CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN 2016

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về lập trình web ASP.Net (C#)_2 pps

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về lập trình web ASP.Net (C#)_2 pps
... Ngân hàng câu h i tr c nghi m L p trình web v i asp.Net C# d C câu a,b,c ñ u ñúng Khi biên d ch m t ng d ng ASP.Net, k t qu t o có d ng nào? a EXE b DLL c COM d.C câu a,c ñ u sai ð vi t ASP.Net ... Thành Ph t - http://www.thayphet.net Trang 4/23 Ngân hàng câu h i tr c nghi m L p trình web v i asp.Net C# c cs d C câu a, b ñ u sai 25 Ph n m m Webserver IIS vi t t t b i: a Internet Information ... http://www.thayphet.net Trang 3/23 Ngân hàng câu h i tr c nghi m L p trình web v i asp.Net C# c Cookies c a ñ i tư ng Browser d C ba ñ u sai 19 Khi ch n d ch v Web Hosting c n lưu ý ñ n tình mà...
 • 12
 • 1,478
 • 17

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về lập trình web ASP.Net (C#) ppsx

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về lập trình web ASP.Net (C#) ppsx
... 15/23 Ngân hàng câu h i tr c nghi m L p trình web v i asp.Net C# 91 Thu c tính c a control ki m tra d li u dùng ñ ch a câu thông báo l i a Messagebox b ErrorMessage c MessageError d Trong câu a,b,c ... http://www.thayphet.net Trang 21/23 Ngân hàng câu h i tr c nghi m L p trình web v i asp.Net C# 125 Trong m t trang ASP.Net có ño n code c n tính t ng s ti n n c a khách hàng t CSDL v i ñ i tư ng SqlCommand ... - http://www.thayphet.net Trang 20/23 Ngân hàng câu h i tr c nghi m L p trình web v i asp.Net C# c ExecuteMyReader d ExecuteScalar 121 Trong m t ng d ng ASP.Net, dùng ñ i tư ng SqlCommand ñ g...
 • 11
 • 1,214
 • 18

Câu hỏi trắc nghiệm về bệnh biếng ăn ở trẻ

Câu hỏi trắc nghiệm về bệnh biếng ăn ở trẻ
... ép ăn bố mẹ @D Sự tăng cân tầm vóc bị giảm sút E Sự chống đối xảy bữa ăn mà Một trẻ nhỏ biếng ăn nguyên nhân tâm lý có đặc trưng sau: A Trẻ gầy sút rõ B Trẻ chậm chạp, yếu đuối trẻ lứa tuổi C ... xương làm trẻ khó tiêu hoá 90 Biếng ăn nguyên nhân tâm lý trẻ nhỏ nghĩ đến khi: A Ngoài biếng ăn trẻ phát triển bình thường thể chất lẫn tinh thần B Trẻ cho ăn với thái độ có tính cưỡng C Trẻ không ... tâm lý trẻ lớn, suy tim giai đoạn hồi phục thường xảy do: A Bồi phụ nước nhanh B Cho ăn lại nhanh C Viêm tim dinh dưỡng D Tất câu @E Chỉ câu A B Sai lầm chế biến thức ăn gây biếng ăn trẻ nhỏ...
 • 6
 • 524
 • 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về quy định chuyển tiền trong ngân hàng

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về quy định chuyển tiền trong ngân hàng
... Cả a, b, c sai Câu 63 Theo Quy định chuyển tiền 7075/QĐ-TTTT, Ngân hàng Nostro ngân hàng sau đây? a Ngân hàng giữ tài khoản Nostro BIDV b Ngân hàng mở tài khoản Vostro BIDV c Ngân hàng có quan ... số tiền thực mua bán ngoại tệ với ngân hàng cung cấp dịch vụ gì? a Số tiền thực chuyển nước (tại F32A điện chuyển tiền) b Số tiền thực chuyển nước (tại F32A điện chuyển tiền) cộng phí chuyển tiền ... OL3 đính tên khách hàng thụ hưởng theo tra soát khách hàng chuyển Câu 56 Theo Quy định chuyển tiền 7075/QĐ-TTTT, IQS hiểu nào? a Hệ thống toán điện tử liên ngân hàng Ngân hàng nhà nước VN a...
 • 28
 • 656
 • 0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về quy định về quản lý và sử dụng tài khoản trung gian

