tài liệu luyện thi môn nhi

Tài liệu luyện thi môn Hóa 12 nâng cao – THPT Thanh Khê

Tài liệu luyện thi môn Hóa 12 nâng cao – THPT Thanh Khê
... Xenlulozơ dung làm vật liệu xây dựng, đồ nội thất, , làm ngun liệu sản xuất giấy, sợi dệt, tơ nhân tạo (tơ visco, tơ axetat, tơ đồng - amoniac) ancol etylic B HỆ THỐNG CÂU HỎI NÂNG CAO Nhận định sau ... glucozơ có nhóm CHO C Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam chứng tỏ phân tử glucozơ có nhóm OH vị trí kề D Trong phân tử glucozơ có nhóm OH phản ứng với nhóm CHO cho dạng ... oxi, gốc thứ C1, gốc thứ C4 (C1 O C4) B Phân tử saccarozơ gốc a - glucozơ b - fructozơ liên kết với qua ngun tử oxi, gốc a glucozơ C1 gốc b - fructozơ C4 (C1 O C4) C Tinh bột có loại liên...
 • 20
 • 252
 • 0

Tài liệu luyện thi môn lý 12

Tài liệu luyện thi môn lý 12
... từ trường : Điện trường biến thi n từ trường biến thi n liên quan mật thi t với hai thành phần trường thống gọi điện từ trường Trong điện từ trường : + E,B biến thi n điều hồ tần số pha + r r ... từ) lỗ đen(sao khơng phát sáng, phát sóng điện từ) -Nhiều thi n hà có dạng xoắn ốc phẳng -Thi n hà Ngân hà  Vũ trụ -Gồm thi n hà đám thi n hà  Sự chuyển động vũ trụ -Qui luật chi phối q trình ... vị thi n văn (Là khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất = 150.106km)  Sao chổi thi n thạch -Sao chổi khối khí đóng băng lẫn với đá, có đường kính chừng vài kimlomet chuyển động quanh Mặt Trời -Thi n...
 • 81
 • 173
 • 0

Tài liệu luyện thi môn Hóa

Tài liệu luyện thi môn Hóa
... hidrocacbon mạch hở chứa không liên kết  phân tử Hỗn hợp Y gồm X lượng H gấp đôi lượng cần thi t để hidro hóa hoàn toàn X Cho hỗn hợp Y qua Ni nung nóng, sau phản 31 Đốt m( g ) Z cần vừa đủ 13,44(l) ... hidrocacbon mạch hở chứa không liên kết pi phân tử.Hỗn hợp Y gồm X lượng H gấp đôi lượng cần thi t để hidro hóa hoàn toàn X Cho hỗn hợp Y qua Ni nung nóng sau phản 31 Đốt m gam Z cần vừa đủ 13,44 ... đủ với dung dịch NaOH thu ancol dung dịch Y muối Axit hóa toàn dung dịch Y, sau cho tác dụng với 12,88 gam gam este chức Biết hiệu suất este hóa 65% Giá trị m C2 H5OH (xt H SO4 ) thu m A 13,286gam...
 • 52
 • 246
 • 0

tài liệu luyện thi môn văn

tài liệu luyện thi môn văn
... KẾT BÀI Nếu bạn Luyện thi Đại học đọc Tài liệu gọi cho để nhận đủ Giáo án Luyện thi Liên hệ: 01676540298 ĐỀ2: Tình truyện "CTNX" NMC I Giới thi u chung Nhà văn NMC Nói NMC nhvăn Nguyên Ngọc viết: ... thể vận động trg tư nght NMC vừ đánh dấu chuyển thời kì văn học Nếu bạn Luyện thi Đại học đọc Tài liệu gọi cho để nhận đủ Giáo án Luyện thi Liên hệ: 01676540298 Đề3: Phân tích nhân vật người đàn ... trách nhiệm mình- người chèo lái sống trước số phận người Nếu bạn Luyện thi Đại học đọc Tài liệu gọi cho để nhận đủ Giáo án Luyện thi Liên hệ: 01676540298 25 ...
 • 25
 • 140
 • 0

Tai lieu luyen thi mon Anh - CÁCH.doc

Tai lieu luyen thi mon Anh - CÁCH.doc
... từ nguyên thể thể bị động: TO BE + PAST PARTICIPLE để ý định hay bắt buộc Ví dụ: This exercise is to be done This matter is to be discussed soon Sau động từ: to have, to order, to get, to bid,...
 • 4
 • 165
 • 0

