Bổ sung Kế toán môi trường trong Hệ thống kế toán doanh nghiệp

Quá trình sử dụng giáo trình kế toán trong hệ thống tài chính doanh nghiệp 1

Quá trình sử dụng giáo trình kế toán trong hệ thống tài chính doanh nghiệp 1
... TK 15 6 - Hàng hoá (15 67 - Hàng hoá BĐS) Đồng thời kế toán phản ánh doanh thu bán hàng hoá BĐS: + Nếu đơn vị nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi: Nợ TK 11 1, 11 2, 3 31, Có TK 511 ... Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ( 511 7) (Giá chưa có thuế GTGT) Có TK 33 31 - Thuế GTGT phải nộp (33 311 ) + Nếu đơn vị nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, ghi: Nợ TK 11 1, 11 2, 3 31, ... Có TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ( 511 7) (Tổng giá toán) II Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ Đầu kỳ, kế toán giá trị hàng hoá kết chuyển...
 • 10
 • 1,795
 • 4

Quá trình sử dụng giáo trình kế toán trong hệ thống tài chính doanh nghiệp 2

Quá trình sử dụng giáo trình kế toán trong hệ thống tài chính doanh nghiệp 2
... quỹ doanh nghiệp toán duyệt 8 .2 Trường hợp trình đầu tư XDCB không hạch toán hệ thống sổ kế toán đơn vị (Đơn vị chủ đầu tư có tổ chức kế toán riêng để theo dõi trình đầu tư XDCB): - Khi doanh nghiệp ... liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho) Có TK 24 1 - XDCB dỡ dang - Nếu doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng quỹ doanh nghiệp để đầu tư XDCB, kế toán ghi tăng nguồn vốn kinh doanh, giảm nguồn ... Trường hợp trình đầu tư XDCB hạch toán hệ thống sổ kế toán đơn vị: - Khi công tác XDCB hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa tài sản vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, ghi: Nợ TK 21 1 - TSCĐ...
 • 10
 • 452
 • 0

Quá trình sử dụng giáo trình kế toán trong hệ thống tài chính doanh nghiệp 3

Quá trình sử dụng giáo trình kế toán trong hệ thống tài chính doanh nghiệp 3
... trực tiếp Nợ TK 6 23 - Chi phí sử dụng máy thi công Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung Nợ TK 133 – Thuế GTGT khấu trừ (nếu có) Có TK 112, 152, 1 53, 214, 33 1, 33 4, 33 8 - Cuối kỳ, kết chuyển chi ... công nghiệp dịch vụ doanh nghiệp xây lắp thực quy định cho ngành công nghiệp TÀI KHOẢN 155 THÀNH PHẨM Một số nguyên tắc hạch toán Kết cấu nội dung phản ánh Phương pháp hạch toán kế toán Tài khoản ... Nợ TK 111, 112, 1 13, (Tổng giá toán) Có TK 33 31 - Thuế GTGT phải nộp (33 311) Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang (Giá bán chưa có thuế GTGT) d) Kế toán lý máy móc, thiết bị thi công...
 • 10
 • 269
 • 0

Quá trình sử dụng giáo trình kế toán trong hệ thống tài chính doanh nghiệp 4

Quá trình sử dụng giáo trình kế toán trong hệ thống tài chính doanh nghiệp 4
... Hạch toán chi nghiệp, chi dự án phải đảm bảo thống với công tác lập dự toán phải đảm bảo khớp đúng, thống sổ kế toán với chứng từ báo cáo tài Hạch toán vào tài khoản khoản chi thuộc kinh phí nghiệp, ... phòng giảm giá hàng tồn kho) TÀI KHOẢN 161 CHI SỰ NGHIỆP Một số nguyên tắc hạch toán Kết cấu nội dung phản ánh Phương pháp hạch toán kế toán Tài khoản phản ánh khoản chi nghiệp, chi dự án để thực ... theo chế độ tài hành Cuối niên độ kế toán, toán chưa duyệt toàn số chi nghiệp, chi dự án năm chuyển từ bên Có Tài khoản 1612 “Chi nghiệp năm nay” sang bên Nợ Tài khoản 1611 “Chi nghiệp năm trước”...
 • 10
 • 243
 • 0

Quá trình sử dụng giáo trình kế toán trong hệ thống tài chính doanh nghiệp 5

Quá trình sử dụng giáo trình kế toán trong hệ thống tài chính doanh nghiệp 5
... - Tài khoản 156 7 - Hàng hoá bất động sản: Phản ánh trị giá có tình hình biến động loại hàng hoá bất động sản doanh nghiệp Hàng hoá bất động sản gồm: Quyền sử dụng đất; nhà; nhà quyền sử dụng ... chuyển thành tài sản cố định Số dư bên Nợ: Trị giá thực tế hàng hoá bất động sản lại cuối kỳ p PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU I Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng ... phiếu xuất kho, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 156 - Hàng hoá ( 156 1) Đồng thời kế toán phản ánh doanh thu bán hàng: - Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ hàng...
 • 10
 • 269
 • 0

phân tích mối quan hệ giữa các bộ phận trong hệ thống quản lý doanh nghiệp

phân tích mối quan hệ giữa các bộ phận trong hệ thống quản lý doanh nghiệp
... đạo công ty 5.3 Phân tích mối quan hệ phận hệ thống quản doanh nghiệp: Các mối quan hệ phận hệ thống quản doanh nghiệp hoạt động độc lập với Mỗi phận có chức riêng, lại thống với Gián đốc ... doanh nghiệp 4.1 Tổ chức sản xuất 4.2 Kết cấu sản xuất Tổ chức máy quản doanh nghiệp 5.1 Sơ đồ tổ chức máy quản doanh nghiệp 5.2 Chức năng, nhiệm vụ phận 5.3 Phân tích mối quan hệ phận hệ thống ... phụ: Bộ phận phụ trợ sản xuát bao gồn hệ thống kho hàng hệ thốn cung cấp vật tư - Bộ phận sản xuất phụ thuộc: Bao gồm phận bán hàng hệ thống cửa hàng ký gửi, phận vận chuyển sản phảm đến hệ thống...
 • 17
 • 1,127
 • 1

Tài liệu Quá Trình trong hệ thống quản lý doanh nghiệp ppt

Tài liệu Quá Trình trong hệ thống quản lý doanh nghiệp ppt
... cảnh doanh nghiệp môi trường kinh doanh Hãy chiến lược kinh doanh dựa ưu cạnh tranh doanh nghiệp mình, vạch trình doanh nghiệp cần thực trình tạo sản phẩm sau mô hình tổ chức để thực trình ... LAN), hệ thống e-mail nội hệ thống quản trị nguồn lực ERP Một điểm cần lưu ý hệ thống phần cứng, công cụ, yếu người quy trình truyền thông tin, báo cáo… Một ứng dụng mô hình tổ chức theo trình ... tổ chức theo trình này, việc cần làm phải xây dựng hệ thống quy trình truyền tin hay cách thức quản trị thông tin nội doanh nghiệp Một công cụ hữu hiệu thường công ty lớn áp dụng hệ thống mạng...
 • 5
 • 193
 • 1

Quá Trình trong hệ thống quản lý doanh nghiệp docx

Quá Trình trong hệ thống quản lý doanh nghiệp docx
... tư vấn quản trị thường nói đến cách tiếp cận trình hệ thống quản doanh nghiệp Vậy lợi điểm mô hình quản gì? Liệu giúp doanh nghiệp tăng lợi cạnh tranh so với mô hình quản truyền thống ... cảnh doanh nghiệp môi trường kinh doanh Hãy chiến lược kinh doanh dựa ưu cạnh tranh doanh nghiệp mình, vạch trình doanh nghiệp cần thực trình tạo sản phẩm sau mô hình tổ chức để thực trình ... LAN), hệ thống e-mail nội hệ thống quản trị nguồn lực ERP Một điểm cần lưu ý hệ thống phần cứng, công cụ, yếu người quy trình truyền thông tin, báo cáo… Một ứng dụng mô hình tổ chức theo trình...
 • 5
 • 99
 • 0

Quá Trình trong hệ thống quản lý doanh nghiệp pptx

Quá Trình trong hệ thống quản lý doanh nghiệp pptx
... cảnh doanh nghiệp môi trường kinh doanh Hãy chiến lược kinh doanh dựa ưu cạnh tranh doanh nghiệp mình, vạch trình doanh nghiệp cần thực trình tạo sản phẩm sau mô hình tổ chức để thực trình ... LAN), hệ thống e-mail nội hệ thống quản trị nguồn lực ERP Một điểm cần lưu ý hệ thống phần cứng, công cụ, yếu người quy trình truyền thông tin, báo cáo… Một ứng dụng mô hình tổ chức theo trình ... tổ chức theo trình này, việc cần làm phải xây dựng hệ thống quy trình truyền tin hay cách thức quản trị thông tin nội doanh nghiệp Một công cụ hữu hiệu thường công ty lớn áp dụng hệ thống mạng...
 • 7
 • 172
 • 0

Hiện trạng môi trường nước hệ thống vũng vịnh ven bờ biển việt nam

Hiện trạng môi trường nước hệ thống vũng vịnh ven bờ biển việt nam
... hoá môi trờng nớc hệ thống vũng vịnh ven bờ Việt Nam Tuy nhiên hệ thống vũng vịnh Việt Nam lớn, 40 vũng vịnh lớn nhỏ, đánh giá chi tiết mà đánh giá số đặc điểm môi trờng chung hệ thống vũng vịnh ... II Đặc điểm môi trờng nớc hệ thống vũng vịnh ven bờ Việt Nam Hệ thống vũng vịnh dọc bờ biển nớc ta trải dài 13 vĩ độ, từ vĩ tuyến 8o đến 22o N, nên chế độ thuỷ hải văn hệ thống vũng vịnh có khác ... biên), 2000 Hiện trạng môi trờng biển ven bờ Việt Nam năm 2000 ( Lu trữ Phân viện Hải dơng học Hải Phòng) 10 Nguyễn Chu Hồi nnk, 2001 Hiện trạng môi trờng biển vùng ven bờ Việt Nam năm 2001 Báo cáo...
 • 34
 • 320
 • 1

Tiểu luận môn học mạng thông tin quang thế hệ mới: Các bộ ghép kênh và tách kênh trong hệ thống WDM

Tiểu luận môn học mạng thông tin quang thế hệ mới: Các bộ ghép kênh và tách kênh trong hệ thống WDM
... Tiểu luận môn học mạng thông tin quang hệ Hinh 1: Hệ thống truyền dẫn quang WDM hướng Hình Các hệ thống truyền dẫn quang WDM hai hướng Phương pháp truyền dẫn WDM đơn hướng Tất kênh quang ... kiểm soát Tiểu luận môn học mạng thông tin quang hệ Những đặc tính cách tử sợi quang Bragg cho thiêt bị hữu ích ứng dụng hệ thống hệ thống ghép phân kênh theo bước sóng WDM, lọc thông dải bù ... chúng tách Các kênh bổ sung thường kết hợp với với coupler đơn giản thêm vào kênh xuyên qua Tiểu luận môn học mạng thông tin quang hệ (passthrough) Thực tế điển hình rớt xuống kênh lân cận số 32 kênh...
 • 33
 • 491
 • 3

Hiện trang môi trường nước hệ thống vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam potx

Hiện trang môi trường nước hệ thống vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam potx
... hoá môi trờng nớc hệ thống vũng vịnh ven bờ Việt Nam Tuy nhiên hệ thống vũng vịnh Việt Nam lớn, 40 vũng vịnh lớn nhỏ, đánh giá chi tiết mà đánh giá số đặc điểm môi trờng chung hệ thống vũng vịnh ... II Đặc điểm môi trờng nớc hệ thống vũng vịnh ven bờ Việt Nam Hệ thống vũng vịnh dọc bờ biển nớc ta trải dài 13 vĩ độ, từ vĩ tuyến 8o đến 22o N, nên chế độ thuỷ hải văn hệ thống vũng vịnh có khác ... biên), 2000 Hiện trạng môi trờng biển ven bờ Việt Nam năm 2000 ( Lu trữ Phân viện Hải dơng học Hải Phòng) 10 Nguyễn Chu Hồi nnk, 2001 Hiện trạng môi trờng biển vùng ven bờ Việt Nam năm 2001 Báo cáo...
 • 34
 • 281
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng mô hình dòng chảy vật chất (MFA) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá nguồn phát thải và biến đổi hàm lượng nitơ trong môi trường nước hệ thống sông thái bình khu vực tỉnh hải dương

Nghiên cứu ứng dụng mô hình dòng chảy vật chất (MFA) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá nguồn phát thải và biến đổi hàm lượng nitơ trong môi trường nước hệ thống sông thái bình khu vực tỉnh hải dương
... Nitơ đánh giá trạng ô nhiễm Nitơ môi trƣờng nƣớc thuộc hệ thống sông khu vực tỉnh Hải Dƣơng - Xây dựng hình dòng chảy vật chất (MFA) ứng dụng hình để tìm nguồn gốc phát thải Nitơ môi trƣờng ... địa (GIS) đánh giá nguồn phát thải biến đổi hàm lượng Nitơ môi trường nước hệ thống sông Thái Bình khu vực tỉnh Hải Dương Luận văn nhận đƣợc giúp đỡ cách tiếp cận, phƣơng pháp, kỹ thuật nghiên ... trung hệ thống sông chủ yếu hệ thống sông vùng hạ lƣu sông Thái Bình Hệ thống sông Thái Bình hệ thống sông lớn thứ hai miền Bắc, hợp lƣu ba sông: sông Cầu, sông Thƣơng sông Lục Nam chảy qua địa...
 • 99
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn kinh tế tài nguyên môi trườngluận văn hiện trạng vệ sinh môi trường đô thịluận văn thạc sĩ khoa học môi trườngđề tài luận văn thạc sĩ quản lý môi trườngluận văn cao học quản lý môi trườngluận văn thạc sĩ quản lý môi trườngluận văn thạc sỹ hiện trạng môi trường nước vùng nuôi tômluan van cam ket bao ve moi truongluận văn thạc sĩ kinh tế môi trườngluận văn thạc sĩ công nghệ môi trườngluận văn đánh giá tác động môi trường do việc khai thác tài nguyên than đến sản xuất nông nghiệp tại thị xã uông bí tỉnh quảng ninhluận văn đánh giá hiện trạng môi trường nước sông đồng nai đoạn chảy qua thành phố biên hòa docluận văn bổ sung px agro super cho gà đẻ isa brown tại hợp tác xã chăn nuôi gia cầm diên lâm xã duy phiên huyện tam dương vĩnh phúctài liệu luận văn báo cáo công nghệ môi trường đề tài đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí và nước xung quanh cầu phú lộc tp đà nẵng potluận văn tiến sĩ cải thiện môi trường đầu tư các tỉnh trung du và miền núi phía bắcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại