -> sinh lớp mạch rây ... tầng phát sinh 10' Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - 36 - - Giáo viên treo tranh H.15.1 16. 1 trả lời câu hỏi cấu tạo thân trưởng thành khác thân non nào? - Giáo viên lưu ý( H. 16. 1 phần...
 • 142
 • 297
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức của cán bộ thẩm địnhvận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn bạo lực học đườngdự án dạy học vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn trong môn địa lý thptgiải toán đại số về tổng hợp kiến thức về đại số khối 7dạy học tích hợp nội dung thực tiễn với kiến thức hóa hoc̣ nâng cao kết quả hứng thú hoc̣ tâp̣ cho hoc̣ sinh vũ văn điểnứng dụng kiến thứctrắc nghiệm kiến thức xã hộiý nghĩa về bài dự thi kiến thức liên mônkiến thức chuẩn di truyền hoc ngườikiến thức và thái độii kiến thức cần thiết để thành công khi làm kinh tế trang trạikiến thức xây dựngkiến thức về rượukiến thức trọng tâmcác dạng đề thi hk1 lớp 9 môn vănThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trangThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDF17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòaNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHhuong dan nhan co tuc bang tien mat4. Don de cu Nguyen Hong Quan6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banBC002t Y kien kiem toan BCTC HNDu thao Quy che bau cu HDQT-BKS 2014-2018TTr001 Phat hanh co phieu thuong 3-1BC002 Bao cao cua BKS 2014TTr004 Sua doi dieu le Cong ty 17-04-20154. Thuyet minh BCTC 2008Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH The le bau cuTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 02 Noi quy dai hoiThai cuc quyen hoi dap truong van nguyenfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb call09 Quyet Nghi DHCD 2014Noi dung sua doi Dieu le