100 lời khen ngợi cảm hứng (song ngữ)

Giáo án Tập làm văn - Lớp 2 - Đáp lời khen ngợi - Tả ngắn ảnh Bác.doc

Giáo án Tập làm văn - Lớp 2 - Đáp lời khen ngợi - Tả ngắn ảnh Bác.doc
... - GV yêu cầu HS ngắm kỹ ảnh Bác treo - Quan sát tranh trả lời câu hỏi bảng lớp – Trao đổi nhóm để trả lời câu hỏi + Bài tập 3: (Viết) - HS đọc yêu cầu - GV nhắc HS viết đoạn văn ngắn tả ảnh ... HS viết đoạn văn ngắn tả ảnh Bác Hồ - HS viết dựa vào câu trả lời tập - Tiếp nối đọc viết - Cả lớp GV nhận xét, GV chấm số 5’ Họat động : Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học IV./ RÚT KINH NGHIỆM...
 • 3
 • 6,985
 • 20

Cảm hứng sống theo 7 thói quen thành đạt

Cảm hứng sống theo 7 thói quen thành đạt
... ĐT: (04) 3 971 7 979 - 3 971 071 7 - 3 971 7980 3 971 672 7 - 3 971 2832 Fax: (04) 971 2830 Email: nxbphunu@ vnn.vn CHI NHÁNH 16 Alexandre de Rhodes - Q1- Tp - Hồ Chí Minh ĐT: (08) 38294459 - 382284 67 Fax: (08) ... [Thố i quen 4], sûå hiïí u biïët lêỵn [Thối quen 5], sûå húåp tấ c sấ n g tẩ o giûä a cấ c bïn [Thố i quen 6] vâ nhu cêì u cho mưå t sûå àưí i múá i vâ cẫ i thiïå n liïn t c [Thối quen 7] Nhûäng ... nhûäng ngûúâi cưë gùỉng sưëng theo Thối Quen nïn nhûäng thåt ngûä Thối Quen sệ àûúåc lùåp lẩi sët cën sấch Thưng thûúâng, ngûúâi kïí chuån àïì cêåp thùèng àïën thối quen àûúåc ấp dng trûúâng húåp...
 • 47
 • 164
 • 1

Cảm Hứng Sống Theo 7 Thói Quen Thành Đạt - phần 1

Cảm Hứng Sống Theo 7 Thói Quen Thành Đạt - phần 1
... tranh th àõch (1+ 1= ½) Khưng chêëp nhêån mưåt sûå thỗa hiïåp (1+ 1 =1 ½) hóåc thêåm chđ cưång tấc thìn ty (1+ 1=2) Hổ ài àïën mưåt sûå húåp tấc sấng tẩo (1+ 1=3, hóåc hún) Thối quen 7: Tu dûúäng bẫn ... Mục lục Số trang CÁ NHÂN 19 DŨNG CẢM ĐỂ THAY ĐỔI 21 TÌM KIẾM SỰ QN BÌNH TRONG CUỘC SỐNG 59 GIA ĐÌNH 85 NI DẠY TRẺ NHỎ 86 NI DẠY TRẺ VỊ THÀNH NIÊN (hay trẻ em ni dạy?) 12 1 HƠN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH: ... Singapore is the exclusive licensee for Franklin Covey Co 10 Hoe Chiang Road Keppel Towers #2 1- 0 6 Singapore 089 315 Tel: (65) 6532 410 0 - Fax: (65) 6532 4600 Vietnamese Edition © 2009 by TGM Joint...
 • 20
 • 230
 • 0

Tài liệu Cảm Hứng Sống Theo 7 Thói Quen Thành Đạt - phần 2 pptx

Tài liệu Cảm Hứng Sống Theo 7 Thói Quen Thành Đạt - phần 2 pptx
... - Hà Nội ĐT: (04) 3 971 7 979 - 3 971 071 7 - 3 971 7980 3 971 6 72 7 - 3 971 28 32 Fax: (04) 971 28 30 Email: nxbphunu@ vnn.vn CHI NHÁNH 16 Alexandre de Rhodes - Q 1- Tp - Hồ Chí Minh ĐT: (08) 3 829 4459 - 3 822 84 67 ... 3 822 84 67 Fax: (08) 3 823 4806 In 7. 000 cuốn, khổ 16 x 24 cm Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Lê Quang Lộc Số KHXB: 110 3 -2 009/CXB /2 1-8 8/PN Ký ngày: 02/ 12/ 2009 Số QĐXB: 373 /QĐ-PN Ký ngày: 07/ 12/ 2009 ... www.toitaigioi.com hóåc gổi sưë: (08) 6 27 6 920 9 hóåc gúãi email àïën: toitaigioi@tgm.vn Mua sách trực tuyến www.tgm.vn/mua-sach www.vuontoithanhcong.com Mua sách trực tuyến www.tgm.vn/mua-sach www.vuontoithanhcong.com...
 • 28
 • 178
 • 0

NHỮNG LỜI KHEN NGỢI DÀNH CHO CUỐN SÁCH TOÀN CẦU HÓA VÀ NHỮNG MẶT TRÁI. pot

NHỮNG LỜI KHEN NGỢI DÀNH CHO CUỐN SÁCH TOÀN CẦU HÓA VÀ NHỮNG MẶT TRÁI. pot
... tõch Ngên hâng Thïë giúái, Jim Wolfensohn àậ cho tưi cú hưåi àûúåc phc v cho àêët nûúác tưi vâ nhûäng ngûúâi thïë giúái àang phất triïín, vâ cng cho tưi cú hưåi, tûúng àưëi hiïëm hoi vúái mưåt ... thúâi gian cho hoẩt àưång nghiïn cûáu vâ viïët vïì cấc vêën àïì kinh tïë hổc trûâu tûúång (gip phất triïín mưåt nhấnh kinh tïë hổc mâ sau àố àûúåc gổi lâ kinh tïë hổc thưng tin), vâ cho cấc ch ... hốa (chùèng hẩn, bấn cấc cưng ty àưåc quìn ca chđnh ph cho tû nhên), nhûng chó àiïìu àố gip cấc cưng ty trúã nïn hiïåu quẫ hún vâ giẫm giấ cho ngûúâi tiïu dng Àiïìu àố thûúâng xẫy nïëu thõ trûúâng...
 • 16
 • 216
 • 0

7 tuyệt chiêu truyền cảm hứng của người lãnh đạo pot

7 tuyệt chiêu truyền cảm hứng của người lãnh đạo pot
... mà thực TTO xin giới thiệu tóm lược kỹ thuật này: Chứng tỏ nhiệt tâm: Người lãnh đạo phải “phong phú” tình cảm Anh ta truyền cảm hứng thân người khô khan Trong bữa ăn chuyến bay quốc nội, Richard ... 4 Kể nhiều chuyện hơn: Hành trang người lãnh đạo tài ba có câu chuyện truyền cảm hứng Sức mạnh câu chuyện nối kết tình thân Chung tay phát triển: Người lãnh đạo giỏi phải biết đưa nhân viên, ... năng: Người lãnh đạo giỏi phải biết khuyến khích nhân viên “đầu tư” tình cảm cho họ Richard Branson nói: “Khi bạn khuyến khích, người phát triển; Khi phê bình, họ tàn lụi” Biết truyền cảm hứng, ...
 • 5
 • 357
 • 0

Dạy con nghệ thuật đón nhận và đưa ra lời khen ngợi doc

Dạy con nghệ thuật đón nhận và đưa ra lời khen ngợi doc
... Đón nhận đưa lời khen kỹ xã hội, nghệ thuật ứng xử lịch mà người cần phải học Dạy đưa đón nhận lời khen cách hợp lý giúp trẻ có tôn trọng người khác, ... sàng đưa lời cảm ơn sau nhận lời khen từ Hãy thành viên gia đình, bạn nhẹ nhàng nhắc nhở trẻ đưa lời cảm ơn khen ngợi Hãy nói với trẻ “Đây lúc nên nói lời cảm ơn” Con có muốn cảm ơn lời khen ... nói lời cảm ơn trước lời khen ngợi bé 4, tuổi muộn Một vài điểm cần lưu ý • Trẻ cần học cách nói lời cảm ơn sau nhận lời khen • Đừng ép buột trẻ phải miễn cưỡng bày tỏ lời cảm ơn trước lời khen...
 • 8
 • 179
 • 0

Dap loi khen ngoi Ta ngan ve bac Ho

Dap loi khen ngoi Ta ngan ve bac Ho
... làm văn Đáp lời khen ngợi Tả ngắn Bác Hồ Nói lời đáp em trường hợp sau : a Em quét dọn nhà cửa cha mẹ khen Con cảm ơn ba mẹ Ngày quét nhà thật để ba mẹ vui b Em mặc đẹp , bạn khen Thật ? Mình ... đường để người qua lại khỏi bị vấp ; cụ già nhìn thấy , khen em Cháu cảm ơn cụ , đâu Thứ sáu ngày 16 tháng năm 2010 Tập làm văn Đáp lời khen ngợi Tả ngắn Bác Hồ Quan sát ảnh Bác Hồ treo lớp ... trả lời trên, viết đoạn từ đến câu ảnh Bác Hồ Thứ sáu ngày 16 tháng năm 2010 Tập làm văn Đáp lời khen ngợi Tả ngắn Bác Hồ Dựa vào câu trả lời trên, viết đoạn từ đến câu ảnh Bác Hồ Trên tường lớp...
 • 7
 • 1,048
 • 1

Giáo án môn tập làm văn lớp 3:Tên bài dạy :Bài :ĐÁP LỜI KHEN NGỢI – TẢ NGẮN ẢNH BÁC. docx

