100 câu hỏi ôn tập mác HP2

100 câu hỏi ôn tập mác HP2

100 câu hỏi ôn tập mác HP2
... Chọn câu trả lời Qui luật giá trị có yêu cầu gì? a Sản xuất lưu thông hàng hóa phải dựa sở hao phí lao động xã hội cần thiết, lưu thông hàng hóa phải dựa nguyên tắc ngang giá b Sản xuất lưu thông ... thông hàng hoá b Kích thích cải tiến kỹ thuật, phát triển lực lượng sản xuất c Phân hoá người sản xuất d Cả a, b c 41 Theo C .Mác, công thức chung tư gì? a T – H b H – H – T c T – H – T d Không ... lao động thặng dư theo tỷ lệ d Cả a, b, c 61 Nhận xét không tiền công TBCN? a Tiền công giá trị lao động b Là số tiền nhà tư trả cho công nhân làm thuê c Là giá sức lao động d Cả a, b c 62 Đặc...
 • 22
 • 316
 • 0

CÂU HỎI ÔN TẬP MÁC-LENIN

CÂU HỎI ÔN TẬP MÁC-LENIN
... lầm ông tuyệt đối hóa mặt sinh học người tách người khỏi quan hệ thực XH ông qui chất người vào tính tộc loại mà đặc trưng tình cảm đạo đức, tôn giáo tình yêu - Trong hệ thống giới quan tôn giáo ... vật, tượng, không nên quan sát khía cạnh vật tượng mà đánh giá chúng Chúng ta phải có linh hoạt "tùy ứng biến" tình huống, không nên vận dụng máy móc theo công thức có sẵn Trong học tập vậy, phải ... điểm đòi hỏi phải khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ định kiến, đối lập với phát triển Vd: Trong truyện "thầy bói xem voi", ông thầy bói bị mù sờ lên phận voi, ông phán voi giống đĩa, ông phán...
 • 10
 • 1,798
 • 27

100 cau hoi on tap ki 2 ly 10nang cao

100 cau hoi on tap ki 2 ly 10nang cao
... lực song song,cùng chiều: A F1d2 = F2d1; F = F1+F2 B F1d2 = F2d1; F = F1-F2 C F1d1 = F2d2; F = F1+F2 D F1d1 = F2d2; F = F1-F2 o 21 Một săm xe máy bơm căng không khí nhiệt độ 20 C áp suất 2atm ... 20 0 m/s ; v2 = 100 m/s ; v hợp với v1 góc 60o   B v1 = 400 m/s ; v2 = 400 m/s ; v hợp với v1 góc 120 o   C v1 = 100 m/s ; v2 = 20 0 m/s ; v hợp với v1 góc 60o   D v1 = 100 m/s ; v2 = 100 ... mặt nước 72. 10-3 N/m A F = 22 ,6.10 -2 N B F = 1,13.10 -2 N C F = 9,06.10 -2 N D F = 2, 26.10 -2 N 94 Một thép dài m có tiết diện ngang 1,5 cm giữ chặt đầu Cho biết suất đàn hồi thép E = 2. 10 11 Pa...
 • 6
 • 216
 • 0

Câu hỏi ôn tập Mac-Lenin potx

Câu hỏi ôn tập Mac-Lenin potx
... hệ thống pháp luật - Công dân có quốc tịch Chú ý: câu so sánh kẻ cột để so sánh Nhưng không chia cột nên Mid đánh thành tiêu thức so sánh, câu gạch đầu dòng đối ứng ^^ Câu 8: Phân tích khái niệm ... đời NN Phương Đông cổ đại: nhu cầu tự vệ yêu cầu sx khai khẩn đất đai, trị thủy , đòi hỏi người phải tập hợp lại cộng đồng có liên hệ cao gia đình thị tộc, với máy có quyền lực tập trung, thống ... hành vi thụ động, chủ thể pháp luật kiềm chế không làm việc mà pháp luật cấm VD: công dân không thực hành vi tội phạm qui định luật hình sự, tức công dân tuân thủ qui định luật + Thi hành pháp...
 • 16
 • 231
 • 3

100 câu hỏi ôn tập Địa 9 doc

100 câu hỏi ôn tập Địa 9 doc
... là: A Sông Lô B Sông Thao C Sông Chảy D Sông Đà Câu 52: Tây Nguyên đầu nguồn sông lớn nào: A Sông Xê Xan, sông Êa-Krông, sông Ba, sông Đồng Nai B Sông Xê Xan, sông Xrê Pôk, sông Ba, sông Đồng ... chất Câu 63: Đồng sông Cửu Long phận của: A Châu thổ sông Tiền B Châu thổ sông Cửu Long C Châu thổ sông Mê Công D Châu thổ sông Hậu Câu 64: Nông nghiệp Đông Nam Bộ không mạnh : A Trồng công nghiệp ... Đồng Nai C Sông Xê Xan, sông Xrê Pôk, sông Ba, sông Đa Nhim D sông Xrê Pôk, sông Krông Pôkô, sông Ayun, sông Đa Dung Câu 53: Số tỉnh Bắc Trung Bộ là: A 12 tỉnh B tỉnh C 10 tỉnh D tỉnh Câu 54: Biện...
 • 21
 • 461
 • 9

Câu hỏi ôn tập Mác - Lê nin pdf

Câu hỏi ôn tập Mác - Lê nin pdf
... trị lao động công nhân tạo sức lao động, kết lao động không công công nhân cho nhà tư Chú ý rằng, phần lao đông không công trở thành giá trị thặng dư thuộc sở hữu nhà tư người lao đông Sở dĩ nhà ... công nhân Địa vị kinh tế - xã hội khách quan tạo đặc điểm trị - xã hội giai cấp công nhân Chính đặc điểm tạo khả để giai cấp công nhân hoàn thành thắng lợi sứ mệnh lịch sử Những đặc điểm trị - ... quy định rằng, giai cấp công nhân tự giải phóng cách giải phóng toàn xã hội khỏi chế độ tư chủ nghĩa Trong cách mạng ấy, họ không xiềng xích mà lại giới -Thứ ba, giai cấp công nhân có lợi ích thống...
 • 22
 • 914
 • 6

81 câu hỏi ôn tập Mac Lênin ppsx

81 câu hỏi ôn tập Mac Lênin ppsx
... 35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌC 25 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ 64 20 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 106 “Học tập chủ nghĩa Mác -Lênin học tập ... tư lý luận Mác -Lênin Câu hỏi Mục đích yêu cầu việc học tập, nghiên cứu môn học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác -Lênin? Đáp Học tập, nghiên cứu môn học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác -Lênin cần phải ... (…) học tập chân lý phổ biến chủ nghĩa Mác -Lênin để áp dụng cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế nước ta” Hồ Chí Minh: Toàn tập, 1996, t.9, tr.292 35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌC Câu hỏi Chủ...
 • 133
 • 694
 • 16

100 Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị

100 Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị
... Thực chất đời kinh tế tập thể là? Tìm kiếm may làm giàu tốt so với kinh tế cá thể 37 Kinh tế nhà nước kinh tế tập thể nước ta có vai trò gì? Nền tảng chế độ 38 Bộ phận không thuộc kinh tế nhà nước? ... 16 Nền kinh tế thị trường có tác dụng hoạt động chủ thể kinh tế? Buộc họ phải cạnh tranh 17 Nền kinh tế nhiều thành phần có tác dụng phát triển kinh tế thị trường? tạo sở kinh tế 18 Kinh tế thị ... nước 27 Trong cấu kinh tế, phận cấu quan trọng nhất? Cơ cấu nghành kinh tế 28 Một cấu kinh tế quốc dân chuyển dịch theo hướng tiến nghĩa là? Tỷ trọng công nghiệp dịch vụ tăng lên, nông nghiệp giảm...
 • 8
 • 406
 • 0

các câu hỏi ôn tập mác lê nin có hướng dẫn

các câu hỏi ôn tập mác lê nin có hướng dẫn
... “linh hồn” phương pháp luận triết học Mác – L nin - Triết học Mác- L nin kế thừa phát triển thành tựu quan trọng tư triết học lịch sử nhân lọai - Triết học Mác- L nin xem xét lịch sử xuất phát từ người ... vật chất “cảm tính”, mục đích, tính lịch sử xã hội, nhằm cải tạo tự nhiện xã hội Phạm trù “thực tiễn” phạm trù tảng, triết học Mác- nin nói chung lý luận nhận thức mácxít nói riêng 1.1 ... nhiên Câu 24: Phân tích Con đường lên CNXH Việt Nam a Q độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN Việt Nam Trong q trình q độ lên CNXH cần phải biết tiếp thu vận dụng sáng tạo tư tưởng nhà kinh điển MÁC-Lenin,...
 • 24
 • 624
 • 0

100 câu hỏi ôn tập chương Sóng ánh sáng và lượng tử ánh sáng

100 câu hỏi ôn tập chương Sóng ánh sáng và lượng tử ánh sáng
... ánh sáng có bước sóng lớn số ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lam, tím A ánh sáng vàng B ánh sáng tím C ánh sáng lam D ánh sáng đỏ Câu 22: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng ... trường suốt ánh sáng đỏ lớn chiết suất môi trường ánh sáng tím Câu 82: Theo thuyết lượng tử ánh sáng lượng A photon tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với photon B photon lượng nghỉ ... tia khúc xạ vàng D tia khúc xạ ánh sáng vàng, tia sáng lam bị phản xạ toàn phần Câu 66: Khi nói thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng tạo hạt gọi photon B Năng lượng photon...
 • 13
 • 212
 • 2

100 câu hỏi ôn tập hết chương môn vật lý phàn dòng điện xoay chiều

100 câu hỏi ôn tập hết chương môn vật lý phàn dòng điện xoay chiều
... đầu đoạn mạch có điện áp xoay chiều u = 100 cos100  t (V) Dòng điện xoay chiều mạch trễ pha A C= A so với u có giá trị hiệu dụng I = 0,5 A , điện áp hai đầu C 100V Điện dung tụ điện trở nhận giá ... : Hai dòng diện xoay chiều có tần số f1 = 50Hz, f2 = 100Hz Trong khỏang thời gian số lần đổi chiều của: A Dòng f2 gấp lần dòng f1 B Dòng f1 gấp lần dòng f2 Dòng f2 gấp lần dòng f1 C D Dòng f1 ... (có điện trở R độ tự cảm L = 0,36/π H) tụ điện điện dung thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 120 cos100πt (V) Điều chỉnh điện dung tụ điện để điện áp hiệu dụng tụ điện...
 • 15
 • 175
 • 0

100 câu hỏi ôn tập hết chương phần vật lý hạt nhân

100 câu hỏi ôn tập hết chương phần vật lý hạt nhân
... e Hai hạt nhân X Y có số khối nhau, độ hụt khối hạt nhân X lớn số nuclôn hạt nhân Y hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B lượng liên kết riêng hai hạt nhân lượng liên kết hạt nhân Y lớn D hạt nhân ... bền vững hai hạt nhân ta dựa vào đại lượng Năng lượng liên kết riêng hạt nhân B Số khối A hạt nhân Năng lượng liên kết hạt nhân D Độ hụt khối hạt nhân Hai hạt nhân T He có A số nuclôn B điện tích ... trước phản ứng hụt khối hạt trước phản ứng C©u 93 : So với hạt nhân 29 Si , hạt nhân 40Ca có nhiều 14 20 A nơtrôn prôtôn B nơtrôn 12 prôtôn C nơtrôn prôtôn D 11 nơtrôn prôtôn C©u 94 : Khối lượng...
 • 12
 • 213
 • 0

tuyển tập 100 câu hỏi ôn tập môn vật lý phần dao động sóng và điều hòa

tuyển tập 100 câu hỏi ôn tập môn vật lý phần dao động sóng và điều hòa
... truyền dao động D Đều liên quan đến dao động phần tử môi trường truyền dao động Sóng điện từ có tần số 15 MHz thuộc loại sóng : sóng cực ngắn B sóng trung sóng ngắn D sóng dài Một mạch dao động ... Cho tần số sóng mang 800 kHz Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực dao động toàn phần dao động cao tần thực số dao động toàn phần B 625 D 1000 A 1600 C 800 C©u 100 : Khi nói sóng điện từ, ... nhịp điệu dao động âm tần (chu kì) dao động cao tần biến tần số dao động âm tần thành tần số D làm cho biên độ dao động cao tần biến đổi theo nhịp điệu dao động cao tần (chu kì) dao động âm tần...
 • 12
 • 243
 • 0

Đáp án 100 câu hỏi ôn tập Tiếng Anh 7

Đáp án 100 câu hỏi ôn tập Tiếng Anh 7
... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 B C C B C B A C B C B A A B C ... A A B C B A B A A A C A C A A B A A B A B A C C C A C B A A B C A B C 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 B B B D C A A B A A A B C B B C ...
 • 3
 • 191
 • 0

Đáp án 100 câu hỏi ôn tập Tiếng Anh 8

Đáp án 100 câu hỏi ôn tập Tiếng Anh 8
... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 C D A C D D D A A C D A A C A D C B D C ... C D A A C A D C B D C C A C C D B A C A B A D B A B C B C C C C C D B C A 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 A D C A B D D A A A D A C C D A ...
 • 3
 • 218
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tap mac lê nin81 câu hỏi ôn tập mac lêninnhung cau hoi on tap mac lenin 2nhung cau hoi on tap mac lenincâu hỏi ôn tập mác lênin 2cau hoi on tap mac lenin 1câu hỏi ôn tập mác 1dap an cau hoi on tap mac lenin 2câu hỏi ôn tập triết học mác lênincác câu hỏi ôn tập môn triết học mác lênin35 câu hỏi ôn tập môn triết học mác lênincâu hỏi ôn tập môn triết học mác lênincâu hỏi ôn tập môn chủ nghĩa mác lênincâu hỏi ôn tập chủ nghĩa mác lênincâu hỏi ôn tập chủ nghĩa mác lênin 2Applying some language games in speaking lessons to create excitement and enhance learning english for grade 11 studentsAPPLYING SOME TEACHNIQUES IN LANGUAGE FOCUS TO DEVELOP LEARNERS’COMMUNICATION SKILLS FOR STUDENTS IN 12 FORM AT LE VAN LINH HIGH SCHOOLDesign some reading comprehension exercises in english textbook for grade 12 to help students do better national high school examsKinh nghiệm day học sinh lớp 12 giải bài tập di truyền phả hệGiáo trình Giải phẫu ngườiPhân loại và hướng dẫn giải đề thi ĐHCĐ môn lịch sử (NXB giáo dục 2015) trần công phấn(full)Phương pháp giải một số dạng bài tập thuộc quy luật hoán vị gen trong chuong trinh sinh học 12 THPTThiết kế bộ dụng cụ lọc tách động vật trong đất và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học nhóm động vật chân khớp béXây dựng bảng ghi nhớ nhanh về cách xác định tỉ lệ kiểu hình của một số phép lai trong dạy học môn sinh học ở trường THPT triệu sơn 5Tuần 1. Vào phủ chúa Trịnh (Thượng kinh kí sự)Kỹ thuật luyện ngón trên đàn phím điện tử cho sinh viên sư phạm âm nhạc trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật tây bắcCa khúc trong chương trình dạy học âm nhạc bậc trung học cơ sởHow to recognize the identical pairs of vowels in the english program 10How to teach the soundu and µHow to teach writing in english 11 effectively at nga son high schoolImproving highh school students speaking skill while teaching other skillsMethods for developing reading comprehension skills to studenrs grate 10 english teaching in comprehensive schoolChỉ dẫn kỹ thuật hệ thống điện nhẹ trong các công trình xây dựng (ELV)Problems that students encounter in learning listening and solutionsRAISE STUDENT’S AWARENESS OF PROTECTING THE ENVIRONMENT THROUGH STUDYING THE AIR POLLUTION