TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ học có đáp án d

TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ học đáp án d

TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ học có đáp án d
... đề B – nhận d ng xác định vấn đề C – so sánh đánh giá phương án( giải pháp) D – liệt kê phương án (các giải pháp) giải vấn đề 44 đề nâng cao hiệu việc định quản trị, quản trị cần phẩm chất ... lượng xét đoán vấn đề B – sáng tạo C – kinh nghiệm D – tất 45 phẩm chất cá nhân quan trọng nhà quản trị, nhà quản trị cần phẩm chất A – óc sang tạo B – kinh nghiệm C – hai câu D – hai câu ... thuyết D – tất 19 quản trị A – khoa học đối tượng nghiên cứu cụ thể, phương pháp phân tích lý thuyết xuất phát từ nghiên cứu B – khoa học sử d ng nhiều tri thức thành tự nghành khoa học...
 • 9
 • 365
 • 6

Trăc nghiệm quản trị học đáp án

Trăc nghiệm quản trị học có đáp án nè
... b d Ra đời lâu 72) Thuyết quản trị khoa học xếp vào trường phái quản trị nào: a Trường phái quản trị đại b Trường phái quản trị tâm lý xã hội c Trường phái quản trị cổ điển d Trường phái định ... quản trị: a Đúng b Sai 35) Quan hệ tầng hạn quản trị nhà quản trị cấp trung cấu tổ chức mối quan hệ tỷ lệ thuận: a Đúng b Sai 36) Tầng hạn quản trị rộng hay hẹp phụ thuộc vào trình độ nhà quản trị: ... hiệu cao nhà quản trị xuất phát từ: a Nhu cầu nguyện vọng cấp b Tiềm lực công ty c Phụ thuộc vào yếu tố d Tất câu 70) Quản trị học theo thuyết Z là: a Quản trị theo cách Mỹ b Quản trị theo cách...
 • 12
 • 2,794
 • 4

Trắc nghiệm quản trị học đáp án Full

Trắc nghiệm quản trị học có đáp án Full
... lý – xã hội quản trị (*) Quản trị khoa học (**) Cả (*) & (**) Quản trị định lượng Câu 25: Các lý thuyết quản trị cổ điển a Không quản trị đại b Còn quản trị đại c Còn giạ trị quản trị đại d ... Phát biểu sau l a Quản trị cần thiết bệnh viện b Quản trị cần thiết trường đại học c Quản trị cần thiết tổ chức quy mô lớn d Quản trị cần thiết doanh nghiệp Câu 23: Quản trị cần thiết tổ chức ... trọng để thành công quản trị b mối quan hẹ biện chứng khoa học nghệ thuật quản trị c Cần vận dụng nguyên tắc khoa học vào quản trị d Khoa học tảng để hình thành nghệ thuật quản trị Câu 44: Phát...
 • 29
 • 4,190
 • 44

640 câu trắc nghiệm quản trị học đáp án full 8 chương

640 câu trắc nghiệm quản trị học có đáp án full 8 chương
... với trị Cả A, B Cả A, B sai Cấp quản trị dễ chuyển đổi công việc: Quản trị cấp cao Quản trị cấp Quản trị sở Cả câu Một tổ chức thực thể: mục đích riêng thành viên C D 27 A B C D 28 A ... thuyết quản trị định lượng đặc trưng? A B C D 15 Quản trị học theo thuyết Z là: A Quản trị theo cách Mỹ B =Quản trị theo cách Nhật Bản C Quản trị theo cách Mỹ Nhật Bản D Tất câu sai 16 Tác giả học ... hiệu qủa quản trị “ tư tưởng trường phái: A Tâm lí xã hội B Quản trị khoa học C Quản trị định lượng D Cả A B 62 Thuyết quản trị khoa học xếp vào trường phái quản trị nào: A Trường phái quản trị đại...
 • 142
 • 37,265
 • 381

BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC ( đáp án)

BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC ( có đáp án)
... nhân, phận (b) Trực tuyến đòa bàn (d) Bộ máy tổ chức (c) Trực tuyến sản phẩm 73: Phát biểu sau mô hình tổ chức (d) Câu (a) kết hợp thêm câu (b) hoặc/và câu (c) 70: Trong đối tượng bò quản trò, ... doanh nhận đònh (b) Người quản trò cấp điều hành (c) Người quản trò cấp (d) Người quản trò cấp sở 51: Phát biểu sau không xác nói kỹ người quản trò: (a) Kỹ kỹ thuật khả cần thi t để thực công ... chức quản trị trường ĐH khác với d) Tất yếu tố 110.Nhà quản trị nên triệu tập họp nào? chức quản trị cơng ty SAI a)Cần thi t chuẩn bị trước để tránh thời 11.Nhà quản trị nên khả làm việc (kỹ...
 • 19
 • 3,712
 • 32

Trắc nghiệm quản trị học đáp án

Trắc nghiệm quản trị học có đáp án
... định thuộc loại chắn, rủi ro hay bất trắc việc nhà QT nghiên cứu bước trình định a Xác định tiêu chí b Phân bổ trọng số c Đánh giá phương án d Lựa chọn phương án Hành vi trực giác kết hợp với chấp ... c d Theo Hersey Blandchards, nhà lãnh đạo sd phong cách bán nv: Nỗ lực t.h cv cao kỹ thiếu động Ko kỹ sẵn sàng thực hiên cv Ko kỹ ko sẵn sàng thực hiên cv 10.Đặc điểm thuộc phong cách ... QT? a hoạch định b tổ chức c lãnh đạo d.kiểm soát Các định chương trình hóa đặc điểm: a Quyết định giải pháp sáng tạo b Quyết định hay không phụ thuộc vào khả người định c NC đc đầy đủ thông...
 • 11
 • 709
 • 0

trắc nghiệm quản trị học đáp án chương 8

trắc nghiệm quản trị học có đáp án chương 8
... cuối trình quản trị Câu 11: Một hệ thống kiểm soát tốt phải bao gồm kiểm soát nhằm tiên liệu trước rủi ro, hình thức kiểm soát a b c d Đo lường Dự phòng Chi tiết Thường xuyên ĐÁP ÁN: 10 11 B...
 • 2
 • 4,835
 • 81

trắc nghiệm quản trị học đáp án chương 7

trắc nghiệm quản trị học có đáp án chương 7
... Cách thuyết phục nhà quản trị d) Nhiều yếu tố ĐÁP ÁN 1.D 2.A 3.B 4.B 5.A 6.B 7. B 8.A 9.C 10.B 11.D 12.B 13.D 14.C 15.D 16.D 17. A 18.C 19.B 20.B 21.A 22.B 23.B 24.D 25.B 26.B 27. D 28.B 29.C 30.D ... hợp, nhà quản trị cần xuất phát từ a) Ý muốn b) Nhu cầu cấp c) Tiềm lực công ti d) Tất yếu tố Câu 20 : Doanh nghiệp xây dựng nhà lưu trú cho công nhân thực loại nhu cầu a) Xã hội b) Sinh học c) ... nhằm đạt được… tổ chức” a) Kế hoạch b) Mục tiêu c) Kết d) Lợi nhuận Câu 29 : Để quản lí thông tin tốt nhà quản trị cần phải biết a) Yêu cầu nhân viên thực đầy đủ báo cáo b) Chịu khó đọc báo chuyên...
 • 3
 • 2,519
 • 85

trắc nghiệm quản trị học đáp án chương 5

trắc nghiệm quản trị học có đáp án chương 5
... 17 : Khi thực quản trị mục tiêu MBO rời khỏi a) Quy trình thực công việc quan trọng b) Kết quan trọng c) Bao gồm a b d) Cả sai Câu 18 : Khi thực quản trị mục tiêu MBO nhà quản trị a) Cần kiểm ... chín muồi, quản trị cấp cao, hợp tác thành viên, tự suy yếu nguyện b) Sinh, lão, bệnh, tử c) Nhiệm vụ ổn định, trình độ nhân viên, cam kết c) Phôi thai, phát triển, trưởng thành, nhà quản trị cấp ... quản trị cấp cao, b) Dẫn giá, khác biệt hóa, tập trung hợp tác thành viên, tính c) Tập trung, dẫn giá, công sườn tự quản, tổ chức kiểm soát định kì d) Giá thấp, giá cao, giá trung bình Câu 25...
 • 3
 • 2,662
 • 60

trắc nghiệm quản trị học đáp án chương 4

trắc nghiệm quản trị học có đáp án chương 4
... định quản trị a) b) c) d) Sự lựa chọn nhà quản trị Mệnh lệnh nhà quản trị Ý tuởng nhà quản trị Sản phẩm lao động quản trị Câu 28: Buớc thứ trình định a) Ra định thực a) b) c) d) Của nhà quản trị ... trình định quản trị a) b) c) d) Tìm kiếm phương án Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phưong án Thu thập thông tin Đánh giá phương án b) Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phương án c) Lựa chọn phương án tối ... mô hình định phụ thuộc vào a) b) c) d) Tính cách nhà quản trị Ý muốn đa số nhân viên Năng lực nhà quản trị Nhiều yếu tố khác Câu 18: Nhà quản trị nên a) Chọn mô hình định thành công truớc b) Xem...
 • 3
 • 1,498
 • 45

trắc nghiệm quản trị học đáp án chương 3

trắc nghiệm quản trị học có đáp án chương 3
... Thị trường chứng khoáng nước hồi phục Câu 32 : Đại dịch H5N1 H1N1 yếu tố thuộc a) Mt công nghệ b) Mt tự nhiên c) Mt xã hội d) Mt kt-xh Đáp án: c d a d b d c c b 10 c 11 c 12 b 13 a 14 b 15 c 16 d ... d c c b 10 c 11 c 12 b 13 a 14 b 15 c 16 d 17 c 18 b 19 d 20 b 21 c 22 b 23 a 24 d 25 b 26 d 27 c 28 c 29 d 30 b 31 b 32 b ... t.động từ yếu tố: a) Chính trị a) Kinh tế b) Kinh tế b) Chính trị- pháp luật c) Xã hội c) Xã hội d) Của mt tổng quát d) Dân số Câu 22: Lãi suất huy động tiết kiệm ngân Câu 23: Chính sách hỗ trợ lãi...
 • 4
 • 4,054
 • 101

câu hỏi trắc nghiệm quản trị học đáp án

câu hỏi trắc nghiệm quản trị học có đáp án
... B.Đầu C.Biến đổi 21 Cách tiếp cận quản trị dựa hành vi: A .Quản trị trình B.Vai trò nhà quản trị C.Kỹ quản trị D.Doanh nghiệp hệ thống mở 22 Trách nhiêm quản trị nhân viên thưa hành phận sản xuất ... gọi hệ thống mở A .Có mục tiêu riêng B .Có tương tác với môi trường bên C .Có thông tin phản hồi D.Tổ chức khả tác động đến môi trường bên 16 Kinh doanh đóng quan điểm Quản trị khoa học 17 Vai trò ... hành D.Nhân lực 36 Nhà quản trị chịu trách nhiệm quản trị lĩnh vực chức : A.Cấp cao B.Cấp trung C.Cấp sở D.All 37 Giám sát kỹ thuật nhân viên => cấp sở 38 Vai trò quản trị hoạch định chiến lược...
 • 8
 • 2,295
 • 54

trắc nghiệm quản trị học đáp án

trắc nghiệm quản trị học có đáp án
... việc nhân viên biểu phong cách: a Quản trị nghèo nàn b Quản trị công việc: c Quản trị CLB: d Quản trị thoả hiệp _ e Quản trị tổ đội 209 Theo thuyết Lưới quản trị, trì cân hiệu suất công việc cần ... 25 Công việc quản trị xem xét từ góc độ làm để tăng suất đặc trưng trường phái _ a Quản trị công việc (bằng phương pháp khoa học) b Quản trị hành c Quản trị nguồn nhân lực d Quản trị sản xuất ... phong cách: a Quản trị nghèo nàn b Quản trị công việc: c Quản trị CLB: _ d Quản trị thoả hiệp e Quản trị tổ đội 210 Theo nghiên cứu ĐH Michigan, phong cách lãnh đạo định hướng nhân viên biểu hiện:...
 • 18
 • 2,936
 • 90

đề trắc nghiệm quản trị học đáp án

đề trắc nghiệm quản trị học có đáp án
... việc nhân viên biểu phong cách: a Quản trị nghèo nàn b Quản trị công việc: c Quản trị CLB: d Quản trị thoả hiệp _ e Quản trị tổ đội 59 Theo thuyết Lưới quản trị, trì cân hiệu suất công việc cần ... phong cách: a Quản trị nghèo nàn b Quản trị công việc: c Quản trị CLB: _ d Quản trị thoả hiệp e Quản trị tổ đội 60 Theo nghiên cứu ĐH Michigan, phong cách lãnh đạo định hướng nhân viên biểu hiện: ... với niềm tin cá nhân e Cấp khả thực công việc dẫn 29 Kết uỷ quyền là: a Cấp chủ động công việc b Nhà quản trị cấp cao nhiều thời gian c Phát triển lực nhà quản trị cấp _ d Phát triển lực...
 • 9
 • 1,642
 • 37

Câu hỏi trắc nghiệm quản trị học đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm quản trị học có đáp án
... yếu tố d Tất câu 70) Quản trị học theo thuyết Z là: a Quản trị theo cách Mỹ b Quản trị theo cách Nhật Bản c Quản trị theo cách Mỹ Nhật Bản d Tất câu sai 71) Lý thuyết quản trị cổ điển hạn chế ... a b d Ra đời lâu 72) Thuyết quản trị khoa học xếp vào trường phái quản trị nào: a Trường phái quản trị đại b Trường phái quản trị tâm lý xã hội c Trường phái quản trị cổ điển d Trường phái định ... c Cả câu 88) Tất tổ chức cần kỹ năng: a Nhân b Kỹ thuật c Tư d Tất câu 89) Mối quan hệ cấp bậc quản trị kỹ quản trị là: a Cấp bậc quản trị cao, kỹ kỹ thuật quan trọng b Cấp bậc quản trị thấp,...
 • 15
 • 1,185
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm quản trị học có đáp ánđề thi trắc nghiệm quản trị học có đáp ántài liệu trắc nghiệm quản trị học có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm quan tri hoc có đáp áncau hoi trac nghiem quan tri hoc co dap ancâu hỏi trắc nghiệm quản trị học có đáp ánđề trắc nghiệm quản trị học có đáp ántrắc nghiệm quản trị học có đáp án hutechbai tap trac nghiem quan tri hoc co dap an100 câu trắc nghiệm quản trị học có đáp ántrắc nghiệm quản trị học có đáp án theo chương640 câu trắc nghiệm quản trị học có đáp ántrac nghiem quan tri hoc co dap antrac nghiem quan tri hoc co dap an uehbo de thi trac nghiem quan tri hoc co dap anPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấm