ĐỀ THI vấn đáp LHC k38

ĐỀ THI vấn đáp LHC k38

ĐỀ THI vấn đáp LHC k38
... trái PLHC b Luật viên chức ban hành theo thủ tục hành Đề 11: Nguồn LHC 2 a/ Trong trường hợp nào, chủ thể có thẩm quyền xử lý VPHC b/ CBCC bị xử lí kỉ luật không thành lập hội đồng kỉ luật Đề 12: ... Yêu cầu hình thức phạt tiền a/ Văn nguồn LHC đồng thời định hành b/ CDVN trở thành công chức thông qua bầu cử Đề 13: Phân tích đặc điểm QHPLHC a/ QHPLHC có phát sinh hai quan nhà nước cấp b/ ... với người thành niên Sai Đề 14: Các hình thức thực QPPLHC a/ Tất văn luật nguồn LHC (Nguồn khác: Tất luật định hành chính.) b/ Công chức bị xử lí kỉ luật vi phạm pháp luật thi hành công vụ Ngoài...
 • 8
 • 302
 • 0

Đề thi vấn đáp Quản trị Logistics

Đề thi vấn đáp Quản trị Logistics
... Ebook.VCU tính điện tử quản trị thông tin logistics ? Lấy ví dụ minh họa? •Đặc điểm 2,5 •Tác dụng 1,5 •Ví dụ 1,0 34.Hệ thống thông tin logistics đóng góp vào mục tiêu quản trị logistics ? Phân tích ... nguyên nhân hình thành ? Từ rõ chất nội dung quản trị dự trữ doanh nghiệp? Ebook.VCU •Phân loại 2,5 •Bản chất 1,0 •Nội dung 1,5 21.Các loại chi phí quản trị dự trữ? Trình bày mô hình xác đinh quy ... vận chuyển tiền đề tổ chưc logistics tương lai? •Vị trí, tầm quan trọng 2,0 •Mối quan hệ 2,0 Ebook.VCU •Vì nói 1,0 14.Nêu khái niệm đặc trưng vận chuyển? Vận dụng đặc trưng quản trị vận chuyển?...
 • 7
 • 572
 • 4

de thi van dap

de thi van dap
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/240/108755//vandapt9%2010.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 259
 • 0

Đề thi văn -Đáp án 6 kỳ 2

Đề thi văn -Đáp án 6 kỳ 2
... sinh giỏi lớp 6A II Phần Tự luận (6 điểm): Em tả lại buổi lễ chào cờ đầu tuần trường em nêu lên cảm nghĩ mình./ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN LỚP - HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 05 - 20 06 Đề số I I Phần ... (Trích Ngữ văn Tập 2) Câu 1: Đoạn văn trích từ văn ? A Sông nước Cà Mau B Dế Mèn phiêu lưu ký C Cây tre Việt Nam Câu 2: Tác giả đoạn văn ? A Thép Mới B Tô Hoài C Đoàn Giỏi Câu 3: Văn sau sử dụng ... liềm máy làm việc.” A Ẩn dụ B Nhân hoá C So sánh Câu 6: Xác định lỗi câu sau: “ Là người bạn thân nông dân Việt Nam.” A Thi u chủ ngữ B Thi u vị ngữ C Thi u chủ ngữ, vị ngữ Câu 7: Trong câu sau,...
 • 5
 • 289
 • 0

Đề thi văn -đáp án 8 kỳ 2

Đề thi văn -đáp án 8 kỳ 2
... thích./ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN LỚP - HỌC KÌ II Đề số I I Phần Trắc nghiệm (3 điểm, câu trả lời 0,5 điểm) Câu 1: (B) Tố Hữu Câu 2: (C) Trong tù trăng sáng Câu 3: (C) Trần thuật, cảm thán Câu ... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: Ngữ Văn Lớp: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian chép đề) Đề số I: I Phần Trắc nghiệm (3 điểm, câu trả lời 0,5 ... II PhầnTự luận (7 điểm) *Yêu cầu thể loại: văn thuyết minh (có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm) 1.Mở (1 điểm) Giới thi u chung loài mà em yêu thích 2. Thân bài: (5 điểm) - Đặc điểm chung loài...
 • 4
 • 274
 • 0

