ôn thi kết thúc học phần môn luật dân sự 1

ôn thi kết thúc học phần môn luật dân sự 1

ôn thi kết thúc học phần môn luật dân sự 1
... Đến hạn trả nợ, bà C vợ ông A nhiều lần đòi tiền ông B ông B không trả nợ với lý ông giao dịch với ông A đưa số tiền cho ông B vay ông A nói tiền riêng ông A Do ông B trả ông A đòi mà Trong trường ... 1, Điểm a – DD126 BLDS ) Ngày 10 /3/2009, ông B gửi đơn khiếu nại ông A Ngày 10 /5/2009, ông A thừa nhận trách nhiệm văn cho ông B Chính thời hiệu khởi kiện vụ án dân lúc bắt đầu lại từ ngày 11 /5/2009 ... trả lại phần tài sản thừa kế Phần tài sản nhận lại thuộc tài sản chung vợ chông ông Tý bà Sửu, sau trừ phần nợ trả cho chủ nợ ông Tý theo quy định PL Ngày 01/ 03/2009, Ông A bán cho Ông B 10 dàn...
 • 10
 • 446
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN LUẬT ppsx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN LUẬT ppsx
... b Câu 16 Công ty cổ phần có số lượng thành viên tối thi u là: a.2 b.3 c.4 d.5 Câu 17 Công ty cổ phần bắt buộc phải có loại cổ phần sau đây: a.Cổ phần phổ thông b.Cổ phần ưu đãi c.Cổ phần ưu đãi ... phát hành tất loại chứng khoán: a.Công ty cổ phần b.Công ty TNHH c.Công ty hợp danh d.Doanh nghiệp tư nhân Câu 10 Phần vốn góp cổ đông phổ thông công ty cổ phần thì: a.Được chuyển nhượng tự b.Được ... a.Không 30 thành viên b.Không 40 thành viên c.Không 50 thành viên d.Không quy định số lượng thành viên tối đa Câu 13 Công ty cổ phần có số lượng thành viên tối đa là: a.Không 30 thành viên b.Không...
 • 8
 • 242
 • 0

Tài liêu ôn thi kết thúc học phần môn giáo dục pháp luật

Tài liêu ôn thi kết thúc học phần môn giáo dục pháp luật
... thể pháp luật thực quy định pháp luật tự minh vào quy định pháp luật để định làm phát sinh, thay đổi, đình chỉ, chấm dứt quan hệ pháp luật cụ thê c Áp dụng pháp luật Định nghĩa: áp dụng pháp luật ... tiến hành nghĩa vụ pháp lý cách tích cực Sử dụng pháp luật: Là chủ thể pháp luật thực quyền chủ thể ( vd: Nam, nữ đủ điều kiện đăng kí kết hôn đăng kí kết hôn theo quy định pháp luật) Hình thức ... Hình thức cho phép chủ thể pháp luật thực không thực quyền pháp luật cho phép theo ý chí minh Chứ không bị ép buộc Áp dụng pháp luật: hình thức thực pháp luật nhà nước thông qua quan nhà nước có...
 • 19
 • 143
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn THI kết THÚC học PHẦN môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG ôn THI kết THÚC học PHẦN môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH
... công cách mạng - tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc có nét đặc sắc không tưởng tuý mà tưởng hoá thân vào cương lĩnh, đường lối, chiến lược nên gọi chiến lược đại doần kết Vì vấn đề ... vấn đề dân tộc thuộc địa - Hồ Chí Minh tiếp cận quyền dân tộc từ quyền người xác lập từ giá trị cách mạng giới mang lại Nhận thức quyền người Hồ Chí Minh kế thừa giá trị tưởng hai Tuyên ngôn ... cận Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội - Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam - Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ phương diện đạo đức nhân văn - Hồ Chí...
 • 19
 • 1,249
 • 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ppt

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ppt
... ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Soạn theo định hướng ôn tập của Bộ môn tưởng Hồ Chí Minh ngày 25 tháng năm 2012 Dành cho sinh viên Khoa Luật Đại học ... 1 .Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, tập 6, tr.46 chất tưởng Hồ Chí Minh, sở giới quan phương pháp luận của tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời tưởng Người góp phần ... Mác-Lênin đối với tưởng Hồ Chí Minh thể chỗ: - Quyết định chất giới quan khoa học tưởng Hồ Chí Minh - Quyết định phương pháp hành động biện chứng Hồ Chí Minh - tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa...
 • 30
 • 2,511
 • 19

