Điều khiển PLC nguyễn trọng doanh

Chức năng điều khiển lãnh đạo trong doanh nghiệp

Chức năng điều khiển lãnh đạo trong doanh nghiệp
... • Năng suất cao, kể mặt lãnh đạo 3.1.3 Phong cách lãnh đạo tự Với phong cách lãnh đạo này, nhà lãnh đạo cho phép nhân viên quyền định, nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm định đưa Phong cách lãnh đạo ... nhà lãnh đạo thuộc cấp có mối quan hệ tốt, khong mà nhà lãnh đạo buông lơi kỷ luật, nội quy doanh nghiệp Nhà lãnh đạo phải luôn nhắc nhở nhấn mạnh đến tính kỷ luật sắt doanh nghiệp Nhà lãnh đạo ... DUNG LÃNH ĐẠO TRONG DOANH NGHIỆP Lãnh đạo chức quan trọng nhà quản trị Lãnh đạo có phương pháp khoa học, hợp lý có hiệu phẩm chất quan trọng nhà quản trị giỏi Đứng lĩnh vực quản trị, lãnh đạo...
 • 29
 • 296
 • 0

Các lệnh cơ bản điều khiển ghi dịch trong PLC

Các lệnh cơ bản điều khiển ghi dịch trong PLC
... Các thông số: PLC Omron - CPM1A : Số ghi sử dụng HR00 - HR15, số bit 16 PLC Siemens-S7-200 : Lệnh SHRB thực đợc với byte - bit, Học viên xem thêm tài liệu để mở rộng lệnh ghi dịch Siemens D Các ... mô phần mềm SYSWIN - PLC OMRON 12.Lập trình chạy mô phần mềm MICROWIN - PLC SIEMENS E Câu hỏi cuối học Có loại Ghi dịch PLC- CPM1 Omron, Giá trị đặt cực đại Có loại Ghi dịch PLC -S7 200 Siemens ... hiệu vào PLC, bật Data Clock theo dõi trình ghi dịch hình Consol HR00 0 0 0 0 0 0 0 01 121 Thay đổi cách bật tắt đầu Data để đợc kiểu số liệu dịch khác 10 Chạy thử lại bớc xem kết ghi dịch 11.Lập...
 • 7
 • 584
 • 5

Các lệnh cơ bản điều khiển thời gian trong PLC

Các lệnh cơ bản điều khiển thời gian trong PLC
... Tim PLC- CPM1 Omron, bớc tính thời gian bao N COM 00 01 02 03 04 05 06 nhiêu, ThờiLgian đặt cực đại bao mhiêu giây 07 08 09 10 11 CH0 Có Tim PLC -S7 200 Siemens, bớc tính thời gian bao nhiêu, Thời ... Các thông số: PLC Omron - CPM1A : TIM 00 đến TIM 99 bớc tinh 0.1s, Tdat max=999,9s Hình 7-2 Các thông số thời gian số CPU - PLC S7-200 D Các bớc thực hành Nối dây thao sơ đồ Nối PLC với thiết ... chơng trình cách đa tín hiệu vào PLC - Bật công tắc CT0 cho đầu vào 000 - ON, xem trạng thái đầu PLC hình Consol cách ấn phím để lệnh cần xem hình Cosol xem kết Xem trình đếm thời gian Consol...
 • 4
 • 653
 • 7

HỆ MỜ & NƠRON TRONG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN - TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN & TS. LẠI KHẮC LÃI - 9 pot

HỆ MỜ & NƠRON TRONG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN - TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN & TS. LẠI KHẮC LÃI - 9 pot
... hợp:04.21 490 41 Fax: 04. 791 0147, Email: nxb@vap.ac.vn; www.vap.ac.vn HỆ MỜ VÀ NƠRON TRONG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN Tác giả: TS Nguyễn Như Hiển TS Lại Khắc Lãi Chịu trách nhiệm xuất bản: GS.TSKH Nguyễn ... tiến sĩ kỹ thuật [4] Lại Khắc Lãi (2003), "Một số phương pháp tổng hợp tối ưu điều khiển sở logic mờ thích nghi", Luận án tiến sĩ kỹ thuật [5] Phan Xuân Minh, Nguyễn Tiến Hiếu "Điều khiển thích ... Nhà xuất khoa học kỹ thuật [2] Nguyễn Thương Ngô ( 199 8), "Lý thuyết điều khiển tự động đại", Nhà xuất khoa học kỹ thuật [3] Nguyễn Như Hiển (2003) "Nghiên nâng cao chất lượng hệ chuyển động nhiều...
 • 18
 • 215
 • 4

HỆ MỜ & NƠRON TRONG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN - TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN & TS. LẠI KHẮC LÃI - 8 pptx

HỆ MỜ & NƠRON TRONG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN - TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN & TS. LẠI KHẮC LÃI - 8 pptx
... toàn tự động Điều làm giảm bớt thời gian giảm bớt chi phí phát triển hệ (hình 6.1) Hình 6.1 Mô hình hệ mờ - nơron 6.1.2 Kết hợp điều khiển mờ mạng nơron a Cấu trúc chung hệ mờ - nơron Có nhiều ... = max nơron mờ OR hợp thành max-min y = max{w1 ∧ x1,w2 ∧ x2} 6.3 HUẤN LUYỆN MẠNG NƠRON-MỜ Đối với mô hình mờ, mối quan hệ phi tuyến vào-ra phụ thuộc nhiều vào phân vùng mờ không gian vào-ra Do ... để hợp mạng nơron với logic mờ Cấu trúc chung hệ Mờ - Nơron (fuzzyneuro) hình 6.2 Sử dụng nơron RBF mô tả đây, mờ hoá đạt dễ dàng Mỗi biến ngôn ngữ xây dựng nơron Chú ý kiểu hàm nơron không thiết...
 • 19
 • 189
 • 3

HỆ MỜ & NƠRON TRONG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN - TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN & TS. LẠI KHẮC LÃI - 7 ppsx

HỆ MỜ & NƠRON TRONG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN - TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN & TS. LẠI KHẮC LÃI - 7 ppsx
... Simpo[[2;2] [1 ;-2 ] 1-2 ;2] Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com p = PDF Merge and [-1 ;1]] t - [0 1] Để huấn luyện ta sử dụng: net = train(net,p,t); Hàm trọng độ dốc là: w= -3 -1 b= Kết ... -2 -3 b= Kết mô đầu sai số đầu vào riêng biệt là: a= 1.00 1.00 110 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com error = [a(1) – t(1) a(2) - t(2) a(3) - t(3) a(4) - ... trị chấp nhận (mặc định 0) P = [2 -2 -1 ;2 -2 1]; 125 Simpo PDF1]; t = [0 Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com net = newlin( [-2 2; -2 2],1); net.trainParam.goal= 0.1;...
 • 19
 • 140
 • 3

HỆ MỜ & NƠRON TRONG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN - TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN & TS. LẠI KHẮC LÃI - 6 pot

HỆ MỜ & NƠRON TRONG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN - TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN & TS. LẠI KHẮC LÃI - 6 pot
... dụng điều kiện hàm trọng độ dốc, Đầu a không giá trị đích t1, ta sử dụng luật perceptron để tìm thay đổi hàm trọng độ dốc sở sai lệch e=t1 – a = - = - ΔW = e P1T = (-1 )[2 2] - [- - 2] Δb = e = (-1 ) ... Δb = e = (-1 ) = -1 Ta tính hàm trọng độ dốc nhờ sử dụng quy tắc cập nhật perceptron trước đây: Wmới = Wcũ + ePT = [0 0] + [-2 -2 ] = [-2 -2 ] = w(1) bmới = bcũ + e = + (-1 ) = -1 = b(1) Với véc ... Đối với trường hợp lớp nơron ta có: ΔW = (t - a)PT = epT Δb = (t - a).(1) = e Luật học perceptron tóm tắt sau: Wmới = Wcũ + ePT bmới=bcũ + e Trong ó e = t-a Ví dụ: xét nơron đơn giản có véc tơ...
 • 19
 • 196
 • 2

HỆ MỜ & NƠRON TRONG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN - TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN & TS. LẠI KHẮC LÃI - 5 pptx

HỆ MỜ & NƠRON TRONG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN - TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN & TS. LẠI KHẮC LÃI - 5 pptx
... sau: - Mỗi nơron có số đầu vào, kết nối (Synaptic) đầu (axon) - Một nơron hoạt động (+ 35 mV) không hoạt động (-0 , 75 mV) 77 Simpo PDFmột đầu and Split Unregistered Version -nối với đầu vào - Chỉ ... liệu Mạng nơron bắt đầu xuất từ 50 năm chi tìm thây ứng dụng từ khoảng 10 năm trở lại phát triển nhanh chóng Như vậy, rõ ràng có khác biệt với hệ thống điều khiển tối ưu hoá, nơi mà thuật ngữ, ... hình 2.41 không thay đổi nhiều so với đối tượng bậc Vậy hệ điều khiển thích nghi mờ (MRAFC) có thề đạt đáp ứng tốt nhiều so với hệ điều khiển thích nghi kinh điển (MRAC), đặc biệt cho 72 Simpo...
 • 19
 • 151
 • 2

HỆ MỜ & NƠRON TRONG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN - TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN & TS. LẠI KHẮC LÃI - 4 ppsx

HỆ MỜ & NƠRON TRONG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN - TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN & TS. LẠI KHẮC LÃI - 4 ppsx
... dựng điều khiển mờ theo trình tự sau: - Định nghĩa hàm liên thuộc (2 .41 ) (2 .43 ) - Xây dựng hàm mờ sơ sở (2 .47 ) - Xác đinh luật thích nghi - Xây dựng điều khiển (2 .46 ) Chú ý: - Hệ số y (2 .49 ) ... bước: Bước chọn cấu trúc điều khiển mờ, bước xác định thích nghi véctơ tham số + Chọn cấu trúc điều khiển mờ Câu trúc điều khiển mờ thích nghi hình 2. 24 đối tượng điều khiển hệ phi tuyến mô tả tổng ... rộng cho điều khiển mờ có nhiều đầu vào khác Cấu trúc điều khiển mờ thích nghi dựa sở lý thuyết Lyapunov phương pháp Gradien kinh điển 2.7.2 Mô hình toán học điều khiển mờ Xét Điều khiển mờ hai...
 • 19
 • 151
 • 2

HỆ MỜ & NƠRON TRONG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN - TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN & TS. LẠI KHẮC LÃI - 3 ppsx

HỆ MỜ & NƠRON TRONG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN - TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN & TS. LẠI KHẮC LÃI - 3 ppsx
... điều khiển thích nghi mờ phân thành loại: - Bộ Điều khiển mờ tự chỉnh điều khiển mờ có khả chỉnh định tham số tập mờ (các hàm liên thuộc); - Bộ điều khiển mờ tự thay đổi cấu trúc điều khiển mờ ... thiết kế điều khiển mờ để xấp xỉ hoá điều khiển tối ưu Giả thiết điều khiển u tổ hợp điều khiển: Bộ điều khiển mờ uf(x, ) điều khiển giám sát us(x): u = uf+ us (2.20) Trong uf(x, ) điều khiển mờ đề ... vào - Ra Điều khiển Hình 2.18 Sơ đồ mô hệ thống 44 Simpo PDF KHIỂN MỜ LAI (F-PID) 2.5 HỆ ĐIỀU Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Hệ mờ lai viết tắt F-PID hệ điều khiển...
 • 19
 • 162
 • 2

HỆ MỜ & NƠRON TRONG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN - TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN & TS. LẠI KHẮC LÃI - 2 doc

HỆ MỜ & NƠRON TRONG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN - TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN & TS. LẠI KHẮC LÃI - 2 doc
... vào - nhiều ra" (MIMO) (hình 2. 2a,b,c) Hình 2. 2a,b,c Các điều khiển mờ Bộ điều khiển mờ MIMO khó cài đặt thiết bị hợp thành Mặt khác, điều khiển mờ có m đầu dễ dàng cài đặt thành m điều khiển mờ ... thể 28 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Chương ĐIỀU KHIỂN MỜ 2. 1 CẤU TRÚC CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ 2. 1.1 Sơ đồ khối điều khiển mờ Hoạt động điều khiển mờ phụ ... luật điều khiển R1: - Độ thoả mãn: H1 = µA1(x0) - Giá trị mờ đầu B1: µB1(y) = min{H1, µB1(y)}(hình 2. l5a) Đối với luật điều khiển R2: - Độ thoả mãn: H2 = µA2(x0) - Giá trị mờ đầu B2: µB2(y) =...
 • 19
 • 136
 • 2

HỆ MỜ & NƠRON TRONG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN - TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN & TS. LẠI KHẮC LÃI - 1 potx

HỆ MỜ & NƠRON TRONG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN - TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN & TS. LẠI KHẮC LÃI - 1 potx
... 29 2 .1 CẤU TRÚC CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ 29 2 .1. 1 Sơ đồ khối điều khiển mờ 29 2 .1. 2 Phân loại điều khiển mở 30 2 .1. 3 Các bước tổng hợp điều khiển mờ 31 2.2 BỘ ĐIỀU KHIỂN ... HỢP GIỮA LOGIC MỜ VÀ MẠNG NƠRON 12 8 6 .1. 1 Khái niệm 12 8 6 .1. 2 Kết hợp điều khiển mờ mạng nơron 12 9 6.2 NƠRON MỜ 13 3 6.3 HUẤN LUYỆN MẠNG NƠRON-MỜ 13 5 6.4 SỬ DỤNG ... 11 9 5 .1. 1 Khái niệm 11 9 5 .1. 2 Mô hình nơron 11 9 5.2 CẤU TRÚC MẠNG 12 0 5.2 .1 Cấu trúc 12 0 5.2.2 Khởi tạo nơron tuyến tính (Newlin) 12 1 5.3 THUẬT...
 • 19
 • 213
 • 3

đề tài điều khiển plc trong nhà máy xi măng

đề tài điều khiển plc trong nhà máy xi măng
... xuất nhà máy xi măng Thái Nguyên” nhằm mục đích tìm hiểu nghiên cứu ứng dụng điều khiển PLC sản xuất Đối tượng để luận văn đề cập đến lò quay nhà máy xi măng La Hiên – Thái Nguyên, nhà máy có ... trình PLC, thiết bị điều khiển PLC đời khắc phục nhiều nhược điểm hệ thống điều khiển cổ điển điều khiển kiểu Rơle, chất thiết bị điều khiển PLC hệ vi xử lý chuyên dụng phục vụ cho toán điều khiển ... logíc, khác với điều khiển kiểu rơle thiết bị điều khiển PLC hoàn toàn thu thập lưu trữ liệu, có khả điều khiển hệ thống nhà máy, điều khiển công đoạn đó, việc thay đổi toán điều khiển hoàn toàn...
 • 71
 • 351
 • 1

Nguyên tắc và hiệu suất của một số cơ chế điều khiển lưu lượng trong mạng máy tính

Nguyên tắc và hiệu suất của một số cơ chế điều khiển lưu lượng trong mạng máy tính
... mạng thông suốt, tránh tắc nghẽn số lượng giao dịch đầu vào tăng nhanh, để tăng hiệu suất mạng, cần sử dụng phương pháp điểu khiển lưu lượng mạng thông tin máy tính 1.2 ĐIỂU KHIỂN LƯU LƯỢNG VÀ ... phần tăng hiệu hoạt động cùa mạng chê diều khiển lưu lượng điều khiển tắc nghẽn 1.1.1 Vấn để điều khiển lưu lượng tránh tắc nghẽn mạng máy tính Chúng ta xem xét khả nãng trao đổi thông tin mạng: ... 2: chế điều khiển lưu lượng điều khiển tắc nghẽn 2.1 Điều khiển lưu lượng dựa timeout chế cửa sổ 15 2.1.1 Thời gian timeout tượng tắc nghẽn 15 2.1.2 Chiến lược điểu khiển tránh tắc...
 • 80
 • 185
 • 0

Nguyên tắc và hiệu suất hoạt động của một số cơ chế điều khiển lưu lượng trong môi trường không đối xứng

Nguyên tắc và hiệu suất hoạt động của một số cơ chế điều khiển lưu lượng trong môi trường không đối xứng
... dc ỏp (lng W(t) > Threshold Trong giai on (lng chm ta cú W(t) := W(l) I I Iront giai on trỏnh lỏc nghừn ln ca s phỏt lng luyn lớnh theo thc : W(l) = W(t) + l/VV(t) Trong (uỏ trỡnh truyn gp li ... l mc ớch ca c ch tuyn tớnh hoỏ (li (lõy Trong mng internet cỏc kt ni cú the chia lm hai loi : lo.ii cú thi gian tn li ngn (loai I ) v (li (loi 2) Trong thc th di vi mng internet, cỏc kờt ni ... trỡnh iu khin li Giao thc TCP iu khin liin sut truyn bang cỏch gii hn S(I gúi xỏc nhn ACK (tc tmvn Trong mi phiờn lm vic, ln ca s phỏi w l s gúi (l liu cha cú gúi xỏc nhn ACK tr li tng ng Mt cỏch...
 • 77
 • 172
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình điều khiển logic nguyễn trọng thuầnứng dụng của bộ điều khiển plc trong công nghiệpchương trình điều khiển 16 den trong plccác lệnh cơ bản điều khiển thời gian trong plcđiều khiển plc fx1sđiều khiển thiết bị trong nhàchương trình điều khiển plcđiều khiển plc s7300giáo trinh hệ thống điều khiển plcđề cương hệ thống điều khiển plcbài giảng hệ thống điều khiển plctài liệu hệ thống điều khiển plchệ thống điều khiển plctự động điểu khiển plcmạch điều khiển thiết bị trong nhàXu thế phát triển của báo chí địa phương việt nam trong bối cảnh truyền thông đa phương tiệnGiáo án Toán 7 Trường học mới Phần Đại số trọn bộ (full)Báo cáo thực tập tốt nghiệp công tác soạn thảo văn bảnBÀI GIẢNG QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG VÀ VĂN HÓA CÔNG SỞVẬT LIỆU xây DỰNG f1Western civilization beyond boundaries volume i to 1715 7th edition noble test bankWorld criminal justice systems a comparative survey 8th edition richard terrill test bankĐề thi Tiếng Anh lớp 4 năm 2015 2016Wrightsmans psychology and the legal system 8th edition greene test bankWriting with style APA style made easy 6th edition szuchman test bankZoology 9th edition miller test bankkiểm tra 45 phút GDCD lớp 11_học kỳ IThuyết minh tính toán kết cấu biệt thự đơn giảnBai tap danh cho hoc sinh lop 6 tu hocBorn to talk an introduction to speech and language development 6th edition hulit test bankBrief principles of macroeconomics 6th edition gregory mankiw test bankBrief principles of macroeconomics 7th edition gregory mankiw test bankBUSN 7 7th edition kelly test bankC++ programming from problem analysis to program design 6th edition malik test bankCalculus early transcendentals 7th edition james stewart test bank