Thủy lực ứng dụng trong công nghệ hóa học đỗ ngọc cử

Thủy lực ứng dụng trong công nghệ hóa học đỗ ngọc cử

Thủy lực ứng dụng trong công nghệ hóa học đỗ ngọc cử
... Đ ỗ NGỌC CỦ THỦY Lực ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC ٠ NHÀ XUẤT BẢN BÁCH KHOA - HÀ NÔI ٠ LỜ! NÒ! ĐẦU ٦i ỉà CO،'Ca học chíiì lone cO ứne tlụiìe !.ộne I' ‫ ... Pr.S.H Các lực tác dụng lên ٧ật gồm: Trọng lực P = mRg = pR.S.H.g Hỉnh 1.10 Minh họa tác dụng !ực 22 Lực áp suất thủy tĩnh gổm lực tác dụng lên mặt trụ hai đáy Vì hình ti٠Ịi đặt ứng, lực tác dụng ... chảy ổn dịnlì (trong trương trọng lực) Đối vơi chất lOng thực, cần phải bổ sung ảnh hưỏng Itíc nhớt bíến dạng chất lỏng chtu tác dụng lực Phân tích tác dụng phức tạp (ca ứng suất pháp ứng suất tiếp)...
 • 220
 • 208
 • 1

Tiểu luận ứng dụng trong công nghệ hóa học

Tiểu luận ứng dụng trong công nghệ hóa học
... bị phản ứng Nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến phản ứng hóa học Vận tốc phản ứng thay đổi theo hàm số mũ nhiệt độ phản ứng hóa học biến thiên Mặt khác, phản ứng hóa học luôn gắn liền với hiệu ứng nhiệt ... phản ứng A (trong pha hữu cơ) + B (trong pha nước) → C (trong pha nước) 1.4 Các thiết bị phản ứng thực tế kỹ thuật 1.4.1 Quá trình phản ứng đồng thể Các thiết bị để tiến hành phản ứng đồng thể công ... phản ứng không thay đổi thể tích là: ε=- Trong đó: -: vận tốc dài trung bình pha khí thiết bị phản ứng rỗng = - : vận tốc hiệu dụng phản ứng hóa học đơn vị thể tích lớp phần tử chất rắn phản ứng...
 • 48
 • 193
 • 0

Sinh học tế bào và tính ứng dụng trong công nghệ sinh học

Sinh học tế bào và tính ứng dụng trong công nghệ sinh học
... chia tế bào - Sự phân chia tế bào sở tế bào học đặc tính sinh sản, sinh trưởng, phát triển tế bào sống Sự phân bào nguyên nhiễm chế bảo đảm ổn định nhiễm sắc thể qua hệ tế bào - Sự phân bào giảm ... vào tế bào b .Tế bào chất Toàn tế bào chất tế bào vi khuẩn đơn vị Trong đầy đủ hệ thống bào quan chuyên hóa riêng biệt, cấu trúc nâng đỡ bên khiến cho độ bền vững tế bào chủ yếu nhờ vào vách tế ... loại trừ vài trường hợp cá biệt, sinh vật cấu tạo từ tế bào (đối với sinh vật đơn bào) từ nhiều tế bào (đối với sinh vật đa bào) Trong tế bào có cấu trúc với chức phận khác trì sống tế bào bảo...
 • 38
 • 455
 • 2

Bài tập tin học ứng dụng trong công nghệ sinh học thực phẩm pdf

Bài tập tin học ứng dụng trong công nghệ sinh học thực phẩm pdf
... toán công nghệ phần mềm EXCEL 10.1 Thí nghiệm động hoá học công nghệ Bài 91: Xác định số tốc độ phản ứng hoá học bậc zero Xác định số tốc độ phản ứng hoá trong thí nghiệm cô đặc sản phẩm thực phẩm ... nghiệm yếu tố, Latin Bài 31: So sánh kết luận để đưa vào sản xuất từ kết thí nghiệm độ sản phẩm xử lý loại phụ gia (A, B, C, D) ứng ví trí đo sản phẩm Sản phẩm giã người công nhân: Công nhân giã ... 100 150 200 250 300 350 thời gian (s) Bài 92: Xác định số tốc độ phản ứng hoá học bậc Xác định số tốc độ phản ứng hoá trong thí nghiệm cô đặc sản phẩm thực phẩm với số liệu thu được: thời gian...
 • 65
 • 531
 • 0

Tin học ứng dụng trong công nghệ sinh học thực phẩm doc

Tin học ứng dụng trong công nghệ sinh học thực phẩm doc
... EXCEL Tin học ứng dụng CNSHTP  Tin học ứng dụng nghiên cứu thực phẩm  Phần mềm ứng dụng bảng tính  Phần mềm ứng dụng xử lý thống kê  Phần mềm ứng dụng biểu diễn công thức hóa học 1.1 Tin học ứng ... tiêu  Giúp sinh viên độc lập nghiên cứu khoa học, có khả xử lý số liệu thường gặp điều tra, nghiên cứu công nghệ sinh học thực phẩm  Trang bị cho sinh viên kỹ sử dụng phần mềm tin học việc giải ... hoạch thực nghiệm, NXB Đại học Quốc gia, 2004  Phan Hiếu Hiền, Phương pháp bố trí nghiệm xử lý số liệu, NXB Nông nghiệp, 2001 Noäi dung Tin học ứng dụng CNSHTP Mô tả đại lượng thống kê phần mềm tin...
 • 297
 • 1,643
 • 7

nghiên cứu một số ứng dụng trong công nghệ sinh học trong cuộc sống

nghiên cứu một số ứng dụng trong công nghệ sinh học trong cuộc sống
... [10] Từ trở có nhiều công trình nghiên cứu phương pháp ủ phân nhà khoa học giới Việt Nam Nhờ kỹ thuật ủ ngày hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu chế biến chất thải công- nông nghiệp sinh hoạt nhằm kiểm ... làm sử dụng phân ủ theo kinh nghiệm dân gian, chưa có nghiên cứu đầy đủ phương pháp Vào năm đầu kỷ 20 nhiều nhà sinh học bắt đầu nghiên cứu yếu tố tác động vào trình ủ, rút ngắn thời gian nâng ... nhiều yếu tố (vật lý, hóa học, sinh học) tạo thành vòng tuần hoàn khép kín tự nhiên Do đó, vấn đề xử lý tàn dư thực vật đồng ruộng người ta thường tập trung nghiên cứu phương pháp để trình phân...
 • 10
 • 346
 • 0

Ứng dụng matlab trong công nghệ hóa học

Ứng dụng matlab trong công nghệ hóa học
... toán công nghệ hóa học 2.46 2.71828183 Phần II: Ứng dụng Matlab công nghệ hóa học Trong thực tế, toán công nghệ hóa học phức tạp, thiết kế vận hành trình luôn kèm với tính kinh tế Do đó, tối ưu hóa ... dung sách bao gồm: • Phần I: Cơ sở Matlab nhằm giới thiệu cho bạn đọc sơ lược Matlab Kỹ thuật tính toán công nghệ hóa học • Phần II: Ứng dụng Matlab công nghệ hóa học gồm có chương: Dẫn nhiệt đối ... Các toán công nghệ hóa học thực tế phức tạp, cần có công cụ hỗ trợ để giải Thực tế có nhiều phần mền, nhiên, sách này, muốn giới thiệu đến sinh viên nghành công nghệ hóa công cụ mạnh, matlab ...
 • 125
 • 814
 • 12

Luận văn tốt nghiệp Đo lực và áp suất, ứng dụng trong công nghệ, sinh vien Hà Thanh Lâm - Nguyễn Trọng Quỳnh

Luận văn tốt nghiệp Đo lực và áp suất, ứng dụng trong công nghệ, sinh vien Hà Thanh Lâm - Nguyễn Trọng Quỳnh
... SVTH :HÀ THANH LÂM - PHẠM TRỌNG QUỲNH 49 Đo lực ứng suất Trang PHẦN D THI CÔNG SVTH :HÀ THANH LÂM - PHẠM TRỌNG QUỲNH 50 Đo lực ứng suất Sơ đồ nguyên lý: SVTH :HÀ THANH LÂM - PHẠM TRỌNG QUỲNH ... đóng ngắt SVTH :HÀ THANH LÂM - PHẠM TRỌNG QUỲNH Đo lực ứng suất Trang PHẦN C THIẾT KẾ SVTH :HÀ THANH LÂM - PHẠM TRỌNG QUỲNH 33 Đo lực ứng suất Trang 34 CHƯƠNG III THIẾT KẾ PHẦN CỨNG I MÔ HÌNH HÌNH ... Phương pháp dùng để đo biến dạng nhỏ cực nhạy (với điều kiện nhiệt độ ổn đònh) song sử dụng SVTH :HÀ THANH LÂM - PHẠM TRỌNG QUỲNH Đo lực ứng suất Trang Phương pháp đo biến dạng phương pháp lưới:...
 • 56
 • 321
 • 0

Nghiên cứu một số tính chất sinh lý, sinh hóa của vi khuẩn chuyển hóa nitơ có khả năng tạo màng sinh học (biofilm) để ứng dụng trong công nghệ xử lý nước nhiễm amoni

Nghiên cứu một số tính chất sinh lý, sinh hóa của vi khuẩn chuyển hóa nitơ có khả năng tạo màng sinh học (biofilm) để ứng dụng trong công nghệ xử lý nước nhiễm amoni
... hóa Ở nƣớc ta nghiên cứu màng sinh học nhóm vi khuẩn mẻ Vì vậy: đề xuất đề tài: Nghiên cứu số tính chất sinh lý, sinh hoá vi khuẩn chuyển hoá nitơ khả tạo màng sinh học (biofilm) để ứng dụng ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC -oOo - HOÀNG THỊ HOA DIỄM NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT SINH LÝ, SINH HÓA CỦA VI KHUẨN CHUYỂN HÓA NITƠ CÓ KHẢ NĂNG TẠO MÀNG SINH HỌC (BIOFILM) ĐỂ ... sinh học (Biofilm) vi sinh vật tạo Tại Vi t Nam, năm gần công nghệ loại bỏ hợp chất chứa nitơ biện pháp sinh học đƣợc quan tâm Một số công nghệ ứng dụng hình thành màng sinh học nhóm vi khuẩn nitrate...
 • 70
 • 209
 • 0

hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường

hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường
... trình sinh hóa thể sống xảy nhạy với tốc độ lớn điều kiện sinh lí bình thường Khi có enzim xúc tác, tốc độ phản ứng tăng hàng triệu lần Nếu tế bào enzim hoạt động sống trì tốc độ phản ứng sinh ... enzim: Enzim chất xúc tác sinh học tạo thể sống Enzim có chất prôtêin Ngoài ra, số enzim có thêm phần tử hữu nhỏ gọi côenzim Chất chịu tác dụng enzim tương ứng gọi chất Trong phân tử enzim có vùng ... trúc vai trò enzim Chứng minh số Michaelis Menten ý nghĩa số Tìm hiểu enzim FAD Enzim la ? Enzim protein có khả xúc tác đặc hiệu cho phản ứng hóa học Chúng thúc đẩy phản ứng xảy mà mặt sản phẩm...
 • 28
 • 220
 • 0

Xúc tác trên cơ sở kim loạiHZSM 5 cho phản ứng thơm hóa không sử dụng hydro, ứng dụng trong công nghệ sản xuất xăng từ naphtha

Xúc tác trên cơ sở kim loạiHZSM 5 cho phản ứng thơm hóa không sử dụng hydro, ứng dụng trong công nghệ sản xuất xăng từ naphtha
... tìm công nghệ để tiếp tục trì sản xuất Công nghệ nhắm đến công nghệ tăng RON cho naphtha theo nguyên lý thơm hóa không sử dụng hydrogen MUP Từ vấn đề đặc nói trên, nghiên cứu Xúc tác sở kim ... loại/HZSM -5 cho phản ứng thơm hóa không sử dụng hydro, ứng dụng công nghệ sản xuất xăng từ naphtha thực Mục tiêu nghiên cứu tập trung vào việc khảo sát tổng hợp đánh giá hiệu xúc tác thông qua ... ZSM -5 đến trình thơm hóa phản ứng cracking xúc tác [13] Các phản ứng cracking xúc tác naphtha nghiên cứu mô hình xúc tác có chứa ZSM -5, Zn/ZSM -5 Sự có mặt ZSM -5 làm giảm lượng lớn olefin naphtha, ...
 • 89
 • 1,755
 • 4

ỨNG DỤNG COMPUTER TRONG CÔNG NGHỆ hóa học và THỰC PHẨM , đại học nông lâm tphcm

ỨNG DỤNG COMPUTER TRONG CÔNG NGHỆ hóa học và THỰC PHẨM , đại học nông lâm tphcm
... trình thực quit: thoát khỏi Matlab BM Công Nghệ Hóa Học – ĐH Nông Lâm  Thứ tự ưu tiên phép toán số học: Ngoặc đơn Luỹ thừa Nhân, chia Cộng, trừ  Các toán tử số học: BM Công Nghệ Hóa Học – ĐH Nông ... chạy dương âm  Trong trường hợp giới hạn trên, giới hạn số nguyên bước chạy ta không cần đưa bước chạy vào biểu thức BM Công Nghệ Hóa Học – ĐH Nông Lâm Các lệnh aixs, xlabel, ylabel, title VD: vẽ ... BM Công Nghệ Hóa Học – ĐH Nông Lâm * Số phức phép toán số phức Biểu diễn số phức: Tên = Phần thực + phần ảo i Tên = Phần thực + phần ảo j Ví dụ: >> a = + 4i Các phép toán số phức: Cộng, tr , nhân,...
 • 17
 • 87
 • 0

ỨNG DỤNG COMPUTER TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

ỨNG DỤNG COMPUTER TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
... ;3 ;8 5] • Cú pháp sau : >> B=A' B= 1 b) A(:,[1 4]) • Đây câu lệnh xóa cột ma trận A Trong câu lệnh ta thấy [ ]trong câu lệnh A( :,[1 4]) cột cột Nghĩa ta thực lệnh >> A(:,[1 4])=[]thì cột cột ma...
 • 5
 • 61
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: enzyme và ứng dụng trong công nghệ sinh họcứng dụng tin học trong công nghệ hóa họctin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩmtin hoc ung dung trong cong nghe thuc phamenzyme amylase enzyme protease và ứng dụng trong công nghệ thực phẩmcông nghệ lên men ứng dụng trong công nghệ thực phẩmnghiên cứu pectin và ứng dụng trong công nghệ thực phẩmquy trinh san xuat enzim amilase va ung dung trong cong nghe thuc phamcông nghệ lên men ứng dụng trong công nghệ thực phẩmbùi áiquy trình sản xuất enzyme protease và ứng dụng trong công nghệ thực phẩmquy trình sản xuất pectinase và ứng dụng trong công nghệ thực phẩmquy trình sẩn xuất enzyme protease và ứng dụng trong công nghệ nước mắm ngắn ngàyứng dụng trong công nghiệp hoá chấthọc ứng dụng trong cơng nghệứng dụng trong công nghệ thực phẩm và sữachiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học