Nghiên cứu cơ chế viêm của cá giò (rachycentron canadum) sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh vi khuẩn bằng phương pháp mô bệnh học

nghiên cứu chế viêm của giò (rachycentron canadum) sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh vi khuẩn bằng phương pháp bệnh học

nghiên cứu cơ chế viêm của cá giò (rachycentron canadum) sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh vi khuẩn bằng phương pháp mô bệnh học
... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HUYỀN NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ VI M CỦA CÁ GIÒ (RACHYCENTRON CANADUM) SAU KHI TIÊM VẮC XIN PHÒNG BỆNH VI KHUẨN BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ BỆNH HỌC LUẬN VĂN THẠC ... nghiên cứu chế vi m giò (Rachycentron canadum) sau tiêm vắc xin phòng bệnh vi khuẩn phương pháp bệnh học thực phần đề tài nghiên cứu cấp nhà nước nói 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu ... đổi học sau tiêm vắc xin nhằm nâng cao hiệu vắc xin phòng bệnh Đặc trưng biến đổi học sau tiêm vắc xin phản ứng vi m thể có tác nhân lạ xâm nhập vào chế hình thành phản ứng vi m cá, ...
 • 69
 • 193
 • 0

Bước đầu nghiên cứu chế viêm của giò (rachycentron canadum) sau khi tiêm vắc xin nhũ dầu và không nhũ dầu bằng phương pháp học

Bước đầu nghiên cứu cơ chế viêm của cá giò (rachycentron canadum) sau khi tiêm vắc xin có nhũ dầu và không có nhũ dầu bằng phương pháp mô học
... dung nghiên cứu nhỏ với tiêu đề Bước đầu nghiên cứu chế viêm Giò (Rachycentron canadum) sau tiêm vắc xin nhũ dầu nhũ dầu phương pháp học 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu biến đổi ... 8: Giò sau tiêm nhũ dầu ngày, H&E; ×40 18 Hình 9: Ổ viêm hình thành ngày sau tiêm nhũ dầu 19 Hình 10: Biến đổi Giò viêm ngày sau tiêm nhũ dầu 20 Hình 11: Giò sau ... học vị trí tiêm nhũ dầu, vi khuẩn bất hoạt vắc xin nhũ dầu Giò phương pháp học 1, 3, 7, 14, 21 ngày sau tiêm Bằng phương pháp học phát số loại tế bào tham gia phản ứng viêm Giò...
 • 63
 • 228
 • 0

Bước đầu nghiên cứu sự biến đỏi của giò (rachycentron canadum) sau khi thử nghiệm dùng vắc xin phòng bệnh vibriosis

Bước đầu nghiên cứu sự biến đỏi mô của cá giò (rachycentron canadum) sau khi thử nghiệm dùng vắc xin phòng bệnh vibriosis
... nghiên c u 22 4.1.1 ð c ñi m h c giò kh e 22 4.1.2 giò ngày sau tiêm lo i v c xin nhũ d u 23 4.1.3 giò 14 ngày sau tiêm lo i v c xin nhũ d u 34 4.1.4 ... ngày sau tiêm v c xin V1, x400 46 Hình 4.31 giò 21 ngày sau tiêm v c xin V6, x400 47 Hình 4.32 giò 21 ngày sau tiêm v c xin V4-1, x400 47 Hình 4.33 giò 21 ngày sau tiêm ... 4.1D) 4.1.2 giò ngày sau tiêm lo i v c xin nhũ d u 4.1.2.1 giò ngày sau tiêm lo i v c xin nhũ d u, x100 Hình 4.2 giò ngày sau tiêm nhũ d u, x100 Quan sát tiêu b n ngày sau tiêm...
 • 69
 • 157
 • 0

nghiên cứu chế rounting của sisco

nghiên cứu cơ chế rounting của sisco
... router để tìm cố Trong hai chế độ EXEC đặc quyền EXEC người dùng, gõ « show? » ta xem danh sách lệnh show Đương nhiên số lệnh show dùng chế độ EXEC đặc quyền nhiều chế độ EXEC người dùng Show ... Protocol), EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol); từ định tuyến tĩnh chế vận chuyển gói tin chế cân tải cho phép router sử dụng nhiều định tuyến đến mục tiêu vận chuyển gói tin ... đến mục tiêu, tuỳ thuộc vào chế chuyển đổi (switching) cấu hình Với chế process-switching cân tải gói tin dấu hoa thị (*) đến interface mà gói tin chuyển đến Với chế fast-switching cân tải mục...
 • 38
 • 144
 • 0

Nghiên cứu chế routing của cisco, phỏng trên nền gns3

Nghiên cứu cơ chế routing của cisco, mô phỏng trên nền gns3
... web server Sau cài đặt xong, ta cần khởi động lại IIS để DNS hoạt động 2.1.4 mô hình Client – server GNS3 Cho bên : • Chuẩn bị : VPS (window server 2003) cài đặt Web server, FTP server, ... hành riêng, có toàn quyền quản lý root restart lại hệ thống lúc Do vậy, VPS hạn chế 100% khả bị công hack local Trên server chạy Share Host có nhiều Website chạy chung với nhau, chung tài nguyên ... gns3 Giáo viên hướng dẫn : Thầy Võ Đỗ Thắng SVTH: Trần Quang Chiến SVTH: Trần Quang Chiến MỤC...
 • 32
 • 543
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn, thức ăn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của giò, Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766), giai đoạn ương giống từ 3 3,5 cm lên 10 12 cm tại Khánh Hòa

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn, thức ăn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá giò, Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766), giai đoạn ương giống từ 3 3,5 cm lên 10 12 cm tại Khánh Hòa
... sống giò giai đoạn ương giống từ - 3, 5 cm lên 10 - 12 cm Khánh Hòa 2- Nghiên cứu ảnh hưởng thức ăn lên sinh trưởng tỷ lệ sống giò giai đoạn ương giống từ - 3, 5 cm lên 10 - 12 cm Khánh Hòa ... nghiệm độ mặn 30 3. 1.2 Ảnh hưởng độ mặn lên sinh trưởng 31 3. 1 .3 Ảnh hưởng độ mặn lên tỷ lệ sống 37 3. 2 Ảnh hưởng thức ăn lên sinh trưởng tỷ lệ sống giò giai đoạn ương giống từ - 3, 5 ... giò, Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766), giai đoạn ương giống từ - 3, 5 cm lên 10 - 12 cm Khánh Hòa. ” Với nội dung nghiên cứu sau: 1- Nghiên cứu ảnh hưởng độ mặn lên sinh trưởng tỷ lệ sống...
 • 98
 • 280
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ protein, lipid, vitamin E, vitamin C trong thức ăn lên tốc độ tăng trưởng và thành phần sinh hóa của giò (Rachycentron canadum, Linnaeus 1766) giai đoạn giống

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ protein, lipid, vitamin E, vitamin C trong thức ăn lên tốc độ tăng trưởng và thành phần sinh hóa của cá giò (Rachycentron canadum, Linnaeus 1766) giai đoạn giống
... T c độ tăng trưởng đ c trưng (SGR) c cho ăn 44 tổ hợp th c ăn c tỷ lệ vitamin E /vitamin C kh c 44 Hình 3.12: T c độ tăng trưởng tương đối (WG) c cho ăn tổ hợp 44 th c ăn c tỷ lệ vitamin ... nghiên c u: Ảnh hưởng tỷ lệ protein/lipid đến t c độ tăng trưởng thành phần sinh hóa c giò giống Ảnh hưởng tỷ lệ vitamin C /vitamin E đến t c độ tăng trưởng thành phần sinh hóa c giò CHƯƠNG I: TỔNG ... Những nghiên c u th c ăn cho c giò 1.4.2.1 Th c ăn tươi Ấu trùng c giò thích ăn loại động vật nổi, đ c biệt copepoda, phổ th c ăn c giò giống c trưởng thành rộng, th c ăn chúng loại c nhỏ,...
 • 96
 • 342
 • 3

BÁO CÁO THỰC TẬP-NGHIÊN CỨU CHẾ ROUTING CỦA CISCO

BÁO CÁO THỰC TẬP-NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ ROUTING CỦA CISCO
... mềm không thực thay thê thiết bị thật Cisco mà viết nhằm mục đích:  Giúp người làm quen với thiết bị Cisco  Kiểm tra thử nghiệm tính cisco IOS  Test mô hình mạng trước vào cấu hình thực tế II ... áp dụng chế mã hóa chứng thực để bảo mật Có nhiều giải pháp để thực việc này, chế mã hóa IPSEC hoạt động giao thức TCP/IP tỏ hiệu tiết kiệm chi phí trình triển khai Trong trình chứng thực hay ... RIP V2 (Routing Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), IGRP (Interior Gateway Routing Protocol), EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol); từ định tuyến tĩnh chế vận...
 • 38
 • 215
 • 0

Nghiên cứu chế routing của cisco, phỏng trên nền GNS3

Nghiên cứu cơ chế routing của cisco, mô phỏng trên nền GNS3
... Công Việc Và Nhiệm Vụ Được Phân Công  Nghiên cứu chế routing cisco, GNS3  Thực chế routing cisco, GNS3  Yêu cầu nhiệm vụ: có kiến thức vể Router cisco,Network 1.8 Thời Gian Thực Tập  ... vấn đề GNS3 GNS3 phần mềm dùng để giả lập Router cisco Router thật,ta dùng GNS3 để làm thử dự án trước ta triển khai thực tế với lý nên em chọn đề tài Nghiên cứu chế Routing cisco ,mô GNS3 SVTT: ... 3725) 2.1 Cài Đặt GNS3 GNS3 chạy Windows,Linux Mac OSX.Để cài đặt phần mềm Window dễ dàng sử dụng cài đặt all-in-one cung cấp thứ cần để chạy GNS3 Chúng ta download GNS3 http://www .gns3. net/download...
 • 90
 • 313
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn, độ mặn và mật độ đến sinh trưởng, tỷ lệ sống của giò rachycentron canadum (linnaeus, 1766) giai đoạn mới nở đến 30 ngày tuổi

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn, độ mặn và mật độ đến sinh trưởng, tỷ lệ sống của cá giò rachycentron canadum (linnaeus, 1766) giai đoạn mới nở đến 30 ngày tuổi
... canadum( Linnaeus, 1766)) giai đoạn nở đến 30 ngày tuổi Ảnh hưởng thức ăn Ảnh hưởng độ mặn đến sinh trưởng tỷ lệ đến sinh trưởng tỷ lệ sống ấu trùng giò sống ấu trùng giò Ảnh hưởng mật độ ... đề tài: “ Nghiên cứu ảnh hưởng thức ăn, độ mặn mật độ đến sinh trưởng, tỷ lệ sống giò Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) giai đoạn nở đến 30 ngày tuổi ” Mục tiêu đề tài Nghiên cứu nhằm hoàn ... thức ảnh hưởng mật độ 42 Hình: 3.5 Tỷ lệ sống giò gia đoạn 10 ngày đến 20 ngày tuổi nghiệm thức ảnh hưởng mật độ 44 Hình 3.6 Tỷ lệ sống giò gia đoạn 20 ngày đến 30 ngày...
 • 86
 • 374
 • 0

BÁO CÁO " ẢNH HƯỞNG CỦA THAY THẾ BỘT BẰNG BÃ ĐẬU NÀNH TRONG THỨC ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ THÀNH PHẦN SINH HÓA CỦA GIÒ (Rachycentron canadum) GIAI ĐOẠN GIỐNG " potx

BÁO CÁO
... đậu nành thức ăn đến thành phần sinh hóa giò giai đoạn giống Ảnh hưởng thức ăn có protein bột thay protein đậu nành đến thành phần sinh hóa giò giai đoạn giống trình bày bảng Hàm lượng ... giò giai đoạn giống sử dụng thức ăn có mức thay 0-20 % protein bột protein đậu nành cho kết tốt so với mức thay cao Ảnh hưởng việc thay protein bột protein đậu nành thức ăn đến thành ... protein đậu nành thức ăn cho giò giai đoạn giống Các tác giả cho thay tới 40% proteinbột protein đậu nành mà không lảm giảm tăng trưởng, tỷ lệ sống hệ số chuyển đổi thức ăn giò giai đoạn...
 • 8
 • 297
 • 1

KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC CATION KIM LOẠI NẶNG TRONG NƢỚC THẢI VÀ NƯỚC SINH HOẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON - AMPE HÒA TAN ANOT XUNG VI PHÂN

KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC CATION KIM LOẠI NẶNG TRONG NƢỚC THẢI VÀ NƯỚC SINH HOẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON - AMPE HÒA TAN ANOT XUNG VI PHÂN
... khỏc v phng phỏp Von- Ampe ho tan cũn c gn thờm tờn ca k thut ghi nh Von Ampe ho tan dũng mt chiu, Von- Ampe ho tan dũng xoay chiu, Von -Ampe ho tan súng vuụng, Von- Ampe ho tan xung vi phõn Cỏc k ... chn lc ion 1 0-4 1 0-5 Cc ph c in 1 0-4 1 0-5 Cc ph súng vuụng 1 0-6 1 0-7 10 Cc ph xoay chiu ho tan bc hai 1 0-6 1 0-8 11 Von - Ampe ho tan dựng in cc HMDE 1 0-6 1 0-9 12 Von - Ampe ho tan dựng in ... phng phỏp von- ampe hũa tan 14 1.4.2.1 Nguyờn tc chung ca phng phỏp Von - Ampe ho tan 14 1.4.2.2 C s lý thuyt ca phng phỏp Von - Ampe ho tan 17 1.5 u im ca phng phỏp Von- Ampe ho tan Cỏc...
 • 100
 • 557
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan trong hệ 1 (2 pyridylazo) 2 naphthol (PAN 2) Sm(III) SCN bằng phương pháp chiết trắc quang và khả năng ứng dụng phân tích luận văn thạc sỹ hóa học

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan trong hệ 1  (2  pyridylazo)  2  naphthol (PAN 2)  Sm(III)  SCN bằng phương pháp chiết  trắc quang và khả năng ứng dụng phân tích luận văn thạc sỹ hóa học
... 62 15 0,35 [Xe]4f66s2 1, 8 02 1, 17 5, 61 11, 06 23 ,69 Bng 1. 1 ng v ca Samari ng v Khi lng nguyờn t % trỏi t Sm -14 4 14 3, 9 12 3 ,1 Sm -14 7 14 6, 915 15 ,0 Sm -14 8 14 7, 915 11 ,3 Sm -14 9 14 8, 917 13 ,8 Sm -15 0 14 9, 917 ... 0,5 51 0,550 0, 520 0,405 0 ,28 0 0 ,18 5 0 ,10 0 0,0 52 0 , 12 0 0 , 12 5 0 ,15 0 0, 21 0 0 ,25 0 0,340 0,400 0,470 0, 510 0, 5 12 0, 511 0. 510 0,509 0,495 0,450 0,360 0 ,28 0 0 ,18 5 0,095 0,0 41 48 (1) (3) (2) (4) Hình 3 .2 ... (iso amylic) 0 , 12 0 0 ,11 4 0 ,16 5 0 ,22 0 0 ,29 0 0,380 0,470 0,560 0,605 0, 610 0, 611 0, 610 0,695 0,595 0,450 0,370 0 ,28 0 0 ,18 5 0 , 12 0 0,05 0 ,11 0 0 ,14 0 0 ,17 0 0 ,22 0 0, 320 0,390 0,450 0, 520 0,545 0,547...
 • 94
 • 340
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu điều trị bàn chân khoèo bẩm sinh ở trẻ em trên 3 tuổi và người trưởng thành bằng phương pháp căng chỉnh từ từ theo nguyên lý ilizavovphương pháp nghiên cứu cơ chế và biến trình lũ thông qua các mô hình dự báo lũ dưới góc nhìn của thuỷ văn họcnghiên cứu cơ chế lây nhiễmnghiên cứu cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện ba bể tỉnh bắc kạnnghiên cứu cơ chế kiểm tra giám sát vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt namnghiên cứu ứng dụng phức chất của fe co ni cr và ti với một vài axit cacboxylic tạo màu trang trí cho gốm sứ bằng phương pháp in decalnghien cuu co che an toanphương pháp nghiên cứu cơ chế phản ứngđẩy mạnh nghiên cứu cơ chế triển khai và phối hợp triển khai các chương trình trong thời kỳ khủng hoảngnghiên cứu công nghệ xử lý tinh quặng đất hiếm yên phú bằng phương pháp kiềm và phân chia tinh chế một số nguyên tố đât hiếm nặng chủ yếu từ tổng đất hiếm yên phú bằng phương pháp chiếtnghiên cứu xử lý nước thải của làng nghề sản xuất miến dong cự đà thanh oai hà nội bằng phương pháp lọc sinh học ngập nướcnghiên cứu căn nguyên gây viêm phổi liên quan thở máy và hiệu quả dự phòng biến chứng này bằng phương pháp hút dịch liên tục hạ thanh mônnghiên cứu sự tạo phức đơn đa phối tử của một số nguyên tố đất hiếm nặng với l–methionin và axetyl axeton bằng phương pháp chuẩn độ đo phnghiên cứu sự tác động của chiến dịch quảng cáo trà thảo mộc dr thanh đến hành vi mua của học sinh sinh viên tại địa bàn hà nộinghiên cứu sự ảnh hưởng của loại thuốc bảo quản và thời gian ủ đến độ sâu thấm thuốc đối với gỗ bạch đàn trắng bằng phương pháp băng đaMẫu bìa luận văn mau bia luan vanQuy cach quyen luan vandown loaddown load CV đi số 365down load CV đi số 515MAU DE XUAT DU ANCV đi số 971 (1)thông báoThông báo CV đi số 1798đề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 11. Người đi săn và con nai25 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 9. Đất Cà MauTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninh