TS chuyen long an 20142015

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ CHUYÊN Long An Môn thi: Tiếng Anh (Chung)

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ CHUYÊN      Long An   Môn thi: Tiếng Anh (Chung)
... THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ CHUYÊN Long An Đề thức Môn thi: Tiếng Anh (Chung) Ngày thi: 05 2012 Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) Mỗi câu 0,5 điểm I/ Fill in each blank with one ... students wore jeans Designers made different styles of jeans to match the 1960s’ fashions: embroidered jeans, painted jeans and so on In the 1970s more and more people started wearing jeans because ... worse, and the sale of jeans stopped growing (4) _, jeans have never been out of fashion, and today young generation is still fond of wearing them The end Sở Giáo Dục Đào Tạo ĐÁP ÁN KỲ THI TUYỂN...
 • 3
 • 4,059
 • 49

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 HỆ CHUYÊN LONG AN MÔN THI: NGỮ VĂN (Hệ chuyên)

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 HỆ CHUYÊN     LONG AN  MÔN THI: NGỮ VĂN (Hệ chuyên)
... ĐÀO TẠO LONG AN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 HỆ CHUYÊN MÔN THI: NGỮ VĂN (Hệ chuyên) Ngày thi: 05-07-2012 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Bản ... thí sinh - Điểm 5,00 - 5,50 : Đảm bảo yêu cầu thi u ý Thí sinh có sáng tạo, văn viết lưu loát có cảm xúc thực thân thí sinh - Điểm 4,00 – 4,50 : Đảm bảo yêu cầu thi u ý Thí sinh có sáng tạo, văn ... Hướng dẫn chấm thi gồm trang) I Hướng dẫn chung - Giám khảo cần nắm vững yêu cầu hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát làm thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm - Do đặc trưng môn Ngữ văn nên giám...
 • 5
 • 2,605
 • 2

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 HỆ CHUYÊN LONG AN MÔN THI: NGỮ VĂN (Hệ chuyên)

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 HỆ CHUYÊN LONG AN MÔN THI: NGỮ VĂN (Hệ chuyên)
... ĐÀO TẠO LONG AN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 HỆ CHUYÊN Môn thi: NGỮ VĂN -Hệ chuyên Ngày thi: 05/07/2012 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Bản ... 0,00 : Thí sinh không làm Hoặc lạc đề CÂU 2: (6,00 điểm) Một giá trị bật văn học Việt Nam tinh thần yêu nước (Tổng kết Văn học – SGK Ngữ Văn lớp 9, tập 2, NXB Giáo Dục) Bằng hiểu biết văn học Việt ... Đảm bảo yêu cầu thi u ý Thí sinh có sáng tạo, văn viết lưu loát có cảm xúc thực thân thí sinh - Điểm 3,00 – 3,50 : Bài viết sơ sài, thi u ý so với yêu cầu Thí sinh có sáng tạo, văn viết lưu loát...
 • 5
 • 330
 • 1

ĐỀ + ĐÁP ÁN lớp 10 chuyên Long An

ĐỀ + ĐÁP ÁN lớp 10 chuyên Long An
... 2x + 3y = ⇒ x = P = 2x + 3y + = + 3y + = = (y - 1) + = ( y - 1) + ≥ , dấu = xảy x = , y = Vậy giá trị nhỏ P x = , y = 2) t + y + y - - 4y + = ⇔ t + ( y -5) + y - 4y + = ⇔ + - + y - 4y + = ⇔ + + ... ⇔ ⇔ 2)Giải phương trình : ⇔ x ( x - 2x - x + 2) = - ⇔ x(x - 1)(x + 1)(x - 2) = - ⇔ (x - x)(x - x - 2) = - ⇔ y(y - 2) = - ( đặt x - x = y ) ⇔ y - 2y + = ⇔ (y - 1) ⇔ y=1 ⇔ x-x-1=0⇔ x= Câu : 1) ... điểm phân biệt ⇔ ∆ > ⇔ m < 2) Khi (d) cắt (P) hai điểm phân biệt A B Theo Viet ta có : x + x = ; x.x = m x+x=1⇔ =1 ⇔ - 3x.x = ⇔ - 3m = ⇔ m = ( nhận) Câu : 1) NP đường trung bình ∆ABC ⇒ MP ∥ BC...
 • 3
 • 406
 • 1

Đề và đáp án thi thử đại học môn hóa lần 1 Chuyên Long An pot

Đề và đáp án thi thử đại học môn hóa lần 1 Chuyên Long An pot
... cn dung dch X thỡ c m2 gam mui khan Biu thc liờn h gia m1, m2, V l: 11 2m2 = 11 2m1 + 355V B 11 2m2 = 11 2m1 + 71V m2 = m1+ 35,5V D m2 = m1+ 71V Hợp chất hữu X có công thức phân tử C4H7O2Cl.Khi thuỷ ... : A Câu 10 : A Câu 11 : A C Câu 12 : A Câu 13 : A Câu 14 : A C Câu 15 : A Câu 16 : A bóo hũa 80oC xung 20oC Bit tan ca KClO3 80oC v 20oC ln lt l 40 gam /10 0 gam nc v gam /10 0 gam nc 17 0 gam ... nc thỡ thu c 17 09 ,12 lớt hn hp khớ (ktc) Lng khớ ny lm ny tỏc dng va ht vi dung dch cha 0 ,1 mol Br2 , m cú giỏ tr l 14 1,2 gam B 15 9,6 gam C 14 1 ,1 gam D 15 9,5 gam X cú cụng thc C4H14O3N2 Khi cho...
 • 7
 • 338
 • 8

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM sử dụng khái niệm “lớp cảnh” trong bài dạy vẽ tranh đề tài phong cảnh ở môn mỹ thuật THCS chuyên long an

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM sử dụng khái niệm “lớp cảnh” trong bài dạy vẽ tranh đề tài phong cảnh ở môn mỹ thuật THCS chuyên long an
... Phòng giáo dục đào tạo Đức Thọ Sáng ki ến kinh nghiệm SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Sử dụng khái niệm “Lớp cảnh dạy Vẽ tranh Đề tài phong cảnh môn Mỹ thuật THCS Năm học 2009-2010 12 ... Vẽ tranh chương trình Mỹ thuật THCS gồm phần: * Vẽ tranh đề tài sinh hoạt sống người như: Đề tài Gia đình; Đề tài Bộ đội; Đề tài Ngày tết mùa xuân; Đề tài Quê hương em vv * Vẽ tranh đề tài Phong ... Tranh đề tài sinh hoạt Tranh đề tài Phong cảnh Giống Đều tranh vẽ có nội dung đề tài Đều tranh vẽ có nội dung đề tài Khác Hình ảnh người trọng tâm, nội dung Cảnh vật nội dung Hình ảnh cảnh vật,...
 • 12
 • 322
 • 1

đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệthông tin hiện đại trong dạy học chuyên long an

đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệthông tin hiện đại trong dạy học chuyên long an
... Ứng dụng CNTT dạy học Mục lục Nhóm 22 Ứng dụng CNTT dạy học CHỦ ĐỀ : SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ VÀ VẤN ĐỀ DẠY HỌC Ở TK 21 Những tiêu chuẩn công nghệ giáo viên học sinh 1.1 Đối ... toán) Ứng dụng dạy học • Tạo nhiều tài liệu file • Sử dụng công thứcc • Tính toán nhanh chóng xác Ứng dụng CNTT dạy học Cập nhật liệu tự động Đánh giá số liệu tự động  Spreadsheet dạy học Giảng ... Thường xuyên trao dồi kiến thức công nghệ khả ứng dụng công nghệ mình, vào vấn đề giảng dạy 1.2 Đối với học sinh Nhóm 22 Ứng dụng CNTT dạy học - Theo Hiệp hội quốc tế công nghệ giáo dục (ISTE = International...
 • 90
 • 195
 • 0

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Long An

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Long An
... became famous for their unusual beauty C an analysis of various trends within an artistic movement D an argument of the advantages of one artistic form over another WRITING (2 points) Part Finish ... the Paramount Theater in Oakland, California The word “zigzag” alludes to the geometric and stylized ornamentation of zigzags, angular patterns, abstracted plant and animal motifs, sunbursts, astrological ... shapes, and colorfully ornate patterns Furthermore, like the artisans of the Arts and Crafts Movement in England and the United States, art deep practitioners considered it their mission to transform...
 • 6
 • 1,216
 • 11

Đề thi chuyên hóa chuyên long an năm 2014

Đề thi chuyên hóa chuyên long an năm 2014
... 137 -Hết Thí sinh không sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Giám thị coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: Chữ ký giám thị 1: Chữ ký giám thị 2: ... xanh (diện tích 10 cm2) sản sinh 18 gam glucozơ? Cho: H= 1; Li = 7; C =12; O = 16; Na= 23; K= 39;...
 • 2
 • 352
 • 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Long An, Long An

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Long An, Long An
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN NĂM HỌC 20 14 – 20 15 MÔN TOÁN Câu Nội dung Điểm 0 ,25 đ  1 a) Tập xác định: D   \    2 Giới hạn tiệm cận: ... B)   0 ,2 Từ điều kiện, dùng bất đẳng thức côsi suy ra:  xy  0 ,25 đ Tính được: VS ABCD    R  d  I ;( P)   2 2 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ Vậy    : 2x  4y   29  10 ...  2u  4u  v  v (2) x  y  v y  u  v    0 ,25 đ b) Tìm z  Phần thực: a  0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ Lấy (2) nhân với −3 cộng với (1) ta được: u3  6u2  12u   v3  3v2  3v     u  2 ...
 • 5
 • 346
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Long An, Long An

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Long An, Long An
... HẾT Trang 5/6 - Mã đề thi 1 32 ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 1 32 10 C A B B D C B C C A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B A B D A B B B A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A D B C B A A D D D 31 32 33 34 35 36 ... (với n  3): A CnH2n – 2O2 B CnH2n – 4O C CnH2n – 4O2 D CnH2n – 2O Câu 40: Để phân biệt SO2 CO2, ta dẫn hỗn hợp qua: Trang 4/6 - Mã đề thi 1 32 A dung dịch brom B Dung dịch Ca(OH )2 C Dung dịch thuốc ... thu 3,456m gam muối khan Giá trị m gần với: A 37 B 38 C 40 D 39 Trang 2/ 6 - Mã đề thi 1 32 Câu 20 : Cho phương trình ion rút gọn pư sau: 2M + 4H+ + SO 42-  2Mn+ + SO2 + 2H2O M kim loại sau đây:...
 • 6
 • 391
 • 1

Xem thêm