đề cương môn học vẽ kỹ thuật

Đề cương môn học Nhiệt Kỹ thuật

Đề cương môn học Nhiệt Kỹ thuật
... thống kín va hệ thống hở Chương II Nhiệt động học hệ thống kín Sự trao đổi nhiệt Công Các dạng công Định luật bảo toàn lượng ứng dụng cân lượng Chương III Nhiệt động học hệ thống mở Lưu lượng Hệ thống ... định kỹ thuật Turbine, máy nén Van tiết lưu Buồng phối trộn khí Hệ thống trao đổi nhiệt Đường ống Hệ thống dòng không ổn định Cân khối lượng Cân lượng Chương IV Năng lượng nhiệt Nguồn lượng nhiệt ... dòng không ổn định Cân khối lượng Cân lượng Chương IV Năng lượng nhiệt Nguồn lượng nhiệt Nhiệt kỹ thuật Hệ số nhiệt hữu ích Chu trình Carno Entropy, tính chất định tính lượng Sự biến đổi Entropy...
 • 3
 • 571
 • 1

Đề cương môn cơ sở kỹ thuật điện tử

Đề cương môn cơ sở kỹ thuật điện tử
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Biểu mẫu 3a KHOA: ĐIỆN TỬ BỘ MƠN: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Tên học phần: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Mã học phần:1162010 Số ĐVHT:3 Trình độ đào ... 6,85 mA Xác định điện áp ngõ Vo dòng điện qua diode mạch sau Bỏ qua điện trở thuận diode dẫn Si 2KΩ +10V Đáp án G e Vo 2KΩ Dòng điện qua nhánh diode Ge I1=2,47 mA Trang 16 1KΩ Dòng điện qua nhánh ... Dòng điện qua diodevà điện áp ngõ ra: 22  0,7 I  4,84mA 2,2  2,2 Vo  2,2.5  10,65V Cho sơ đồ diode sau , vẽ mạch tương đương, bỏ qua điện trở thuận diode ,tính dòng điện qua diode điện...
 • 55
 • 884
 • 2

Đề cương môn Cơ sở kỹ thuật điện-Chương 1 pdf

Đề cương môn Cơ sở kỹ thuật điện-Chương 1 pdf
... mạch điện Biết: R1 = ; R2 = ; L = 0,00955H;  = 314 rad/s; e = 14 1sint V Vẽ đồ thị vectơ u, i, e VI Tài liệu tham khảo Kỹ thuật điện 1: Nguyễn Lân Tráng -NXBGD - 19 99 Kỹ thuật điện 2: Trần ... tham khảo Kỹ thuật điện 1: Nguyễn Lân Tráng - NXBGD - 19 99 Kỹ thuật điện 2: Trần Minh Sơ - NXBGD - 2000 Kỹ thuật điện: Đặng Văn Đào - Lê Văn Doanh NXBKH KT - 19 98 PHẦN 2: MÁY ĐIỆN CHƯƠNG 1: KHÁI ... phức? VI Tài liệu tham khảo Kỹ thuật điện 1: Nguyễn Lân Tráng - NXBGD - 19 99 Kỹ thuật điện 2: Trần Minh Sơ - NXBGD- 2000 Kỹ thuật điện: Đặng Văn Đào- Lê Văn Doanh NXBKH- KT 19 98 BÀI 3: Dòng điện hình...
 • 46
 • 408
 • 1

Đề cương bài giảng vẽ kỹ thuật - Chương 1 ppt

Đề cương bài giảng vẽ kỹ thuật - Chương 1 ppt
... Tỷ lệ thu nhỏ 1: 1: 2,5 1: 1: 1: 10 1: 15 1: 20 1: 40 1: 50 1: 75 1: 1: 1: 1: 500 1: 800 1: 10 00 10 0 200 400 20: 40: 50: Tỷ lệ nguyên 1: 1 hình Tỷ lệ phóng to 2: 2,5: 4: 5: 10 : 10 0: Khi biểu diễn ... hoa h 14 /14 h 10 /10 h Chiều cao chữ thờng c 10 /14 h 7 /10 h Khoảng cách chữ a 2 /14 h 2 /10 h Bớc nhỏ b 22 /14 h 17 /10 h dòng e 6 /14 h 6 /10 h Khoảng cách từ d 1/ 14h 1/ 10h Chiều rộng nét chữ Đặng Văn Hoàn- Khoa ... hình vẽ 1. 13 dới Hình 1. 13 d Dấu Tên gọi dấu ghi hình 1. 14, hình 1. 15 Bảng số sau: 1. Chấm 16 .Lớn 32.Nghiêng 2.Dấu hai chấm 1 7 -1 7a.Nhỏ 33.Côn 3.Phẩy 1 8 -1 8a Lớn 34.Hình vuông 4.Chấm phẩy 19 .Cộng...
 • 18
 • 342
 • 1

Đề cương bài giảng vẽ kỹ thuật - Chương 2 doc

Đề cương bài giảng vẽ kỹ thuật - Chương 2 doc
... 2. 13 a Tiếp xúc Xem hình 2. 13 Đặng Văn Hoàn- Khoa Lý thuyết sở - 22 - Đề cơng giảng http://www.ebook.edu.vn Ta tiến hành theo bớc sau: ỉ 32 32 22 ỉ18 96 đoạn R R5 96 song song với d cách d 22 ... OT2 vuông góc với OT2 cắt d2 T2 Bớc 5: Lấy O làm tâm vẽ cung tròn bán kính R cắt d1 T1 cắt d2 T2 Vậy cung tròn T1T2 cung tròn cần xác định d1 R T1 d1 R O O R R R T1 T2 d2 d2 T2 Hình 2. 11 Hình 2. 12 ... - 21 - Đề cơng giảng http://www.ebook.edu.vn Hình 2. 10 b Hai đờng thẳng cắt Cho hai đờng thẳng d1 d2 cắt nhau, vẽ nối tiếp hai đờng thằng cung tròn bán kính R, ta tiến hành nh sau: xem hình 2. 11...
 • 6
 • 276
 • 1

Đề cương bài giảng vẽ kỹ thuật - Chương 3 pdf

Đề cương bài giảng vẽ kỹ thuật - Chương 3 pdf
... cho nửa trớc P3 sang phải chập vào P1 Vậy ta có ban hình chiếu A mặt phẳng A1 B1 A A1 A3 B B3 A A3 A2 B2 A2 3. 3 Hỡnh chiu ca ng thng Đặng Văn Hoàn- Khoa Lý thuyết sở - 28 - Đề cơng giảng http://www.ebook.edu.vn ... hộp chữ nhật ( xem hình vẽ số 3. 1) X X Hình 3. 1 b Khối trụ đáy tam giác ( xem hình 3. 2) Đặng Văn Hoàn- Khoa Lý thuyết sở - 29 - z Đề cơng giảng http://www.ebook.edu.vn Hình 3. 2 z c Khối hình chóp ... Hình 3. 2 z c Khối hình chóp đáy lục giác ( xem hình 3. 3) z Hình 3. 3 z d Khối hình chóp cụt đáy tứ giác ( xem hình vẽ số 3. 4) z z Hình 3. 4 3. 5.2 Khối tròn a Mặt trụ Mặt trụ mặt đợc hình thành...
 • 10
 • 307
 • 0

Đề cương bài giảng vẽ kỹ thuật - Chương 4 ppt

Đề cương bài giảng vẽ kỹ thuật - Chương 4 ppt
... diễn vật thể vẽ kỹ thuật ta cần thể ba hình chiếu: - Hình chiếu ( hình chiếu đứng) - Hình chiếu cạnh Đặng Văn Hoàn- Khoa Lý thuyết sở - 34 - Đề cơng giảng http://www.ebook.edu.vn - Hình chiếu ... Khi vẽ hình chiếu ổ ta lần lợt vẽ hình chiếu thân, đế, ổ Nh sau: Phân tích hình Đặng Văn Hoàn- Khoa Lý thuyết sở - 38 Đề cơng giảng http://www.ebook.edu.vn Hình 5.8 Vẽ hình chiếu Trong vẽ kỹ thuật ... phù hợp với đờng vẽ Trong trờng hợp ký hiệu vẽ có mũi tên cong để biểu thị hình chiếu đợc xoay Xem ví dụ cụ thể hình 5 .4 sau: Đặng Văn Hoàn- Khoa Lý thuyết sở - 36 - Đề cơng giảng http://www.ebook.edu.vn...
 • 15
 • 403
 • 5

Đề cương bài giảng vẽ kỹ thuật - Chương 5 pptx

Đề cương bài giảng vẽ kỹ thuật - Chương 5 pptx
... sau: Đặng Văn Hoàn- Khoa Lý thuyết sở - 50 - Đề cơng giảng http://www.ebook.edu.vn - Trong hình chiếu trục đo thành mỏng, nan hoa vẽ ký hiệu vật liệu mặt cắt cắt dọc hay cắt ngang - Trong hình chiếu ... 90 X X d 45 O Y Y Hình 4.2 5. 2.2 Hình chiếu trục đo Đặng Văn Hoàn- Khoa Lý thuyết sở - 48 - Đề cơng giảng http://www.ebook.edu.vn Loại hình chiếu trục đo có vị trí trục đo nh hình vẽ số , góc ... Văn Hoàn- Khoa Lý thuyết sở Y2 Hình 4.7 - 51 - Đề cơng giảng http://www.ebook.edu.vn - Đối với vật thể có mặt đối xứng, ta chọn phẳng đối xứng làm mặt phẳng toạ độ ví dụ nh hình 4.8 - Đối với...
 • 7
 • 278
 • 0

Đề cương bài giảng vẽ kỹ thuật - Chương 6 docx

Đề cương bài giảng vẽ kỹ thuật - Chương 6 docx
... tán rỗng TCVN422 0-8 6 Đinh tán mũ chìm, mối ghép chỏm cầu TCVN 029 0-8 6 Đinh tán mũ chìm, mối ghép chìm TCVN 29 0-8 6 Đinh tán mũ nửa chìm, mối tán chìm TCVN 287 - 86 8 .6 Ghép hàn 8 .6. 1 Khái niệm chung ... hở 8.7 Cách gấp vẽ Khi gấp vẽ thuật cần ý: - Khung tên phải đợc gấp phía để đọc đợc - Kích thớc gấp xong cỡ A4 - Bản vẽ đợc gấp cho mở phải dễ dàng không bị làm nhàu vẽ - Nếu vẽ Ao ta gấp làm ... hàn, ghi yêu cầu vẽ kỹ thuật Nếu vẽ có nhiều mối hàn giống cần ghi kí hiệu cho mối hàn, mối hàn khác số thứ tự Xem ví dụ sau: Rz 20 Rz 20 TCVN 374 6- 8 3 Đ8 TCVN 374 6- 8 3 Đ8 Rz 20 Rz 20 - Cấu trúc kí...
 • 23
 • 404
 • 0

Đề cương bài giảng vẽ kỹ thuật - Chương 7 pdf

Đề cương bài giảng vẽ kỹ thuật - Chương 7 pdf
... yêu cầu thể vẽ lắp nh: vị trí, hình dạng 100 Hình 9.1 - 76 - Đề cơng giảng http://www.ebook.edu.vn 9.1 sau b Quy ớc biểu diễn Theo TCVN 382 6-1 993 quy định biểu diễn vẽ lắp nh sau: - Cho phép ... tiết Vậy việc đọc vẽ lắp vẽ tách chi tiết việc quan trọng ngời thiết kế chế tạo Đặng Văn Hoàn- Khoa Lý thuyết sở - 79 - Đề cơng giảng http://www.ebook.edu.vn 2.3.1 Yêu cầu Khi đọc vẽ lắp yêu cầu ... định TCVN 382 4-1 983 Bảng kê đợc đặt dới hình biểu diễn sát bên khung tên vẽ lắp Ví dụ khung bảng kê học học tập nh hình 9.3 sau: Đặng Văn Hoàn- Khoa Lý thuyết sở - 78 - Đề cơng giảng http://www.ebook.edu.vn...
 • 7
 • 349
 • 1

Đề cương bài giảng vẽ kỹ thuật - Chương 8 pps

Đề cương bài giảng vẽ kỹ thuật - Chương 8 pps
... lớp Color: đặt màu nét vẽ Line type: gán dạng đờng nét cho lớp vẽ Lineweight: gán chiều rộng nét vẽ in giấy cho lớp vẽ Đặng Văn Hoàn- Khoa Lý thuyết sở - 84 - Đề cơng giảng http://www.ebook.edu.vn ... Lý thuyết sở - 85 - Đề cơng giảng http://www.ebook.edu.vn Ngầm định vẽ đờng đơn, muốn vẽ với lựa chọn khác ta phải vào thực đơn LINE thực đơn DRAW Trong có lựa chọn + Segments - Vẽ nhiều đoạn ... (giống nh lệnh vẽ Arc) Đặng Văn Hoàn- Khoa Lý thuyết sở - 88 - Đề cơng giảng http://www.ebook.edu.vn + Lựa chọn Close : Cho phép đóng kín đa tuyến + Lựa chọn Halfwidth: Cho phép vẽ với bề rộng...
 • 17
 • 244
 • 1

Chương trình môn học vẽ kỹ thuật (trình độ trung cấp nghề)

Chương trình môn học vẽ kỹ thuật (trình độ trung cấp nghề)
... DỤNG CHƯƠNG TRÌNH: Phạm vi áp dụng chương trình: - Chương trình môn học Vẽ kỹ thuật sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề cao đẳng nghề Hướng dẫn số điểm phương pháp giảng dạy môn học: ... cụ vẽ kỹ thuật + Bàn vẽ cá nhân + Phần mềm dạy vẽ kỹ thuật - Học liệu: + Hình vẽ phim + Mô hình cắt bổ + Tài liệu phát tay cho học viên + Vật thể mẫu + Các vẽ mẫu (A4, A0) + Phần mềm dạy học vẽ ... tâm: tiêu chuẩn vẽ kỹ thụât khí, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu vẽ quy ước Tài liệu cần tham khảo: - Giáo trình môn học Vẽ Kỹ thuật Tổng cục dạy nghề ban hành - Trần Hữu Quế- Vẽ kỹ thuật, Nhà xuất...
 • 8
 • 315
 • 5

Bài giảng vẽ kỹ thuật bài mở đầu tổng quan về môn học vẽ kỹ thuật

Bài giảng vẽ kỹ thuật bài mở đầu  tổng quan về môn học vẽ kỹ thuật
... điểm kỹ thuật sản phẩm Mục đích môn học VKT Lập vẽ kỹ thuật Đọc hiểu vẽ kỹ thuật Biết kết hợp tính chất hình học gia công để thiết kế chi tiết máy Ý nghĩa môn học VKT Vẽ kỹ thuật môn Kỹ thuật ... nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức Vẽ Đọc vẽ kỹ thuật Nhờ có vẽ kỹ thuật mà người cán thể ý đồ thiết kế mình, hiểu ý đồ thiết kế người khác Thông qua vẽ kỹ thuật, người ta xây dựng công trình, ... “v vẽ kỹ thuậ thuật Một vẽ tạo cách phác thảo tay, tay dụng cụ vẽ máy tính nh Vẽ dụng cụ Dụng cụ sử dụng để vẽ đường thẳng, đường tròn, đường cong cách rõ ràng xác Vì vật thể vẽ tỉ lệ Ví dụ Vẽ...
 • 11
 • 96
 • 0

Ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng bài giảng sử dụng giáo án điện tử cho môn học vẽ kỹ thuật hệ cao đẳng đại học

Ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng bài giảng sử dụng giáo án điện tử cho môn học vẽ kỹ thuật hệ cao đẳng  đại học
... THỰC TIỄN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO XÂY DỰNG BÀI GIẢNG SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ 2.1 Tổng quan ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng giảng sử dụng giáo án điện tử - Xuất phát từ ... Cơ sở lý luận thực tiễn việc ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng giảng sử dụng giáo án điện tử Chương 3: Xây dựng giảng sử dụng giáo án điện tử cho môn vẽ kỹ thuật Chương 1: NGHIÊN CỨU TỔNG ... dựng sử dụng giảng điện tử - Nội dung, phương pháp dạy học môn vẽ kỹ thuật trường Cao đẳng, Đại học - Khai thác sử dụng phần mềm sử dụng xây dựng giảng điện tử - Xây dựng giảng điện tử cho môn học...
 • 70
 • 214
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương chi tiết môn học vẽ kỹ thuậtđề cương chi tiết vẽ kỹ thuậtmôn học vẽ kỹ thuậtmô tả môn học vẽ kỹ thuậtđề cương môn học kỹ thuật vi xử lýđáp án đề cương môn học vật liệu học kỹ thuậtđề cương môn học kỹ thuật xử lý chất thải rắnđề tài nghiên cứu khoa học về kỹ thuậtđề cương môn học kỹ năng giao tiếpđề cương môn học kỹ năng mềmnhững vấn đề chung về dạy học vẽ kỹ thuật ở thcsđề cương môn họcđề cương môn họcđề cương môn học luật kinh tếđề cương môn học javaHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế rủi ro tài chính tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài GònBảng chú giải thuật ngữ và từ viết tắt ITIL Việt Nam2 bao cao tong ket,kết quả hoạt động đoàn năm 2015Compact FCE for schools student bookptscthanhhoa qdbonhiemchucdanhgiamdoccongtydoivoiongphamhungphuong signedptscthanhhoa qdbonhiemchucdanhgiamdoccongtydoivoiongphamhungphuong signedptscthanhhoa giaychungnhandangkydoanhnghiep lan6 signedCác tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý I 2016 của công ty cổ phần ô tô TMTBCTC rieng quy 3 2014 truoc kiem toanBCTChop nhat 9 thang daunam2014Bao cao tai chinh rieng 6 thang nam 2013 (da soat xet)BCTC rieng quy4.2012BCTC hop nhat TMT quy 3 2011 (truoc kiem toan)BCTC rieng nam 2011 TMT (da duoc kiem toan)Báo cáo số 749 BC-TMT về Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017Công bố thông tin số 1297 TMT TCKT ngày 10 10 2016 về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhNghị quyết của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016 số 294 NQ-TMT-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2016 .Quyết định số 116 QĐ-SGDHCM về việc thay đổi niêm yếtCông bố thông tin số 517 TB-TMT-HĐQT ngày 09 05 2016