Đề thi Văn - đáp án 8 kỳ 2

Đề thi Văn - đáp án 8 kỳ 2
... A -1 941 B -1 9 42 C -1 945 D -1 943 Câu 2: Nhận định sau thể chiếu? A - Miêu tả phong cảnh, kể việc B - Ban bố lệnh nhà vua C- Giãi bày tâm người viết C - Miêu tả tâm Câu3: Văn sau xếp vào loại văn ... này? C -Trời ơi! Sao bạn lại nghĩ vậy? II Phần Tự luận (7điểm): Em viết văn giới thi u Trâu, vật gắn bó thân thi t với người nông dân Việt Nam./ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN LỚP - HỌC KÌ II Đề ... loại văn thuyết minh Mở bài: (1 điểm) - Giới thi u trâu, vật thân thi t với người nông dân Thân bài: (5 điểm) - Giới thi u hình dáng, đặc điểm loài trâu: (đầu, thân, đuôi, màu da ) (2 điểm) - Giới...
 • 3
 • 368
 • 0

De thi van dap giao dich TMQT CS2

De thi van dap giao dich TMQT CS2
... NGHI P V thi môn Giao d ch th ng m i qu c t 10: Hãy quy nh i u kho n giao hàng h p ng xu t kh u 10.000 MT g o Tám i n Biên t Vi t Nam sang Trung Qu c Trình bày qui t c DAP Incoterms® 2010 DAP thay ... H C NGO I TH NG- B MÔN NGHI P V thi môn Giao d ch th ng m i qu c t 46: Hãy trình bày nghi p v giao d ch t i s giao d ch hàng hóa Trình bày cách quy nh th i h n giao hàng h p ng mua bán hàng hóa ... i v i qui t c DAP DDP Incoterms® 2010? C th v S II TR NG I H C NGO I TH NG- B MÔN NGHI P V thi môn Giao d ch th ng m i qu c t 30: Khái ni m, c i m c a buôn bán i ng (counter trade) nguyên nhân...
 • 15
 • 189
 • 0

Đề thi vấn đáp môn Luật hình sự

Đề thi vấn đáp môn Luật hình sự
... nhiệm hình tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình việc định hình phạt giải nh nào? Ghi chú: - Đợc sử dụng BLHS - Không viết, tẩy, xoá vẽ bẩn vào đề thi môn thi: luật hình (học phần + 2) Đề thi số: ... định hình phạt b Đối với tội phạm, Toà án đợc tuyên hình phạt Ghi chú: - Đợc sử dụng BLHS - Không viết, tẩy, xoá vẽ bẩn vào đề thi môn thi: luật hình (học phần + 2) Đề thi số: 30 Câu Phân tích hình ... trờng hợp phạm tội cha đạt bị áp dụng hình phạt tử hình Ghi chú: - Đợc sử dụng BLHS - Không viết, tẩy, xoá vẽ bẩn vào đề thi môn thi: luật hình (học phần + 2) Đề thi số: 13 Câu Thế ngời giúp sức?...
 • 11
 • 4,876
 • 99

Tài liệu Đề thi vấn đáp mạng máy tính doc

Tài liệu Đề thi vấn đáp mạng máy tính doc
... có phân mạng dùng bit phần Host ID để làm địa mạng Cho biết subnet mask để tách địa mạng con? + Nêu địa mạng con? Mỗi mạng quản lý tối đa máy tính? Câu 17 Đặt vai trò người thi t kế mạng cục ... phân mạng dùng bit phần Host ID để làm địa mạng Cho biết subnet mask để tách địa mạng con? + Nêu địa mạng con? Mỗi mạng quản lý tối đa máy tính? Câu 19: Trình khái niệm Protocol Topology mạng, ... phân + Được biết IP có phân mạng dùng bit phần Host ID để làm địa mạng Cho biết subnet mask để tách địa mạng con? + Nêu địa mạng con? Mỗi mạng quản lý tối đa máy tính? Ví dụ: Cho địa IP dãy số:...
 • 7
 • 424
 • 3

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VẤN ĐÁP THI CÔNG potx

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VẤN ĐÁP THI CÔNG potx
... 10: Trong thi t kế tổ chức thi công Công trình cần lấp biểu đồ vật tư nào? Anh (chị) nêu giải pháp xữ lý vấn đề dự trữ vật tư mặt thi công bị hạn chế ĐÁP ÁN: Trong thi t kế tổ chức thi công cần ... nắng ẩm…) ĐỀ 09: Trình bày gián đoạn kĩ thuật thi t kế toạ độ thi công công tác bê tông cốt thép đổ chổ ĐÁP ÁN: Trong tổ chức thi công, công tác bê tông cốt thép cần phải đảm bảo gián đoạn kỹ ... thực tế mặt thi công bị hạn chế, không đủ diện tích bố trí kho bãi nhà tạm tuỳ theo điều kiện cụ thể cho phép, vấn đề dự trữ vật tư theo phương án đề xuất sau: • Cần phải giảm tối thi u lượng...
 • 6
 • 219
 • 2

ĐỀ THI VẤN ĐÁP MÔN HỆ TIN HỌC PHÂN TÁN docx

ĐỀ THI VẤN ĐÁP MÔN HỆ TIN HỌC PHÂN TÁN docx
... yêu cầu từ xa đăng ký từ xa hệ phân tán Nêu đặc điểm kỹ thuật đường truyền 11 Theo bạn, mô hình Client/Server liên quan đến phân tán Để giải vấn đề phân tán, bạn nên thi t kế mô hình phù hợp 12 ... Cho hệ thống CSDL phân tán bao gồm tập tin thường xuyên phải cập nhật với số lượng cập nhật đủ lớn Bạn mô hình hóa môi trường phân tán sơ đồ hoạt động 22 Cho hệ thống CSDL phân tán bao gồm tập tin ... chất vấn đề đặt cần phải giải lập trình thực chương trình phân tán Trang 15 Trình bày nguyên lý thực chương trình hệ tin học Hoạt động gọi thủ tục 16 Trình bày nguyên lý thực chương trình hệ phân...
 • 8
 • 507
 • 4

Bí quyết để thi vấn đáp thành công docx

Bí quyết để thi vấn đáp thành công docx
... thử thách cần phải vượt qua, tránh suy nghĩ cho thi, qua qua mà không qua thi lại Để làm tốt thi vấn đáp, trước hết bạn phải nắm có câu hỏi lượng kiến thức phải học Điều ... thời gian để chuẩn bị câu trả lời Hãy cố gắng tận dụng thời gian để nhớ ghi lại câu trả lời giấy Cố gắng viết chi tiết tốt, làm lên vấn đáp bạn cảm thấy tự tin có lượng kiến thức tầm đủ để ứng phó ... trung mức độ vừa phải thôi, miễn để thầy cô hiểu bạn tôn trọng người đối thoại tập trung vào vấn đề với thái độ nghiêm túc Một điều khó tránh khỏi thực thi vấn đáp thầy cô có quan điểm khác hay...
 • 6
 • 295
 • 0

bộ đề thi vấn đáp học phần mônluật thương mại 2 năm 2013 đh huế khoa luật

bộ đề thi vấn đáp học phần mônluật thương mại 2 năm 2013 đh huế khoa luật
... tài thương mại so với phương thức giải tranh chấp tòa án Câu 25 Nêu điểm Luật Trọng tài thương mại 20 10 so với Pháp lệnh Trọng tài thương mại 20 03 Câu 26 Khái niệm đặc điểm Trọng tài thương mại ... đồng thương mại Câu 20 Tài sản dùng biện pháp bảo đảm thực hợp đồng phải có điều kiện nào? Câu 21 Khái niệm tranh chấp kinh doanh, thương mại Câu 22 Trình bày phương thức giải tranh chấp thương ... chấp thương lượng, hòa giải Câu 23 Nêu ưu thế, hạn chế phương thức giải tranh chấp trọng tài thương mại so với phương thức giải tranh chấp thương lượng, hòa giải Câu 24 Nêu ưu thế, hạn chế phương...
 • 4
 • 404
 • 2

Đề thi vấn đáp môn giao dịch thương mại quốc tế

Đề thi vấn đáp môn giao dịch thương mại quốc tế
... hàng hóa quốc tế? 80 Trình bày loại đấu thầu mở rộng, hạn chế riêng lẻ Trường hợp sử dụng? 81 Chức loại bao bì thương mại quốc tế? 82 So sánh phương thức đấu giá quốc tế đấu thầu quốc tế 83 Hãy ... nghĩa phân loại trung gian thương mại Nêu ưu, nhược điểm vệc sử dụng trung gian thương mại 34 Incoterms có điều chỉnh tất vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế không? Hãy chứng minh ... hóa quốc tế bao gồm nội dung nào? Cho ví dụ minh họa cụ thể 90 Hãy trình bày nghiệp vụ giao dịch sở giao dịch hàng hóa 91 Trình bày cách quy định thời hạn giao hàng hợp đồng mua bán hàng hóa quốc...
 • 6
 • 3,801
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi vấn đáp môn tư pháp quốc tếđề thi vấn đáp luật hành chínhđề thi vấn đáp luật hiến phápđề thi vấn đáp môn luật thương mạiđề thi vấn đáp môn luật hình sựđề thi vấn đáp công pháp quốc tếđề thi vấn đáp luật hình sựđề thi vấn đáp môn luật dân sự 1đề thi vấn đáp tiếng anhđề thi vấn đáp môn luật hành chínhchủ đề thi vấn đáp tiếng anhđề thi vấn đáp môn luật hình sự 1bộ đề thi vấn đáp luật hình sự 1đề thi vấn đáp luật hình sự 2đề thi vấn đáp môn mạng máy tínhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả