đề 09 luyện thi trung học phổ thông môn hóa học vũ khắc ngọc

đề 09 luyện thi trung học phổ thông môn hóa học khắc ngọc

đề 09 luyện thi trung học phổ thông môn hóa học vũ khắc ngọc
... Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia PEN-I: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c)-N3 Câu 35 : Cho cân b ng hóa h c sau: 2SO2 ( k )  O2 ( k ) s 09 2SO3 ( k ) ; H < Cho bi n ... Nam Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia PEN-I: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c)-N3 s 09 - Phân tác d ng v i dung d ch AgNO NH3 d thu đ c 64,8 gam Ag - Phân oxi hoa hoan toan hôn h p axit R Trung ... - Trang | - Hocmai.vn – Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia PEN-I: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c)-N3 s 09 A SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4 B HCl + Br2 2HBr + Cl2...
 • 7
 • 150
 • 0

Xây dựng hệ thống bài tập phần kim loại, kiềm thổ, nhôm, sắt trong chương trình hóa học lớp 12 để ôn luyện thi trung học phổ thông quốc gia

Xây dựng hệ thống bài tập phần kim loại, kiềm thổ, nhôm, sắt trong chương trình hóa học lớp 12 để ôn luyện thi trung học phổ thông quốc gia
... LOI KIM, KIM TH, NHễM, ST (Húa hc 12) ễN LUYN THI THPT QUC GIA 31 2.1 Nhng kin thc trng tõm v h thng k nng c bn phi t c t BTHH phn kim loi kim, kim th, nhụm, st chng trỡnh 12 31 2.1.1 Kim ... mi Trong cu trỳc thi tt nghip THPT v thi i hc trc õy cng nh thi THPT Quc gia sau ny b mụn húa hc kin thc ch yu trung vo 12, ú phn kim loi l mt phn tng i rng v chim phn ln thi Vỡ vy, chỳng ... húa hc phn kim loi kim, kim th, nhụm, st hin trng THPT ụ Lng v mt s trng THPT thuc tnh Ngh An - Xõy dng h thng cỏc dng bi phn kim loi kim, kim th, nhụm, st chng trỡnh húa hc lp 12 THPT 12 - H thng...
 • 144
 • 172
 • 3

ĐỀ 09 Luyện Thi đại học 2008 KPB

ĐỀ 09 Luyện Thi đại học 2008 KPB
... nơtrôn A N = 13 B N = 14 C N = -14 GV: Lê Thanh Sơn  : 090 5930406 D N = 27 Trang 2/4 Luyện thi tú tài - Cao đẳng - Đại học năm 2008 - Đề 09 Câu 29: Một xe máy chay đường lát gạch, cách khoảng ... gương A 40 cm B 15 cm B 30 cm D 12 cm GV: Lê Thanh Sơn  : 090 5930406 Trang 3/4 Luyện thi tú tài - Cao đẳng - Đại học năm 2008 - Đề 09 E0 Câu 42: Trong nguyên tử Hirđrô lượng tính theo công thức ... A R=10 17 Ω , 472,4W Luyện thi tú tài - Cao đẳng - Đại học năm 2008 - Đề 09 B R=10 Ω , 357,3W C R=30 Ω , 453,75W D R=10 17 Ω , 387,2W Câu 15: Điều...
 • 4
 • 174
 • 0

ĐỀ THAM KHẢO THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG - MÔN: SINH HỌC - số 06

ĐỀ THAM KHẢO THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG - MÔN: SINH HỌC  - số 06
... đồng sinh sinh từ trứng hay khác trứng c tìm hiểu chế hoạt động gen qua trình mã tổng hợp prôtêin gen qui định d phân tích tế bào học NST người để đánh giá số lượng cấu trúc NST ¤ Đáp án đề thi: 06 ... chiếm 9% tổng số cá thể đàn Tần số gen A là: a 0,09 b 0,7 c 0,3 d 0,21 Câu 26/ Một quần thể có tần số alen A : a ≈ 0,8 : 0,2 Tỉ lệ kiểu hình gen trội hoàn toàn là: a 98%A-: 2%aa b 64%A-:32%Aa : ... suy tuổi lớp đất chứa chúng d tất câu Câu 36/ Tôm ba thấy ở: a đại cổ sinh b đại trung sinh c đại tân sinh d đại nguyên sinh Câu 37/ Nhân tố chi phối trình phát triển loài người giai đoạn người...
 • 3
 • 167
 • 0

Phần mềm hỗ trợ ôn thi tốt nghiệp phổ thông môn hóa học

Phần mềm hỗ trợ ôn thi tốt nghiệp phổ thông môn hóa học
... làm mà phần mềm đưa không hỗ trợ chức soạn thảo Và phần mềm bắt đầu hỗ trợ cho học sinh việc ôn luyện môn hoá chưa phục vụ cho đối tượng giáo viên qúa trình soạn tập, đề thi, sửa cho học sinh ... làm kịp Đơn cử , phần mềm Hổ trợ ôn thi môn Hoá học Công ty Tư vấn Tin học 99 ADCOM Các tính phần mềm sau :  Cho phép ôn luyện theo lớp ( lớp 10, lớp 11 , lớp 12 ) : học sinh ôn lại kiến thức ... gian ôn luyện Nó giúp học sinh ôn luyện cách độc lập , nâng cao khả tự học giảm phụ thuộc nhiều học sinh vào giáo viên Vậy trạng việc ôn luyện môn Hoá phục vụ cho kì thi tốt nghiệp phổ thông...
 • 79
 • 297
 • 0

đề cương ôn thi tốt nghiệp phổ thông môn tiếng anh

đề cương ôn thi tốt nghiệp phổ thông môn tiếng anh
... You can‟t buy anything nice in that shop  Nothing _ Without effort nothing can be gained  We _ Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Trang 13 SỞ ... Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Trang SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Gerund, Infinitives or Participles? TÓM TẮT LÝ THUYẾT GERUND: động từ thêm –ING có chức danh từ a Dùng câu lệnh ngắn (không có tân ... V3/V-ed S + had not + V3 Had + S + V3? Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Uses Thói quen, sở thích , nghề nghiệp, chân lý Dùng cho động từ nhận thức giác quan (think, believe, own, have ) Sự việc xảy lúc...
 • 20
 • 2,337
 • 12

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN-THPT NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌCĐỀ 005 ppsx

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN-THPT NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC – ĐỀ 005 ppsx
... 30 Giữa saccarozơ glucozơ có đặc điểm gỡ giống ? A Đều lấy từ củ cải đường B Đều có biệt dược "huyết " C Đều bị oxi hoá [AgNO3 ( NH3)2] OH D Đều hoà tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường cho dung dịch ... nCO2 + (n+1)H2O + (3n-1)Cu Công thức phân tử rượu X là: A C3H5(OH)3 ; B CnH2n(OH)2 ; C CnH2n+1OH ; D CnH2n-2(OH)2 Câu 12 Điều chế etyl axetat từ etilen cần thực tối thi u số phản ứng A B C D Câu ... phân tử có công thức đối xứng ; C SnCl2 cú chất liờn kết ion, cũn SnCl4 cú chất liờn kết cộng húa trị ; D số oxi húa Sn SnCl4 +4, cũn SnCl2 +2 Câu 10 Phương pháp tổng hợp ancol etylic công nghiệp...
 • 8
 • 195
 • 0

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN-THPT NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌCĐỀ 004 doc

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN-THPT NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC – ĐỀ 004 doc
... A lít B lít C lít D lít Câu 17: Trường hợp sau xảy trình ăn mòn hóa học ? A Tôn lợp nhà bị xây xát, tiếp xúc với không khí ẩm B Thi t bị thép nhà máy sản xuất NaOH, Cl2 tiếp xúc với Cl2 C Ngâm ... Dung dịch ZnSO4 dư D Dung dịch Fe2(SO4)3 dư Câu 49: Tính chất hóa học chung kim loại : A Dễ nhận electron B Dễ nhường pdoton C Dễ bị oxi hóa D Dễ bị khử Câu 50: Trong trình thí nghiệm thường có khí ... A Độ cứng tạm thời nước B Độ cứng toàn phần nước C Không loại độ cứng nước D Độ cứng vĩnh cửu nước Câu 43: Một hiđrocacbon A mạch thẳng có công thức phân tử C6 H6 Khi cho A tác dụng với dung...
 • 4
 • 126
 • 0

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN-THPT NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌCĐỀ 003 docx

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN-THPT NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC – ĐỀ 003 docx
... dịch chất điện li yếu (nồng độ không đổi) : A độ điện li không đổi số điện li thay đổi B độ điện li số điện li không thay đổi C độ điện li thay đổi số điện li không thay đổi D độ điện li số điện ... thể tích dung dịch không đổi) Dung dịch Y có pH là: A B C D Câu 16: Chọn câu trả lời muối trung hoà ? A Muối trung hoà muối tạo axit mạnh bazơ mạnh B Muối trung hoà muối không hiđro có khả phân ... chất điện li C Quá trình phân li chất nước ion gọi phân li D Những muối vô nóng chảy không phân li ion nên không chất điện li Câu 48: Cho dung dịch muối sau: NaNO3 , K2CO3 , CuSO4 , FeCl3 , AlCl3...
 • 5
 • 110
 • 0

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN-THPT NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌCĐỀ 002 pptx

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN-THPT NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC – ĐỀ 002 pptx
... benzen có công thức phân tử C7H9NO2 , 1mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau cô cạn thu 144g muối khan Công thức cấu tạo X công thức sau đây: A CH3 C6H6 NO2 B HO CH2 C6H3(OH)NH9 ... sau đúng: A Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hiđrocacbon dẫn xuất hiđrocacbon B Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hợp chất cacbon C Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên ... Không xác định [] Bài 13 Iot tan tốt dung dịch KI, có phản ứng hóa học thuận nghịch tạo sản phẩm KI3 Lấy khoảng 1ml dung dịch KI3 không màu vào ống nghiệm thêm vào 1ml benzen (C6H6) không...
 • 5
 • 129
 • 0

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN-THPT NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌCĐỀ 001 doc

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN-THPT NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC – ĐỀ 001 doc
... AlCl3 đến dư, ta có thu kết tủa không, sao? A Không, Al(OH)3 chất lưỡng tính tan NH3 dư môi trường bazo B Có, NH3 phản ứng với AlCl3 sinh Al(OH)3 kết tủa C Không, NH3 bazo yếu khả phản ứng với ... nhôm điều kiện không khí , kết thúc thí nghiệm lượng chất rắn thu : A 61,5g B 51,6g C 56,1g D 65,1g Câu 25: Trộn 19,2 gam Fe2O3 vơi 5,4 gam Al tiến hành nhiệt Al (không có không khí) Hòa tan ... D 1,5 Trang 2/5 CD_Al_Ag Câu 29: Chọn câu sai câu sau đây: A Al không tác dụng với nước có lớp Al2O3 bảo vệ B Al nguyên tố lưỡng tính C Dùng giấy nhôm để gói kẹo nhôm dẻo không gây độc hại...
 • 5
 • 87
 • 0

KIT1 luyện thi đại học môn hóa thầy khắc ngọc

KIT1 luyện thi đại học môn hóa thầy vũ khắc ngọc
... C12H14N2O4 Giáo viên: Khắc Ngọc Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) Các pp xác ... 10 B Giáo viên: Khắc Ngọc Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) Các pp xác ... C12H14N2O4 Giáo viên: Khắc Ngọc Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) Các pp xác...
 • 61
 • 2,638
 • 116

ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA THẦY KHẮC NGỌC FULL

ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA THẦY VŨ KHẮC NGỌC FULL
... viên: Khắc Ngọc Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-2: Môn Hoá học (Thầy Khắc Ngọc) Đề số 03 ĐỀ SỐ 03 ... viên: Khắc Ngọc Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-2: Môn Hoá học (Thầy Khắc Ngọc) Đề số 04 ĐỀ SỐ 04 ... viên: Khắc Ngọc Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Khóa học LTĐH KIT-2: Môn Hoá học (Thầy Khắc Ngọc) Đề số 05 ĐỀ SỐ 05...
 • 113
 • 1,876
 • 13

Đề luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016 môn sinh. chuyên lê quý đôn

Đề luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016 môn sinh. chuyên lê quý đôn
... định EG Câu 25: Xét cá thể đực có kiểu gen AabbDd Khi 150 tế bào thể tham gia giảm phân eg tạo giao tử, giao tử tạo ra, giao tử abDEg chiếm tỉ lệ 2%.Số tế bào xảy hoán vị gen là: A 36 B 48 C 24 ... ảnh hưởng đến sức sống khả sinh sản Khi thỏ giao phối ngẫu nhiên, tính trung bình có 9% số thỏ lông vàng Nếu sau tách riêng thỏ lông vàng, cá thể lại giao phối với tỉ lệ thỏ lông vàng thu hệ theo ... định, từ dễ bị loài khác vượt lên thành nhóm loài ưu Câu 30: Phát biểu không phát sinh sống Trái Đất là: A Chọn lọc tự nhiên tác động giai đoạn tiến hóa tiền sinh học tạo nên tế bào sơ khai sau...
 • 8
 • 357
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tốt nghiệp phổ thông môn hóa năm 2012đề thi tốt nghiệp phổ thông môn hóa 2010đề thi tốt nghiệp phổ thông môn hóa năm 2013đề thi tốt nghiệp phổ thông môn hóa 2012đề thi tốt nghiệp phổ thông môn hóa 2013luyện thi đại học môn hóa thầy vũ khắc ngọc6 hethong dieu khien lap trinh3đổi mới cơ chế tài chính đối với các trường đại học công lập ở việt namNghiên cứu tổng hợp và ổn định phân tán chất lỏng từ Fe3O4Thông tư 47 2015 TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dung môiThông tư 35 2015 BCT quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương.Thông tư số: 39 2015 TT-BNNPTNT quy định về công tác lựa chọn nhà thầuNghiên cứu xác định giống và biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa thảm, hoa chậu cho hà nộiPhân lập, tuyển chọn và ứng dụng vi khuẩn phân giải keratin trong chăn nuôi (tt)Đồ án thiết kế đoạn tuyến c – d nằm trong khu vực huyện sơn liên lộc thắng, đại học công nghệ GTVTMỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BÊ TÔNG NHỰA VÀ THIẾT KẾ MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA Ở VIỆT NAMChương I. §4. Hệ trục toạ độChương II. §2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợpChương I. §4. Hệ trục toạ độ2 intellij IDEA 14 basic guidelinechuong3 tu tuong Ho Chi Minhchuong7 tu tuong Ho chi Minhchuongmodau tu tuong Ho Chi MinhTƯƠNG TAC GEN HOÀN CHỈNH recoveredĐề thi tiếng Anh vào 10 có đáp ánĐịnh hướng phương pháp nâng cao năng lực quản lý tài nguyên và hạ tầng thông tin ngân hàng