Giáo án môn tập làm văn lớp 3:Tên bài dạy :Bài :ĐÁP LỜI KHEN NGỢI – TẢ NGẮN ẢNH BÁC. docx
... sát tranh trả lời câu hỏi + Bài tập 2: (Miệng) - GV yêu cầu HS ngắm kỹ ảnh Bác treo bảng lớp Trao đổi - HS đọc yêu cầu nhóm để trả lời - HS viết câu hỏi - Tiếp nối đọc viết + Bài tập 3: (Viết) ... nhắc HS viết đoạn văn ngắn tả ảnh Bác Hồ dựa vào câu trả lời tập - Cả lớp GV nhận xét, GV chấm số 5’ Họat động : Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... Bài tập 1: (Miệng) - Bài tập yêu cầu em đáp lại trường hợp em khen - GV mời cặp HS thực hành đóng vai nói lời đáp kèm thái độ vui vẻ - Tương tự hướng dẫn HS làm việc theo cặp tình lại - HS làm...
 • 7
 • 273
 • 0

Tập làm văn tuần 31 Bài: Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ

Tập làm văn tuần 31 Bài: Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ
... suối , em thấy Bác người ? a .Bác quan tâm đến b .Bác quan tâm đến anh chiến só c .Bác quan tâm đến người BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN TẬP LÀM VĂN ĐÁP LỜI KHEN NGI TẢ NGẮN VỀ BÁC HỒ Nói lời đáp em trường ... Em xin lỗi cô làm cho cô buồn c Em vui học tập tốt Về nhà luyện viết thêm đoạn văn ngắn tả Bác Hồ thực hành đáp lời khen ngợi Chuẩn bò sau : - Đáp lời từ chối - Đọc sổ liên lạc ... sau : a)Ảnh Bác treo đâu ? b)Trông Bác (râu tóc , vầng trán , đôi mắt ,…)? c)Em muốn hứa với Bác điều ? Trên tường bảng lớp em treo ảnh Bác Hồ Bác lúc mỉm cười với chúng em Râu tóc Bác trắng cước...
 • 11
 • 554
 • 0

Bình giảng bài thơ Cuốc kêu cảm hứng của Nguyễn Khuyến.

Bình giảng bài thơ Cuốc kêu cảm hứng của Nguyễn Khuyến.
... phải trả Cuốc kêu cảm hứng" tiêu biểu cho hồn thơ Nguyễn Khuyến sau cáo quan lui sống xóm làng quê hương: man mác bâng khuâng buồn, cô đơn Bài thơ thể bút pháp nghệ thuật đặc sắc Nguyễn Khuyến: ... nước, độc giả ngày cảm thấy ngẩn ngơ, bồi hồi nghe tiếng cuốc kêu rỉ máu, tiếng thương tiếng đau, tiếng thở dài giọt khóc Tam Nguyên Yên Đổ, ông cha thuở Qua Cuốc kêu cảm hứng , Nguyễn Khuyến giãi ... rã, ngẩn ngơ Tiếng cuốc kêu hoài lòng ta đọc Cuốc kêu cảm hứng , ta cảm thấy Tam Nguyên Yên Đổ thao thức ngồi “bóng nguyệt mờ” đôi mắt già đẫm lệ, ngẩn ngơ lắng nghe tiếng cuốc “khắc khoải sầu...
 • 3
 • 350
 • 1

ĐÁP LỜI KHEN NGỢI TẢ NGẮN VỀ BÁC HỒ

ĐÁP LỜI KHEN NGỢI TẢ NGẮN VỀ BÁC HỒ
... Tp lm Bài 1: Nói lời đáp em nhng trờng hợp sau: b Em mặc đẹp, đợc bạn khen - Thế à, cảm ơn bạn ! - Cảm ơn bạn có lời khen - Bạn khen mỡnh Cảm ơn bạn Tp lm Bài 1: Nói lời đáp em nhng trờng hợp ... Trông Bác nh ( râu tóc, vầng trán, đôi mắt, ) ? c Em muốn hứa với Bác điều gỡ? Tp lm Bài 3: Dựa vào nhng câu trả lời 2, viết đoạn từ đến câu ảnh Bác Hồ Trên tờng gia lớp học em treo ảnh Bác Hồ Bác ... 1: Nói lời đáp em nhng trờng hợp sau: a Em quét dọn nhà cửa đợc cha mẹ khen Tp lm Bài 1: Nói lời đáp em nhng trờng hợp sau: a Em quét dọn nhà cửa đợc cha mẹ khen b Em mặc đẹp, đợc bạn khen c...
 • 16
 • 820
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sức mạnh của lời khen ngợicảm hứng sống để thành đạtcảm hứng sống tích cực mỗi ngàycảm hứng sống theo 7 thói quen thành đạt pdfgiao an tieng viet lop 2 dap loi khen ngoi ta ngan ve bac holop 2 dap loi khen ngoi ta ngan ve bac hogiáo án tập làm văn lớp 2 đáp lời khen ngợi tả ngắn ảnh bác doccach lam mon tap lam van lop 2 tuan 31 dap loi khen ngoi ta ngan ve anh bac holời khen ngợi tiếng anhchuẩn bị đáp lời khen ngợi tả ngắn về bác hồđáp lại được lời khen ngợi theo tình huống cho trước bt1 quan sát ảnh bácphát triển năng lực tiềm ẩn của trẻ nhờ lời khen ngợicẩm nang lời chúc song ngữ anh việtluận văn cảm hứng ngợi ca và phê phán trong một người hà nộikhơi nguồn cảm hứng cho cuộc sốngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học