Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 của Trạm Khuyến nông

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA 6 NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HỘI PHỤ NỮ

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ 6 NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HỘI PHỤ NỮ
... động "Hớng phụ nữ trẻ em nghèo năm 2012 Thực tốt phong trào thi đua nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phơng Vận động hội viên tham gia hoạt động xây dựng ... hi II Kết thực nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội: Công tác tuyên truyền, giáo dục vận động phụ nữ thực chủ trơng, luật pháp, sách; rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao trình độ nhận thức Hội LHPN ... cán hội cha đồng ảnh hởng đến công tác tuyên truyền sở C Phơng hớng, nhiệm vụ năm 2013 1.Về phong trào thi đua Tiếp tục đạo thực đẩy mạnh phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động...
 • 13
 • 6,504
 • 27

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quí III nhiệm vụ quý IV năm 2012x

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quí III và nhiệm vụ quý IV năm 2012x
... cạnh có hạn chế cần sớm khắc phục để việc thực nhiệm vụ quý III năm 2012 tốt Đó là: -Một số công trình chưa khởi công theo kế hoạch đề -Công trình thi công chậm so với tiến độ -Sự phối ngành chuyên ... 2/-Các dự án thực quý III năm 2012: -Kèm theo danh mực dự án thực quý III năm 2012( phụ lục 3) 3/-Các dự án chưa triển khai thực hiện: -Kèm theo danh mực dự án chưa thực năm 2012 (phụ lục 4) 4/-Những ... hoạch-thu hồi đất-GPMB chiếm thời gian tương đối dài nên dự án đầu tư đưa vào thực nhiều thời gian III- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÍ IV NĂM 2012: 1/-Tình hình tổ chức máy Ban QLDA ĐTXD: - Hoàn thành thủ...
 • 4
 • 2,835
 • 6

báo cáo kết quả thực hiện dự án mua sắm thay thế accu cho 35 trạm tại thành phố hồ chí minh suy giảm chất lượng

báo cáo kết quả thực hiện dự án mua sắm và thay thế accu cho 35 trạm tại thành phố hồ chí minh suy giảm chất lượng
... Nhật Trâm – MBA12B043 Page Báo cáo kết thực dự án 3.Quy mô, phạm vi dự án 3.1.Thông tin chung dự án - Tên dự án: Mua sắm accu thay cho 35 trạm Tp.HCM suy giảm chất lượng - Chủ đầu tư: Trung ... tương tự tốt 2.Mục tiêu dự án - Đảm bảo mua sắm accu chất lượng, giá hợp lý để thay cho 35 trạm Tp.HCM suy giảm chất lượng - Nâng cao ổn định chất lượng phát sóng trạm BTS Thực hiện: Nguyễn Thị Nhật ... MobiFone: Mua sắm thay accu cho 35 trạm TP.HCM suy giảm chất lượng , thực Trung tâm II Vận dụng kiến thức học, hướng dẫn thầy PGS.TS.Lưu Trường Văn, báo cáo nêu nội dung dự án, hi vọng giúp ích cho...
 • 19
 • 216
 • 0

HD báo cáo két quả thực hiện nhiệm vụ THCS năm 2010 2011

HD báo cáo két quả thực hiện nhiệm vụ THCS năm 2010 2011
... b) Hạn chế: Bài học kinh nghiệm VII Kiến nghị: B PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011- 2012 Nhiệm vụ trọng tâm: Phương hướng nhiệm vụ Hiệu trưởng ... cấp: Thực hoạt động giáo dục a) Hoạt động giáo dục nghề phổ thông: Phối hợp tốt với trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp Thành phố bắc Ninh việc tổ chức học nghề cho học sinh Năm học 2010- 2011 ... a) Thực ba công khai trường học: b) Đổi công tác quản lý chuyên môn: c) Tổ chức kiểm tra học kỳ I, cuối năm học, thi chọn học sinh giỏi, tham gia hoạt...
 • 3
 • 124
 • 0

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012 sở công thương

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012 sở công thương
... công nghệ thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại giai đoạn 2012- 2015 Công tác quản lý thương mại Công tác Quản lý thị trường * Quản lý xuất nhập khẩu: tính đến tháng 6/ 2012 địa bàn tỉnh có 164 ... 2008 -2012 địa bàn Vĩnh Phúc * Quản lý kỹ thuật công nghệ Môi trường công nghiệp: Chỉ đạo thực tốt chức quản lý nhà nước kỹ thuật công nghệ Môi trường công nghiệp tháng đầu năm thẩm định báo cáo ... nghiệp vụ khuyến công năm 2012 cho 130 học viên làm CB quản lý phòng Công Thương, phòng Kinh tế huyện, thành, thị CB khuyến công viên xã địa bàn tỉnh Hỗ trợ kinh phí mua báo Công thương Tạp chí Công...
 • 10
 • 989
 • 1

báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 THÁNG đầu năm 2016 2

báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 THÁNG đầu năm 2016 2
... kiểm tra việc thực quy chế dân chủ sở, đảm bảo thực tốt phương châm Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” - Phát huy quy n làm chủ nhân dân với hai hình thức, dân chủ đại diện dân chủ trực tiếp ... khai thực Quy chế dân chủ toàn xã, nêu cao vai trò trách nhiệm cấp ủy Đảng việc thực Quy chế dân chủ, mở rộng dân chủ hoạt động sinh hoạt tổ chức Đảng UBND xã triển khai thực quy chế dân chủ đến ... phương - Kết thực quy chế dân chủ xã, phường, thị trấn(theo Pháp lệnh 34 /20 07/PL-UBTVQH11) Thực quy chế dân chủ xã gắn liền với phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” phát huy tốt quy n...
 • 10
 • 3,000
 • 51

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 9 tháng năm 2012 ngành nông nghiệp phát triển nông thôn

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 9 tháng năm 2012 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
... 4367 3007 16 59, 3 99 8,8 133,1 499 ,6 581,2 206,3 122,3 1 69, 6 21,4 823,7 121,7 11,2 110,5 4313 199 5 2318 20483 11153 45 19 3585 96 ,2 95 ,6 95 ,7 99 ,8 84,6 90 ,2 69, 8 88,7 105,8 103,7 93 ,9 78,8 96 ,0 106 ... Khối lượng thực ước đạt 29, 43 tỷ đồng, 79, 54% kế hoạch vốn giao + Khối Nông nghiệp: Khối lượng thực tháng ước đạt 92 6 tỷ đồng, 99 ,57% kế hoạch; vốn nước ước đạt 1 49 tỷ đồng, 82,78,% kế hoạch; vốn ... quản lý tháng năm 2012 ước đạt 4.880,2 tỷ đồng, 100% kế hoạch Trong đó, vốn nước đạt 2.071,2 tỷ đồng, 82,57% kế hoạch, vốn nước đạt 2.8 09 tỷ đồng, 1 19% kế hoạch Kết thực cụ thể sau: a) Vốn thực...
 • 15
 • 461
 • 0

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 10 tháng năm 2012 ngành nông nghiệp phát trển nông thôn

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 10 tháng năm 2012 ngành nông nghiệp và phát trển nông thôn
... 69,7% kế hoạch c Khối Lâm nghiệp: Khối lượng thực 10 tháng ước đạt 272 tỷ đồng, 81,44% kế hoạch năm, vốn nước đạt 60 tỷ đồng, 71,43% kế hoạch, vốn nước đạt 212 tỷ đồng, 84,8% kế hoạch Kết thực ... 102 ,39% kế hoạch, vốn nước đạt 891,7 tỷ đồng, 118,89% kế hoạch Kết thực số dự án sau: - Dự án Phát triển nông thôn tỉnh miền Trung: Khối lượng thực đạt 823,9 tỷ đồng, 169% kế hoạch; - Dự án Phát ... 69,24% kế hoạch Kết thực cụ thể sau: 13 5.1 Vốn Ngân sách tập trung Bộ quản lý Vốn đầu tư xây dựng năm 2012 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn thuộc nguồn ngân sách tập trung Chính phủ giao đến tháng...
 • 17
 • 465
 • 0

Báo cáo kết quả thực hiện tháng 10 năm 2011 ngành nông nghiệp phát triển nông thôn

Báo cáo kết quả thực hiện tháng 10 năm 2011 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
... 430,9 tỷ đồng; Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn tiến hành phân bổ thông báo vốn thuộc khung kế hoạch năm 2011 cho chủ đầu tư từ đầu tháng 2 /2011;   13 4.2.2 Kết thực Khối lượng thực công trình ... khung kế hoạch năm 2011 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quản lý Thủ tướng Chính phủ giao định số 184/QĐ- TTg ngày 28/1 /2011 việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 văn số 618/BKHĐT- ... dựng năm 2011 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn thuộc nguồn ngân sách tập trung Thủ tướng Chính phủ giao Quyết định số 2145/QĐ - TTg ngày 23/11/2 010 việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, ...
 • 14
 • 431
 • 0

Luận văn : BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2009 NGÀNH NÔNG NGHIỆP PTNT

Luận văn : BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2009 NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
... LỤC Luận văn BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG NĂM 2009 NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT MỤC LỤC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG ... HỌC VÀ THỐNG KÊ S : CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2009 /TH-BC BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG NĂM 2009 NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ... thông báo kế hoạch vốn năm 2009 Căn vào kế hoạch phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp thông báo vốn cho chủ đầu tư 5.2.2 Kết thực Khối lượng thực tháng...
 • 16
 • 306
 • 0

báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 7 tháng năm 2013 ngành nông nghiệp phát triển nông thôn

báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 7 tháng năm 2013 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
... thành năm 2013 công trình hoãn, giãn tiến độ đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý: 4.498 ,72 tỷ đồng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn thông báo chi tiết kế hoạch đến chủ đầu tư để chủ động triển khai thực ... 56,2% kế hoạch, vốn nước ước đạt 51,4 tỷ đồng, 47, 85% kế hoạch, vốn nước ước đạt 290 tỷ đồng, 58% kế hoạch Kết cụ thể số dự án: + Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp tỉnh miền Trung: Khối lượng thực ... 90,88% kế hoạch: Vốn nước đạt 33,6 tỷ đồng, 55,29% kế hoạch, vốn nước ước đạt 203,4 tỷ đồng, 101 ,7% kế hoạch Kết chi tiết số dự án: + Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp (WB3): Khối lượng thực đạt...
 • 17
 • 260
 • 0

Báo cáo kết quả thực hiện ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tháng 22015

Báo cáo kết quả thực hiện ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 22015
... nước 1.120 tỷ đồng; Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn có văn số 143/BNN - KH ngày 9/01/2015 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách ... lợi: Khối lượng thực tháng ước đạt 165 tỷ đồng, 9,86% kế hoạch - Đầu tư Nông nghiệp: Khối lượng thực tháng ước đạt 25 tỷ đồng, 6,49% kế hoạch - Đầu tư Lâm nghiệp: Khối lượng thực tháng ước đạt ... dựng năm 2015 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn thuộc nguồn ngân sách giao Quyết định số 2375/QĐ- TTg ngày 28/12/2014 Thủ tướng Chính phủ việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân...
 • 13
 • 211
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo kết quả thực hiện tháng thanh niên 2013biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện đề tàimẫu báo cáo kết quả thực hiện công việcbáo cáo kết quả thực hiện công việcbáo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủbáo cáo kết quả thực hiện cơ chế một cửabáo cáo kết quả thực hiện chính sách dân tộcbáo cáo kết quả thực hiện bdtxbáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên mônbáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giaobáo cáo kết quả thực hiện chương trình 135báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợpbáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trịbáo cáo kết quả thực hiện phổ cập mầm nonbáo cáo kết quả thực hiện dự ánthiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết càng điều tốcTìm hiểu công nghệ sản xuất amoniac và tính toán cân bằng cho tháp tổng hợp amoniactìm hiểu sơ đồ, tổ chức, nhiệm vụ, thẩm quyền của các vị trí trong quy trình tín dụng tại ngân hàng acbTìm hiểu về chế định thừa kế, cho các ví dụ về tranh chấp quyền thừa kế và các quy định của pháp luậtTìm hiểu về nhận thức và thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội của sinh viên trường đại học luật hà nộitìm hiểu về sàn cme groupTổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần trường sơnVận dụng quan điểm của đảng về xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với thế hệ thanh niên hiện nayvăn hóa việt nam trong thời kỳ hội nhậpXác lập thị trương mục tiêu của công ty CONVERSE VIỆT NAM phân tích nội dung các quyết định quản trị sản phẩm và mối quan hệ giữa nó với các quyết định quản trị trong marketing mix nhằm thích ứng với các thị trường mục tiêuXuất khẩu giày dép việt nam sang thị trường mĩxuất khẩu hồ tiêu việt nam sang mỹNghiên cứu động thái và khả năng di chuyển của một số kim loại nặng (cu, pb, zn) trong đất lúa sử dụng nước tưới từ sông nhuệ khu vực thanh trì – hà nộiPhát hiện người mang gen bệnh tăng sản thượng thận thể thiếu enzym 21 hyroxylase bằng kỹ thuật MLPAGiới thiệu system hackingĐặc trưng văn hóa ẩm thực nước anhCông nghiệp du lịch và các hợp phầnBÀI tập QUẢN TRỊ rủi RO tài CHÍNHHow to arrange your living room furniturekỹ thuật xử lý nước cấp compressed