Tai lieu luyen thi mon Anh - CÂU BỊ ĐỘNG.doc

Tai lieu luyen thi mon Anh - CÂU BỊ ĐỘNG.doc
... say, suggest, expect, Ta dùng động từ nguyên thể thể bị động: TO BE + PAST PARTICIPLE để ý định hay bắt buộc Ví dụ: This exercise is to be done This matter is to be discussed soon Sau động từ: to ... từ bất quy tắc) bao hàm nghĩa bị động: Ví dụ: We had your photos taken We heard the song sung We got tired after having walked for long Bảng chia Chủ động sang Bị động: Simple present done Present...
 • 4
 • 82
 • 2

Tai lieu luyen thi mon Anh - CÂU ĐIỀU KIỆN.doc

Tai lieu luyen thi mon Anh - CÂU ĐIỀU KIỆN.doc
... Type 4: Câu điều kiện Hỗn hợp: Trong tiếng Anh có nhiều cách khác dùng diễn tả điều kiện mệnh đề điều kiện với "If" Ngoài loại nêu trên, số loại sau sử dụng giao tiếp ngôn ngữ viết: 1- Type + ... (He is not a student now) If I had taken his advice, I would be rich now Câu điều kiện dạng đảo - Trong tiếng Anh câu điều kiện loại 2/3, Type Type thường dùng dạng đảo Ví dụ: Were I the president, ... Ở câu điều kiện loại (Type 2), vế "IF", to be chia giống từ "were", "was" Type 3: Điều kiện xảy khứ - mang tính ước muốn khứ (nhưng thực tế khổng thể xảy được) Ví dụ: If they had had enough money,...
 • 3
 • 58
 • 0

Tai lieu luyen thi mon Anh - CÂU.doc

Tai lieu luyen thi mon Anh - CÂU.doc
... động từ phần thứ (chính) danh từ, ta phải dùng đại từ danh tự thay câu hỏi Ví dụ: John learns English, doesn't he? Hoa met her last night, didn't she? Câu cảm thán: What + danh từ Ví dụ: What a clever ... he a student at this university? Doesn’t he like black coffee? Câu hỏi WH: loại câu hỏi bắt đầu với từ dùng để hỏi: what, why, where, when, how who, whom, which Ví dụ: What is this? How are you? ... từ, động từ khuyết thi u dạng khẳng định, phần đuôi là: Trợ động từ + not + chủ ngữ Ví dụ: You can speak English, can’t you? + Nếu câu kể bao gồm trợ động từ, động từ khuyết thi u dạng phủ định,...
 • 6
 • 58
 • 0

Tai lieu luyen thi mon Anh - CỤM TỪ.doc

Tai lieu luyen thi mon Anh - CỤM TỪ.doc
... spending money (Cụm danh động từ làm tân ngữ cho hates) Chúng ta cần ý cụm phân từ bắt đầu động từ tận ing - làm chức tính từ - Cách dùng cụm danh từ Cụm danh động từ có chức danh từ Cụm từ có chức ... - Định nghĩa: Cụm danh động từ nhóm từ bắt dầu danh động từ (động từ tận đuôi “ing”) Nhóm từ gọi cụm danh động từ sử dụng danh từ (có chức chủ ngữ tân ngữ): Ví dụ: A famer hates spending money ... loại Có loại cụm động từ nguyên mẫu - Cụm động từ nguyên mẫu đơn - Cụm động từ nguyên mẫu tiếp diễn: to be + phân từ - Cụm động từ nguyên mẫu hoàn thành: to have + khứ phân từ d Cụm giới từ a...
 • 11
 • 59
 • 0

Tai lieu luyen thi mon Anh - ĐẠI DANH TỪ.doc

Tai lieu luyen thi mon Anh - ĐẠI DANH TỪ.doc
... his pipe in his mouth Đại từ phản thân, đại danh từ dùng để nhấn mạnh: Những từ: myself, yourself, vv…… Reflective pronouns (đại danh từ phản thân) emphasizing pronouns (Đại danh từ dùng để nhấn ... dùng đặc biệt tính từ sở hữu: Trong Anh ngữ, người ta dùng sở hữu tính từ trường hợp mà tiếng Việt không dùng, nói đến phận thể người hay vật có liên quan mật thi t đến thể người Ví dụ: They had ... tìm thấy sách tôi, anh) I met a friend of hers yesterday (Hôm qua gặp người bạn cô ấy) Ví dụ thứ tư trường hợp sở hữu kép (double possessive) vừa dùng of, vừa dùng sở hữu đại từ giống trường...
 • 3
 • 61
 • 0

Tai lieu luyen thi mon Anh - ĐỘNG TỪ.doc

Tai lieu luyen thi mon Anh - ĐỘNG TỪ.doc
... vào sau động từ gốc (gọi Động từ có Quy tắc) Ví dụ: I work - worked I live - lived I visit - visited Chú ý: Nếu tận “Y” có phụ âm trước “Y” phải đổi “Y” thành “I” thêm “ED” Ví dụ: I study - studied ... Nhưng: He plays - played Nếu Verb có hay nhiều vần mà đọc nhấn mạnh vào cuối, tận phụ âm trước phụ âm có nguyên âm (Công thức 1-1 -1 ), gấp đôi phụ âm thêm ED Ví dụ: Fit – Fitted Stop - Stopped Drop ... 12 Ngoài ngữ pháp tiếng Anh quy định loại động từ "bất qui tắc", người học phải học thuộc lòng ba (3) thể động từ: Gốc, Quá khứ Quá khứ phân từ (PII) Có thể tra Bảng động từ bất qui tắc ...
 • 3
 • 100
 • 0

Tai lieu luyen thi mon Anh - GIỚI TỪ.doc

Tai lieu luyen thi mon Anh - GIỚI TỪ.doc
... wait for independent of think of look after make up look for look up look up to live on Các loại giới từ tiếng Anh Các giới từ tiếng Anh phân thành loại sau: 3.1 Giới từ Thời gian after ... through of with 3.4 Giới từ Mục đích after on at to for 3.5 Giới từ thường: after by on against for to among from with between of Vị trí giới từ Thông thường, giới từ tiếng Anh đặt tiếng Việt; ... in until by on within 3.2 Giới từ Địa điểm/Nơi chốn about beneath over above beside through across beyond to at by toward before in under behind off within below on without 3.3 Giới từ Lý do, nguyên...
 • 6
 • 68
 • 0

Tai lieu luyen thi mon Anh - GIỐNG CỦA TỪ.doc

Tai lieu luyen thi mon Anh - GIỐNG CỦA TỪ.doc
... nhân man-teacher thầy giáo woman-teacher bà giáo Nhân Cách Hoá (personalized): a- Một danh từ nhân cách hoá nên viết chữ hoa đầu câu Ví dụ: War leaves his victim on the battlefield b- Danh từ ... girl - Cho người vật: male and female + Noun - Cho động vật: he and she - Cho chim muông: cock; hen (peacock and peahen) Ví dụ: Masculine Nghĩa Feminie Nghĩa man-worker nam công nhân woman-worker ... authoress nữ tác giả baron ông nam tước baroness bà nam tước - Bằng cách thêm ESS sau danh từ giống đực (bỏ nguyên âm vần cuối danh từ giống đực) Masculin Nghĩa Feminie Nghĩa kịch sĩ actress nữ...
 • 4
 • 72
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu luyện thi môn toántài liệu luyện thi môn kế toántài liệu luyện thi môn hoa 12tài liệu luyện thi môn văn đại họctài liệu luyện thi môn văn khối dtài liệu luyện thi môn hóa họctài liệu luyện thi môn sinh họctài liệu luyện thi môn toán khối dtài liệu luyện thi môn toán của thầy đặng việt hùngtài liệu luyện thi môn địa lýtai lieu luyen thi mon sutài liệu luyện thi môn văntài liệu luyện thi môn vật lí của nguyễn anh vinhtài liệu ôn thi tốt nhiệp môn toántài liệu luyện thi đại học môn anh[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) Ma 621ufhe thong thong tin25990ufcong nghe thong tin25992Định tội danh đối với các tội giết người trong luật hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thanh hóa)Pháp luật về bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại việt namPháp luật về giới hạn cấp tín dụng để đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần tại việt nambáo cáo thực tập trạm y tếTài liệu tổng hợp bài tập Cơ sở dữ liệuHỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆPBỘ ĐỀ THI HỌC KÌ HÓA 10BÀI DỰ THI TÌM HIỂU NQTW4 VÀ TẤM GƯƠNG HỒ CHÍ MINHĐánh giá hiệu quả chuyển phôi trữ đông cho bệnh nhân thụ tinh ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương giai đoạn 2012 2014Đạo thiên chúa hay đạo công giáoCó cần thiết phải thực hành đức tin trong giáo hội để được cứu rỗi khôngCầu nguyện cho những người quá cốBia đá 10 điều răn và vấn đề tạc tượngHỏi đáp 2 và diễn tiến lịch sử hình thành thánh lễ ra saoPHẦN MỀM MÔ PHỎNG LẮP RÁP VÀ BÁO GIÁ MÁY TÍNHQUY HOẠCH TỔNG THỂ CẤP NƯỚC NÔNG THÔNTHIẾT KẾ MÁY BAY TRỰC THĂNG MÔ HÌNH 4 CÁNH QUẠT ĐỂ THU THẬP KHÔNG ẢNH