Toán rời rạc cho kỹ thuật số nguyễn xuân quỳnh

Toán rời rạc - chương 1 - Một số khái niệm cơ bản về logic và đại số quan hệ

Toán rời rạc - chương 1 - Một số khái niệm cơ bản về logic và đại số quan hệ
... năm 2003 Toán rời rạc, Nguyễn Hữu Anh, NXB Lao động 20 01 Toán rời rạc, Nguyễn Đức Nghĩa, NXB ĐH Quốc gia HN, 2007 Lê Anh Nhật CHƯƠNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LOGIC VÀ ĐẠI SỐ QUAN HỆ Mệnh đề, ... Quan hệ 4.4 Quan hệ n-ngôi sở liệu quan hệ  Bài tập: 1 6-2 1 trang 4 4-4 5 Lê Anh Nhật 49 Bảng 1: sinh_vien masv hodem ten namsinh Lop D1 D2 0 01 Ma Nhan 19 90 T-T 004 Do Thanh Kien 19 89 T-L 014 ... hệ  n gọi bậc  Ví dụ: cho R quan hệ gồm ba (a,b,c) a,b,c số nguyên với a...
 • 59
 • 1,238
 • 12

GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG I: THUẬT TOÁN

GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG I: THUẬT TOÁN
... dùng thuật toán: Kích thước Các phép tính bit sử dụng toán n logn N nlogn n2 2n 10 3.1 0-9 s 1 0-8 s 3.1 0-8 s 1 0-7 s 1 0-6 s 102 7.1 0-9 s 1 0-7 s 7.1 0-7 s 1 0-5 s 4.1013năm 103 1,0.1 0-8 s 1 0-6 s 1.1 0-5 ... s 1 0-3 s * -8 -5 -4 -1 10 1,3.10 s 10 s 1.10 s 10 s * 105 1,7.1 0-8 s 1 0-4 s 2.1 0-3 s 10 s * -8 -3 -2 10 2.10 s 10 s 2.10 s 17 phút * n! 3.1 0-3 s * * * * * 1.4 SỐ NGUYÊN VÀ THUẬT TOÁN 1.4.1 Thuật ... hết thuật toán cần đắn, nghĩa sau đưa liệu vào thuật toán hoạt động đưa kết ý muốn Tính phổ dụng: Thuật toán giải toán lớp toán Cụ thể thuật toán có đầu vào liệu khác miền xác định 1.2 THUẬT TOÁN...
 • 18
 • 267
 • 0

GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG V MỘT SỐ BÀI TOÁN TỐI ƯU TRÊN ĐỒ THỊ

GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG V MỘT SỐ BÀI TOÁN TỐI ƯU TRÊN ĐỒ THỊ
... thuật toán Ford-Fulkerson để nâng luồng ϕ1 v1 8 v3 12 11 v6 6 v5 v2 5 v0 4 4 4 v4 v8 v7 ϕ v1 8 6 12 12 v6 v3 4 −6 v5 v2 5 v0 4 +4 +7 4 v4 v8 v7 +3 ϕ1 Xét xích α= (v0 , v4 , v6 , v3 , v7 , v8 ) Quá trình ... v2 v6 +2 2−1 v3 v1 −6 3+1 v7 xích β v1 v3 v4 6 v6 4 7+1 v5 4 +3 v8 +7 v2 4 5 v0 v8 v0 12 12 +7 v4 +0 v6 4 3+1 +2 v3 +1 6 −6 v5 v2 v0 +1 12 12 4 v7 ϕ 78 v8 v0 Tiếp theo ta đánh dấu đỉnh v0 nên trình ... nối vi v i vj qua đỉnh trung gian {v1 , v2 , , vk}, chứa vk Gọi γ = vi vk vj đường ngắn v1 vk vk vj đường ngắn qua đỉnh trung gian {v1 , v2 , , vk-1} Wk-1[i,k]+Wk-1[k,j] = chiều dài (v1 vk) +...
 • 21
 • 453
 • 1

GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG VIII ĐẠI SỐ BOOLE

GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG VIII ĐẠI SỐ BOOLE
... Đại số lôgic đại số Boole, S tập hợp mệnh đề, phép toán ∧ (hội), ∨ (tuyển), − (phủ định) tương ứng với , +, ’, đ (đúng), s (sai) tương ứng với phần tử trung hoà 1, 2) Đại số tập hợp đại số Boole, ... bit Bảng 1, mà thường gọi phép toán AND-bit, OR-bit, NOT-bit Bn với phép toán tạo thành đại số Boole 4) Cho M tập hợp số thực có cận p, cận q tâm đối xứng O Các phép toán , +, ’ M định nghĩa sau: ... thức đại số Boole gọi biểu diễn hàm Boole 8.2 HÀM BOOLE 8.2.1 Định nghĩa: Ký hiệu B = {0, 1} Bn = {(x1, x2, …, xn) | xi∈ B, 1≤ i ≤ n}, B Bn đại số Boole (xem 2) 3) Thí dụ 1) Biến x gọi biến Boole...
 • 21
 • 507
 • 4

Tài liệu Giáo trình toán rời rạc - Chương 1: THUẬT TOÁN pdf

Tài liệu Giáo trình toán rời rạc - Chương 1: THUẬT TOÁN pdf
... dùng thuật toán: Kích thước Các phép tính bit sử dụng toán n logn N nlogn n2 2n 10 3.1 0-9 s 1 0-8 s 3.1 0-8 s 1 0-7 s 1 0-6 s 102 7.1 0-9 s 1 0-7 s 7.1 0-7 s 1 0-5 s 4.1013năm 103 1,0.1 0-8 s 1 0-6 s 1.1 0-5 ... 1 0-3 s * -8 -5 -4 -1 10 1,3.10 s 10 s 1.10 s 10 s * -8 -4 -3 10 1,7.10 s 10 s 2.10 s 10 s * -8 -3 -2 10 2.10 s 10 s 2.10 s 17 phút * n! 3.1 0-3 s * * * * * 1.4 SỐ NGUYÊN VÀ THUẬT TOÁN 1.4.1 Thuật ... thuật toán phải cho kết Tính hiệu quả: Trước hết thuật toán cần đắn, nghĩa sau đưa liệu vào thuật toán hoạt động đưa kết ý muốn Tính phổ dụng: Thuật toán giải toán lớp toán Cụ thể thuật toán...
 • 18
 • 290
 • 4

Tài liệu Giáo trình toán rời rạc - Chương 5: MỘT SỐ BÀI TOÁN TỐI ƯU TRÊN ĐỒ THỊ doc

Tài liệu Giáo trình toán rời rạc - Chương 5: MỘT SỐ BÀI TOÁN TỐI ƯU TRÊN ĐỒ THỊ doc
... thuật toán có độ phức tạp O(n2) 5.1.6 Thuật toán Floyd: Cho G=(V,E) đồ thị có hướng, có trọng số Để tìm đường ngắn cặp đỉnh G, ta áp dụng thuật toán Dijkstra nhiều lần áp dụng thuật toán Floyd trình ... {v1, v2, , vk-1} Wk-1[i,k]+Wk-1[k,j] = chiều dài(v1 vk) + chiều dài(vk vj) = chiều dài γ < Wk-1[i,j] Do theo định nghĩa Wk ta có: Wk[i,j] = Wk-1[i,k]+Wk-1[k,j] Thí dụ 2: Xét đồ thị G sau: v1 ... 5.3.5 Mệnh đề: Phương án tối ưu xét ma trận trọng số ban đầu phương án tối ưu toán xét ma trận rút gọn đảo lại Chứng minh: Có thể xem việc tìm chu trình Hamilton người du lịch toán vận tải đặc biệt...
 • 20
 • 396
 • 1

bài giảng kỹ thuật số - nguyễn trọng hải

bài giảng kỹ thuật số - nguyễn trọng hải
... chữ số thập phân lớn 9, cần bit để mã hóa Các số 8,4,2,1 gọi trọng số mã gọi mã BCD 8-4 - 2-1 Đôi trọng số 8-4 - 2-1 tỏ không thuận tiện tính toán, số trọng số khác sử dụng 2-4 - 2-1 , 5-4 - 2-1 , 7-4 - 2-1 … ... phần thập phân hệ số 10 sang hệ số R F = (a-1a-2a-3…a-m)R = a-1.R-1 + a-2.R-2 + a-3.R-3 +… + a-m.R-m Nhân F với R FR = a-1 + a-2.R-1 + a-3.R-2 +… + a-m.R-m+1 = a-1 + F1 Với a-1 phần nguyên, F1 ... F1.R = a-2 + a-3.R-1 + a-4.R-2 + … + a-m.R-m+2 = a-2 + F2 Tiếp tục trình xác đònh hết hệ số a-m Biến đổi số khơng phải số 10 thực dễ dàng cách biến đổi sang số 10 biến đổi tiếp từ số 10 sang số 1.1.2...
 • 181
 • 842
 • 9

KỸ THUẬT SỐ NGUYỄN TRUNG LẬP .________________________________________Chương I : Các pdf

KỸ THUẬT SỐ NGUYỄN TRUNG LẬP .________________________________________Chương I : Các pdf
... _Nguyễn Trung Lập KỸ THUẬT SỐ Chương Hàm Logic II - 2.1.2.4 Giản đồ th i gian Dùng để diễn tả quan hệ hàm biến theo th i gian, đồng th i v i quan hệ logic Thí d : Giản ... cổng bản, họ IC số, tính kỹ thuật giao tiếp chúng 3.1 CÁC KH I NIỆM LIÊN QUAN 3.1.1 Tín hiệu tương tự tín hiệu số Tín hiệu tương tự tín hiệu có biên độ biến thiên liên tục theo th i gian Nó thường ... mạch logic, trạng th i logic biểu diễn mức i n V i qui ước logic dương, i n cao biểu diễn logic 1, i n thấp biểu diễn logic Ngược l i ta có qui ước logic âm Trong thực tế, mức tương ứng v i khoảng...
 • 164
 • 1,656
 • 1

Bài giảng toán rời rạc chương 1 cơ sở logic

Bài giảng toán rời rạc chương 1 cơ sở logic
... 1)  ((k  1) 3  11 (k  1) ) chia hết cho Ta có: P( k  1)  k  3k  3k   11 k  11  (k  11 k )  3k ( k  1) 12  P ( k  1) chia hết cho Vậy: (n3 + 11 n) chia hết cho 6, n  1. 3 CÔNG THỨC ...   1 , n  2! 3! (n  1) ! (n  1) ! b) Đặt: P(n) = n3 + 11 n Với n = 1: P (1) = 13 + 11 .1= 12 chia hết cho Giả sử: P(k) = (k3 + k) chia hết cho Ta chứng minh (1) với n = k +1, tức cm: P(k  1) ... Chương Chương 1: CƠ SỞ LOGIC 1. 1 Mệnh đề 1. 2 Nguyên lý qui nạp toán học 1. 3 Công thức truy hồi 1. 1 Nguyên lí qui nạp toán học Giả sử cần chứng minh mệnh đề...
 • 20
 • 2,515
 • 2

TÍNH TOÁN CHỈNH ĐỊNH RƠLE KỸ THUẬT SỐ TRẠM BIẾN ÁP 220kV NHÀ MÁY NHIỆT CẨM PHẢ

TÍNH TOÁN CHỈNH ĐỊNH RƠLE KỸ THUẬT SỐ TRẠM BIẾN ÁP 220kV NHÀ MÁY NHIỆT CẨM PHẢ
... I.1 Tính toán ngắn mạch Để cài đặt thông số kỹ thuật cho rơle kỹ thuật số bảo vệ trạm biến áp liên lạc (AT4, AT5) nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 2x125MVA, ta tiến hành tính toán dòng điện ... Tên Phía 220kV 23,71 1,05 Phía 110kV 30,40 1,69 Bảng tóm tắt thông số máy biến áp AT4 AT5: Bảng I.2 STT Thông số kỹ thuật Đánh số Kiểu Nhà SX Tiêu chuẩn Số pha Công suất định mức Tần số định mức ... 0,628 I.2 Tính toán chỉnh định I.2.1 Bảo vệ tải máy biến áp Quá trình tính toán sau: Dòng khởi động rơle: I kdR  Trong đó: k sd  k at  I d b k I  k tv Iđ.b- dòng định mức máy biến áp; kat =...
 • 15
 • 812
 • 37

GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG VIII ĐẠI SỐ BOOLE_4 ppt

GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG VIII ĐẠI SỐ BOOLE_4 ppt
... TẬP CHƯƠNG VIII: Cho S tập hợp ước nguyên dương 70, với phép toán •, + ’ định nghĩa S sau: a • b = UCLN(a, b), a + b = BCNN(a, b), a’ = 70/a Chứng tỏ S với phép toán •, + ’ lập thành đại số Boole ... 118 11 Dùng phương pháp Quine-McCluskey, tìm dạng tổng chuẩn tắc tối thiểu hàm Boole ba biến cho Bài tập vẽ mạch thực dạng tối thiểu tìm 12 Dùng phương pháp Quine-McCluskey, tìm dạng tổng chuẩn ... sau có hai cột giống xoá bớt cột 115 Bước 4: Sau bước trên, tìm hệ S nguyên nhân nguyên tố với số biến phủ cột lại Tổng nguyên nhân nguyên tố cốt yếu nguyên nhân nguyên tố hệ S dạng tổng chuẩn...
 • 6
 • 174
 • 0

GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG VIII ĐẠI SỐ BOOLE8_3 ppsx

GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG VIII ĐẠI SỐ BOOLE8_3 ppsx
... Karnaugh: Để làm giảm số số hạng biểu thức Boole biểu diễn mạch, ta cần phải tìm số hạng để tổ hợp lại Có phương pháp đồ thị, gọi đồ Karnaugh, dùng để tìm số hạng tổ hợp hàm Boole có số biến tương đối ... pháp Quine-McCluskey thủ tục Nó dùng cho hàm Boole có số biến Phương pháp W.V Quine E.J McCluskey phát triển vào năm 1950 Về bản, phương pháp Quine-McCluskey có hai phần Phần đầu tìm số hạng ứng ... Karnaugh hai ba biến, mục tiêu cần phải nhận dạng khối lớn có chứa số cách dùng số khối, mà trước hết khối lớn 8.4.2 Phương pháp Quine-McCluskey: 8.4.2.1 Mở đầu: Ta thấy đồ Karnaugh dùng để tạo biểu...
 • 7
 • 131
 • 0

GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG VIII ĐẠI SỐ BOOLE_2 pps

GIÁO TRÌNH TOÁN RỜI RẠC - CHƯƠNG VIII ĐẠI SỐ BOOLE_2 pps
... tổng s1 bit nhớ c1; cột thứ hai, ta tính a2  b2  c1 , tức phải cộng ba số 1-bit Cho x, y, z ba số 1-bit Tổng x+y+z số 2-bit cs , s bit tổng x+y+z c bit nhớ x+y+z Các hàm Boole s c theo biến x, ... Đây mạch cộng ba số 1-bit hay mạch cộng toàn phần, ký hiệu AD z • • s x y • c • z x s x DA DA AD y z y c s c Trở lại phép cộng hai số 2-bit a2 a1 b2 b1 Tổng a2 a1 + b2 b1 số 3-bit c2 s s1 , s1 ... c2 hình b2 a2 b1 a1 AD DA c1 c2 s2 s1 Dễ dàng suy mạch cộng hai số n-bit, với n số nguyên dương Hình sau cho mạch cộng hai số 4-bit b4 a4 b3 a3 b2 a2 b1 a1 AD AD AD DA c2 c3 c4 s4 s3 c1 s2 s1...
 • 8
 • 112
 • 0

Xem thêm