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về quy định về quản lý và sử dụng tài khoản trung gian
... toán; Dịch vụ khách hàng; Quản trị tín dụng Câu 16 Trong quy định quản sử dụng tài khoản trung gian, cán hậu kiểm có trách nhiệm gì? a Kiểm tra số dư tài khoản trung gian cuối ngày b Phối hợp ... toán vào tài khoản trung gian chưa xử (BM01A/QT-KT-06) b Báo cáo tổng hợp giao dịch hạch toán vào tài khoản trung gian chưa xử (BM01B/QT-KT-06) c Báo cáo tổng hợp giao dịch hạch toán vào tài ... trình tự động hạch toán vào tài khoản nào? a Tài khoản 280701002- Trung gian phải trả Phân hệ chuyển tiền b Tài khoản 280701006 – Trung gian phải trả Phân hệ Tiền gửi c Tài khoản 280601002 – Chuyển...
 • 14
 • 315
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NẠO HÚT THAI AN TOÀN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NẠO HÚT THAI AN TOÀN
... tử cung lần có thai sau E Bỏ sót thai tử cung Để nâng cao tính an toàn phải làm ? chọn câu A Thực định chống định hút ĐHKN nạo thai B Chỉ thầy thuốc đào tạo kỹ công việc hút nạo thai C Tôn trọng ... nguyên tắc vô khuẩn làm thủ thuật D Quá trình tiến hành thủ thuật, thao tác thực phải vô khuẩn E Tất câu ...
 • 2
 • 319
 • 0

TÀI LIỆU- CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ KINH TẾ KẾ TOÁN

TÀI LIỆU- CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ KINH TẾ KẾ TOÁN
... chứng từ Câu 76 : Những người phải chịu trách nhiệm nội dung chứng từ kế toán : a Người lập chứng từ kế toán b Người ký duyệt chứng từ kế toán c Nhũng người khác ký tên chúng từ kế toán d Tất Câu ... động tài sản c Dùng để ghi chép chi tiết tăng giảm nguồn vốn d Dùng để kiểm tra, đối chiếu số liệu ghi chép kế toán tổng hợp kế toán chi tiêt Câu 41 : Tài khoản hao mòn tài sản cố định : a Tài ... phản ánh mối quan hệ : a TS NV b Các đối tượng kế toán thuộc tài sản, NV, Doanh thu, Chi phí c Các tài khoản từ loại đến loại d Cả a, b, c Câu 34: Trong kỳ kế toán ghi Nợ mà quên ghi Có ngược...
 • 13
 • 831
 • 6

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn An toàn lao động

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn An toàn lao động
... làm gì: a b c d Đảm bảo an toàn thân thể người lao động Huấn luyện nâng kiến thức bảo hộ lao động Sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện an toàn vệ sinh cho người lao động Bồi dưỡng phục hồi kịp ... tai nạn lao động gây thiệt hại cho sản xuất là: a Huấn luyện nâng cao kiến thức bảo hộ lao động thường xuyên giáo dục an toàn b lao động phòng cháy nổ vệ sinh công nghiệp cho người lao động để ... kiềm ăn mòn van vỏ bình Cả a b Cả a b sai CHƯƠNG 11: KỸ THUẬT AN TOÀN KHI HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI 201 Để đảm bảo an toàn hàn hồ quang tay ta cần chý ý ỹ thuật an toàn a Kỹ thuật an toàn nhằm tránh...
 • 27
 • 520
 • 2

50 Câu hỏi trắc nghiệm về Bất đẳng thức và Bất phwowng trình( Có đáp án)

50 Câu hỏi trắc nghiệm về Bất đẳng thức và Bất phwowng trình( Có đáp án)
...  nghiệm khi: x− m> A m> Phần: Bất đẳng thức - Bất phương trình B m =1 x ≥0 Môn: Toán C m< D m ≠ 42 Bất phương trình mx> vô nghiệm khi: A m = B m > C m < D m ≠  ( x + 3)(4 − x) > 43 Hệ bất ... Phần: Bất đẳng thức - Bất phương trình Môn: Toán 17 Giá trị m phương trình : x2 - mx +1 -3m = nghiệm trái dấu? A m > B m < C m > D m < 2 18 Gía trị m pt: (m-1)x - 2(m-2)x + m - = nghiệm ... Phần: Bất đẳng thức - Bất phương trình Môn: Toán ĐÁP ÁN A D C D D C A D D 10 B 11 B 12 A 13 B 14 C 15 C 16 C 17 A 18 D 19 A 20 B 21 C 22 D 23 C 24 D 25 B 26 B 27 D 28 C 29 A 30 A Phần: Bất đẳng thức...
 • 8
 • 2,276
 • 134

Câu hỏi trắc nghiệm về tính đệ quy

Câu hỏi trắc nghiệm về tính đệ quy
... gọi A’ biến sinh Câu 14 từ việc loại bỏ đệ quy trái Trong văn phạm biến B có luật sinh? A) B) C) D) Đáp án Cho văn phạm G = {S → AB; A → A0| B0|1; B → A1|0} Sau loại Câu 15 bỏ đệ quy trái cho văn ... gọi A’ biến sinh Câu 20 từ việc loại bỏ đệ quy trái Trong văn phạm biến A’ có luật sinh? A) B) C) D) Đáp án 16 tất sai Cho văn phạm G = { S → Aa | b; A→Ac | Sd} Sau loại bỏ đệ quy Câu 21 trái cho ... Sd} Sau loại bỏ đệ quy Câu 22 trái cho biến văn phạm G Trong văn phạm G có tất luật sinh? A) B) C) D) Đáp án tất sai Cho văn phạm G = { S → Aa | b; A→Ac | Sd} Sau loại bỏ đệ quy Câu 23 trái cho...
 • 6
 • 1,496
 • 14

Câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán điện tử - có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán điện tử - có đáp án
... giao dịch toán điện tử giá trị nhỏ 10 USD gọi gì? a Thanh toán điện tử nhỏ - e-micropayments b Thanh toán điện tử trung bình - e-mediumpayments c Tiền điện tử - e-cash d Thanh toán điện tử thẻ ... để toán, hình thức toán điện tử gì? a Thanh toán hóa đơn trực tuyến - biller direct b Cổng toán hóa đơn trực tuyến - bill consolidator c Ngân hàng điện tử - online banking d Thẻ tín dụng ảo - ... giá trị lớn, ví dụ 50.000 USD, doanh nghiệp thường sử dụng hình thức toán nào? a Thanh toán thẻ - trade card payment b Thanh toán sử dụng chữ ký số - PKI payment c Thanh toán điện tử nhỏ -...
 • 5
 • 4,320
 • 83

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về Thanh Toán Quốc Tế có đáp án.doc

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về Thanh Toán Quốc Tế có đáp án.doc
... định chất lượng hàng hóa họ quyền chứng nhận chất lượng hàng hóa để đảm bảo khách quan cho người nhập Câu5 5: Bộ ctừ tóan quốc tế lập? a)Nhà XK b)Nhà NK c )Ngân hàng NK d )Ngân hàng XK A Vì ctừ ... nghiệp fát hành Câu 83: Bảo lãnh toán hàng hóa XNK lợi cho ai? a)Người NK b)Người XK c )Ngân hàng NK d )Ngân hàng XK B Vì đảm bảo khả tóan cho nhà XK nhà XK ko fải chịu rủi ro tóan Câu 84: Một ... định xem hàng hóa đc giao thỏa thuận hợp đồng hay ko, chất lượng, xuất xứ… hàng hóa, ngày giao hàng ko? Để tranh chấp xảy nhà NK chứng để khởi kiện Mặt khác để nhà NK nhận đc hàng hóa...
 • 32
 • 19,915
 • 62

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm về phần Quy luật di truyền

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm về phần Quy luật di truyền
... luật di truyền Menđen B Quy luật di truyền liên kết Moocgan C Quy luật di truyền liên kết giới tính D Các quy luật di truyền nhân E Sự di truyền tính trạng qua tế bào chất 23 Trường hợp gen quy ... Chuyªn ®Ò: Quy luËt di truyÒn PHẦN I QUY LUẬT DI TRUYỀN MENĐEN Phương pháp nghiên cứu Menđen gọi là: A Lai phân tích B Phân tích ... Chuyªn ®Ò: Quy luËt di truyÒn D I, III IV E I,II, III IV 15 Tại nói định luật liên kết gen không bác bỏ định luật phân ly độc lập mà bổ sung thêm cho định luật này? A Vì xét riêng di truyền cặp...
 • 98
 • 1,254
 • 17

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm về hệ phương trình - Phạm Thành Luân

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm về hệ phương trình - Phạm Thành Luân
... ⎪1 1 ⎪ + + =1 (3) ⎪x y z ⎩ Vậy hệ nghiệm: (0, 0), (5, 5), (-1 , 2) (2, -1 ) 14d Ta thấy x = 0, y = nghiệm hệ phương trình: Đặt x = ky hệ phương trình cho trở thành: ⎧(2k + 3k + 1)y2 = 15 (1) ... ≠ ⇔ m ≠ ±2 hệ nghiệm Nếu D = ⇔ m = ±2 + m = 2: Dx = −12 ≠ : hệ nghiệm ⎧2x − 2y = ⇒ hệ có vô số nghiệm + m = - 2: hệ trở thành: ⎨ ⎩2x − 2y = 109 ⎧ S + P = a + ⎧ S = a ⎧S = 12c Hệ ⇔ ⎨ ⇔⎨ ... 17 Đònh m để phương trình sau có nghiệm: ⎧ ⎪ x +1 + y = m ⎨ ⎪ y +1 + x =1 ⎩ a m = - b m = c m = - ⎧ ⎪x + xy + y2 = 18 Hệ phương trình: ⎨ Có cặp nghiệm ⎪x + xy + y = ⎩ (x,y) a b câu sai c d ⎧x...
 • 6
 • 668
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: bộ câu hỏi trắc nghiệm về đoànbộ câu hỏi trắc nghiệm về biển đảobộ câu hỏi trắc nghiệm về an toàn giao thôngbộ câu hỏi trắc nghiệm về môi trườngbộ câu hỏi trắc nghiệm về hivbộ câu hỏi trắc nghiệm về bảo vệ môi trườngbo cau hoi trac nghiem ve moi truongtron bo cau hoi trac nghiem ve powerpointbộ câu hỏi trắc nghiệm về đoàn thanh niênbo cau hoi trac nghiem ve doibo cau hoi trac nghiem ve luat giao duccâu hỏi trắc nghiệm về lập trình mạngbộ câu hỏi trắc nghiệm về biển đảo việt nambo cau hoi trac nghiem ve doan doibộ câu hỏi trắc nghiệm về biến đổi khí hậuchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm