Kết quả và bài học từ chuyến tham quan mô hình tại đồng bằng sông cửu long

Kết quả tuyển chọn giống ngô chịu phèn năng suất cao ở Đồng bằng sông Cửu Long ppt

Kết quả tuyển chọn giống ngô chịu phèn năng suất cao ở Đồng bằng sông Cửu Long ppt
... ny Mt khỏc, nng sut ngụ ng bng sụng Cu Long t trung bỡnh 57 t/ha cao nht c nc Vỡ vy, khai thỏc ti a tim nng, li th ca vựng gúp phn m rng din tớch, nõng cao nng sut v sn lng cn thit tin hnh nghiờn ... (10,3 tn/ha), cao hn ging i chng C919 (8,27 tn/ha); THL (LVN146; F630; F639; F424) cú nng sut tng ng ging i chng v cao hn ging i chng mc 95% Ch cú THL l F486 nng sut t 11,67 tn/ha, cao hn c ging ... cõy/ha Cỏc s liu c thu thp v x lý thng kờ theo chng trỡnh MSTATC v phn mm Excel version 5.0 III KếT QUả Và THảO LUậN Kt qu kho sỏt tuyn chn t hp lai Thớ nghim kho sỏt THL c tin hnh t v ụng xuõn...
 • 5
 • 236
 • 0

Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long

Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long
... điểm đánh giá hiệu 2.3 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA Các nghiên cứu đánh giá vai trò hiệu ứng dụng tiến kỹ thuật sản xuất lúa cho thấy ƯDTBKT vào sản xuất ... khai ứng dụng phù hợp tiến kỹ thuật 4.7 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ ƯDTBKT TRONG SẢN XUẤT LÚA CỦA NÔNG HỘ VÙNG ĐBSCL Để đánh giá tiến khoa học kỹ thuật sản xuất, có nhiều phương pháp quy trình ứng dụng ... 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA CỦA NÔNG HỘ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 4.1.1 Đặc điểm nông hộ sản xuất lúa Diện tích canh tác:...
 • 24
 • 291
 • 1

Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông cửu long

Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông cửu long
... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ VŨ SƠN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN ... tích thực trạng ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất lúa nông hộ khu vực ĐBSCL; (2) Đánh giá hiệu sản xuất lúa nông hộ; so sánh hiệu sản xuất hộ ứng dụng tiến kỹ thuật hộ không ứng dụng tiến kỹ thuật; ... hướng đánh giá tác động tiến kỹ thuật theo hướng kinh tế, thông qua đánh giá hiệu sản xuất lúa nông hộ Đánh giá hiệu sản xuất hộ có ứng dụng tiến kỹ thuật so sánh với hộ không ứng dụng tiến kỹ thuật, ...
 • 146
 • 325
 • 4

nghiên cứu hiện trạng kháng thuốc của quần thể rầy nâu (nilaparvata lugensstal) hại lúa đề xuất giải pháp hạn chế tính kháng tại đồng bằng sông cửu long

nghiên cứu hiện trạng kháng thuốc của quần thể rầy nâu (nilaparvata lugensstal) hại lúa và đề xuất giải pháp hạn chế tính kháng tại đồng bằng sông cửu long
... vi nghiên c u c a ñ tài Nghiên c u v tính kháng thu c c a r y nâu ñ ng b ng sông C u Long gi i pháp h n ch tính kháng v m t s d ng thu c hoá h c 4.3 ð a ñi m nghiên c u - Các thí nghi m th tính ... p……… 14 1.4 M t s nghiên c u v tính kháng thu c c a r y nâu S gia tăng tính kháng thu c c a r y nâu ñã tr thành m i quan tâm c a nhà khoa h c th gi i nư c ta Các nghiên c u v tính kháng thu c c a ... sinh tính kháng thu c c a r y nâu ph thu c r t nhi u vào b n ch t ñ c ñi m c a lo i thu c s d ng Trong ñó, nư c ta hi n chưa có công trình nghiên c u có tính h th ng v tính kháng thu c c a r y nâu...
 • 98
 • 872
 • 7

Sản xuất cung ứng lúa gạo ở mức nông hộ tại đồng bằng sông cửu long, việt nam, giai đoạn 1995 1998

Sản xuất và cung ứng lúa gạo ở mức nông hộ tại đồng bằng sông cửu long, việt nam, giai đoạn 1995 1998
... đo lường ảnh hưởng mức cung lúa gạo nông hộ Kết ước lượng cho thấy diện tích canh tác lúa nông hộ số vụ lúa năm có ảnh hưởng dương mang tính chủ đạo mức cung lúa gạo nông hộ Sau loại bỏ biến có ... cho sản xuất lúa (1000 đồng /nông hộ/ năm); Chi phí nhiên liệu tưới tiêu lúa (1000 đồng /nông hộ/ năm); Chi phí thuê máy móc công cụ (1000 đồng /nông hộ/ năm); Lao động thuê mướn (ngày công /nông hộ/ năm); ... đồng trồng lúa chủ yếu đồng Bằng Sông Hồng Đồng Bằng Sông Cửu Long vùng nghiên cứu, quy mô ruộng đất bình quân vào khoảng xấp xỉ cho nông hộ Rất nông hộ có quy mô ruộng đất vượt mức hạn điền...
 • 15
 • 113
 • 0

Khảo sát khả năng thích nghi, sinh trưởng tính năng sản xuất của cỏ paspalum atratum tại đồng bằng sông cửu long

Khảo sát khả năng thích nghi, sinh trưởng và tính năng sản xuất của cỏ paspalum atratum tại đồng bằng sông cửu long
... tính sinh trởng tính sản xuất cỏ Paspalum Atratum, cỏ Sả (Panicum maximum) cỏ Voi (Penisetum purpureum) thành phố Cần Thơ từ tháng đến tháng năm 2005 Thí nghiệm Khảo sát sinh trởng tính sản xuất ... cao với cỏ Paspalum 30 x 30cm Đề nghị Cỏ paspalum cho suất cao nên cần phát triển diên rộng để đáp ứng nhu cầu thức ăn xanh cho gia súc Cần tiếp tục khảo sát đặc tính sinh trởng, tính sản xuất, ... trồng 10,8 cm cỏ Sả cỏ Paspalum; 12,46cm cỏ Voi lứa (50 ngày sau trồng) 24,2cm cỏ Sả; 19,9cm cỏ Voi 13,3cm cỏ Paspalum lứa (35 ngày sau cắt) Bảng 1: Sự phát triển chiều cao (cm) giống cỏ Ngày sau...
 • 7
 • 63
 • 0

BÁO CÁO " MỘT SỐ KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN BỆNH HỌC PHÂN TÍCH SIÊU CẤU TRÚC CỦA HỘI CHỨNG HOẠI TỬ GAN TUỴ TRÊN TÔM NUÔI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG " potx

BÁO CÁO
... Trên sở chẩn đoán bệnh học phân tích siêu cấu trúc, nhận thấy tác nhân gây nên dấu hiệu hoại tử hội chứng hoại tử gan tuỵ tác nhân hữu sinh biết virus, vi khuẩn hay ký sinh trùng Các kết chẩn ... khả hội chứng hoại tử gan tuỵ tác nhân Do đó, nhóm nghiên cứu Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thuỷ Sản tiếp cận phương pháp chẩn đoán bệnh học kính hiển vi quang học phân tích siêu cấu trúc gan ... chứng hoại tử gan tuỵ với tượng nở hoa tảo KẾT LUẬN Hiện tượng tôm nuôi chết hàng loạt Đồng sông Cửu Long thời gian gần hội chứng hoại tử gan tuỵ Tác nhân tiên phát gây nên dấu hiệu hoại tử có...
 • 10
 • 344
 • 2

Luận văn thạc sĩ báo chí học truyền hình địa phương với vai trò phổ biến kiến thức vấn nghề cho nông dân ở đồng bằng sông cửu long hiện nay

Luận văn thạc sĩ báo chí học truyền hình địa phương với vai trò phổ biến kiến thức và tư vấn nghề cho nông dân ở đồng bằng sông cửu long hiện nay
... hình địa phương phố biến kiến thứv vấn nghề cho nông dân Đồng sông Cửu Long 38 2.3 Vai trò truyền hình địa phương phổ biến kiến thức vấn nghề cho nông dân Đồng sông Cửu Long 51 Chương 3: ... vấn nghề cho nông dân sóng truyền hình đồng sông Cửu Long Chương 3: Một số giải pháp nâng cao vai trò truyền hình địa phương phổ biến kiến thức vấn nghề cho nông dân đồng sông Cửu Long ... CAO VAI TRÒ CỦA TRUYỀN HÌNH ĐỊA PHƯƠNG TRONG PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VÀ TƯ VẤN NGHÊ CHO NÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 74 3.1 Những vấn đề đặt từ thực trạng vai trò truyền hình địa phương phổ biến kiến...
 • 157
 • 213
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " CẬP NHẬT VỀ HỆ THỐNG ĐỊNH DANH TÔM BIỂN NGUỒN LỢI TÔM HỌ PENAEIDAE Ở VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... ven biển đồng sông Cửu Long PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Các dẫn liệu tổng hợp từ nguồn tài liệu phân loại tác giả nước nghiên cứu tôm thuộc tổng họ Penaeoidea giới - Các báo cáo khoa học điều tra nguồn ... Trên sở dẫn liệu thu thập từ năm 1980 đến nay, thành phần loài tôm biển Đồng Bằng Sông Cửu Long số quan nghiên cứu công bố vùng xa bờ có kết nghiên cứu Viện Nghiên cứu Thủy sản Hải Phòng vào ... họ Penaeidae phân bố vùng biển Tây Nam Dẫn liệu báo cáo góp phần hoàn chỉnh định danh thành phần loài tôm thuộc tổng họ Penaeoidea cung cấp dẫn liệu loài tôm kinh tế thuộc họ Penaeidae vùng ven...
 • 10
 • 399
 • 2

NGHIÊN CỨU SỰ ĂN MÒN BÊ TÔNG, BIẾN ĐỔI KHẢ NĂNG CHỊU LỰC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG MÔI TRƯỜNG CHUA MẶN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

NGHIÊN CỨU SỰ ĂN MÒN BÊ TÔNG, BIẾN ĐỔI KHẢ NĂNG CHỊU LỰC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG MÔI TRƯỜNG CHUA MẶN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG
... tông cho thấy dùng phụ gia diatomit hạn chế ăn mòn tông vùng chua phèn, mặn 5/ Ngăn cách tông với môi trường nước ăn mòn: Sơn mặt kết cấu biện pháp ngăn cách tông với môi trường ăn ... CHUA MẶN ĐBSCL 2.1 Tình trạng ăn mòn tông vùng chua, mặn 39 Nghiên cứu khảo sát kết cấu tông công trình vùng chua, mặn ĐBSCL: Bề mặt tông kết cấu công trình vùng mực nước thay đổi, vùng ... ăn mòn hợp chất hóa học làm giảm độ ăn mòn cốt thép Việc pha chất ức chế vào tông coi biện pháp bảo vệ cốt thép chống ăn mòn Phương pháp bảo vệ ca tốt biện pháp hiệu dùng để chống ăn mòn cốt...
 • 150
 • 459
 • 5

LUẬN VĂN THẠC SỸ NGHÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ ĐƯỜNG THÀNH PHỐ NGHIÊN CỨU KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM CHỊU NGẬP NƯỚC TRÊN CƠ SỞ SỬ DỤNG TỐI ƯU NGUỒN VẬT LIỆU SẴN CÓ TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

LUẬN VĂN THẠC SỸ NGHÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG THÀNH PHỐ NGHIÊN CỨU KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM CHỊU NGẬP NƯỚC TRÊN CƠ SỞ SỬ DỤNG TỐI ƯU NGUỒN VẬT LIỆU SẴN CÓ TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THƠNG VẬN TẢI ———&––– NGUYỄN HỮU TÀI ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM CHỊU NGẬP NƯỚC TRÊN CƠ SỞ SỬ DỤNG TỐI ƯU NGUỒN VẬT LIỆU SẴN CĨ TẠI ĐỒNG BẰNG ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THƠNG VẬN TẢI ———&––– NGUYỄN HỮU TÀI ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM CHỊU NGẬP NƯỚC TRÊN CƠ SỞ SỬ DỤNG TỐI ƯU NGUỒN VẬT LIỆU SẴN CĨ TẠI ĐỒNG BẰNG ... độ kết cấu áo đường kết cấu áo lề gia cố theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt đất lớp vật liệu dính kết 50 2.1.9.2.4 Tính tốn cường độ kết cấu áo đường kết cấu áo lề gia cố theo tiêu chuẩn chịu...
 • 330
 • 601
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: lê văn bảnh 2011 nghiên cứu và phát triển giống lúa mới triển vọng cho vùng đồng bằng sông cửu long chuyên đề sản xuất và cung ứng lúa giống các tỉnh phía nam trang 106 128đánh giá nghèo có sự tham gia của cộng đồng tại đồng bằng sông cửu longanghiên cứu thành phần loài phân bố biến động của tảo độc và mối quan hệ giữa tảo độc hại và các yếu tố môi trường tại đồng bằng sông cửu longnâng cao năng lực tổng kết thực tiễn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện đồng bằng song cửu longgiải bài tập 3 trang 133 địa lý 9 vùng đồng bằng sông cửu long tiếp theotiềm năng và định hướng phát triển du lịch sinh thái vùng đồng bằng sông cửu longnhững giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý của hiêu trưởng trường thpt lê lợiđa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học và ứng dụng xử lý nước thải sau biogas của trại chăn nuôi heo ở đồng bằng sông cửu longmột số kết quả nghiên cứu và ứng dụng kết cấu cống lắp ghép bằng cừ btct dự ứng lực ở đồng bằng sông cửu longkỳ thi hsg đồng bằng sông cửu long lần thứ 16 môn sinh học trường thpt chuyên lý tự trọng pptkết quả nghiên cứu dự báo xói bồi lòng dẫn và đề xuất giải pháp phòng tránh cho hệ thống sông ở đồng bằng sông cửu longphần 1 kỷ yếu hội thảo khoa học các chuyên đề bdhsg khu vực đồng bằng sông cửu long và miền đông nam bộphân lập và xác định một số đặc tính sinh học của virus viêm gan vịt cường độc lưu hành trên đàn vịt tại một số tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu longbài 37 thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở đồng bằng sông cửu long giáo án địa lý 9 gv trần t hiềnbai 37 thuc hanh ve va phan tich bieu do ve tinh hinh san xuat cua nganh thuy san o dong bang song cuu long111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011Nghi quyet DHDCD nam 2012 2vsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017bien ban dhdcd thuong nien nam 2017Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017111BC hop nhat giua nien do signedThS chuẩn đầu ra ch cnyshchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcdong gop moi cua luan anđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.2. Phieu dang ky du thichuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch spkThS chuẩn đầu ra ch ytccCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Dao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)Thông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.dox