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH doc
... thành công cách mạng - tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc có nét đặc sắc không tưởng tuý mà tưởng hoá thân vào cương lĩnh, đường lối, chiến lược nên gọi chiến lược đại doần kết Vì ... tộc Việt Nam mà góp phần vào nghiệp đổi đất nước hội nhập quốc tế Vì vậy, mà khẳng định đến năm 1930, tưởng Hồ Chí Minh hình thành Câu 2: Chứng minh đời tưởng Hồ Chí Minh tất yếu lịch sử ... đó, Hồ Chí Minh rút kết luận có tính chân lý, là: “Đoàn kết làm sức mạnh, Đoàn kết làm sức mạnh Đoàn kết then chốt thành công Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết; thành công thành công đại thành công...
 • 22
 • 411
 • 2

bài tập ôn thi kết thúc học phần môn toán cao cấp

bài tập ôn thi kết thúc học phần môn toán cao cấp
... Bài tập ôn tập thi KTHP Toán C – MTH 100 GV: ThS Nguyễn Thị Ngoc Bích Giả sử đầu tuần nhà máy Q( x) = 50 x + 9000 x đơn vị, x số công nhân làm việc nhà máy Hiện nhà máy có 20 công nhân ... sinh đăng ký thi vào ngành tài ngân hàng giảm với tốc độ 90(t − 10) t + thí sinh/năm Hỏi năm đầu số thí sinh đăng ký vào ngành tài ngân hàng giảm bao nhiêu? Bài tập ôn tập thi KTHP Toán C – MTH ... sản xuất hệ thống thứ 1.000 đô Bài tập ôn tập thi KTHP Toán C – MTH 100 GV: ThS Nguyễn Thị Ngoc Bích la/đơn vi chi phí sản xuất hệ thống thứ hai 3.000 đô la/đơn vị, công ty điện thoại nên bán hệ...
 • 4
 • 435
 • 2

đề thi kết thúc học phần môn pháp luật

đề thi kết thúc học phần môn   pháp luật
... nghệ thuật thừa thi n huế Tổ môn cHung- VHPT o0o Đề thi kết thúc học phần Môn : PHP LUT Số ĐVHT : Số tiết : 30 tiết Giáo viên : Hoàng Văn Ngọc Lp TH BIấN O MA KCQ Học kỳ I Năm học 2010 - 2011 ... nghệ thuật thừa thi n huế Tổ môn cHung- VHPT o0o Đề thi kết thúc học phần Môn : PHP LUT Số ĐVHT : Số tiết : 30 tiết Giáo viên : Hoàng Văn Ngọc Lp TH BIấN O MA KCQ Học kỳ I Năm học 2010 - 2011 ... Hoàng Văn Ngọc Lp TH BIấN O MA KCQ Học kỳ I Năm học 2010 - 2011 Thời gian : 60 Phút Ngày thi : Đề S Cõu 1: Cỏc khng nh sau ỳng hay sai? Ti sao? Mi hnh vi vi phm quy tc qun lớ nh nc,...
 • 6
 • 396
 • 0

đề thi kết thúc học phần môn kỹ thuật điện tử

đề thi kết thúc học phần môn kỹ thuật điện tử
... liệu! Vũ Đình Đạt Đề thi gồm có 01 trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ BỘ MÔN: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ ĐỀ SỐ: 03 (Sinh viên nộp lại đề thi kết thúc) ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Trình độ, ... liệu! TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN Vũ Đình Đạt Đề thi gồm có 01 trang ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ BỘ MÔN: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ ĐỀ SỐ: 05 (Sinh viên nộp lại đề thi kết thúc) Trình độ, ... liệu! TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ BỘ MÔN: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Trình độ, loại hình đào tạo: Đại học quy Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử Học phần: Máy tính...
 • 10
 • 3,474
 • 34

Ngân hàng câu hỏi ôn thi kết thúc học phần sức bền vật liệu

Ngân hàng câu hỏi ôn thi kết thúc học phần sức bền vật liệu
... tra bền cho phân tố hình vẽ Biết [σ]=16 KN/cm2 10 (KN/cm2) Câu 8: Trình bày điều kiện bền, điều kiện cứng, điều kiện ổn định? Các toán môn học sức bền vật liệu? Lấy ví dụ minh họa chương học? Câu ... mặt cắt tròn vật liệu dẻo mặt cắt trục đối xứng vật liệu dòn Áp dụng: Tìm điểm nguy hiểm viết điều kiện bền cho mặt cắt sau : Cho Mx = 2My = 1KNcm 6cm Mx x 9cm z y My Câu 24: Viết công thức tính ... bày điều kiện bền tròn chịu xoắn túy vật liệu dẻo dòn Điều kiện cứng ý nghĩa Áp dụng: Viết điều kiện bền cho sau , biết có: D = 2d [t] 2M D M d Câu 17: Viết giải thích đại lượng công thức tìm...
 • 23
 • 2,982
 • 16

Nội dung đánh giá thi kết thúc học phần môn tiếng Anh

Nội dung đánh giá thi kết thúc học phần môn tiếng Anh
... clothes shops Phương pháp đánh giá: Thi vấn đáp có sử dụng phiếu thi Nguyên tắc tổ hợp câu hỏi làm đề thi kết thúc học phần: Nguyên tắc tổ hợp: kết hợp phần câu hỏi đề thi gồm 1câu hỏi loại 1, ... Điểm toàn bài: 10 điểm o Bài 1: điểm Nội dung: điểm, Từ vựng: 0,5 điểm, Ngữ pháp: 0,5 điểm o Bài 2: điểm, ý 0,5 điểm o Bài 2: điểm, ý 0,5 điểm o Bài 4: điểm Nội dung: điểm, Độ phản ứng: 0,5 điểm, ... take you to this exercise? 83 - This exercise is very easy - No, that one is much……….… 84 Vienna was the music capital of the world many centuries 85 Can I have the recipe for this cake? It's...
 • 9
 • 1,318
 • 19

Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn Kế toán doanh nghiệp 2 - Đề số 1 pptx

Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn Kế toán doanh nghiệp 2 - Đề số 1 pptx
... kinh tế phát sinh -/ /Hết// -( Chỉ sử dụng bảng hệ thống tài khoản, tài liệu khác không sử dụng Cán coi thi không giải thích thêm) Tp.HCM, ngày 25 tháng 11 năm 20 09 Phòng Đào Tạo Duyệt ... sản phẩm BÀI 2: (5 điểm) Tại doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp Cuối kỳ kế toán tính khoản thuế phải nộp: 1/ Thuế giá trị gia tăng phải nộp hàng hóa bán 10 .000.000 ... 10 .000.000 đ, thuế GTGT Doanh thu hoạt động Tài 500.000 đ 2/ Thuế khai thác tài nguyên 3.000.000 đ 3/Thuế thu nhập Công nhân viên 800.000 đ 4/Thuế thu nhập Doanh nghiệp 700.000 đ 5/ Thuế Môn Bài 600.000...
 • 2
 • 712
 • 4

Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn Kế toán doanh nghiệp 2 - Đề số 3 doc

Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn Kế toán doanh nghiệp 2 - Đề số 3 doc
... chưa toán Yêu cầu :Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên, theo hệ thống kế toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên -/ /Hết// -( Chỉ sử dụng bảng hệ thống tài khoản, tài liệu ... sinh 2, Tính giá thành sản phẩm A B BÀI 2: Tại Doanh nghiệp có tình sau: 1.Công ty mua hàng nhập kho 10.000.000 đồng, thuế GTGT khấu trừ 10% ,tiền chưa toán 2. Nhập lô hàng 1000 USD, tiền chưa toán, ... bán giá gốc 12. 000.000 đồng, thuế GTGT 1 .20 0.000 đ,hàng mua tháng trước chưa trả tiền 6.Mua TSCĐHH trị giá 50.000.000 đ thuế GTGT khấu trừ 2. 500.000 đ, tiền chưa trả 7.Vay dài hạn 52. 500.000 đ...
 • 2
 • 505
 • 3

Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn Kế toán doanh nghiệp 2 doc

Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn Kế toán doanh nghiệp 2 doc
... Bắc  ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ I: Năm học 20 09 -20 10 Môn thi: Kế toán doanh nghiệp Lần thi: (Đề thi chính) Thời gian: 90 phút -// ĐỀ SỐ 02: Câu 01: (5 điểm) Tại DN kỳ có nghiệp ... Văn Mậu Nguyễn Thị Thanh Thúy ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ I: Năm học 20 09 -20 10 Môn thi: Kế toán doanh nghiệp Lần thi: (Đề thi chính) Thời gian: 90 phút -// ĐỀ SỐ 03: Câu 01: (4 điểm) ... trị tài sản đầu tư xây dựng dở dang c) Hết thời hạn TP, DN xuất tiền mặt toán TP Câu 02: (6 điểm) Có tài liệu liên quan đến trình sản xuất doanh nghiệp Phú Đức sau: - Số dư đầu kỳ: TK 154: 28 .000.000đ...
 • 7
 • 471
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bài tập môn luật dân sựbài tập môn luật dân sự 2bài tập môn luật dân sự 1bài tập lớn luật dân sựbài giảng môn luật dân sựđề cương bài giảng môn luật dân sựbài giảng môn luật dân sự 2câu hỏi ôn tập môn luật dân sự 2đề cương ôn tập môn luật dân sự 2tài liệu ôn tập môn luật dân sự 2câu hỏi ôn tập môn luật dân sựcâu hỏi ôn tập môn luật dân sự 1đề cương ôn tập môn luật dân sự 1đề cương ôn tập môn luật dân sựtài liệu ôn tập môn luật dân sự 1Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài 60. Động vật quý hiếmbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả