báo cáo tài chính công ty cổ phần xây dựng tuấn minh

báo cáo tài chính công ty cổ phần xây dựng 47 cho năm tài chính 2011 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 công ty kiểm toán và tư vấn thăng long t d k THANG LONG t d k AUDITING AND CONSULTANT COMPANY

báo cáo tài chính công ty cổ phần xây dựng 47 cho năm tài chính 2011 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 công ty kiểm toán và tư vấn thăng long t d k THANG LONG t d k AUDITING AND CONSULTANT COMPANY
... vdn Thang Long - T D K la Cong ty kiSm toan co du nang luc dugc lira chon Cong ty T N H H K i e m toan v a T u vdn Thang L o n g - T D K bay to nguyen vong dugc tiep tuc kiem toan bao cao tai ... hinh thuc boat dong kinli doanh dong kiem soat v a tai san dong kiem soat dugc cong ty ap dung nguyen tac ke toan chung nhu v a i cac boat dong kinh doanh thong thuang khac Trong do: - Cong ty theo ... 31/ 12 /2011 11 Gia tri hao mon IGy ke So dutai 01/01 /2011 KhSu hao ky - Trich nam - Tang khac Giam ky - Thanh ly - Gidm khac So dutai 31/ 12 /2011 III Gia tri lai Tai 01/01 /2011 Tai 31/ 12 /2011 Khoan...
 • 33
 • 215
 • 0

phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa bình

phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa bình
... LINH ĐA Trang TKMH: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ * GVHD: Th.s LÊ QUANG PHÚC Công Ty CP XD & KD Địa Ốc Tân Kỷ * Tên Công ty Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ (TAKCO CORP) ... … cho thi công xây dựng dân dụng công nghiệp Xưởng thiết kế trang trí nội thất cho công tác hoàn thiện trang trí * Công ty cổ phần xây dựng COTEC * Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTEC ... * * * * Công ty cổ phần Xây dựng kinh doanh địa ốc Hòa Bình gặp khó khăn khủng hoảng kinh tế toàn cầu tình hình ảm đạm kinh tế VN Nhưng trước chèo lái tài ba đội ngủ cán chủ chốt công ty, HBC...
 • 69
 • 407
 • 4

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ(HCTC)

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ(HCTC)
... thành Công ty Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế Công ty thức chuyển đổi sang Công ty cổ phần theo định số 139/QĐ-UBND ngày 16/01/2006 UBND tỉnh TT Huế “Chuyển Công ty Xây dựng Giao thông Thừa ... lĩnh vực xây dựng giao thông, Dân dụng Công nghiệp, Hạ tầng Thủy lợi Ảnh hưởng pháp lý doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa thiên Huế hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, ... uy tín công ty đạt doanh thu 266 tỷ đồng Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông TT Huế tạo dựng tảng tài đủ mạnh để công ty phát triển bền vững Doanh thu Công ty năm sau cao năm trước Công ty áp...
 • 25
 • 413
 • 3

báo cáo tài chính công ty cổ phần xây dựng giao thông toàn thắng

báo cáo tài chính công ty cổ phần xây dựng giao thông toàn thắng
... vị: Công ty Cổ phần Xây dựng số Hải Dương Địa chỉ: Số 6-Đ Lê Thanh Nghị - P.Phạm Ngũ Lão Mẫu số: F01- DNN (Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐBTC ngày 14/09/2006 Bộ Tài BẢNG CÂN ĐỐI TÀI ... Các khoản đầu tư tài dài hạn (250=251+252+258+259) Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác ... định số 15/2006/QĐBTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài Công ty cổ phần ĐTXD & PCCC Thuận Thiên Địa chỉ: Thôn Thanh Kiên, xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN Mã TK 111 1111 112 1121 131 133...
 • 13
 • 224
 • 0

Phân tích báo cáo tài chính - ứng dụng phân tích báo cáo tài chính công ty cố phần thép việt - ý

Phân tích báo cáo tài chính - ứng dụng phân tích báo cáo tài chính công ty cố phần thép việt - ý
... pháp phân tổ Phần 2: Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần thép Việt Ý: I.Giới thiệu chung công ty CP Thép Việt Ý 1.1 Lịch sử phát triển: - Công ty Cổ phần thép Việt Ý thành lập sở cổ phần ... nghiệp phân tích công ty xuất nhập an giang ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 28 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG  BÀI TẬP NHÓM Phân tích báo cáo tài - Ứng dụng phân tích báo cáo tài công ty thép Việt ... máy thép Việt Ý thuộc Công ty Sông Đà 12– Tổng Công ty Sông Đà - Ngày 20/02/2004, Công ty cấp giấy phép hoạt động - Ngày 29/08/2006, Công ty thức vào hoạt động theo hình thức công ty cổ phần -...
 • 29
 • 2,216
 • 20

Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).

Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).
... vốn sở hữu qua hình Dupont CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XĂNG DẦU (COMECO) I Giới thiệu công ty cổ phần Vật Xăng dầu (COMECO) Lịch sử hình thành ... liệu sử dụng phân tích thực trạng tài công ty Hệ thống báo cáo tài công ty Các nguồn số liệu khác III Thực trạng tài công ty qua phân tích báo cáo tài Phân tích tài sản 1.1 Phân tích thực trạng ... 6.5 Phân tích tỷ số sinh lời công ty cổ phần Phân tích tình hình tài qua hình Dupont 7.1 Mô hình Dupont 7.2 Phân tích thực trạng tỷ suất lợi nhuận vốn sở hữu qua hình Dupont 7.3 Phân tích...
 • 7
 • 1,937
 • 58

Kiểm toán báo cáo tài chính công ty cổ phần Sadico Cần Thơ

Kiểm toán báo cáo tài chính công ty cổ phần Sadico Cần Thơ
... Cụng ty c phn Xi mng Cn Th Cụng ty Xi mng Nghi Sn Cụng ty c phn Xi mng H Tiờn - Kiờn Giang Cụng ty c phn Xi mng H Tiờn Cụng ty c phn Vt liu Xõy dng 720 Cụng ty c phn Xi mng Kiờn Giang Cụng ty c ... Cụng ty TNHH Xi mng Bu Long Cụng ty Xi mng H Tiờn Cụng ty c phn tm lp v vt liu xõy dng ng Nai Cụng ty sn xut Vt liu xõy dng v Xõy lp Bỡnh nh Cụng ty c phn Xi mng H Tiờn- Kiờn Giang Cụng ty liờn ... Cụng ty Xi mng Phng Hi Cụng ty Xi mng Kim nh thuc on Xi mng LUKS (Hng Kụng) T ngy thnh lp n nay, Sadico Cn Th ó cung cp trờn th trng hn 72 t ng - Th trng cnh tranh: Cụng ty c phn sadico l cụng ty...
 • 248
 • 501
 • 3

Báo cáo tài chính công ty cổ phần FPT 2010

Báo cáo tài chính công ty cổ phần FPT 2010
... thông FPT i h c FPT Công ty TNHH D ch v Tin h c FPT Công ty C ph n Ph n m m FPT Công ty C ph n Thương m i FPT Công ty C ph n H th ng Thông tin FPT Công ty TNHH Truy n thông Gi i trí FPT Công ty ... ngày 30/06 /2010, Công ty C ph n FPT có 12 công ty sau: • • • • • • • • • • • • Công ty C ph n H th ng Thông tin FPT; Công ty C ph n Thương m i FPT; Công ty C ph n Vi n thông FPT; Công ty C ph n ... Công ty C ph n H th ng Thông tin FPT Công ty TNHH Phát tri n Khu công ngh cao Hòa l c FPT Công ty C ph n Vi n Thông FPT Công ty TNHH Truy n thông Gi i trí FPT Công ty C ph n FPT Visky i h c FPT...
 • 27
 • 347
 • 1

Báo cáo tài chính công ty cổ phần công trình 6

Báo cáo tài chính công ty cổ phần công trình 6
... chuyển sang công ty cổ phần) Trong hồ sơ bàn giao từ Công ty Công trình sang Công ty Cổ phần Công trình Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ký chứng kiến hồ sơ giao vốn cho Công ty Cổ phần Công trình khoản ... 13 .63 6. 364 284 .64 8.090 4.300.243.027 Số đầu năm 2.728.487 .68 7 1 .63 6. 363 .63 6 13 .63 6. 364 53.8 96. 363 4.432.384.050 Số cuối năm Số đầu năm 18 đồng THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) Năm tài ... Xí nghiệp Công trình 60 1 - Xí nghiệp Công trình 60 2 - Xí nghiệp Công trình 60 3 - Xí nghiệp Công trình 60 4 - Chi nhánh Công ty cổ phần Công trình Địa Thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Tổ 36, Thị trấn...
 • 26
 • 280
 • 1

Báo cáo tài chính công ty cổ phần cấp nước bến thành

Báo cáo tài chính công ty cổ phần cấp nước bến thành
... Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài 10-21 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc hân hạnh đệ trình báo cáo với Báo cáo tài kiểm toán Công ty cổ phần ... phần Cấp nước Bến Thành cho năm tài kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 Công ty Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành Doanh nghiệp cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước - Chi nhánh cấp nước Bến Thành, ... CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC BÁO CÁO KIỂM TOÁN 1-2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Bảng cân đối kế toán 4-7 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo...
 • 5
 • 274
 • 0

Báo cáo tài chính công ty cổ phần Alphanam điện

Báo cáo tài chính công ty cổ phần Alphanam cơ điện
... với Công ty kỳ bao gồm: Các bên liên quan Mối quan hệ Công ty Cổ phần Alphanam Công ty Cổ phần Foodinco Miền Trung (trước Công ty Cổ phần Alphanam Miền Trung) Công ty Công ty Cổ phần Alphanam Công ... Báo cáo tài (tiếp theo) Các bên liên quan Công ty Liên doanh Fuji-Alpha Mối quan hệ Công ty Công ty Cổ phần Alphanam Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Alphanam Công ty Công ty Cổ phần Alphanam ... Alphanam Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Vinaconex - Alphanam Công ty Công ty Cổ phần Alphanam Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam Công ty có Chủ tịch Hội đồng quản trị với Công ty Cổ phần Alphanam...
 • 37
 • 436
 • 2

Phân tích báo cáo tài chính, công ty cổ phần kinh đô

Phân tích báo cáo tài chính, công ty cổ phần kinh đô
... cổ phiếu KDC (KDC mã giao dịch Kinh Đô) công ty thức giao dịch lần đầu Trung tâm GDCK TP Hồ Chí Minh II Nội dung phân tích 2.1 Bảng phân tích Bảng cân đối kế toán Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Kinh ... PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN KINH ĐÔ I Giới thiệu chung Công ty cổ phần Kinh Đô 1.1 Liên hệ chi tiết: - Ðịa chỉ: 141 Nguyễn Du, Phuờng ... chứng tỏ tình hình tài công ty ổn định Cũng năm 2011, đối thủ cạnh tranh Kinh Đô có khả toán nợ ngắn hạn tốt Kinh Đô Đối với Hải Hà 1,64 Bibica 2,01 Xét mặt tích cực Kinh Đô dần chiếm dụng vốn...
 • 17
 • 22,728
 • 201

Bản thuyết minh báo cáo tài chính công ty cổ phần thiết bị bưu điện

Bản thuyết minh báo cáo tài chính công ty cổ phần thiết bị bưu điện
... ghi nhn cỏc khon u t vo cụng ty con, cụng ty liờn kt: theo phng phỏp giỏ gc Cỏc khon phõn phi li nhun m cụng ty m nhn c t s li nhun ly k ca cụng ty sau ngy cụng ty m nm quyn kim soỏt c ghi vo ... Theo thu sut thụng thng thu sut thu TNDN hin hnh (25%) ỏp dng cho cụng ty m v thu sut thu TNDN 20% ỏp dng cho cụng ty (Cụng ty PDE) V- Thụng tin b sung cho cỏc khon mc trỡnh by Bng cõn i k toỏn ... c chuyn giao cho ngi mua + Cụng ty khụng cũn nm gi quyn qun lý hng hoỏ nh ngi s hu hng hoỏ hoc quyn kim soỏt hng hoỏ + Doanh thu c xỏc nh tng i chc chn + Cụng ty ó thu c hoc s thu c li ớch t...
 • 16
 • 554
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo tài chính công ty cổ phần dianabáo cáo tài chính công ty cổ phần may 10báo cáo tài chính công ty cổ phần nam việtbáo cáo tài chính công ty cổ phần bibicabáo cáo tài chính công ty cổ phầnbáo cáo tài chính công ty cổ phần kinh đôphân tích báo cáo tài chính công ty cổ phầnphân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần kinh đôbáo cáo tài chính công ty cổ phần docimexcobáo cáo tài chính công ty cổ phần tường anphan tích báo cáo tài chính công ty cổ phần thực phẩm công nghệ sài gònphân tích báo cáo tài chính công ty cố phần thép việt ýphân tích báo cáo tài chính cong ty co phan duoc pham cuu congphân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần cao suphân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần cao su đà nẵngBiên bản họp Đại hội đồng Cổ Đông năm 2017BM01.DV1 Giay gui tien tiet kiemBM03.DV1 Giay yeu cau rut tienBM04.DV1 Giay thoa thuan cho tanghttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anbld0UnpkWFBGalkBM07.DV1 Giay xac nhan gui tien k viet k van tayBM08.DV1 Xac nhan so du KHCNhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anRDcyYk1tS2plMnMBài 4. Tìm hiểu thư điện tửBM05.DV2 Giay dang ky su dung dich vuBM07.DV2 Giay yeu cau tra soat dich vuVan ban sao luc 290 (QD 1314)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMG9ZOG1fY01CWHMBài 3. Thực hiện tính toán trên trang tínhVan ban sao luc 297 (QD 1154 NHNN)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTWFOUFZPNGFSbFUhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anS3ZDMTBrYk5FZzgVan ban sao luc 369 (TT 09)Van ban sao luc 370 (QD 807)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3and19RcVBGZVAtalU